Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATA PELAJARAN MATEMATIK PEMULIHAN KELAS 4A


TARIKH / HARI 1 JANUARI 2017 ISNIN MASA 9.00 10.00
KONSTRUK/ KUMP 1 KUMP 2 KUMP 3
KEMAHIRAN UJIAN DIAGNOSTIK UJIAN DIAGNOSTIK UJIAN DIAGNOSTIK
STANDARD
KANDUNGAN
STANDARD
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid berupaya:
PEMBELAJARAN 1. Mengenalpasti daerah kelemahan kemahiran 22 matematik.
2. Mengenalpasti tahap kemahiran murid
AKTIVITI 1. Suai kenal,
PENGAJARAN & 2. Brain gym untuk menggerakkan minda murid
PEMBELAJARAN
(PdP) 3. Jalankan ujian diagnostik secara kumpulan kecil

BAHAN BANTU Buku Teks Internet Radio/TV Permainan


BELAJAR (BBB) Modul Projektor Pasir kinestatik psikomotor
Powerpoint Model Buku Cerita Gambar / Carta
Ujian diagnostik
ELEMEN Kreativiti & Bahasa Sains & Keusahawanan
MERENTAS Inovasi Teknologi
Patriotisme Nilai Murni
KURIKULUM (EMK)
Pen Alam Sekitar TMK

KBAT / i-THINK Peta Bulatan Peta Buih Peta Buih Peta Pokok
Berganda
Peta Dakap Peta Alir Peta Titi
Peta Pelbagai
Alir

PENGISIAN NILAI: ILMU STRATEGI PDP


KURIKULUM
_________ __________ _____________

PENILAIAN Lembaran Kerja Pemerhatian Lisan Tugasan


PENGAJARAN &
Hasil Kerja Kuiz Drama Projek
PEMBELAJARAN

REFLEKSI Tindakan susulan untuk P&P ditangguhkan kerana


mengatasi masalah Aktiviti Luar
____/____ murid Mesyuarat / Kursus
murid :- Cuti Rehat / Cuti Sakit
mencapai objektif Program Sekolah
Cuti Peristiwa / Cuti Am
____/____ belum Mengiringi Murid Keluar
Cuti Bencana / Cuti Khas
mencapai objektif
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU PEMULIHAN KELAS 2A


TARIKH / HARI 1 JANUARI 2017 ISNIN MASA 10.20 -11.50
KONSTRUK/ KUMP 1 KUMP 2 KUMP 3
KEMAHIRAN UJIAN DIAGNOSTIK UJIAN DIAGNOSTIK UJIAN DIAGNOSTIK
STANDARD 1.0 MEMBACA DAN MEMAHAMI PERKATAAN
KANDUNGAN 2.0 MEMBINA DAN MENULIS PERKATAAN

STANDARD
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid berupaya:
PEMBELAJARAN 3. Mengenalpasti daerah kelemahan kemahiran 32 bahasa melayu.
4. Mengenalpasti tahap kemahiran murid
AKTIVITI 4. Suai kenal,
PENGAJARAN & 5. Brain gym untuk menggerakkan minda murid
PEMBELAJARAN
(PdP) 6. Jalankan ujian diagnostic secara kumpulan kecil

BAHAN BANTU Buku Teks Internet Radio/TV Permainan


BELAJAR (BBB) Modul Projektor Pasir kinestatik psikomotor
Powerpoint Model Buku Cerita Gambar / Carta
Ujian diagnostik
ELEMEN Kreativiti & Bahasa Sains & Keusahawanan
MERENTAS Inovasi Teknologi
Patriotisme Nilai Murni
KURIKULUM (EMK)
Pen Alam Sekitar TMK

KBAT / i-THINK Peta Bulatan Peta Buih Peta Buih Peta Pokok
Berganda
Peta Dakap Peta Alir Peta Titi
Peta Pelbagai
Alir

PENGISIAN NILAI: ILMU STRATEGI PDP


KURIKULUM
_________ __________ _____________

PENILAIAN Lembaran Kerja Pemerhatian Lisan Tugasan


PENGAJARAN &
Hasil Kerja Kuiz Drama Projek
PEMBELAJARAN

REFLEKSI Tindakan susulan untuk P&P ditangguhkan kerana


mengatasi masalah Aktiviti Luar
____/____ murid Mesyuarat / Kursus
murid :- Cuti Rehat / Cuti Sakit
mencapai objektif Program Sekolah
Cuti Peristiwa / Cuti Am
____/____ belum Mengiringi Murid Keluar
Cuti Bencana / Cuti Khas
mencapai objektif
MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU PEMULIHAN KELAS 2A
TARIKH / HARI 1 JANUARI 2017 ISNIN MASA 10.20 -11.50
KONSTRUK/ KUMP 1 KUMP 2 KUMP 3
KEMAHIRAN UJIAN DIAGNOSTIK UJIAN DIAGNOSTIK UJIAN DIAGNOSTIK
STANDARD 1.0 MEMBACA DAN MEMAHAMI PERKATAAN
KANDUNGAN 2.0 MEMBINA DAN MENULIS PERKATAAN

STANDARD
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid berupaya:
PEMBELAJARAN 5. Mengenalpasti daerah kelemahan kemahiran 32 bahasa melayu.
6. Mengenalpasti tahap kemahiran murid
AKTIVITI 7. Suai kenal,
PENGAJARAN & 8. Brain gym untuk menggerakkan minda murid
PEMBELAJARAN
(PdP) 9. Jalankan ujian diagnostic secara kumpulan kecil

BAHAN BANTU Buku Teks Internet Radio/TV Permainan


BELAJAR (BBB) Modul Projektor Pasir kinestatik psikomotor
Powerpoint Model Buku Cerita Gambar / Carta
Ujian diagnostik
ELEMEN Kreativiti & Bahasa Sains & Keusahawanan
MERENTAS Inovasi Teknologi
Patriotisme Nilai Murni
KURIKULUM (EMK)
Pen Alam Sekitar TMK

KBAT / i-THINK Peta Bulatan Peta Buih Peta Buih Peta Pokok
Berganda
Peta Dakap Peta Alir Peta Titi
Peta Pelbagai
Alir

PENGISIAN NILAI: ILMU STRATEGI PDP


KURIKULUM
_________ __________ _____________

PENILAIAN Lembaran Kerja Pemerhatian Lisan Tugasan


PENGAJARAN &
Hasil Kerja Kuiz Drama Projek
PEMBELAJARAN

REFLEKSI Tindakan susulan untuk P&P ditangguhkan kerana


mengatasi masalah Aktiviti Luar
____/____ murid Mesyuarat / Kursus
murid :- Cuti Rehat / Cuti Sakit
mencapai objektif Program Sekolah
Cuti Peristiwa / Cuti Am
____/____ belum Mengiringi Murid Keluar
Cuti Bencana / Cuti Khas
mencapai objektif