Anda di halaman 1dari 14

SULIT

NAMA :

TING :

BAHAGIAN ‘A’

[ 60 Markah ]

PT3 PILIHAN PERT

Jawab semua soalan pada bahagian ini di ruang jawapan yang disediakan.

1. Susun langkah cara menggunakan alat pemadam api mengikut urutan yang betul dengan mengisi nombor 1, 2 dan 3 pada petak yang disediakan. Urutan ke 4 telah diberikan

Pegang alat pemadam secara menegak

Halakan muncung pemancut ke bahagian nyalaan api kebakaran

Keluarkan pin picu

Tekan tuas rapat

nyalaan api kebakaran Keluarkan pin picu Tekan tuas rapat 4 [ 3 Markah ] 2. Susun
nyalaan api kebakaran Keluarkan pin picu Tekan tuas rapat 4 [ 3 Markah ] 2. Susun
nyalaan api kebakaran Keluarkan pin picu Tekan tuas rapat 4 [ 3 Markah ] 2. Susun

4

[ 3 Markah ]

2. Susun mengikut urutan yang betul proses penghasilan projek dengan menulis 2, 3 dan 4 pada petak yang disediakan. Jawapan 1 diberi.

Mengukur, menanda dan memotong

Membina dan mencantum

Membuat kemasan

Menguji sambungan dan pemasangan

1

mencantum Membuat kemasan Menguji sambungan dan pemasangan 1 [ 3 Markah ] 3. Tandakan ( √
mencantum Membuat kemasan Menguji sambungan dan pemasangan 1 [ 3 Markah ] 3. Tandakan ( √

[ 3 Markah ]

3. Tandakan ( √ ) bagi kemasan projek yang betul dan ( X ) bagi yang salah pada petak yang salah yang disediakan.

Guna tepong penyumbat untuk menutup lubang-lubang kecacatan kayu, lubang paku dan urat kayu yang rosak

Guna kertas las bergred no. 0, dan ikuti dengan kertas las bergred no. 1 untuk mendapatkan permukaan projek yang licin.

Gunakan kain lembap dan gosok pada permukaan benda kerja untuk menimbulkan urat kayu

projek yang licin. Gunakan kain lembap dan gosok pada permukaan benda kerja untuk menimbulkan urat kayu
projek yang licin. Gunakan kain lembap dan gosok pada permukaan benda kerja untuk menimbulkan urat kayu
projek yang licin. Gunakan kain lembap dan gosok pada permukaan benda kerja untuk menimbulkan urat kayu

[ 3 Markah ]

SULIT

PT3 PILIHAN PERT

4. Rajah menunjukkan litar skematik bagi sebuah lampu pendarfluor.

N L C B
N
L
C
B

A

Padankan fungsi bagi komponen disediakan.

dengan menulis A, B dan C pada petak yang

FUNGSI

KOMPONEN

Digunakan untuk membekalkan voltan yang tinggi pada awal penyalaan dan menstabilkan voltan selepas lampu menyala

 

Apabila arus elektrik mengalir melalui pin elektrod, tiub akan menghasil sinaran ultraungu

 

Digunakan untuk menghidupkan lampu pada awal dan lampu akan menyala walaupun ianya ditanggalkan

 

[ 3 markah ]

5. Rajah di bawah menunjukkan satu lukisan skematik.

Q c b P c e b R e Berdasarkan rajah di atas.
Q
c
b
P
c
e b
R
e
Berdasarkan rajah di atas.

+

9V

_

SULIT PT3 PILIHAN PERT Padankan nama komponen yang betul dengan menulis P, Q dan R
SULIT
PT3 PILIHAN PERT
Padankan nama komponen yang betul dengan menulis P, Q dan R pada petak
ruangan simbol yang disediakan.
NAMA KOMPONEN
SIMBOL
Transistor
LED
Perintang
[
3 Markah ]
6.
Rajah berikut menunjukkan tangki simbah.
B
A
C
Padankan bahagian tangki simbah itu dengan menulis A, B dan C pada petak
yang disediakan.
Injap gegendang
Injap bebola
Tiub sifon
[
3 markah ]
7.
Rajah di bawah menunjukkan satu bongkah isometrik.
B A
B
A

C

SULIT

PT3 PILIHAN PERT

 

Berdasarkan Rajah itu, tentukan pandangan pelan, pandangan hadapan dan pandangan sisi dengan menulis A, B dan C pada petak yang disediakan.

sisi dengan menulis A, B dan C pada petak yang disediakan. [ 3 Markah ] 8.
sisi dengan menulis A, B dan C pada petak yang disediakan. [ 3 Markah ] 8.
sisi dengan menulis A, B dan C pada petak yang disediakan. [ 3 Markah ] 8.
sisi dengan menulis A, B dan C pada petak yang disediakan. [ 3 Markah ] 8.
[ 3 Markah ]
[ 3 Markah ]
[ 3 Markah ]

[ 3 Markah ]

8.

