Anda di halaman 1dari 17

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

Nama: SITI ZULALA BINTI MOHAMAD JUFRI

1 Minggu / Hari / Tarikh Minggu: 1 Hari: Ahad Tarikh:


03 Jan. 2016

2 Kelas / Masa / Mata Pelajaran 3 Bijak/9.00-10.00am/Matematik

3 Tema / Tajuk Standard Pembelajaran Unit 1


(KOD)

4 Objektif Pembelajaran Murid dapat menyebut dan menulis nombor bulat hingga 1000.

5 Aktiviti PDP a.Menyebut nombor hingga 1000.


b.Mengenalpasti angka hingga 1000.
c.Memadankan nombor yang sama.
d.Warnakan nombor mengikut turutan sepuluh-sepuluh.

6 Pengisian Kurikulum O Bekerja sama O Bersungguh-sungguh. O Teliti


6.1 Ilmu/ Nilai O Rajin O Berani mencuba O Bersemangat

EMK :
6.2 EMK/KB/BCB O Kreativiti dan inovasi O Sains dan Teknologi
O Pendidikan Alam Sekitar O TMK
O Bahasa O Keusahawanan
O Patriotisma O Nilai Murni

KB :
O Kritis O Kemahiran Membuat
Keputusan
O Kreatif O Kemahiran Menyelesaikan
Masalah

7 KBAT / i-THINK O Peta Bulatan O Peta Dakap O Peta Buih Berganda O Peta
Pokok
O Peta Buih O Peta Alir O Peta Pelbagai Alir O Peta
Titi

8 Bahan Bantu Belajar O Kad Gambar O Pen Marker O Kad perkataan O Buku
Teks
O kad nombor O Papan putih kecil O Bahan Maujud O Modul
O Powerpoint O Internet O Projektor O
Komputer
O Radio/ TV O Buku Cerita O Carta
O Lain-lain :

.

9 Penilaian PDP O Modul Linus numerasi m/s 1-4


O Buku Cepat Dan Tepat Kira m/s 1

10 Refleksi / Impak dan kerja Rumah O ___ daripada ___ orang murid dapat menguasai objektif
pembelajaran dan diberi latihan pengayaan / pengukuhan.
O ___ daripada ___ orang murid tidak menguasai objektif
pembelajaran dan diberi latihan pemulihan.

O Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana....


O Mesyuarat / Kursus
O Program Sekolah
O Mengiringi Murid Keluar
O Aktiviti luar
O Cuti Rehat / Cuti Sakit
O Cuti Bencana / Cuti Khas
O Cuti Peristiwa / Cuti Am

O Aktiviti P&P dibawa ke


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
Nama: SITI ZULALA BINTI MOHAMAD JUFRI
..

Disahkan oleh,

1 Minggu / Hari / Tarikh Minggu: 1 Hari: Ahad


Tarikh: 3 Jan. 2016

2 Kelas / Masa / Mata Pelajaran 2 Bijak/10.30-11.00am/Bahasa Melayu

3 Tema / Tajuk Standard Unit 1


Pembelajaran (KOD)

4 Objektif Pembelajaran Murid dapat membaca dan menulis perkataan suku kata terbuka
KV+KV dan KV+KV+KV

5 Aktiviti PDP a.Menamakan gambar.


b.Membaca perkataan dalam Carta Bacaan Besar.
c.Membaca perkataan dalam daftar ejaan.
d.Membaca lapan frasa bergilir-gilir.
e.Membaca frasa dan ayat mudah berdasarkan gambar.
f.Padankan gambar dengan perkataan.

6 Elemen Merentasi Kurikulum (EMK) O Bekerja sama O Bersungguh-sungguh. O Teliti


6.1 Ilmu/ Nilai O Rajin O Berani mencuba O Bersemangat

EMK :
6.2 EMK/KB/BCB O Kreativiti dan inovasi O Sains dan Teknologi
O Pendidikan Alam Sekitar O TMK
O Bahasa O Keusahawanan
O Patriotisma O Nilai Murni
KB :
O Kritis O Kemahiran Membuat
Keputusan
O Kreatif O Kemahiran Menyelesaikan
Masalah

7 KBAT / i-THINK O Peta Bulatan O Peta Dakap O Peta Buih Berganda O Peta
Pokok
O Peta Buih O Peta Alir O Peta Pelbagai Alir O Peta
Titi

8 Bahan Bantu Belajar O Kad Gambar O Pen Marker O Kad perkataan O Buku
Teks
O kad nombor O Papan putih kecil O Bahan Maujud O Modul
O Powerpoint O Internet O Projektor O
Komputer
O Radio/ TV O Buku Cerita O Carta O Buku
Aktiviti
O Lain-lain :

.

