Anda di halaman 1dari 27

Pendahuluan

Kesatuan sekerja merupakan sebuah badan yang tidak terikat dengan mana-mana
organisasi lain. Sesebuah kesatuan yang bebas daripada pengaruh majikan merupakan
kesatuan yang sangat berkuasa. Kesatuan sekerja juga adalah hubungan antara majikan
dengan pekerja. Menurut Akta Kesatuan Sekerja 1959, kesatuan sekerja adalah satu persatuan
atau gabungan antara pekerja dengan majikan dan taraf keahliannya juga terbuka kepada
pekerja dengan majikan, dan mereka tergolong dalam pekerjaan dan industri yang sama.
Sebagai contohnya, kesatuan sekerja bagi guru, hanya individu yang berkerja sebagai guru
sahaja layak menyertai persatuan tersebut.

Selain itu, sejarah kesatuan sekerja di negara kita bermula sekitar tahun 1890-1920.
Pertubuhan tersebut ialah Chinese Workers Guids. Pertubuhan ini adalah disebabkan oleh
pengaruh politik dan kepentingan ekonomi British serta kemasukan buruh asing. Pada tahun
1935, berlaku mogok di Lombong Arang Batu, sejurus peristiwa itu pada tahun 1940,
Enakmen Kesatuan Sekerja diperkenalkan selama 6 tahun. Selepas Enakmen Kesatuan
Sekerja diperkenalkan, Director General melancarkan 41 mogok dan disusun semula menjadi
Pa Malayan Federation of Trade Unions. Pada tahun 1946, Enakmen Kesatuan Sekerja
dikuatkuasakan dengan menubuhkan Pejabat Pendaftaran Kesatuan Sekerja. Kemudian, pada
tahun 1947, pendaftaran Kesatuan Sekerja dengan ahli seramai 195,113 orang. Enakmen
Kesatuan Sekerja dipindah pada tahun 1948 dengan menghadkan keanggotaan Kesatuan
Sekerja. Pada tahun 1959 pula, Enakmen Kesatuan Sekerja digantikan dengan Ordinan
Kesatuan Sekerja 1959 dengan ahli seramai 175,647 orang. Tahun 1965 pula, Ordinan
Kesatuan Sekerja 1959 telah diperluaskan ke Sabah dan Sarawak. Ordinan Kesatuan Sekerja
1959 dinamakan sebagai Akta Kesatuan Sekerja 1959 pada tahun 1981.

Secara ringkasnya kesatuan sekerja merupakan asas kepada pengabungan pekerja dan
majikan dalam sesuatu industri, tred, di Malaysia. Sememangnya kewujudan kesatuan sekerja
di Malaysia ini mempunyai banyak maktlamat dan kebaikannya seperti melindungi pekerja,
menjaga kebajikan pekerja, menjamin hak dan faedah pekerja, dengan cara mengadakan
rundingan kolektif dan perjanjian kolektif bersama majikan dengan kesatuan sekerja untuk
menjamin kebajikan pekerja pada masa hadapan.

Di samping itu, kesatuan sekerja yang ditubuhkan mempunyai peranannya antaranya


adalah apabila seseorang pekerja mempunyai hubungan yang tegang dengan majikan,
kesatuan sekerja memainkan peranan dalam membuka ruang penyelesaian untuk melakukan
rundingan bagi mengelakkan situasi tegang ini berpanjangan dan memastikan keharmonian
dalam organisasi tersebut terus terjamin. Selain daripada itu, akibat dari munculnya
ketegangan ini wujudlah kesatuan sekerja dimana ianya berfungsi sebagai wakil untuk
pekerja menyampaikan suara mengenai hasrat dan maktlamat pekerja melalui kesatuan
sekerja dan untuk memastikan apa-apa suara yang disuarakan oleh pekerja dapat disampaikan
kepada majikan. Apabila hubungan antara pekerja dan majikan semakin pulih, maka masalah
yang dihadapi oleh pekerja-pekerja dapat diselesaiakan melalui rundingan bersama antara
kesatuan sekerja dengan majikan.

Kesatuan-kesatuan yang terdapat di Malaysia terdiri daripada dua jenis kesatuan iaitu
merupakan kesatuan sekerja majikan atau pada dahulu, dikenali sebagai kesatuan kuning dan
kesatuan yang kedua pula adalah kesatuan sekerja untuk pekerja atau dahulunya dipanggil
sebagai kesatuan tulen. Kesatuan tulen ini terdiri daripada dua pertubuhan yang memainkan
peranna bertindak sebagai wakil kepada pekerja untuk menyelesaikan sesuatu isu yang timbul
dan berbangkit, anataranya adalah Malaysian Trades Union Kongress (MTUC) dan Kongres
Kesatuan Pekerja-pekerja Di Dalam Perkhidmatan Awam (CUEPAC). Sememangnya
kesatuan-kesatuan yang telah diwujudkan ini memainkan peranan masing-masing dalam
sesebuah kesatuan yang menjaga dan melindungi nasib dan kebajikan ahli-ahlinya
mempunyai masalah di dalam pekerja atau organisasi.
History MTUC (Malaysian Trades Union Congress)

Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia atau singkatannya MTUC merupakan satu


kongres persatuan-persatuan perniagaan di Malaysia. Kongres ini ditubuhkan pada 1949 dan
didaftarkan di bawah Akta Kemasyarakatan, 1955. Ia merupakan pusat kesatuan kebangsaan
yang tertua mewakili pekerja-pekerja Malaysia. Kesatuan yang bergabung dengan MTUC
berasal dari semua industri dan sektor utama dengan anggaran 500,000 ahli. Pada 2011,
ahlinya seramai 802,323 pekerja.

Sebelum ini Syed Shahir sebagai Presiden dan G. Rajasekaran sebagai Setiausaha.
Pada 2011, Presiden MTUC ialah Khalid Atan dan Setiausaha Agung MTUC ialah Abdul
Halim Mansor.

Isu dan kontroversi

(Setiausaha Agung tidak sah)

Pemilihan jawatan dalam MTUC bagi penggal 2008-2010 yang diadakan pada 18
Disember 2007 bagi jawatan setiausaha agung MTUC, menyalahi Peraturan 6(6)
Perlembagaan MTUC. Pada 29 Mei 2008 MTUC memfail saman pemula di pejabat
pendaftaran Mahkamah Tinggi untuk memohon pengisytiharan bahawa keputusan
pengundian bagi jawatan MTUC untuk penggal 2008-2010 pada 18 Disember 2007 adalah
tidak sah dan terbatal.