Rajah di bawah menunjukkan mesin jahit.

 
Q P R Maklumat berikut menerangkan nama bahagian mesin jahit.
Q
P
R
Maklumat berikut menerangkan nama bahagian mesin jahit.

Tuas pemegang benang

Roda imbang

Penekan jahitan

Pelaras penekan jahitan

Ceper penegang benang

Berdasarkan rajah dan nama bahagian mesin itu, nyatakan nama bahagian yang berlabel P, Q dan R pada petak yang disediakan

P

Q

R

[ 3 Markah ]

SULIT

PT3 PILIHAN PERT

9.

Berikut adakah kegunaan alatan dapur.

A Memasak

A Memasak

B Menyedia

B Menyedia

C Menghidang

C Menghidang

Padankan jenis alatan dapur dengan kegunaannya yang betul dengan menulis A, B dan C pada petak yang disediakan.

Pengukus

Senduk pengetus

Cawan dan piring

yang disediakan. Pengukus Senduk pengetus Cawan dan piring [ 3 Markah ] 10. Berikut adalah langkah
yang disediakan. Pengukus Senduk pengetus Cawan dan piring [ 3 Markah ] 10. Berikut adalah langkah
yang disediakan. Pengukus Senduk pengetus Cawan dan piring [ 3 Markah ] 10. Berikut adalah langkah

[ 3 Markah ]

10. Berikut adalah langkah menyediakan Jus Belimbing Besi. Susun langkah membuat menyediakan jus mengikut urutan yang betul dengan menulis 1, 2 dan 3 pada petak yang disediakan Jawapan 4 diberi.

Cuci belimbing dan potong kecil

 

Tuangkan jus ke dalam jag, tambahkan air sirap dan sejukkan dalam peti sejuk

4

Masukkan belimbing dan air ke dalam pengisar, tambahkan air dan kisar

 

Sediakan air sirap

 

[ 3 Markah ]

SULIT

11. Maklumat berikut adalah jenis keratan batang

A

Keratan kayu lembut

B

Keratan kayu sederhana

C

Keratan kayu keras

PT3 PILIHAN PERT

Padankan ciri keratan batang itu dengan jenis keratan yang betul dengan menulis A, B dan C pada petak yang disediakan.

 

CIRI KERATAN BATANG

JENIS KERATAN

1

Bahagian keras dan matang

 

Warna perang

2

bahagian kayu keras

 

warna perang kehijauan

3

bahagian pucuk

 

kulit kayu warna kehijauan

[ 3 Markah ]

12. Rajah berikut menunjukkan keratan rentas binaan kompos.

Q P
Q
P

(a )

Nyatakan nama lapisan yang berlabel :

P :

Q :

(b )

Nyatakan satu contoh bahan yang digunakan sebagai lapisan P

[ 3 Markah ]

SULIT

PT3 PILIHAN PERT

13. Berikut adalah bahan yang digunakan untuk membuat kompos

Najis binatang

Kapur

Sisa tanaman

Berdasarkan bahan itu, lengkapkan jadual di bawah.

FUNGSI

BAHAN

Bahan utama kompos

 

Menguraikan dan mempercepatkan proses pereputan bahan kompos

 

Meneutralkan keadaan berasid

 

[ 3 Markah ]

14. Jadual di bawah, adalah keterangan menguji kejayaan kompos.

Keterangan

Timbunan kompos memerlukan siraman air

A

Bahan kompos sedang diurai

B

Proses uraian dan reputan tidak berlaku

C

Berdasarkan keterangan itu, Padankan keadaan batang kayu berdasarkan keterangan yang betul dengan menulis A, B dan C pada petak yang disediakan.