9 Penilaian PDP O Modul Linus Literasi m/s 1-5


O Buku aktiviti Bahasa Melayu m/s 1
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
Nama: SITI ZULALA BINTI MOHAMAD JUFRI
10 Refleksi / Impak dan Kerja Rumah O ___ daripada ___ orang murid dapat menguasai objektif
pembelajaran dan diberi latihan pengayaan / pengukuhan.
O ___ daripada ___ orang murid tidak menguasai objektif
pembelajaran dan diberi latihan pemulihan.
O Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana....
O Mesyuarat / Kursus
O Program Sekolah
O Mengiringi Murid Keluar
O Aktiviti luar
O Cuti Rehat / Cuti Sakit
O Cuti Bencana / Cuti Khas
O Cuti Peristiwa / Cuti Am
O Aktiviti P&P dibawa ke
..

1 Minggu / Hari / Tarikh Minggu: 1 Hari: Ahad


Tarikh: 3 Jan. 2016

2 Kelas / Masa / Mata Pelajaran 3 Bijak/10.30-11.30am/Bahasa Melayu

3 Tema / Tajuk Standard Unit 1


Pembelajaran (KOD)

4 Objektif Pembelajaran Murid dapat membaca dan menulis perkataan suku kata tertutup
KVK dan KV+KV+KV.

5 Aktiviti PDP a.Menamakan gambar.


b.Membaca perkataan dalam Carta Bacaan Besar.
c.Membaca perkataan dalam daftar ejaan.
d.Membaca lapan frasa bergilir-gilir.
e.Membaca frasa dan ayat mudah berdasarkan gambar.
f.Padankan gambar dengan perkataan.

6 Elemen Merentasi Kurikulum (EMK)


6.1 Ilmu/ Nilai O Bekerja sama O Bersungguh-sungguh. O Teliti
O Rajin O Berani mencuba O Bersemangat

6.2 EMK/KB/BCB EMK :


O Kreativiti dan inovasi O Sains dan Teknologi
O Pendidikan Alam Sekitar O TMK
O Bahasa O Keusahawanan
O Patriotisma O Nilai Murni

KB :
O Kritis O Kemahiran Membuat
Keputusan
O Kreatif O Kemahiran Menyelesaikan
Masalah

7 KBAT / i-THINK O Peta Bulatan O Peta Dakap O Peta Buih Berganda O Peta
Pokok
O Peta Buih O Peta Alir O Peta Pelbagai Alir O Peta
Titi

8 Bahan Bantu Belajar O Kad Gambar O Pen Marker O Kad perkataan O Buku
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
Nama: SITI ZULALA BINTI MOHAMAD JUFRI
Teks
O kad nombor O Papan putih kecil O Bahan Maujud O Modul
O Powerpoint O Internet O Projektor O
Komputer
O Radio/ TV O Buku Cerita O Carta
O Lain-lain :

.

9 Penilaian PDP O Modul Linus numerasi m/s 1-4


O Buku Cepat Dan Tepat Kira m/s 1

10 Refleksi / Impak dan kerja Rumah O ___ daripada ___ orang murid dapat menguasai objektif
pembelajaran dan diberi latihan pengayaan / pengukuhan.
O ___ daripada ___ orang murid tidak menguasai objektif
pembelajaran dan diberi latihan pemulihan.

O Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana....


O Mesyuarat / Kursus
O Program Sekolah
O Mengiringi Murid Keluar
O Aktiviti luar
O Cuti Rehat / Cuti Sakit
O Cuti Bencana / Cuti Khas
O Cuti Peristiwa / Cuti Am

O Aktiviti P&P dibawa ke


..

1 Minggu / Hari / Tarikh Minggu: 1 Hari: Isnin


Tarikh: 4 Jan. 2016

2 Kelas / Masa / Mata Pelajaran 3 Bijak/10.30-11.30/Bahasa Melayu

3 Tema / Tajuk Standard Unit 1


Pembelajaran (KOD)

4 Objektif Pembelajaran Di akhir pembelajaran murid membaca dan menulis


perkataansuku kata terbuka KV+KV ,KV+KV+KV, frasa dan
ayat.

5 Aktiviti PDP 1. Membaca perkataan


2. Mengisi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai
3 .Susun perkataan menjadi ayat yang betul
4 .Membaca petikan
5 .Membina tiga ayat berdasarkan gambar

6 Elemen Merentasi Kurikulum (EMK) O Bekerja sama O Bersungguh-sungguh. O Teliti


6.1 Ilmu/ Nilai O Rajin O Berani mencuba O Bersemangat

EMK :
6.2 EMK/KB/BCB O Kreativiti dan inovasi O Sains dan Teknologi
O Pendidikan Alam Sekitar O TMK
O Bahasa O Keusahawanan
O Patriotisma O Nilai Murni

KB :
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
Nama: SITI ZULALA BINTI MOHAMAD JUFRI
O Kritis O Kemahiran Membuat
Keputusan
O Kreatif O Kemahiran Menyelesaikan
Masalah

7 KBAT / i-THINK O Peta Bulatan O Peta Dakap O Peta Buih Berganda O Peta
Pokok
O Peta Buih O Peta Alir O Peta Pelbagai Alir O Peta
Titi

8 Bahan Bantu Belajar O Kad Gambar O Pen Marker O Kad perkataan O Buku
Teks
O kad nombor O Papan putih kecil O Bahan Maujud O Modul
O Powerpoint O Internet O Projektor O
Komputer
O Radio/ TV O Buku Cerita O Carta
O Lain-lain :

.

