Anda di halaman 1dari 1

LEMBAGA PEPERIKSAAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA LP/PENDAFTARAN

BORANG PENDAFTARAN PEPERIKSAAN


SPM (CALON Tandakan [ x ]. Pilih satu
1. Tahun STAM SPM SPMU UPSR PASR UPBA
PERSENDIRIAN) peperiksaan sahaja.

Tandakan selepas data disemak No. Pusat No. Sekolah Jenis Calon Angka Giliran No. Kelas
dan dimasukkan ke dalam Sistem
Untuk Pendaftaran Dalam Talian
Kegunaan PENGECUALIAN 1.1 Calon Pekak dan Bisu
Pejabat PENGECUALIAN LISAN 1.2 Telah Lulus ULKCP/PLBS dalam tempoh 3 tahun terakhir (SPM/SPMU)
PEKA (SPM) 1511 (SPM/SPMU/STAM)
1103 1119 2361 5227 6351 6354

2. Nama Calon

Nama Calon dalam Bahasa Arab


(untuk calon peperiksaan STAM)

3. Nombor Kad Pengenalan 4. Tarikh Lahir - - 5. Jantina

8. Jenis Kemasukan 9. Kod Peperiksaan Terakhir


6. Keturunan 7. Agama
..(calon SPM/SPMU/STAM) (calon persendirian SPM/SPMU)

10. Jenis 11. Tahun Peperiksaan SPM/SPMU 12. Angka Giliran SPM/SPMU
13. Warganegara
Kecacatan Terakhir (calon SPM/SPMU/STAM) Terakhir.(calon SPM/SPMU/STAM)
(Diisi oleh calon bukan
No. Kad warganegara Malaysia)
OKU

14. Alamat 15. Poskod

19.
16. Bandar 17. Negeri 18. No. Telefon Alamat
Emel

20. Pendaftaran Mata Pelajaran.


Bil. Kod Kertas Nama Mata Pelajaran Bil. Kod Kertas Nama Mata Pelajaran Bil. Kod Kertas Nama Mata Pelajaran

1. 5. 9.

2. 6. 10.

3. 7. 11.

4. 8. 12.

Keterangan Bayaran Calon Persendirian, Calon 22. Pusat


21. RM SEN Peperiksaan
Mengulang dan Sekolah Swasta.
Pilihan (Calon
UPSR RM10.00 Persendirian)

23. Pengakuan calon


Bayaran Asas SPM RM20.00
a. Saya mengaku telah membaca dan memahami semua peraturan dan arahan
peperiksaan ini.
STAM RM50.00
b. Sekiranya saya membuat pembetulan maklumat mata pelajaran antara 15 April
hingga 15 Mei tahun peperiksaan, saya akan dikenakan bayaran RM 30.00 bagi
1119 Bahasa Inggeris SPM RM20.50
setiap mata pelajaran. Saya tidak dibenarkan membuat sebarang pembetulan
maklumat mata pelajaran selepas 15 Mei tahun peperiksaan.
Mata Pelajaran SPM tanpa PBS* ___x RM10.50
c. Saya telah memastikan mata pelajaran yang didaftarkan adalah mata pelajaran yang
saya ingin duduki untuk peperiksaan/penilaian ini. Saya juga akan memastikan mata
Mata Pelajaran SPM dengan PBS** ___x RM12.00
pelajaran yang dicetak pada Kenyataan Kemasukan Peperiksaan adalah sama
dengan mata pelajaran yang telah saya nyatakan pada borang pendaftaran.
Mata Pelajaran STAM ___x RM25.00
d. Sekiranya maklumat yang diberikan tidak benar, pendaftaran ini akan terbatal
dengan sendirinya.
Jumlah Bayaran
e. Sekiranya dokumen yang dikemukakan tidak lengkap, permohonan ini tidak akan
diproses.

No Kiriman Wang

Tarikh dikeluarkan Tandatangan Calon / (Ibubapa/Penjaga calon UPSR) Tarikh

Anda mungkin juga menyukai