Keadaan batang kayu

Batang kayu panas dan lembab

Batang kayu panas dan kering

Batang kayu kering dan sejuk

[ 3 Markah ]

SULIT

PT3 PILIHAN PERT

15. Berikut adalah kerja penjagaan tanaman sayuran.

Membaja

Merumput

Menggembur

Berdasarkan kerja itu, lengkapkan jadual di bawah.

TUJUAN

Memperbaiki pengudaraan dan saliran dalam medium

Menambah kandungan nutrien untuk tumbesaran yang sempurna

Mengelakkan persaingan antara tanaman sayuran dengan rumpai untuk mendapatkan cahaya dan air

KERJA PENJAGAAN

rumpai untuk mendapatkan cahaya dan air KERJA PENJAGAAN [ 3 Markah ] 16. Berikut adalah penyataan
rumpai untuk mendapatkan cahaya dan air KERJA PENJAGAAN [ 3 Markah ] 16. Berikut adalah penyataan
rumpai untuk mendapatkan cahaya dan air KERJA PENJAGAAN [ 3 Markah ] 16. Berikut adalah penyataan

[ 3 Markah ]

16. Berikut adalah penyataan faktor pemilihan tapak tanaman sayuran. Tanda ( √ ) bagi penyataan yang betul dan ( X ) bagi yang salah pada petak yang disediakan.

Kawasan bertanah loam yang mengandungi banyak bahan organik

Kawasan terlindung yang dapat mengelak sinaran cahaya matahari

Kawasan rata untuk memudahkan kerja-kerja penyediaan batas

yang dapat mengelak sinaran cahaya matahari Kawasan rata untuk memudahkan kerja-kerja penyediaan batas [ 3 Markah
yang dapat mengelak sinaran cahaya matahari Kawasan rata untuk memudahkan kerja-kerja penyediaan batas [ 3 Markah
yang dapat mengelak sinaran cahaya matahari Kawasan rata untuk memudahkan kerja-kerja penyediaan batas [ 3 Markah

[ 3 Markah ]

SULIT

PT3 PILIHAN PERT

17. Berikut adalah pernyataan langkah menguji pH tanah yang tidak mengikut urutan yang betul. Susun langkah itu mengikut urutan yang betul dengan menulis 1, 2, dan 3 pada petak yang di sediakan. Langkah 4 diberi

Kacau campuran dan masukkan elektrok meter pH

Masukkan 10 gm sampel tanah ke dalam bikar dan tambahkan 10 ml air suling

Catatkan bacaan meter pH

Tentukan ukuran meter pH menggunakan larutan tampan

meter pH Tentukan ukuran meter pH menggunakan larutan tampan 4 [ 3 Markah ] 18. Berikut
meter pH Tentukan ukuran meter pH menggunakan larutan tampan 4 [ 3 Markah ] 18. Berikut

4

pH Tentukan ukuran meter pH menggunakan larutan tampan 4 [ 3 Markah ] 18. Berikut adalah

[ 3 Markah ]

18. Berikut adalah jenis-jenis sokongan tanaman sayuran.

junjung

Berpara

Berpagar

Berdasarkan jenis sokongan itu, lengkapkan jadual di bawah

CONTOH SAYURAN

JENIS SOKONGAN

Cili

 

Kacang panjang

 

Petola

 

[ 3 Markah]

SULIT

PT3 PILIHAN PERT

19. Berikut adalah langkah menguji peratusan percambahan biji benih yang tidak mengikut urutan yang betul. Susunkan langkah itu mengikut urutan yang betul dengan menulis 1, 2 dan 5

pada

petak yang disediakan. Langkah 2 dan 4 diberi

Lembabkan kapas dengan air suling

2

Letakkan 20 biji benih di atas piring petri beralas kapas

 

Lembabkan kapas dari masa ke semasa

4

Tutup piring petri dan biarkan beberapa hari sehingga bercambah

 

Catatkan bilangan biji benih bercambah selepas 5 hari

 

[ 3 Markah]

20. Maklumat berikut adalah satu badan agensi kerajaan yang membantu usahawan

SIRIM

A

MARDI

B

UDA

C

Agro Bank

D

Padankan agensi itu dengan pernyataan berikut dengan menulis A, B, C atau D pada petak yang disediakan.