Mereka turut memohon supaya MTUC mengadakan mesyuarat khas perwakilan bagi
mengadakan semula pemilihan untuk jawatan setiausaha agung dalam tempoh 60 hari
mengikut perintah mahkamah. Peguam R.Sivarasa mewakili plaintif iaitu MTUC dan
setiausaha agungnya Abdullah Sani Abdul Hamid.Defendan gagal menyediakan senarai
perwakilan yang hadir pada pemilihan itu sehingga ke hari ini bagi membolehkan plaintif
mengesahkan sekiranya perwakilan berkenaan layak mengundi.

Pada 2 Jun 2009, kes itu didengar di hadapan Pesuruhjaya Kehakiman Mohd Ariff Md
Yusof. Peguam D.Kalai yang mewakili Rajasekaran berhujah bahawa berdasarkan kepada
amalan MTUC semua perwakilan layak diwakili semasa pemilihan pada 18 Disember
2007.Senarai perwakilan tidak perlu diberi kepada sesiapa kecuali diminta berbuat demikian.
Bantahan hanya dibuat selepas sembilan bulan keputusan dibuat.Plaintif juga seharusnya
menulis surat kepada MTUC bagi memohon untuk mendapatkan senarai perwakilan itu.Data
keahlian dalam komputer tidak dikemaskini.
Bantah Pindaan Akta Kerja 1955

Pada 28 Oktober 2011, MTUC mendesak Pindaan Akta Kerja 1955 ditarik balik
kerana menguntungkan majikan sahaja.Pindaan Akta diluluskan oleh Dewan Rakyat pada 6
Oktober 2011. Jika tidak, kata Setiausaha Agung MTUC Abdul Halim Mansor, 5.7 juta
pekerja akan menentukan nasib kerajaan dalam PRU13.

Presiden MTUC Khalid Atan menyatakan bahawa antara tindakan MTUC ialah
mengadakan piket pada 3 Oktober 2011 lalu di hadapan Parlimen. Piket kedua diadakan pada
3 November 2011 di 20 lokasi di seluruh negara.Surat telah dihantar kepada Perdana Menteri
dan Menteri . Memorandum akan dihantar kepada Yang di-Pertuan Agong.Ikhtiar lain ialah
membawa isu ini ke Persidangan Serantau Pertubuhan Tenaga Buruh Antarabangsa di Kyoto,
Jepun pada 4 Disember 2011.MTUC disokong oleh 107 pertubuhan bukan kerajaan , dalam
dan luar negara. Kesan Pindaan Akta itu ialah memudahkan para pelabur dan majikan
mengambil rakyat Malaysia bekerja sebagai pekerja kontrak berbanding tenaga kerja kekal.

Fungsi dan Objektif

a. Untuk mempromosikan faedah tentang kerjasama gabungan organisasi lain dengan


MTUC
b. Untuk memperbaiki keadaan ekonomi dan sosial pekerja dan memberikan bantuan
kepada golongan yang diperlukan.

c. Untuk memastikan bahawa melaksankan dasar-dasar dan tindakan yang perlu diambil
supaya dapat memastikan guna tenaga penuh, berusaha ke arah penubuhan gaji minimum dan
maksimum minggu kerja di bawah kuatkuasa undang-undang sebanyak 44 jam serta untuk
menubuhkan pusat-pusat latihan dan pemberian kemudahan latihan kepada pekerja.

d. Peruntukan bagi langkah-langkah Keselamatan Sosial digubal untuk memberi


perlindungan terhadap penyakit, pengangguran, hari tua, kecederaan, kecacatan dan faedah
bersara dan menjamin perlindungan terhadap kesihatan, kebersihan dan kebajikan di semua
tempat pekerjaan, mendapatkan pampasan yang mencukupi untuk pekerja yang tidak aktif
kerana ditimpa kemalangan dan penyakit sehingga hilang upaya dalam mencari rezeki.
Peranan MTUC (The role of trade union)

a. Sebagai Wakil Buruh

MTUC telah diiktiraf oleh Kerajaan sebagai wakil pekerja di Malaysia dan dirujuk oleh
Kerajaan pada perubahan besar dalam undang-undang buruh melalui Majlis Penasihat
bersama buruh kebangsaan. MTUC juga mewakili buruh di persidangan dalam Pertubuhan
Buruh Antarabangsa dan mesyuarat perhubungan antarabangsa.

b. Pencapaian dan Aktiviti

Walaupun MTUC telah mempunyai banyak kejayaan kepada isu-isu yang memihak
kepada pekerja, masih banyak yang perlu dilakukan. Cabaran yang paling besar kini yang
dihadapi adalah untuk melakukan perubahan kepada beberapa peruntukan ketat di dalam
Akta Kesatuan Sekerja, Akta Perhubungan Perusahaan dan Akta Pekerjaan.

MTUC terlibat secara aktif dalam membantu kesatuan untuk mendapatkan pengiktirafan,
menjadi orang tengah semasa berlaku rasa tidak puas hati antara kesatuan, membantu
kesatuan dalam rundingan mereka, memeriksa, memberi sokongan dan bantuan untuk projek
kesatuan dan program yang terlibat, memberikan nasihat dan bantuan dalam kerja-kerja
pentadbiran kesatuan, memberikan bantuan dan nasihat semasa menyelesaikan masalah
anatara organisasi lain, memberikan maklumat dan data penting untuk membantu kesatuan
dalam tawar-menawar kolektif, membantu untuk menganjurkan pekerja dan membantu
meningkatkan kecekapan, keselamatan dan produktiviti.

c. Peranan Antarabangsa

Kerana penglibatan antarabangsa MTUC, ia adalah untuk menghantar ramai pemimpin


dan wakil kesatuan bagi kursus-kursus di luar negara, seminar dan persidangan. Mereka
membuat lawatan dan diskhusi di luar negara untuk mengukuhkan kesatuan dan
meningkatkan persefahaman antarabangsa.

Beberapa seminar dan persidangan antarabangsa yang dianjurkan oleh MTUC dengan
jayanya. Ramai pemimpin MTUC memainkan peranan yang aktif di peringkat antarabangsa.
MTUC Presiden adalah di atas kapal pengelola ILO. Pemimpin lain juga berkhidmat dalam
pelbagai jawatan di peringkat antarabangsa. MTUC adalah dipandang tinggi kerana kemajuan
yang telah kita capai.
d. Perlaksanaan dan Sumbangan Kesatuan Sekerja di Malaysia

MTUC merupakan kesatuan yang bukan sah di bawah undang-undang Malaysia.


