Anda di halaman 1dari 2

TAKWIM PANITIA SAINS TERAS 2017

BULAN AKTIVITI CATATAN


Januari Persediaan rancangan pengajaran tahunan Semua guru panitia sains

Februari Mesyuarat Panitia bil 1 Ketua Panitia


Pencerapan pertama guru
Semakan buku latihan / nota pelajar
Mac Ujian setara 1( penyediaan soalan , JSU dan Semua guru panitia
Skema)
Analisis keputusan ujian setara 1
April Pemantauan dalaman PEKA Ketua Pentaksir
Minggu Sains dan Matematik Semua guru panitia
Semakan buku latihan / nota pelajar Ketua Panitia
Bengkel teknik menjawab soalan SPM

Mei Pemantauan dalaman PEKA dan PBS Ketua Pentaksir


Peperiksaan Semester 1 (penyediaan soalan , JSU Semua guru panitia
dan skema jawapan serta analisis dalam SAPS
Penyediaan Headcount
Bengkel penskoran sains PT3

Jun Pemantauan dalaman PEKA dan PBS Ketua Pentaksir


Mesyuarat Panitia bil 2 Ketua Panitia
Semakan buku latihan /nota pelajar Semua guru panitia

Julai Pencerapan kedua Ketua Panitia


Menyediakan Borang Markah Induk PEKA SPM Ketua Pentaksir
untuk semakan , pengesahan dan tandatangan
pengetua dan diserahkan kepada S/U peperiksaan
Pemantauan PBS
Bengkel Sains SPM
Guru Sains SPM
Ujian setara 2 Semua guru panitia
Ogos Pengurusan markah PEKA Ketua pentaksir
Semakan buku latihan / nota Ketua panitia
Peperiksaan percubaan PT3 Semua guru sains PT3

September Penyediaan sijil PEKA Ketua Pentaksir


Peperiksaan Percubaan SPM Guru Sains SPM
Pemantauan PBS

Oktober Mesyuarat panitia bil 3 Ketua panitia


Peperiksaan akhir tahun Semua guru panitia
Peperiksaan PT3

November Mesyuarat panitia bil 4 Semua guru panitia


Taklimat KSSM Sains dan HEBAT Sains
Peperiksaan SPM Guru sains SPM