M engawal mutu barang keluaran kilang

Memberi bantuan kewangan melalui pinjaman

Menyediakan kemudahan infrastruktur

mutu barang keluaran kilang Memberi bantuan kewangan melalui pinjaman Menyediakan kemudahan infrastruktur [ 3 markah ]
mutu barang keluaran kilang Memberi bantuan kewangan melalui pinjaman Menyediakan kemudahan infrastruktur [ 3 markah ]
mutu barang keluaran kilang Memberi bantuan kewangan melalui pinjaman Menyediakan kemudahan infrastruktur [ 3 markah ]

[ 3 markah ]

SULIT

BAHAGIAN ‘B’

[ 40 Markah ]

PT3 PILIHAN PERT

21. Rajah dibawah menunjukkan litar skema bagi projek elektronik.

R 2 TR 1 1K TR 2
R 2
TR 1
1K
TR 2

R 1

100K

X

bagi projek elektronik. R 2 TR 1 1K TR 2 R 1 100K X Berdasarkan rajah

Berdasarkan rajah itu,

9V

a) Nyatakan satu komponen yang mempunyai kekutuban

1

[

3 Markah ]

b) Huraikan tujuh langkah proses membuat projek itu

1

2

3

4

5

6

7

 

[

7 Markah ]

a) Nyatakan dua jenis alat tangan yang digunakan proses itu

1

2

[ 2 Markah ]

SULIT

PT3 PILIHAN PERT

22. Rajah dibawah menunjukkan tapak yang dipilih oleh Encik Ridzuan untuk mengusahakan penanaman sayuran.

oleh Encik Ridzuan untuk mengusahakan penanaman sayuran. TAPAK TANANAM Sungai Jalan Raya Berdasarkan rajah di atas

TAPAK TANANAM

Ridzuan untuk mengusahakan penanaman sayuran. TAPAK TANANAM Sungai Jalan Raya Berdasarkan rajah di atas : (a

Sungai

Jalan Raya

Berdasarkan rajah di atas :

(a

)

Terangkan tiga faktor pemilihan tapak itu

 

[

6 Markah ]

(b

)

Nyatakan dua jenis kos yang dapat dikurangkan atas pemilihan tapak itu.

 

[ 2 Markah]

(c

)

Nyatakan dua contoh sayuran yang boleh ditanam oleh Encik Ridzuan

[ 3 Markah ]

SULIT

PT3 PILIHAN PERT

23. Rajah di bawah menunjukkan sebuah tangki simbah.

PERT 23. Rajah di bawah menunjukkan sebuah tangki simbah. Berdasarkan rajah itu dan situasi di atas.

Berdasarkan rajah itu dan situasi di atas.

a)

Nyatakan tiga punca masalah itu disebabkan air keluar melalui paip limpah

i)

ii)

iii)

 

[

3 Markah ]

b)

Nyatakan tiga cadangan bagi menyelesaikan masalah itu

i)

ii)

iii)

 

[

3 Markah ]

c)

Nyatakan dua bahagian utama tangki simbah.

i)

ii)

 

[

2 Markah ]

d)

Nyatakan dua jenis alatan yang digunakan semasa penyelengaraan tangki simbah itu.

i)

ii)

[ 2 Markah ]

SULIT

PT3 PILIHAN PERT

24. Rajah A dan Rajah B menunjukkan kaedah melelas permukaan kayu.

A dan Rajah B menunjukkan kaedah melelas permukaan kayu. RAJAH A menggunakan bungkah kayu Berdasarkan Rajah

RAJAH A menggunakan bungkah kayu

Berdasarkan Rajah A dan Rajah B.

A menggunakan bungkah kayu Berdasarkan Rajah A dan Rajah B. RAJAH B Tidak menggunakan bungkah kayu

RAJAH B Tidak menggunakan bungkah kayu

i)

Pilih dan tentukan kaedah yang betul untuk melelas permukaan kayu.

 

[ 1 markah ]

ii)

Terangkan alasan pemilihan jawapan anda dengan membuat perbandingan kedua-dua kaedah.

Rajah A

 

a.

b.

c.

d.

[ 4 markah ]

a.

Rajah B

b.

c.

d.

[ 4 markah ]

iii.

Permukaan kayu masih tidak rata walaupun sudah dilaskan beberapa kali tetapi masih terdapat kecacatan pada permukaan kayu. Cadangkan apakah bahan kemasan yang akan kamu gunakan mengatasi masalah tersebut?

[ 1 markah ]

14