Walaubagaimanapun, secara teorinya ia adalah sebuah badan kesatuan yang memperjuangkan
hak pekerja dan fungsinya lebih kepada kesatuan sekerja. Terdapat beberapa tindakan dan
program yang dilaksanakan untuk mencapai objektif dan matlamat mereka pada masa
hadapan. Matlamat utama adalah untuk memperbaiki kualiti hidup ahli dan meningkatkan
status-quo pekerja. Terdapat beberapa perkara yang menjadi isu seperti berikut:

a. undang-undang gaji minimum;

Gaji Minimum Polisi gaji minimum perlu didebatkan dan menjadi keutamaan.Oleh itu,
MTUC perlu memainkan peranan yang berkesan untuk mencapai matlamat program
tersebut. Gaji minimum RM900 bagi Semenanjung Malaysia dan RM800 bagi Sabah dan
Sarawak perlu diteliti semula . Hal ini kerana terdapat persoalan tentang gaji minimum
tersebut sama ada ia relevan ataupun tidak pada zaman moden ini di mana barang
keperluan semuanya telah meningkat. MTUC melihat ini adalah satu cabaran dan
program dan tindakan yang dikira wajar perlu dilaksanakan segera.

b. 5 hari bekerja dalam seminggu

Hak mendapat kebebasan waktu lapang perlu dilindungi yang perlu dinikmati oleh semua
pekerja apabila tiba waktu hujung minggu. 5 hari bekerja diharapkan dapat membantu
peningkatan aktiviti ekonomi baru selain membantu menyelesaikan masalah
pengangguran yang semakin meningkat. Dengan bekerja hanya 5 hari seminggu,
berbanding kini di mana perlu bekerja 6 hari, ia dapat membantu masyarakat menikmati
waktu cuti mereka dengan lebih baik. Dengan ini, masalah tekanan dihadapi sewaktu
kerja dapat di hapuskan.

c. Hak Asasi MTUC

MTUC menawarkan pelindungan kepada semua pekerja dan ahli mereka.Hal ini kerana
semua pekerja mempunyai hak dan dilindungi oleh undang-undang. Perkara yang perlu
dilakukan adalah menyedarkan dan memberi ilmu pengetahuan kepada pekerja agar
mereka tahu akan hak mereka seperi kebebasan untuk mengikuti mana-mana kesatuan
yang ada di Negara. Secara kesimpulannya, fokus utama kesatuan sekerja ialah
memperjuangkan kebajikan pekerja kerana banyak perkara yang melibatkan pekerja.
Contoh usaha MTUC bagi mempertahankan hak asasi pekerja, antaranya termasuklah
meningkat rater caruman KWSP dan faedah PERKESO; pindaan kepada undang-undang
buruh hadir dalam Akta Pekerjaan, Akta Kesatuan Sekerja dan Akta Perhubungan
Perusahaan; dan latihan semula kepada pekerja yang diberhentikan, semula pekerjaan-pekerja
yang diberhentikan.

d) Organisasi untuk pekerja di pendalaman

Program yang efektif untuk pekerja di pedalaman perlu dilaksanakan agar pekerja
pendalaman tidak lagi dipinggirkan.Banyak program dilaksanakan untuk pekerja di bandar
dan mereka dapat menikmati kelebihan tersebut tetapi tidak bagi mereka yang bekerja di
pedalaman seperti ladang kelapa sawit. Hak mereka sedikit sebanyak dipinggirkan. Oleh itu,
MTUC memainkan peranan untuk menghidupkan suasana dan melindungi hak
mereka.Sebagai contohnya, program yang diusahakan oleh MTUC, mengangkat sekatan
untuk pembentukan kesatuan yang lebih besar oleh pekerja daripada dagangan yang berkaitan
dan menganjurkan bilangan besar pekerja yang belum dianjurkan termasuk pekerja di Zon
Kawasan Perdagangan Bebas.

e) Polisi Sosial Skema keselematan social (social security scheme)

Salah satu polisi yang telah dilancarkan sebagai program pilot yang perlu diubah semula dan
penambahbaikan harus dilakukan untuk memastikan bayaran yang ditawarkan adalah lebih
baik. Polisi sosial negara akan menjadi instrument kepada pengagihan kesamarataan untuk
mewujudkan masyarakat yang tiada kemiskinan dan aman damai.

Ahli Gabungan dengan MTUC

Agriculture

1) All Malayan Estate Staff Union

2) Kesatuan Kakitangan Jabatan Pertanian Sarawak

3) Kesatuan Pekerja-Pekerja FELDA

4) Kesatuan Pekerja-Pekerja Lembaga Kemajuan Ikan Msia

5) Sabah Plantation Industry Employees Union

6) Sabah Rubber Fund Board Employees Union

7) Association of Agricultural Executives Sabah


8) Kesatuan pekerja-pekerja Felda Plantations Sdn. Bhd

9) Kesatuan pekerja-pekerja Jabatan Hutan Sarawak

10) Kesatuan Pekerja-pekerja Felda Rubber Products Sdn. Bhd.

11) Kesatuan Eksekutif Felcra Bhd

12)Kesatuan Pekerja-pekerja Sabah Forest Industry

13) Association Shell Oilfields Supervisory and Specialist staff Union

Mining/ Petroleum

1) Kesatuan Kakitangan Petroleum Nasional Bhd (Petronas) Sarawak

2) Kesatuan Kebangsaan Pekerja-Pekerja Lombong Sem. Malaysia

3) Kesatuan Pekerja-Pekerja Esso Production Msia Inc

4) Kesatuan Pekerja-Pekerja Kumpulan Shell Semanjung Malaysia

5) Sabah Mining Employees Union

6) Sabah Petroleum Industry Workers Union

7) Sarawak Petroleum Industry Workers Union

8) Sarawak Shell Employees Union

9) Sarawak Shell Oilfields Supervisory and Specialist Staff Union

Electricity & Water

1 Kesatuan Kakitangan Lembaga Air Melaka

2) Kesatuan Kakitangan Pihak Berkuasa Air Pulau Pinang

3) Kesatuan Kakitangan Puncak Niaga (M) Sdn Bhd.

4) Kesatuan Sekerja Lembaga Air Sibu

5) Sabah Water Industry Employees Union

6 ) Sarawak Electricity Supply Corporation Employees Union

7) TNB Junior Officers Union


8) Kesatuan Pekerja-pekerja Indah Water Konsortium Sdn.Bhd

9) Kesatuan Eksekutif Syarikat Puncak niaga(M) Sdn. Bhd.