9 Penilaian PDP O Modul Linus literasi m/s 10-14


O Buku Aktiviti Bahasa Melayu m/s 1

10 Refleksi / Impak dan kerja Rumah O ___ daripada ___ orang murid dapat menguasai objektif
pembelajaran dan diberi latihan pengayaan / pengukuhan.
O ___ daripada ___ orang murid tidak menguasai objektif
pembelajaran dan diberi latihan pemulihan.

O Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana....


O Mesyuarat / Kursus
O Program Sekolah
O Mengiringi Murid Keluar
O Aktiviti luar
O Cuti Rehat / Cuti Sakit
O Cuti Bencana / Cuti Khas
O Cuti Peristiwa / Cuti Am

O Aktiviti P&P dibawa ke


..

1 Minggu / Hari / Tarikh Minggu: 1 Hari: Isnin


Tarikh: 4 Jan. 2016

2 Kelas / Masa / Mata Pelajaran 2 Bijak / 11.00-12.00/ Matematik

3 Tema / Tajuk Standard Unit 1


Pembelajaran (KOD)

4 Objektif Pembelajaran Di akhir pembelajaran ini murid dapat menyebut dan


mengenalpasti nombor bulat hingga 100

5. Aktiviti PDP 1.Menyebut nombor diberi.


2Padankan nombor yang sama
3. Membilang lima-lima dan menulis nombor
4.membilang sepuluh-sepuluh dan menulis nombor.
5. menamakan nombor 1 hingga 100
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
Nama: SITI ZULALA BINTI MOHAMAD JUFRI
6.Tulis angka 1 hingga 100 dalam ruamgan yang disediakan.

6 Elemen Merentasi Kurikulum (EMK) O Bekerja sama O Bersungguh-sungguh. O Teliti


6.1 Ilmu/ Nilai O Rajin O Berani mencuba O
Bersemangat

6.2 EMK/KB/BCB EMK :


O Kreativiti dan inovasi O Sains dan Teknologi
O Pendidikan Alam Sekitar O TMK
O Bahasa O Keusahawanan
O Patriotisma O Nilai Murni

KB :
O Kritis O Kemahiran Membuat
Keputusan
O Kreatif O Kemahiran Menyelesaikan
Masalah

7 KBAT / i-THINK O Peta Bulatan O Peta Dakap O Peta Buih Berganda O Peta
Pokok
O Peta Buih O Peta Alir O Peta Pelbagai Alir O Peta
Titi

8 Bahan Bantu Belajar O Kad Gambar O Pen Marker O Kad perkataan O Buku
Teks
O kad nombor O Papan putih kecil O Bahan Maujud O Modul
O Powerpoint O Internet O Projektor O
Komputer
O Radio/ TV O Buku Cerita O Carta O
Pembilang
O Lain-lain :

.

9 Penilaian PDP O Modul Linus numerasi m/s 1-3


O Buku Aktiviti Kira Cepat m/s 1 ( 60 soalan)

10 Refleksi / Impak dan kerja Rumah O ___ daripada ___ orang murid dapat menguasai objektif
pembelajaran dan diberi latihan pengayaan / pengukuhan.
O ___ daripada ___ orang murid tidak menguasai objektif
pembelajaran dan diberi latihan pemulihan.

O Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana....


O Mesyuarat / Kursus
O Program Sekolah
O Mengiringi Murid Keluar
O Aktiviti luar
O Cuti Rehat / Cuti Sakit
O Cuti Bencana / Cuti Khas
O Cuti Peristiwa / Cuti Am

O Aktiviti P&P dibawa ke


..

1 Minggu / Hari / Tarikh Minggu: 1 Hari: Isnin


Tarikh: 4 Jan. 2016

2 Kelas / Masa / Mata Pelajaran 2 Bijak / 12.00-1.00/ Bahasa Melayu


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
Nama: SITI ZULALA BINTI MOHAMAD JUFRI
3 Tema / Tajuk Standard Unit 1
Pembelajaran (KOD)

4 Objektif Pembelajaran Di akhir pembelajaran murid dapat membava dan menulis


suku kata terbuka KV+KV dan KV+KV+KV

5 Aktiviti PDP 1. Soalan teka teki


2. Membaca perkataan dalam Daftar Kata
3. Membaca Frasa
3 .Membaca ayat mudah
4 .Menyesuaikan gambar dengan perkataan
5 .Latihan melengkapkan suku kata awal dan akhir

