Anda di halaman 1dari 3

PERINCIAN RPH

Perkembangan
Permulaan
BBM Langkah 1
Kad gambar
BBM
Gambar Piramid Makanan
STRATEGI
Piramid makanan
Kontekstual
Kad Jawapan
- Murid ditunujkkan gambar yang pernah mereka lihat
Kad ayat
Berpusatkan Murid
-Murid melibatkan diri sepenuhnya dalam perbincangan
STRATEGI
Berpusatkan guru
PENDEKATAN
- Guru memainkan peranan utama melakukan penerangan.
Induktif
-Murid bereperanan mendegar
- Murid dibimbing melalui penyoalan guru
Berpusatkan murid
-Pelbagai contoh gambar untuk membolehkan murid membuat kesimpulan
-Murid melibatkan diri secara aktif
- penggunaan BBM (gambar) secara maksimum
PENDEKATAN
KAEDAH
Kontekstual
Perbincangan
- Isi pengajaran dan soalan adalah berdasarkan pengalaman semasa pelajar
- Murid disoal untuk memberikan pandangan serta jawapan
KAEDAH
TEKNIK
Perbincangan
Soal jawab
- Murid bekerjasama dalam kumpulan untuk memberikan jawapan yang
- Soalan aras tinggi:
dikehendaki
-Perhatikan gambar.
-Analisis gambar.
Permainan
- Murid bersaing untuk menjawab soalan yang diajukan oleh guru.
-Seterusnya, murid melabelkan jawapan pada pyramid makanan.

TEKNIK

Soal jawab
- Soalan dijawab menggunakan kad gambar bukan melalui lisan.
Langkah 2 Langkah 3

BBM BBM
Lirik lagu Lembaran Kerja
Speaker
Kad jawapan STRATEGI
Berpusatkan bahan
STRATEGI -murid diberikan latihan untuk pengukuhan.
Berpusatkan murid -Murid dikehendaki melengkapkan kerja berkumpulan dan individu.
- Murid fokus kepada lirik lagu
-Murid dibimbing guru semasa aktiviti. KAEDAH
-Murid diminta mendengar dan menganalisis lirik lagu Latihan
Berpusatkan Bahan -Murid diberikan latihan untuk meningkatkan kefahaman
-Guru menggunakan audio untuk murid.

PENDEKATAN
Deduktif
-Murid harus mendengar dan menaakul lirik lagu untuk melengkapkan
piramid

Elektik
-Menggabungkan unsur seni dalam pendidikan (muzik, penndegaran dan
bacaan)

KAEDAH
Permainan
- Murid diminta fokus semasa mendengar lagu untuk mendapatkan jawapan
pada ativiti seterusnya.

TEKNIK

Perbincangan
- Hasil dapatan murid daripada setiap tugasan akan dibincangkan secara
terbuka dan cadangan penambahbaikan akan dilakukan
Penutup PENDEKATAN
Konstruktivisme
BBM - Murid dapat mewujudkan idea baru berdasarkan bahan yang mereka
Lembaran Kerja hasilkan bersama
Piramid Makanan
Komunikatif
STRATEGI - Murid berinteraksi dengan guru berkaitan hasil pembelajaran.
Berpusatkan murid
- Murid diminta memebrikan respon berkaitan pembelajaran KAEDAH
Perbincangan
Berpusatkan bahan - Cadangan penambahbaikan akan dibincangkan
-Murid memberikan pendapat berkaitan dengan bahan yang mampu mereka
hasilkan. TEKNIK
Sumbangsaran
Berpusatkan Guru - Murid bersama-sama memikirkan cadangan penambahbaikan yang boleh
-Murid mendengar kesimpulan daripada guru berkaitan topik. dilakukan