10 ) Kesatuan Jurutera-jurutera Sabah Electricity Sdn. Bhd

11) Kesatuan Pekerja-pekerja SAJ Holdings Sdn. Bhd

12) Kesatuan Percantuman Pekerja-pekerja Tenaga Nasional Bhd

13) Persatuan Eksekutif Tenaga Nasional Bhd

Commerce, Banking & Finance

1) Association of Bank Officers Malaysia

2) Association of HongKong Bank Officers

3) Association of Maybank Class One Officers

4) Association of Maybank Executives

5) Kesatuan Kakitangan Angkatan Koperasi Kebangsaan Msia Bhd (KESUKA)

6) Kesatuan Kakitangan Eksekutif Bank of Commerce (M) Bhd

7) Kesatuan Pegawai-Pegawai Bank Muamalat (M) Bhd.

8) Kesatuan Sekerja Kakitangan Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad

9) National Union of Bank Employees

10) National Union of Commercial Workers

11) Sabah Banking Employees Union

12) Sabah Commercial Employees Union

13) Sarawak Bank Employees Union

14) Kesatuan Pegawai-pegawai Bank Sabah

15) Kesatuan Kakitangan Bank Simpanan Nasional

16) Persatuan Pegawai-pegawai Pentadbiran Industri Insuran

Construction
1) Union Of Employees in the Construction Industry

Manufacturing

1) Cement Industry Employees Union

2) Chemical Workers Union of Malaya

3) DMIB Employees Union

4) DMIB Management Staff Association

5) Drink Manufacturing Industry Employees Union, Sarawak

6) Electrical Industry Workers Unions

7) F&NCC Beverages Sdn. Bhd. Executive Staff Union

8) Johore Textile and Garment Workers

9) Kesatuan Kakitangan Espek Sdn. Bhd.

10) Kesatuan Kakitangan Perak Hanjoong Simen Sdn. Bhd.

11) Kesatuan Kakitangan Percetakan Keselamatan Nasional Berhad

12) Kesatuan Pekerja MTC

13) Kesatuan Pekerja Pekerja Perodua

14) Kesatuan Pekerja Pekerja SME Technologies Sdn Bhd

15) Kesatuan Pekerja-Pekerja Acrylic Textiles of Msia Sdn. Bhd.

16) Kesatuan Pekerja-Pekerja Amalgamated Parts Manufacturers Sdn. Bhd.

17) Kesatuan Pekerja-Pekerja APM Shock Absorbers

18) Kesatuan Pekerja-Pekerja Auto Parts Manufacturing (Seats & Radiators)

19) Kesatuan Pekerja-Pekerja Central Sugar Refinery

20) Kesatuan Pekerja-Pekerja Fujikura Federal Cable

21) Kesatuan Pekerja-Pekerja Gula Padang Terap Bhd


22) Kesatuan Pekerja-Pekerja Harris Advanced Technology (M) Sdn. Bhd.

23) Kesatuan Pekerja-Pekerja Kian Joo

24) Kesatuan Pekerja-Pekerja Kilang Gula Felda Perlis Sdn. Bhd.

25) Kesatuan Pekerja-Pekerja Lucas Automotive Sdn. Bhd., Senai

26) Kesatuan Pekerja-Pekerja Malay-Sino Chemical

27) Kesatuan Pekerja-pekerja Nippon Electric Glass (M) Sdn Bhd

28) Kesatuan Pekerja-Pekerja Perusahaan Kumpulan United Motor Works

29) Kesatuan Pekerja-Pekerja Perusahaan Membuat Tekstil dan Pakaian Perak

30) Kesatuan Pekerja-Pekerja Pewter Kraftangan

31) Kesatuan Pekerja-Pekerja Syarikat Gummi Metall Teknik (M) Sdn Bhd

32) Kesatuan Pekerja-Pekerja Sime Tyres International Malaysia Sdn. Bhd.

33) Kesatuan Pekerja-Pekerja Tamura Electronics (M) Sdn. Bhd.

34) Kesatuan Pekerja-pekerja perusahaan Tekstil & Pakaian P.Pinang & Seberang

35) Machinery Manufacturing Employees Union

36) Malayan Sugar Manufacturing Employees Union

37) Metal Industries Employees Union

38) Motor Assemblers Supervisory Staff Union Peninsular Malaysia

39) National Union of Drinks Manufacturing Industry Workers

40) National Union of Employees in Companies Manufacturing Rubber Products

41) National Union of Industrial Mineral Smelting Workers

42) National Union of Petroleum and Chemical Industry Workers

43) National Union of Tobacco Workers

44) National Union of Transport Equipment Allied Industry Workers

45) National Union of Workers in the Shoe Manufacturing Industry


46) Non-Metallic Mineral Products Manufacturing Employees Union

47) NS/MELAKA Textile & Garment Workers Union

48) Paper & Paper Products Manufacturing Employees Union

49) Printing Industry Employees Union

50) British American Tobacoo Employees Union, Malaya

51) Selangor & Federal Territory Textile Workers Union

52) Union of Beverage Industry Workers

53) Union of Malayawata Steel Workers

54) Kesatuan Pekerja-pekerja Nippon Elec (M) Sdn. Bhd.

55) Kesatuan Pekerja-pekerja Time Reach Sdn. Bhd

56) Kesatuan pekerja-pekerja Epson Precision (M) Sdn. Bhd.

57) Kesatuan Kakitangan C.G.E.Utilities (M) Sdn. Bhd.

58) Kesatuan Pekerja-pekerja Kami Electronics Industry (M) Sdn. Bhd.

59) Kesatuan Pekerja-pekerja Perodua Engine Manufacturing Sdn. Bhd.

60) Kesatuan pekerja-pekerja Hokuden (M) Sdn. Bhd

61) Kesatuan Pekerja-pekerja Casio (M) Sdn.Bhd.

62) Kesatuan Kakitangan Petroleum Nasional Bhd (Petronas Sabah)

63) Kesatuan O\Pekerja Shell MDS (M) S/B Sarawak

64) Kesatuan Kakitangan Percetakan Nasional Malaysia Bhd Sarawak

65) Kesatuan pekerja-pekerja Sabah International Dairies Sdn. Bhd.

66) Kesatuan pekerja-pekerja Hitachi Consumer Products (M) Sdn. Bhd.

67) Kesatuan kakitangan Eksekutif Industri Makanan SM

68) Beverage Industry Executive Staff Union

69) Kesatuan Pekerja-pekerja Sabah International Dairies SB


70) KPP Exxonmobil Exploration & Production Msia Inc

71) KPP Flextronics Manufacturing (M) Sdn Bhd.