6 Elemen Merentasi Kurikulum (EMK) O Bekerja sama O Bersungguh-sungguh. O Teliti


6.1 Ilmu/ Nilai O Rajin O Berani mencuba O Bersemangat

EMK :
6.2 EMK/KB/BCB O Kreativiti dan inovasi O Sains dan Teknologi
O Pendidikan Alam Sekitar O TMK
O Bahasa O Keusahawanan
O Patriotisma O Nilai Murni

KB :
O Kritis O Kemahiran Membuat
Keputusan
O Kreatif O Kemahiran Menyelesaikan
Masalah

7 KBAT / i-THINK O Peta Bulatan O Peta Dakap O Peta Buih Berganda O Peta
Pokok
O Peta Buih O Peta Alir O Peta Pelbagai Alir O Peta
Titi

8 Bahan Bantu Belajar O Kad Gambar O Pen Marker O Kad perkataan O Buku
Teks
O kad nombor O Papan putih kecil O Bahan Maujud O Modul
O Powerpoint O Internet O Projektor O
Komputer
O Radio/ TV O Buku Cerita O Carta O
Pembilang
O Lain-lain :

.

9 Penilaian PDP O Modul Linus literasi m/s 4 hingga 7.


O Buku Aktiviti Bahasa Melayu m/s 1

10 Refleksi / Impak dan kerja Rumah


O ___ daripada ___ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan
diberi latihan pengayaan / pengukuhan.
O ___ daripada ___ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan
diberi latihan pemulihan.

O Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana....


O Mesyuarat / Kursus
O Program Sekolah
O Mengiringi Murid Keluar
O Aktiviti luar
O Cuti Rehat / Cuti Sakit
O Cuti Bencana / Cuti Khas
O Cuti Peristiwa / Cuti Am

O Aktiviti P&P dibawa ke


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
Nama: SITI ZULALA BINTI MOHAMAD JUFRI

1 Minggu / Hari / Tarikh Minggu: 1 Hari: Selasa


Tarikh: 5 Jan. 2016

2 Kelas / Masa / Mata Pelajaran 3 Bijak / 8.30-10.00/ bahasa Melayu

3 Tema / Tajuk Standard Unit 1


Pembelajaran (KOD)

4 Objektif Pembelajaran Di akhir pembelajaran ini murid dapat memnaca dan


menulis perkataan suku kata terbuka KV+KV+KV, V+KV,
V+KVK dan KVK+KVK

5 Aktiviti PDP 1. Soalan teka teki.


2. Membaca perkataan dalam Daftar Kata.
3. Membaca Frasa.
3 .Mengisi tempat kosong dengan suku kata akhir yang
tertinggal.
4. menulis perkataan yang betul berdasarkan gambar.
5 .Latihan melengkapkan perkataan berdasarkan gambar.
6. Ejaan.

6 Elemen Merentasi Kurikulum (EMK) O Bekerja sama O Bersungguh-sungguh. O Teliti


6.1 Ilmu/ Nilai O Rajin O Berani mencuba O Bersemangat

EMK :
6.2 EMK/KB/BCB O Kreativiti dan inovasi O Sains dan Teknologi
O Pendidikan Alam Sekitar O TMK
O Bahasa O Keusahawanan
O Patriotisma O Nilai Murni

KB :
O Kritis O Kemahiran Membuat
Keputusan
O Kreatif O Kemahiran Menyelesaikan
Masalah

7 KBAT / i-THINK O Peta Bulatan O Peta Dakap O Peta Buih Berganda O Peta
Pokok
O Peta Buih O Peta Alir O Peta Pelbagai Alir O Peta
Titi

8 Bahan Bantu Belajar O Kad Gambar O Pen Marker O Kad perkataan O Buku
Teks
O kad nombor O Papan putih kecil O Bahan Maujud O Modul
O Powerpoint O Internet O Projektor O
Komputer
O Radio/ TV O Buku Cerita O Carta O
Pembilang
O Lain-lain :

.

9 Penilaian PDP O Modul Linus literasi m/s 15 hingga 19


O Buku Aktiviti Bahasa Melayu m/s 2
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
Nama: SITI ZULALA BINTI MOHAMAD JUFRI
10 Refleksi / Impak dan kerja Rumah O ___ daripada ___ orang murid dapat menguasai objektif
pembelajaran dan diberi latihan pengayaan / pengukuhan.
O ___ daripada ___ orang murid tidak menguasai objektif
pembelajaran dan diberi latihan pemulihan.
O Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana....
O Mesyuarat / Kursus
O Program Sekolah
O Mengiringi Murid Keluar
O Aktiviti luar
O Cuti Rehat / Cuti Sakit
O Cuti Bencana / Cuti Khas
O Cuti Peristiwa / Cuti Am
O Aktiviti P&P dibawa ke
..

