Anda di halaman 1dari 5

1.

LATARBELAKANG

1.1 AkademiKejurulatihanKebangsaan (AKK) melaluiMajlisSukanNegara Malaysia


(MSNM) telahmewujudkansatu Skim PersijilanKejurulatihanKebangsaan (SPKK) bagi
member pendidikan formal dalambidangkejurulatihansukan.

1.2 Skim initerbahagikepadatigatahapiaituTahap I, II dan III.


Setiaptahapmengandungikomponenberikut :

a) Kursus Sains Sukan (KSS) (Kelolaan MSNM) dengan kerjasama Majlis


SukanNegeri (MSNg)

b) Kursus Sukan Spesifik / Pengkhususan Sukan - kelolaan Persatuan Sukan


Kebangsaan (PSK)

c) Praktikum Sukan Spesifik / Pengkhususan Sukan - kelolaan PSK

2. OBJEKTIF KURSUS SAINS SUKAN

Melatih, melengkap dan meningkatkan pengetahuan jurulatih dalam bidang Sains Sukan
agar dapat memajukan lagi corak dan cara kejurulatihan untuk membantu
mempertingkatkan lagi prestasi dan pencapaian sukan negara.

3. SYARAT DAN KELAYAKAN KURSUS SAINS SUKAN

3.1 Terbuka kepada semua individu yang berminat dalam bidang kejurulatihan dan sukan.

3.2 Umur tidak kurang daripada 18 tahun.

3.3 Bagi Tahap II, peserta wajib Lulus Tahap I atau memiliki Sijil Persamaan Taraf
Tahap Iyang diiktiraf oleh Majlis Sukan Negara (MSN).

4. SYARAT PERMOHONAN PERSAMAAN TARAF SAINS SUKAN

4.1 Kelulusan ijazah dan keatas dalam bidang Sains Sukan atau Pendidikan Jasmani dari
mana- mana universiti di dalam dan luar negara akan dilayan.

PERSAMAAN TARAF SAINS SUKAN


Ijazah dalam Sains Sukan(MAJOR ATAU ELEKTIF) atau
Pendidikan Jasmani ( MAJOR ATAU ELEKTIF) atau yang setara Tahap I
dengannya
Ijazah Sarjana dalam Sains Sukan atau Pendidikan Jasmani atau
Tahap II
yang setara dengannya

Doktor Falsafah dalam Sains Sukan atau Pendidikan Jasmani


Tahap III
atau yang setaradengannya

2
5. BORANG PERMOHONAN

5.1 Peserta yang ingin mendapatkan pengesahan pengiktirafan perlu mengisi Borang
Persamaan Taraf Sains Sukan MSN melalui laman web MSN.

5.2 Semua Borang mesti dilengkapi dengan salinan Transkripsi dan disertakan dengan
Wang Pos.

6. YURAN BAYARAN UNTUK SIJIL PERSAMAAN TARAF

6.1 Yuran adalah seperti berikut :

Tahap I - RM 50.00

Tahap II - RM 50.00

Tahap III - RM 50.00

6.2 Pembayaran perlu dibuat melalui wang possemasa menghantar borang


permohonan. Mana-mana permohonan yang tidak diluluskan, wang pos tersebut
akan dikembalikan.

6.3 Permohonan yang tidak disertakan wang pos tidak akan dilayan.

7. SIJIL

7.1 Sijil akan dikeluarkan selewat-lewatnya 3 bulan selepas permohonan diterima.

7.2 Sijil akan dikeluarkan oleh pihak MSNM. Peserta dikehendaki datang mengambil sijil
dari Unit UPSK Cawangan Kejurulatihan MSNM. Sekiranya peserta ingin sijil dihantar
melalui pos, peserta perlu nyatakan dalam borang permohonan untuk persetujuan.
Sekiranya sijil hilang semasa proses mengepos, ianya bukan tanggungjawab pihak
Cawangan.

7.3 Bagi sijil yang hilang, peserta perlu membayar RM50.00 untuk mendapatkan yang
baru daripada Cawangan Kejurulatihan MSNM.

3
4
8. MAKLUMAT LANJUT

AKADEMI KEJURULATIHAN KEBANGSAAN


UNIT PENDIDIKAN SAINS KEJURULATIHAN(UPSK)
Majlis Sukan Negara Malaysia
Kompleks Sukan Negara, Bukit Jalil,
57000 Kuala Lumpur.

Tel : 03 - 8992 9600 (MSNM)


: 03 8992 9849 ( Caw. Kejurulatihan )
: 03 - 89929010 (Pejabat Unit UPSK)
Fax : 03 - 8996 6203
Laman web:www.nsc.gov.my

Anda mungkin juga menyukai