Anda di halaman 1dari 1

QUIZ TAHUN 1

TAJUK : MEMADAM API SEMASA BERLAKU KEBAKARAN KECIL

Jawab soalan-soalan yang berikut:

SOALAN

1. Senaraikan dan lukisan tiga unsur yang menyebabkan terjadinya api


2. Senaraikan tiga kaedah untuk memadamkan api.
3. Senaraikan tiga kaedah api merebak.
4. Nyatakan kelas-kelas api dan berikan 2 contoh.
5. Sekiranya anda ingin memadam api yang terbakar disebabkan

i. ranting-ranting kayu.

ii. Tumpuhan minyak tanah di kedai

Nyatakan jenis-jenis alat pemadam api permulaan yang sesesuai digunakan.

JAWAPAN

1. Udara haba dan bahan


2. Melaparkan, melemaskan dan menyejukan
3. Olakan haba, pengaliran , bahangan dan terus menerus.
4. Kelas A- terdiri dari bahan perpejal seperti kertas, kayu dan kain

Kelas B terdiri dari jenis cecair seperti telaga minyak, gasolin dan alkohol.

Kelas C terdiri dari jenis gas seperti kebakaran amonia, butane dan acetylene.

Kelas D terdiri dari jenis logam seperti aluminium, kalsium dan magnesium

5. Jenis ABC (serbuk kering), air atau buih.

Jenis ABC, buih, CO2, dan air semburan.