1 Minggu / Hari / Tarikh Minggu: 1 Hari: Selasa


Tarikh: 5 Jan. 2016

2 Kelas / Masa / Mata Pelajaran 2 Bijak / 12.00-1.00/ Bahasa Melayu

3 Tema / Tajuk Standard Unit 1


Pembelajaran (KOD)

4 Objektif Pembelajaran Di akhir pembelajaran ini murid dapat membaca dan


menulis perkataan KV+KV dan KV+KV+KV

5 Aktiviti PDP 1. Menamakan gambar.


2. Membaca perkataan dalam Daftar Kata.
3. Membaca Frasa
3 .Membaca ayat mudah
4 .Mencari perkataan yang tersembunyi.
5.Warnakan perkataan yang betul.
6 .Latihan melengkapkan frasa dan ayat.

6 Elemen Merentasi Kurikulum (EMK) O Bekerja sama O Bersungguh-sungguh. O Teliti


6.1 Ilmu/ Nilai O Rajin O Berani mencuba O Bersemangat

EMK :
6.2 EMK/KB/BCB O Kreativiti dan inovasi O Sains dan Teknologi
O Pendidikan Alam Sekitar O TMK
O Bahasa O Keusahawanan
O Patriotisma O Nilai Murni

KB :
O Kritis O Kemahiran Membuat
Keputusan
O Kreatif O Kemahiran Menyelesaikan
Masalah

7 KBAT / i-THINK O Peta Bulatan O Peta Dakap O Peta Buih Berganda O Peta
Pokok
O Peta Buih O Peta Alir O Peta Pelbagai Alir O Peta
Titi

8 Bahan Bantu Belajar O Kad Gambar O Pen Marker O Kad perkataan O Buku
Teks
O kad nombor O Papan putih kecil O Bahan Maujud O Modul
O Powerpoint O Internet O Projektor O
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
Nama: SITI ZULALA BINTI MOHAMAD JUFRI
Komputer
O Radio/ TV O Buku Cerita O Carta O
Pembilang
O Lain-lain :

.

9 Penilaian PDP O Modul Linus literasi m/s 7 hingga 9.


O Buku Aktiviti Bahasa Melayu m/s 2

10 Refleksi / Impak dan kerja Rumah O ___ daripada ___ orang murid dapat menguasai objektif
pembelajaran dan diberi latihan pengayaan / pengukuhan.
O ___ daripada ___ orang murid tidak menguasai objektif
pembelajaran dan diberi latihan pemulihan.
O Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana....
O Mesyuarat / Kursus
O Program Sekolah
O Mengiringi Murid Keluar
O Aktiviti luar
O Cuti Rehat / Cuti Sakit
O Cuti Bencana / Cuti Khas
O Cuti Peristiwa / Cuti Am
O Aktiviti P&P dibawa ke
..

1 Minggu / Hari / Tarikh Minggu: 1 Hari: Rabu


Tarikh: 6 Jan. 2016

2 Kelas / Masa / Mata Pelajaran 2 Bijak / 10.30-11.30/ Bahasa Melayu

3 Tema / Tajuk Standard Unit 1


Pembelajaran (KOD)

4 Objektif Pembelajaran Di akhir pembelajaran ini murid dapat membaca dan


menulis perkataan suku kata terbuka KV+KV dan KV+KV+KV

5 Aktiviti PDP 1. Menamakan gambar.


2. Mengeja dan membaca perkataan dalam Daftar Kata.
3. Membaca Frasa
3 .Membaca ayat mudah
4 .Memadankan gambar dengan perkataan.
5 .Latihan melengkapkan suku kata awal yang tertinggal.
6. Melengkapkan silang kata.
7. Menulis semula perkataan.

6 Elemen Merentasi Kurikulum (EMK) O Bekerja sama O Bersungguh-sungguh. O Teliti


6.1 Ilmu/ Nilai O Rajin O Berani mencuba O Bersemangat

EMK :
6.2 EMK/KB/BCB O Kreativiti dan inovasi O Sains dan Teknologi
O Pendidikan Alam Sekitar O TMK
O Bahasa O Keusahawanan
O Patriotisma O Nilai Murni
KB :
O Kritis O Kemahiran Membuat
Keputusan
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
Nama: SITI ZULALA BINTI MOHAMAD JUFRI
O Kreatif O Kemahiran Menyelesaikan
Masalah

7 KBAT / i-THINK O Peta Bulatan O Peta Dakap O Peta Buih Berganda O Peta
Pokok
O Peta Buih O Peta Alir O Peta Pelbagai Alir O Peta
Titi

8 Bahan Bantu Belajar O Kad Gambar O Pen Marker O Kad perkataan O Buku
Teks
O kad nombor O Papan putih kecil O Bahan Maujud O Modul
O Powerpoint O Internet O Projektor O
Komputer
O Radio/ TV O Buku Cerita O Carta O
Pembilang
O Lain-lain :

.

9 Penilaian PDP O Modul Linus Literasi m/s 9 hingga 15.


O Buku Aktiviti Bahasa Melayu m/s 2

10 Refleksi / Impak dan kerja Rumah O ___ daripada ___ orang murid dapat menguasai objektif
pembelajaran dan diberi latihan pengayaan / pengukuhan.