72) Kesatuan pekerja-pekerja Perkayuan Semenanjung Malaysia

73) Kesatuan Pekerja-pekerja Qimonda Msia Sdn.Bhd

Transport & Communications

1) Brooke Dockyard & Engineering Works Corporation Employees Union, Sarawak

2) Kesatuan Kakitangan Klang Container Terminal Sdn. Bhd.

3) Kesatuan Pekerja-Pekerja Airod Sdn. Bhd

4) Kesatuan Pekerja-Pekerja Johor Port Bhd

5) Kesatuan Pekerja-Pekerja Limbongan Kapal

6) Kesatuan Pekerja-Pekerja Limbongan Timor

7) Kesatuan Pekerja-Pekerja Msia Airports Bhd

8) Kesatuan Pekerja-Pekerja Malaysia Airport Bhd Sarawak

9) Kesatuan Pekerja-Pekerja MHS Aviation Sdn. Bhd (Lapangan Terbang Kerteh


Kemaman)

10) Kesatuan Pekerja-Pekerja Naval Dockyard Sdn. Bhd

11) Kesatuan Pekerja-Pekerja Pakaian Seragam Pos

12) Kesatuan Pekerja-Pekerja Pelabuhan Klang Port Management Sdn. Bhd.

13) Kesatuan Pekerja-Pekerja Pengkalan Bekalan Kemaman Sdn. Bhd.

14) Kesatuan Pekerja-Pekerja Perbadanan Perkapalan Antarabangsa Malaysia Berhad

16) Kesatuan Pekerja-Pekerja Perkeranian Pos Malaysia Berhad

17) Kesatuan Pekerja-Pekerja Projek Lebuhraya Utara Selatan (PLUS)

18) Kesatuan Penyelia Penyelia Projek Lebuhraya Utara Selatan Bhd

19) Kesatuan Sekerja Kakitangan Sistem Televisyen (M) Bhd

20) Klang Port Management Staff Union


21) Malaysian Airlines System Employees Union Peninsular Malaysia

22) MAS Executive Staff Association

23) National Union of Newspaper Workers

24) National Union of Telekoms Employees

25) Penang Port Workers Union

26) Persatuan Pegawai-Pegawai Kanan Lembaga Pelabuhan Klang

27) Pos Malaysia Berhad Clerical Staff Union, Sabah

28) Railwaymens Union of Malaya

29) Rajang Port Authority Employees Union

30) Redifussion Workers Union Of Malaya

31) Sabah Port Authority Workers Union

32) Transport Workers Union

33) Union of Employees in Port Ancillary Services Suppliers

34) Kesatuan Pekerja-pekerja Telekom Malaysia Bhd Sabah

35) MHS Aviation Sdn. Bhd. Employees Union Sarawak

36) Kesatuan Pegawai-pegawai Kanan Penang Port Sdn. Bhd.

37) Persatuan Pegawai Keselamatan Bukan Eksekutif Kuantan Port Consortium

38) Kesatuan Pekerja-pekerja Telekom Malaysia Bhd Sabah

39) Kesatuan Pekerja Telekom Mly Berhad Sarawak

40) Persatuan Eksekutif Pos Malaysia

41) Kesatuan Pekerjapekerja Lembaga Pelabuhan Kuching

42) Persatuan Kakitangan Eksekutif Sistem Penerbangan Malaysia (KK)

43) Kesatuan Eksekutif Utusan Melayu (M) Bhd

44) Airlines Workers Union, Sarawak


45) Kesatuan Pekerja-pekerja Malaysia Airports Bhd Wilayah Sabah

46) Kesatuan Eksekutif Airod Sdn. Bhd

47) Kesatuan Sekerja Kakitangan Bintulu Port Sdn. Bhd

48) Kesatuan Kakitangan Eksekutif MISC Bhd

49) Kuching Port Authority Employees Union

50) Sabah Executive Staff Association of Malaysia Airlines

51)Kesatuan Pelaut Sabah

Services

1) Club Employees Union, Pen. Malaysia

2) Commonwealth Services Employees Union

3) Concorde Hotel Employees Union

4) Kesatuan Kakitangan Am Kolej Tunku Abdul Rahman

5) Kesatuan Pekerja Pekerja Pens Travelodge Kangar

6) Kesatuan Pekerja-Pekerja Hotel Sarawak

7) Kesatuan Pekerja-Pekerja Parkroyal Kuala Lumpur

8) Kesatuan Pekerja-Pekerja Safeguards Corporation Berhad

9) Kesatuan Pekerja-Pekerja Securicor (M)

10) Kesatuan Pekerja-Pekerja Securicor (M) Sdn. Bhd Sabah

11) Kesatuan Pekerja-Pekerja Securicor Sarawak

12) Kesatuan Pengawal-Pengawal Keselamatan Malayan Banking

13) National Union of Hotel, Bar & Restaurant Workers, Peninsular Malaysia

14) National Union of Race Horse Syces Pen

15) National Union of Teachers in Independent Schools

16) Penang Turf Club Race Day Workers Union


17) Resort World Bhd. Executive Union

18) Resort World Employees Union

19) Sarawak Medical Services Union

20) Union of Employees in Private Medical Health Services

21) Union of Employees in Trade Unions

22) Sarawak Club Employees Union

23) Kesatuan Pekerja-pekerja B.Braun Medical Ind. Sdn. Bhd.

24) Kesatuan Kebangsaan Kakitangan Akademik Institusi Pengajian Tinggi

25) Kesatuan Pekerja-pekerja Zetavest Sdn. Bhd

26) Kes. Eksekutif Angkatan Koperasi Keb. Msia Bhd

27) Kesatuan Pekerja Pekerja Alam Flora Sdn. Bhd

28) Sabah Hotel, Resort & Restautant Employees Union

29) Kesatuan Pekerja-pekerja Alam Flora Sdn.Bhd

30) Kesatuan Pekerja-pekerja LSG Sky Chefts-Brahims Sdn.Bhd

Government Services

1) Amalgamated Union of Employees in Govt. Clerical & Allied Services

2) E.P.F. Board Staff Union

3) K.L. City Council Workers Union

4) Kesatuan Kakitangan Am University Pertanian Malaysia

5) Kesatuan Kakitangan KWSP Sarawak

6) Kesatuan Kakitangan Lembaga Pasaran dan Pelesen Getah Malaysia, S. Malaysia

7) Kesatuan Kakitangan Lembaga Urusan dan Tabung Haji

8) Kesatuan Kakitangan MIDA

9) Kesatuan Kebangsaan Pembantu Tadbir Kesihatan Semenanjung Malaysia


10) Kesatuan Pegawai-Pegawai Hasil Dalam Negeri

11) Kesatuan Pegawai-Pegawai MARA

12) Kesatuan Pekerja Pekerja Jabatan Cetak Kerajaan

13) Kesatuan Pekerja-Pekerja Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia S.M. (KIKMAS)

14) Kesatuan Pekerja-Pekerja Koperasi Polis DiRaja Msia Bhd.

