Anda di halaman 1dari 6

KUMPULAN: MUHAMMAD DANIEL, MUHAMMAD HAZMAN, WAN NUR AFINA

RANCANGAN PENGAJARAN SLOT

Kelas : Pusat Pendidikan Awal Kanak-Kanak Halimatussadiah


Tarikh : 10 Februari
Masa : 8.40-9.40 am
Bilangan Murid : 25 orang
Modul : Bertema
Tema : Menyiasat Alam Bahan
Tajuk: Projek TeTi (Tenggelam Timbul)
Tunjang Utama/Fokus : Tunjang Sains dan Teknologi
Standard Kandungan : (SA 4.1) Meneroka sifat bahan
Standard Pembelajaran : (SA 4.1.1) Menyiasat ke atas objek yang boleh tenggelam dan timbul
Kesepaduan Tunjang : Tunjang Komunikasi (bahasa), Fizikal dan Estetika

Objektif Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:


1. Mengelaskan objek yang tenggelam dan timbul
2. Menyatakan faktor yang mempengaruhi objek tenggelam dan timbul

Pengetahuan Sedia Ada : Mengenali objek yang disediakan dalam projek TeTi

Kemahiran Berfikir (KB) : Mencirikan , mengelaskan, meramal


Penerapan Nilai : Kerjasama, Berdisiplin
Bahan Bantu Mengajar : Bekas berisi air, daun , batu, ranting , kunci, bola, pemadam, pen, syiling
Fokus MI : Verbal linguistik, Kinestetik
Kosa Kata : Tenggelam , timbul , berat , ringan
19
KUMPULAN: MUHAMMAD DANIEL, MUHAMMAD HAZMAN, WAN NUR AFINA

MASA / ISI PELAJARAN AKTIVITI P&P CATATAN /BAHAN


LANGKA
H

Set Bersembang dengan murid Guru mengajak murid duduk di hadapan guru BBM :
Induksi tentang flash card yang -Kotak kosong
( 5 minit) dibawa oleh guru Guru menunjukkan flash card yang -Objek tenggelam dan timbul
mempunyai gambar batu, kunci, daun, dan
sebagainya. KB:
-Menilai dan mencirikan
Guru bersembang dengan murid tentang
pengetahuan sedia ada mereka tentang objek MI:
yang terdapat di dalam flash card tersebut dari -Verbal Linguistik
segi saiz dan jisim.

20
KUMPULAN: MUHAMMAD DANIEL, MUHAMMAD HAZMAN, WAN NUR AFINA

MASA / ISI PELAJARAN AKTIVITI P&P CATATAN /BAHAN


LANGKA
H

Langkah 1 Murid memilih flash card Guru memberi peluang dengan murid memilih
(5 minit) yang dari cikgu beberapa flash card yang mereka gemari. BBM :

Guru membekalkan murid dengan bekas Flash Card

Kemudian, semua murid dikehendaki mencari MI :


benda maujud disekitar prasekolah yang -Kinestetik
sama seperti flash card yang mereka pilih.
Nilai :
-Kesungguhan
Contohnya, flash card yang mempunyai
gambar batu, murid akan cari batu disekitar
prasekolah

21
KUMPULAN: MUHAMMAD DANIEL, MUHAMMAD HAZMAN, WAN NUR AFINA

MASA / ISI PELAJARAN AKTIVITI P&P CATATAN /BAHAN


LANGKA
H
BBM :
Langkah 2 Murid meramal objek yang Guru menyediakan dua bakul yang berlabel -Bakul tenggelam dan timbul, objek
mereka dapat dengan tenggelam dan timbul yang dipilih
(5 minit) mengasingkan objek yang
tenggelam dan timbul Murid mula mengasingkan objek yang boleh
dengan bimbingan guru KB :
tenggelam dan timbul mengikut pendapat -Mencirikan , menilai , mengasing
mereka dengan bimbingan guru
MI:
-Verbal Linguistik, Kinestetik

BBM :
Langkah 3 Murid melakukan eksperimen tenggelam -Bekas yang berisi air , objek yang
Murid melakukan timbul dengan menenggelamkan objek yang dipilih oleh murid
(10 minit) eksperimen tenggelam dipilih oleh murid di dalam bekas yang berisi
timbul dengan bimbingan air KB :
guru Kemudian , murid menilai dengan melihat -Menilai, mengasing
samada objek tersebut tenggelam atau timbul.
MI:
-Kinestetik

Guru menyediakan kertas mahjong yang BBM :


Penutup bertulis jadual yang mengelaskan tenggelam - Flash card, kertas
(5 minit) Murid mengelaskan semula
22
KUMPULAN: MUHAMMAD DANIEL, MUHAMMAD HAZMAN, WAN NUR AFINA

MASA / ISI PELAJARAN AKTIVITI P&P CATATAN /BAHAN


LANGKA
H
objek yang tenggelam dan dan timbul. mahjong, double tape
timbul menggunakan flash
card di atas kertas mahjong Murid akan melekatkan flash card di atas Nilai :
kertas mahjong dengan mengelaskan objek - Kerjasama
yang mana tenggelam dan timbul berdasarkan
eksperimen yang dilakukan tadi MI :
Timbul Tenggelam
-Kinestetik

Refleksi:

Murid -

Guru -

Ulasan Guru/ Pensyarah Pembimbing :

23
KUMPULAN: MUHAMMAD DANIEL, MUHAMMAD HAZMAN, WAN NUR AFINA

24

Anda mungkin juga menyukai