O ___ daripada ___ orang murid tidak menguasai objektif


pembelajaran dan diberi latihan pemulihan.

O Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana....


O Mesyuarat / Kursus
O Program Sekolah
O Mengiringi Murid Keluar
O Aktiviti luar
O Cuti Rehat / Cuti Sakit
O Cuti Bencana / Cuti Khas
O Cuti Peristiwa / Cuti Am

O Aktiviti P&P dibawa ke


..

1 Minggu / Hari / Tarikh Minggu: 1 Hari: Rabu


Tarikh: 6 Jan. 2016

2 Kelas / Masa / Mata Pelajaran 3 Bijak / 11.30-1.00/ Bahasa Melayu

3 Tema / Tajuk Standard Unit 2


Pembelajaran (KOD)

4 Objektif Pembelajaran Di akhir pembelajaran ini murid dapat mengeja, membaca


dan menulis perkataan suku kata tertutup KVK, V+KVK,
KV+KVK dan KVK+KVK.

5 Aktiviti PDP 1. Menamakan gambar.


2. Mengeja dan membaca perkataan dalam Daftar Kata.
3. Membaca Frasa
3 .Membaca ayat mudah berdasarkan gambar.
4 .Menulis 10 perkataan yang betul dalam ayat.
5 .Membaca rangkai kata.
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
Nama: SITI ZULALA BINTI MOHAMAD JUFRI
6. Menulis rangkai kata berdasarkan gambar.
7. Membaca petikan.
8 Menjawab dan menulis jawapan kefahaman dari petikan.

6 Elemen Merentasi Kurikulum (EMK) O Bekerja sama O Bersungguh-sungguh. O Teliti


6.1 Ilmu/ Nilai O Rajin O Berani mencuba O Bersemangat

EMK :
6.2 EMK/KB/BCB O Kreativiti dan inovasi O Sains dan Teknologi
O Pendidikan Alam Sekitar O TMK
O Bahasa O Keusahawanan
O Patriotisma O Nilai Murni
KB :
O Kritis O Kemahiran Membuat
Keputusan
O Kreatif O Kemahiran Menyelesaikan
Masalah

7 KBAT / i-THINK O Peta Bulatan O Peta Dakap O Peta Buih Berganda O Peta
Pokok
O Peta Buih O Peta Alir O Peta Pelbagai Alir O Peta
Titi

8 Bahan Bantu Belajar O Kad Gambar O Pen Marker O Kad perkataan O Buku
Teks
O kad nombor O Papan putih kecil O Bahan Maujud O Modul
O Powerpoint O Internet O Projektor O
Komputer
O Radio/ TV O Buku Cerita O Carta O
Pembilang
O Lain-lain :

.

9 Penilaian PDP O Modul Linus Lliterasi m/s 19-23


O Buku Aktiviti Bahasa Melayu m/s 2

10 Refleksi / Impak dan kerja Rumah O ___ daripada ___ orang murid dapat menguasai objektif
pembelajaran dan diberi latihan pengayaan / pengukuhan.

O ___ daripada ___ orang murid tidak menguasai objektif


pembelajaran dan diberi latihan pemulihan.

O Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana....


O Mesyuarat / Kursus
O Program Sekolah
O Mengiringi Murid Keluar
O Aktiviti luar
O Cuti Rehat / Cuti Sakit
O Cuti Bencana / Cuti Khas
O Cuti Peristiwa / Cuti Am
O Aktiviti P&P dibawa ke
..

1 Minggu / Hari / Tarikh Minggu: 1 Hari: Khamis


Tarikh: 7 Jan. 2016

2 Kelas / Masa / Mata Pelajaran 3 Bijak / 7.30-8.30/ Bahasa Melayu


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
Nama: SITI ZULALA BINTI MOHAMAD JUFRI
3 Tema / Tajuk Standard Unit 2
Pembelajaran (KOD)

4 Objektif Pembelajaran Di akhir pembelajaran ini murid dapat membaca perkataan


dan menulis ayat suku kata tertutup serta menjawab soalan
kefahaman.

5 Aktiviti PDP 1. Menamakan gambar.


2. Membaca petikan.
3. Membaca empat soalan kefahaman.
3 .Menjawab dan menulis empat jawapan kefahaman
secara lisan dan bertulis.
4 .Mencari dan mewarnakan perkataan yang tersembunyi.
5 .Latihan menyusun perkataan menjadi ayat yang betul.