15) Kesatuan Pekerja-Pekerja Perbadanan Kemajuan Pelancungan Malaysia

16) Kesatuan Pekerja-Pekerja UDA

17) Kesatuan Pekerja-Pekerja Zoo Negara/Akuarium TAR

18) Kesatuan Sekerja Anggota KWSP Sabah

19) Kesatuan Sekerja Kakitangan Kemajuan Pahang Tenggara (DARA)

20) Kesatuan Sekerja Kakitangan Majlis Perbandaran Tawau

21) Malayan Nurses Union

22) Malayan Technical Services Union

23) Malaysian Rubber Board Staff Union

24) National Union of PWD Employees

25) National Union of the Teaching Profession

26) Penang Municipal Services Union

27) Sabah Electricity Board Employees Union

28) Sabah Medical Services Union

29) Senior Officers Association University Hospital

30) University Hospital Staff Union

31) University of Malaya General Staff Union

32) Kesatuan Kakitangan Perbadanan Hal Ehwal Bekas Angkatan Tentera

33) Sabah Inland Revenue Employees Union


34) KK Perbadanan Hal Ehwal Bekas Angkatan

Contoh Kesatuan Sekerja kerjasama dengan MTUC

1. University of Malaya General Staff Union atau (Hospital Union)


Sejarah Hospital Union:
Bermula pada tahun 1892 sebagai Terre Haute Sanitarium, bingkai kediaman dua
tingkat di Seventh Street dan Eighth Avenue, kini merupakan kompleks penjagaan
kesihatan utama dipanggil sebagai Kesatuan Hospital. Pada bulan pertama
kewujudannya, enam pembedahan telah dijalankan oleh enam doktor, dan selain daripada
tiga pekerja bergaji, semua memberikan bantuan adalah secara sukarela.

Selama bertahun-tahun, hospital telah berkembang, diubahsuai dan dimodenkan


kemudahan untuk menyediakan kecemerlangan dalam penjagaan kesihatan kepada
penduduk Lembah Wabash. Pada tahun 1900 Sister Johanna Baur menganjurkan Sekolah
Latihan Jururawat, yang beroperasi sehingga Jun 1965. Pada tahun 1909 sebuah
bangunan baru telah didirikan untuk menempatkan wad lelaki dan wanita, dan pada tahun
1918 suatu kemudahan kecemasan dibina untuk wabak influenza. Semasa mengalami
kemelesetan ekonomi, hospital ini telah menghantar 49% pekerjanya sebagai penjagaan
kebajikan.

Pada tahun 1953, usaha pembentukan semula dan pengembangan menyebabkan


kapasiti lebih daripada 200 katil dan peralatan canggih supaya berjaya mengemaskini
keupayaan rawatan hospital. Pada tahun yang sama, Liga Perkhidmatan Wanita
dianjurkan untuk manfaat hospital melalui kedua-dua dana dan sukarelawan usaha.
Tetapi tahun 1960-an, menyaksikan pengubahsuaian paling luas dan
penambahbaikan adalah Unit Rawatan Koronari telah dibuka pada tahun 1967, Unit
Neonatal Intensive Care pada tahun 1968, dan University School Indiana State of Nursing
bangunan Pendidikan Klinikal pada tahun 1969.

Pada tahun 1991 telah diumumkan bahawa hospital itu akan berkembang di luar
kampus utara dan sampingan dengan membina plaza profesional baru di timur bandar ini
untuk menempatkan Pusat Kesihatan Pekerjaan. Pada tahun 1995, Kesatuan Hospital
membentuk satu rangkaian bersepadu dengan Associated Physicians & Surgeons Clinic
(AP & S), sambil menambah 300 pekerja tambahan.

Peranan University of Malaya General Staff Union


Memberikan pendidikan kepada Staff & Pesakit

Contoh: Peluang untuk Pendidikan di Hospital Union

Program Ladder klinikal. Untuk Hospital Union, Bahagian Perkhidmatan Penjagaan


Pesakit telah membangunkan Program Ladder klinikal, ia merupakan sistem perkembangan
yang memberi ganjaran kepada jururawat untuk menghargai pencapaian kecemerlangan
dalam prestasi klinikal staf.

Pendidikan Berterusan. Kedua-dua Kesatuan Hospital dan Universiti Negeri Indiana


terlibat dalam membangunkan program pendidikan berterusan untuk jururawat di Hospital
Union. Program-program ini terdiri daripada bengkel sehari ke kursus-kursus yang lebih luas,
melibatkan latihan dalam prosedur klinikal, pengurusan kejururawatan, teori kejururawatan
dan perhubungan manusia.

Pendidikan Formal. Jika anda mempunyai Ijazah Bersekutu atau Diploma Kejururawatan,
anda boleh memilih untuk memajukan kerjaya anda dengan belajar untuk ijazah lanjutan.
Kesatuan Hospital menawarkan program tuisyen pembayaran balik yang luas untuk
pendidikan berterusan melalui beberapa kolej dan universiti di kawasan itu.

Pendidikan "MedNews Plus." Hospital Kesatuan dan Kesatuan Hospital Clinton


menyediakan penyelidikan artikel berasaskan web yang menangani pelbagai topik kesihatan.
Berasaskan Komputer Latihan. Interaktif, pembelajaran berasaskan teknologi memberi
peluang kepada kakitangan untuk melengkapkan pelbagai persembahan pendidikan.
Komputer adalah mudah didapati di kawasan klinik untuk menggalakkan sepanjang hayat
pembelajaran yang professional kepada setiap organisasi.

