Anda di halaman 1dari 187
Kamus Bergambar Bahasa Malaysia * Jawi » Bahasa Arab * Bahasa Inggeris ee ed tee ee eet " Kamus 3ergambar Generasi Baharu KBSR Bahasa Malaysia * Jawi e Bahasa Arab * Bahasa Inggeris Edisi Kelima ‘Othman Puteh + Tolib Abdullah * Shirley Disomak ole [Nik Safich Karim * Abd. Rouf Dato’ Hal! Hasson Penteriemah: ‘Abd, Raul Dao’ Hol Hossan « Ros IzanuriJomalusin ‘Wan Norainawoti Homzeh » Nohd Nazei Md Nor IRD ers Oxford Fajar Sdn. Bhd. (0089741) (Dahulunya dikenati sebagai Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd.) stor Fajar Sdn Bha (006978-7) (Dahulunya cikerat sebagai Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd) 3 Jalon Pemaju UI/15, Sekeyon UF Hicom Glenmare Industral Pork 140180 Shah Alarm Selangor Darul Ensan \©0xford Fajar Sdn. Bid, (008978-T) 2001, 2003, 2005, 2007, 2007 Pertama kah clteitkan 2001 Dicetak ulang ge ket East Keatua 2003 Dicerak ulang dua ka Eis Ketiga 2005 Dicetok ulang sembitan kal Euisi Keempat 2007 Dicetas ulang tuuh kat Eas Kelimo 2009 ‘Dipodonkan daripada ‘Kamus Beroambar Generas! Baharu KBSR (Bahasa Molaysia-Bahasa Inggeris-Jaw) Edis! Keenam 2004 ISBN 978 983 95043 60 ‘Sermua Hak erpettnara, Sebarang batagian ‘dolor buku ini idok boleh cierbikan semua, ‘disimpan dolam cara yang boleh aipergunaran tog, ‘taupun dlpindatican, dalam sebarang bentuk atou dengan sebarang cara, bak dengan cara elskronik, ‘mekank, penggambaran semula, perakaman dan ‘sebogoinya, tanga izn erebth dohulu daripada ‘Gxdors Fajer San Bal (008974-7) Perpustakaon Negara Mlaysia Dota Pengkatalogen-dtam-Fenertitan (Othman Puteh, 1994-2003 ‘Kanus bergambar. generasi baharu KBSR Bohasa Moloysia.Jow Bahasa ‘Arab Bahasa Inggers/Othman Puteh, Talo Abdullah, L. Shirley, disemak ‘oleh Nik Satian Karm, Abd. Rauf Dato’ Haj Hassan. ISBN 978-983-45-0138-0 |. Malay lonqvage-Dictienaries-Pelyolo!. 2. Arabic language- Dicionaties —Palygiol. 3. English language-Dicionaries-Polygot. I. Tab Abdullah 1. Shirley, L_ Ill Nik Safigh bint Nik Abdul Keri, Datuk, 1992. IV. Abd, Rauf Dato' Haji Hasson. V. Tite, a1s9%3 Cotaken: 12 11104 87 6 “Toks dist dolam KBSR 10 pain, oleh irene Ng Dicetak di Malaysia oleh Viva Printing Sdn Bhd. Sanger Dawa Ehsan Bmw 5108-09