6 Elemen Merentasi Kurikulum (EMK) O Bekerja sama O Bersungguh-sungguh. O Teliti


6.1 Ilmu/ Nilai O Rajin O Berani mencuba O Bersemangat

EMK :
6.2 EMK/KB/BCB O Kreativiti dan inovasi O Sains dan Teknologi
O Pendidikan Alam Sekitar O TMK
O Bahasa O Keusahawanan
O Patriotisma O Nilai Murni

KB :
O Kritis O Kemahiran Membuat
Keputusan
O Kreatif O Kemahiran Menyelesaikan
Masalah

7 KBAT / i-THINK O Peta Bulatan O Peta Dakap O Peta Buih Berganda O Peta
Pokok
O Peta Buih O Peta Alir O Peta Pelbagai Alir O Peta
Titi

7 Bahan Bantu Belajar O Kad Gambar O Pen Marker O Kad perkataan O Buku
Teks
O kad nombor O Papan putih kecil O Bahan Maujud O Modul
O Powerpoint O Internet O Projektor O
Komputer
O Radio/ TV O Buku Cerita O Carta O
Pembilang
O Lain-lain :

.

8 Penilaian PDP O Modul LinusLliterasi m/s 24 hingga 28.


O Buku Aktiviti Bahasa Melayu m/s 3

9 Refleksi / Impak dan kerja Rumah O ___ daripada ___ orang murid dapat menguasai objektif
pembelajaran dan diberi latihan pengayaan / pengukuhan.

O ___ daripada ___ orang murid tidak menguasai objektif


pembelajaran dan diberi latihan pemulihan.

O Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana....


O Mesyuarat / Kursus
O Program Sekolah
O Mengiringi Murid Keluar
O Aktiviti luar
O Cuti Rehat / Cuti Sakit
O Cuti Bencana / Cuti Khas
O Cuti Peristiwa / Cuti Am
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
Nama: SITI ZULALA BINTI MOHAMAD JUFRI
O Aktiviti P&P dibawa ke
..

1 Minggu / Hari / Tarikh Minggu: 1 Hari: Khamis


Tarikh: 7 Jan. 2016

2 Kelas / Masa / Mata Pelajaran 2 Bijak / 10.30-11.30/Matematik

3 Tema / Tajuk Standard Unit 1


Pembelajaran (KOD)

4 Objektif Pembelajaran Di akhir pembelajaran ini murid dapat menamakan dan


menulis nilai nombor dalam lingkungan 100.

5 Aktiviti PDP 1.Menyebut dan menamakan nombor diberi.


2 Lengkapkan nombor dalam perkataan.
3. Latihan menulis perkataan berdasarkan nombor yang
diberi.
4. Isi tempat kosong dengan nombor yang betul mengikut
sa dan rumah puluh.

6 Elemen Merentasi Kurikulum (EMK) O Bekerja sama O Bersungguh-sungguh. O Teliti


6.1 Ilmu/ Nilai O Rajin O Berani mencuba O Bersemangat

EMK :
6.2 EMK/KB/BCB O Kreativiti dan inovasi O Sains dan Teknologi
O Pendidikan Alam Sekitar O TMK
O Bahasa O Keusahawanan
O Patriotisma O Nilai Murni

KB :
O Kritis O Kemahiran Membuat
Keputusan
O Kreatif O Kemahiran Menyelesaikan
Masalah

7 KBAT / i-THINK O Peta Bulatan O Peta Dakap O Peta Buih Berganda O Peta
Pokok
O Peta Buih O Peta Alir O Peta Pelbagai Alir O Peta
Titi

7 Bahan Bantu Belajar O Kad Gambar O Pen Marker O Kad perkataan O Buku
Teks
O kad nombor O Papan putih kecil O Bahan Maujud O Modul
O Powerpoint O Internet O Projektor O
Komputer
O Radio/ TV O Buku Cerita O Carta O
Pembilang
O Lain-lain :

.

8 Penilaian PDP O Modul Linus Numerasi m/s 22 hingga 27


O Buku Aktiviti Matematik m/s 3

9 Refleksi / Impak dan kerja Rumah O ___ daripada ___ orang murid dapat menguasai objektif
pembelajaran dan diberi latihan pengayaan / pengukuhan.
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
Nama: SITI ZULALA BINTI MOHAMAD JUFRI

O ___ daripada ___ orang murid tidak menguasai objektif


pembelajaran dan diberi latihan pemulihan.

O Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana....


O Mesyuarat / Kursus
O Program Sekolah
O Mengiringi Murid Keluar
O Aktiviti luar
O Cuti Rehat / Cuti Sakit
O Cuti Bencana / Cuti Khas
O Cuti Peristiwa / Cuti Am

O Aktiviti P&P dibawa ke


..

1 Minggu / Hari / Tarikh Minggu: 1 Hari: Khamis


Tarikh: 7 Jan. 2016

2 Kelas / Masa / Mata Pelajaran 3 Bijak / 10.30-11.30/ Matematik

3 Tema / Tajuk Standard Unit 1


Pembelajaran (KOD)

4 Objektif Pembelajaran Di akhir pembelajaran ini murid dapat membilang dan


menulis nombor hingga 100.