Sumbangan Hospital Union

Pada November 1, 2009 Hospital Union dan Klinik UAP (secara rasmi AP & S Clinic)
bekerjasama untuk mewujudkan satu sistem kesihatan yang bersepadu, Sistem Kesihatan
Union (UHS). UHS diletakkan sebagai peneraju dalam pembangunan dan penyampaian
mesej kepentingan penjagaan kesihatan yang inovatif dan peribadi untuk keluarga, jiran-jiran
dan rakan-rakan. Pengalaman pesakit adalah keutamaan bagi meningkatkan akses, kualiti
dapat dipertingkatkan, kecekapan operasi, penyelarasan penjagaan dan mengurangkan
permintaan maklumat pendua merupakan inisiatif sistem yang direka supaya meningkatkan
kepuasan pesakit. Pakar-pakar perubatan dan kakitangan UHS bekerja bersama-sama untuk
menjaga pesakit dan sihat masyarakat.
Manfaat Komuniti di Hospital Union

Majoriti keluarga di kawasan perkhidmatan Hospital Union adalah di bawah


pendapatan isi rumah yang rendah dan sederhana di kebangsaan dan negeri.

Sebagai penyedia penjagaan kesihatan, sebenarnya bukan untuk mendapat


keuntungan terbesar, manakala, mereka bangga untuk menjadi hospital yang selamat dan
bersih bagi komuniti dan mereka menyediakan $ 33.100.000 dalam Kebajikan Penjagaan dan
tambahan $ 41.900.000 dalam hutang lapuk pesakit untuk jumlah sebanyak $ 75 juta kepada
pesakit yang tidak kemampuan untk membayar kos perubatan.

2. Association of Maybank Class One Officers

Sejarah ringkas A.M.C.O.

Oktober 27, 1986 Persatuan Pegawai Maybank (AMO) telah ditubuhkan untuk
mewakili semua pegawai Maybank di barisan :

-( a) Sub Akauntan II (b) Ketua Juruwang A & B.

Pada 29 Oktober 1986, Pengiktirafan diberikan kepada AMO oleh Bank. Pada 10
November 1986, pertikaian perdagangan antara Maybank dan AMO diklasifikasi semula,
wujudnye perubahan seperti pegawai ke jawatan yang baru iaitu Pegawai Kanan, Pegawai I
dan Pegawai II.

Pada Disember 17 Majlis 1988 A Protem Eksekutif telah ditubuhkan dan telah
memohon kepada Ketua Pengarah Kesatuan Sekerja (KPKS) untuk membentuk AMCO.

Peranan A.M.C.O

a. A.M.C.O. membantu organisasi menyelesaikan masalah.

Semasa organisasi tidak boleh mencari jawapan untuk menyelesaikan semua masalah
kerja, dengan menjadi ahli Kesatuan, pihak organisasi adalah bebas untuk membentangkan
masalah yang berkaitan kepada ahli-ahli EXCO dan A.M.C.O dan ahli A.M.C.O mesti
mempertimbangkan masalah tersebut.

A.M.C.O terdapat banyak laluan rasmi untuk menyelesaikan aduan dan pertikaian.
Oleh itu, sebaik sahaja apabila anda mungkin mempunyai masalah, perlu meningkatkan dan
mendapatkan nasihat Union. (boleh rujuk dengan Perkara 5 Perjanjian Kolektif antara
A.M.C.O. - Maybank).

Banyak masalah di tempat kerja terdiri daripada seseorang individu, tetapi akan
menjejaskan ramai pekerja. Oleh itu, anda perlu menyampaikan atau memberitahu isu dan
masalah yang dihadapi kepada pihak Kesatuan untuk mengambil tindakan penyelesaian.
"Keadaan kerja decent bermakna tenaga kerja yang lebih bahagia, dan juga perlu memberi
manfaat kepada Bank terlalu".

b. Sumbangan yang pernah dilaksanakan oleh A.M.C.O.

A.M.C.O. bekerja keras untuk melindungi dan memperbaiki keadaan kerja dan upah
kepada ahli-ahli.Sehingga setakat ini, terdapat banyak manfaat yang A.M.C.O. memenangi
selama ini yang kini diambil untuk diberikan sebagai "betul".

Antara manfaat yang dinikmati oleh ahli kini dan telah diperjuangkan oleh A.M.C.O. :

- Penuh (100%) perlindungan perubatan bagi Pegawai dan anggota atau anggota keluarga
pekerja yang terdekat.

- Elaun Perumahan Outstation.

- Cuti tahunan.

- Peruntukan Refreshment.

- Lain-lain Kesihatan dan Keselamatan peruntukan (Eksekutif Pemeriksaan Perubatan).

- Perlindungan daripada diskriminasi di tempat kerja dan gangguan.

- Memberi sokongan, nasihat dan khidmat guaman percuma untuk ahli (Jika anda masih
bukan ahli yang AMCO ini, A.M.C.O masih akan berkongsi sumber maklumat lain dan
memberi nasihat yang sedia ada, TETAPI mereka tidak akan memberikan sumber maklumat
secara peribadi, maka akan memaparkan secara umun di website dan Free-perkhidmatan Caj
Kesatuan akan menyediakan.

- Gaji yang lebih baik (dalam setiap 3 tahun melalui Rundingan Kolektif)

c. Faedah menyertai A.M.C.O.

Kesatuan adalah penting dalam mempertahankan pekerjaan ahli, faedah dan keadaan
kerja. Undang-undang yang mengatakan bahawa tidak boleh mendiskriminasi atau memecat
seseorang ahli yang aktif di dalam Union. Dalam fakta, dengan melibatkan diri secara aktif
dalam aktiviti-aktiviti Kesatuan ataupun menjadi wakil boleh mempunyai beberapa faedah
kerjaya seperti berikut:

- Melindungi anda daripada eksploitasi dan diskriminasi di tempat kerja.

- Membantu anda apabila anda mengalami masalah kerja.

- Kerja anda sering menjadi lebih menarik dan berbaloi.

- Anda dapat belajar banyak, termasuklah ilmu pengetahuan dan kemahiran baru dari undang-
undang semasa rundingan dan berurusan dengan orang ramai.

- Anda mendapatkan rasa hormat daripada rakan-rakan.

- Anda terlibat dalam membantu pembuat keputusan penting dan mesyuarat dan pengurusan
kanan untuk meningkatkan keterampilan dengan lebih baik.

- Anda mempunyai peluang dan akses kepada latihan melalui Kesatuan lain.

