Anda di halaman 1dari 6

1

A. Match the pictures to the correct sounds.


Padankan gambar dengan bunyi yang betul.

1.

moo
moo
B. Label the pictures with the given words
Label gambar di bawah dengan perkataan
2. yang diberi.

ha..ha..ha
ant sat cat pan map tap
mat pin apple pot mop sun
3.

vroom..vroo
m
4.

zzzzzz

5.

sss..sss

5
CNHazimah 2012 BAHASA INGGERIS THN 1
(OTI 1 MAC )
2

C. Fill in the blanks with s, t, p, m, n , d, o or g


Isi tempat kosong dengan huruf s, 12t, p, m, n, d, o atau g

___o a t ___ i n

___range ___ o g

___e t ___ a n

CNHazimah 2012 BAHASA INGGERIS THN 1


(OTI 1 MAC )
3

___a d ___ e n 8

D. Circle the correct spelling.


Bulatkan ejaan yang betul.

1.
A. needel
B. needle
C. nedeel

2.

A. duck
B. dick
C. dog

3.

A. hen
B. hand
C. hank

4.

A. mask
B. house
C. mouse
CNHazimah 2012 BAHASA INGGERIS THN 1
(OTI 1 MAC )
4

5.

A. mop
B. top
C. hop

5
E. Choose and write the correct sentences for each picture.
Pilih dan tulis ayat yang betul bagi setiap gambar.

Skip, skip, I can skip


Hop, hop, I can hop
Run, run, I can run
Jump, jump, I can jump
Kick, kick, I can kick
1. 2.

3. 4.

CNHazimah 2012 BAHASA INGGERIS THN 1


(OTI 1 MAC )
5

5.

10

F. Replace the pictures with words. Rewrite the sentences.


Gantikan gambar dengan perkataan. Tulis ayat tersebut semula.

eg : Dad sat on the

Dad sat on the mat

1. An is on a

2. A is in a

3. A is on a

4. An ant is on a

CNHazimah 2012 BAHASA INGGERIS THN 1


(OTI 1 MAC )
6

5. A is on a

10

CNHazimah 2012 BAHASA INGGERIS THN 1


(OTI 1 MAC )