5 Aktiviti PDP 1.Menyebut dan menamakan nombor diberi hingga 100.


2 Mengenal pasti angka hingga 100.
3. Latihan membilang gambar objek dan membuat
kumpulan seratus-seratus dan sepuluh-sepuluh.
4. Menulis nombor.

6 Elemen Merentasi Kurikulum (EMK) O Bekerja sama O Bersungguh-sungguh. O Teliti


6.1 Ilmu/ Nilai O Rajin O Berani mencuba O Bersemangat

EMK :
6.2 EMK/KB/BCB O Kreativiti dan inovasi O Sains dan Teknologi
O Pendidikan Alam Sekitar O TMK
O Bahasa O Keusahawanan
O Patriotisma O Nilai Murni

KB :
O Kritis O Kemahiran Membuat
Keputusan
O Kreatif O Kemahiran Menyelesaikan
Masalah

7 KBAT / i-THINK O Peta Bulatan O Peta Dakap O Peta Buih Berganda O Peta
Pokok
O Peta Buih O Peta Alir O Peta Pelbagai Alir O Peta
Titi

8 Bahan Bantu Belajar O Kad Gambar O Pen Marker O Kad perkataan O Buku
Teks
O kad nombor O Papan putih kecil O Bahan Maujud O Modul
O Powerpoint O Internet O Projektor O
Komputer
O Radio/ TV O Buku Cerita O Carta O
Pembilang
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
Nama: SITI ZULALA BINTI MOHAMAD JUFRI
O Lain-lain :

.

9 Penilaian PDP O Modul Linus Numerasi m/s 5 hingga 12


O Buku Aktiviti Matematik m/s 4

10 Refleksi / Impak dan kerja Rumah O ___ daripada ___ orang murid dapat menguasai objektif
pembelajaran dan diberi latihan pengayaan / pengukuhan.

O ___ daripada ___ orang murid tidak menguasai objektif


pembelajaran dan diberi latihan pemulihan.

O Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana....


O Mesyuarat / Kursus
O Program Sekolah
O Mengiringi Murid Keluar
O Aktiviti luar
O Cuti Rehat / Cuti Sakit
O Cuti Bencana / Cuti Khas
O Cuti Peristiwa / Cuti Am

O Aktiviti P&P dibawa ke


..

1 Minggu / Hari / Tarikh Minggu: 1 Hari: Khamis


Tarikh: 7 Jan. 2016

2 Kelas / Masa / Mata Pelajaran 2 Bijak / 11.30-1.00/ Bahasa Melayu

3 Tema / Tajuk Standard Unit 1


Pembelajaran (KOD)

4 Objektif Pembelajaran Di akhir pembelajaran ini murid dapat membaca dan


menulis perkataan suku kata terbuka KV+KV+KV dan V+KV.

5 Aktiviti PDP 1. Menamakan gambar.


2. Membaca perkataan.
3. Menulis perkataan berdasarkan gambar
4. Melengkapkan frasa dan ayat.
5. Latih tubi bacaan.

6 Elemen Merentasi Kurikulum (EMK) O Bekerja sama O Bersungguh-sungguh. O Teliti


6.1 Ilmu/ Nilai O Rajin O Berani mencuba O Bersemangat

EMK :
6.2 EMK/KB/BCB O Kreativiti dan inovasi O Sains dan Teknologi
O Pendidikan Alam Sekitar O TMK
O Bahasa O Keusahawanan
O Patriotisma O Nilai Murni

KB :
O Kritis O Kemahiran Membuat
Keputusan
O Kreatif O Kemahiran Menyelesaikan
Masalah

7 KBAT / i-THINK O Peta Bulatan O Peta Dakap O Peta Buih Berganda O Peta
Pokok
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
Nama: SITI ZULALA BINTI MOHAMAD JUFRI
O Peta Buih O Peta Alir O Peta Pelbagai Alir O Peta
Titi

8 Bahan Bantu Belajar O Kad Gambar O Pen Marker O Kad perkataan O Buku
Teks
O kad nombor O Papan putih kecil O Bahan Maujud O Modul
O Powerpoint O Internet O Projektor O
Komputer
O Radio/ TV O Buku Cerita O Carta O
Pembilang
O Lain-lain :

.

9 Penilaian PDP O Modul Linus Literasi m/s 15 hingga 17.


O Buku Aktiviti Bahasa Melayu m/s 4

10 Refleksi / Impak dan kerja Rumah O ___ daripada ___ orang murid dapat menguasai objektif
pembelajaran dan diberi latihan pengayaan / pengukuhan.

O ___ daripada ___ orang murid tidak menguasai objektif


pembelajaran dan diberi latihan pemulihan.

O Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana....


O Mesyuarat / Kursus
O Program Sekolah
O Mengiringi Murid Keluar
O Aktiviti luar
O Cuti Rehat / Cuti Sakit
O Cuti Bencana / Cuti Khas
O Cuti Peristiwa / Cuti Am

O Aktiviti P&P dibawa ke


..

Disahkan oleh,