Organization Chart
Presiden
Sdra. Mohd.
Khalid bin Atan
(TEU)

Timb. Presiden
Sdra. YB
Abdullah Sani bin
Abdul Halim
Naib PresidenNaib Presiden
(Sektor
(CLUB)
Naib Presiden
(Badan Berkanun) (Sektor Awam)
Swasta)
Sdra. Mohd.Sdra.
KhirAhmad
bin Helmi Sdra. Kdr (B) Hashim
bin Ibrahim (KWSP) bin Adnan (NUTP)
Mansor (PERODUA)
Sdra.
Sdra. Matkar bin Zainal bin Sdri. Rosni binti Aziz
Siwang Timb. Setiausaha
Setiausaha
(FIEU) Ismail (LAP)
Sdra. Ikmal Azam
(MNU)
Kewangan
Sdra. J. Solomon (NUBE)
Sdra. Agung
Thanaraj
Bruno Periera Abdullah
Sdra. Harry Tan
Sdra. N. Gopal
(EIEUWR)
Sdra. Ng Choo Seong
Naib Presiden
(Jawatankuasa Wanita) Huat Hock
Kishnam
(NUTP)
Sdri. Siti binti Mahfudz

(NUTEAIW)
(PPUM)
CEO
Steven
M. Holman, FACHE

Vice President of
Medical Affairs, Chief
Medical Officer
John Bolinger,
D.O.

Wayne R. Hutson Vice President


Vice President
Executive Vice of Patient Care,
Human
President, Chief Nursing
Resources
Finance/CFO Officer Rhonda
Sally A. Zuel
Smith
e) Give 3 overview of roles of the workers in trade uion.

Di negara ini, kesatuan sekerja telah memainkan peranannya dengan agak berkesan
dalam membela nasib pekerja-pekerja. Kongres Kesatuan Pekerja-pekerja dalam
Perkhidmatan Awam dan Jabatan Kerajaan (CUEPACS), misalnya, dalam sejarahnya telah
berjaya dalam usaha memperolehi penyelarasan gaji dalam tempoh tiga tahun berbanding
sebelum ini yang mengambil masa hampir lima tahun.

Pihak kesatuan sekerja mempunyai tiga peranan yang penting dalam perhubungan
perindustrian iaitu menggalakkan perhubungan perindustrian yang sihat dan harmoni,
mewakili pekerja dan membantu meningkatkan kualiti hidup serta taraf pekerja. Pekerja
kesatuan sekerja berperanan dalam menggalakkan perhubungan perindustrian melalui proses
perundingan kolektif yang seterusnya menjurus kepada pembaikan dan pembaharuan
perjanjian kolektif majikan-pekerja yang ideal yang harus mengambil kira pembaikan syarat
dan terma pekerjaan, jaminan status ekonomi melalui kenaikan gaji dan pangkat serta
merapatkan pertikaian keperluan antara kedua-dua pihak.

Umunya, pihak kesatuan sekerja memainkan peranan yang penting untuk menjamin
keharmonian perhubungan perindustrian yang wujud antara pekerja dan majikan. Menurut
Mumtaj dan Harlida (2003), antara peranan yang dimainkan oleh pekerja kesatuan sekerja
adalah mewujudkan perhubungan yang harmoni dengan pihak kerajaan, mewakili pekerja
dalam tuntutan atau dakwaan di Mahkamah Perusahaan, mengatur dan mengadakan aktiviti
sosial antara ahli-ahli kesatuan dan menganjurkan tindakan perusahaan melalui peruntukan
yang disahkan oleh undang-undang seperti mogok, piket dan kerja perlahan.

Pihak kesatuan sekerja juga mempunyai peranan-peranan tertentu dalam sesebuah


organisasi seperti memastikan keadilan dalam syarat pekerjaan yang digubal, jaminan
pekerjaan dalam organisasi serta menjamin kewujudan demokrasi industri. Bagi syarat
pekerjaan, lazimnya isu yang sering dipertikaikan dan dipertahankan ialah jumlah masa
pekerjaan. Berdasarkan Akta Kesatuan Sekerja (1959), waktu kerja pekerja ialah tidak
melebihi 8 jam sehari dan 48 jam seminggu.

Selain itu, pekerja yang berkhdimat di kesatuan juga berusaha untuk meningkatkan
keadaan fizikal tempat kerja untuk ahlinya dengan cara perundingan dan cuba untuk
mempengaruhi pihak atasan supaya peka kepada isu-isu semasa seperti jangkitan penyakit,
penyiasatan kemalangan dan kebajikan industri. Bagi jaminan pekerjaan pula, pihak kesatuan
sekerja cuba melindungi pekerja dengan mendapat hak yang sepatutnya serta mendapat
sistem perlindungan sosial di tempat kerja. Manakala bagi demokrasi industri, perwakilan
kesatuan sekerja akan memastikan bahawa pihak pekerja mempunyai hak untuk bersuara dan
mengeluarkan pendapat terhadap keputusan-keputusan yang penting oleh pihak atasan
(majikan). Antara contoh demokrasi industri seperti kawalan oleh pekerja (bermaksud pekerja
boleh membuat keputusan dan mengawal terus kepada syarikat), penyertaan (bermaksud
pekerja mempunyai hak yang sama dengan pemegang-pemegang saham yang lain dalam
pembuatan keputusan) dan perundingan (bermaksud aktiviti yang sering dilakukan sekiranya
tidak berpuashati dengan keputusan yang dibuat oleh pihak atasan).

Kesimpulan

Kesimpulannya, kesimpulan yang boleh dibuat ialah peranan kesatuan sekerja adalah
penting dalam menjaga kepentingan tiga pihak iaitu pekerja, majikan dan kerajaan bagi
meningkatkan produktiviti dan kualiti hidup supaya negara dapat membangun dengan pantas
dalam merealisasikan wawasannya. Pergerakan kesatuan sekerja berpendapat bahawa
pekerja-pekerja bukan semata-mata faktor pengeluaran. Mereka sewajarnya dihargai sebagai
rakan kemajuan dan perlu dilayan berdasarkan pengiktirafan dan status mereka dalam
masyarakat. Kesatuan sekerja berharap kerajaan dan majikan tidak meminta kesatuan sekerja
menjadi rakan hanya pada waktu-waktu sukar dan mengenepikan atau mengabaikan pekerja-
pekerja apabila keadaan ekonomi memuncak. Walau bagaimanapun untuk menjayakannya,
semua kesatuan sekerja yang wujud di negara ini perlulah bersatupadu dan mengelakkan
pertelingkahan sebagaimana yang terjadi dalam perlantikan wakil ke persidangan Pertubuhan
Buruh Antarabangsa (ILO) seperti tahun-tahun sebelumnya. MTUC, CUEPACS dan
Pertubuhan Buruh Malaysia (MLO) masing-masing berebut peluang untuk menjadi wakil
Malaysia ke persidangan tersebut sedangkan urusan perlantikan wakil ke persidangan itu
terletak pada budi bicara Menteri Sumber Manusia.

Rujukan

1. http://www.mtuc.org.my/
2. https://ms.wikipedia.org/wiki/MTUC