Anda di halaman 1dari 4

Mata pelajaran & Kelas : Sains (4 Ibnu Sina)

Tarikh : 8 Ogos 2016


Tema : Sains Bahan
Tajuk : Sifat-sifat Bahan
Masa : 11.15 pagi -12.15 pagi
Standard kandungan : .7.2 Memahami sifat bahan
Standard pembelajaran : 7.2.5 Mengenal pasti sifat bahan dari segi kebolehan
mengalirkan haba iaitu konduktor atau penebat haba dengan
menjalankan aktiviti

Hasil Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat :

1. Mengelas 14 objek mengikut bahan konduktor haba dan


bahan penebat haba selepas aktiviti demonstrasi.
2. Menyenaraikan 3 objek bagi bahan konduktor haba dan 3
objek bagi bahan penebat haba selepas melakukan
eksperimen.
3. Membandingkan 2 ciri-ciri bahan konduktor haba dan penebat
haba selepas aktiviti eksperimen.
Aktiviti pembelajaran : 1. Murid menyanyi dan menjawab soalan yang dikemukakan
oleh guru.
2. Murid melakukan eksperimen untuk memerhati tindakan haba
ke atas bahan-bahan yang diuji.
3. Murid membuat peta minda dan merumuskan hasil
pembelajaran
Pendekatan : Inkuri penemuan
Strategi : Mengeksperimen dan Perbincangan
Pengetahuan sedia ada : Murid tahu bahawa matahari memancarkan cahaya yang
mempunyai haba. Murid juga tahu definisi haba.
KPS : Berkomunikasi, meramal, menjalankan eksperimen, mengelas,
Kemahiran berfikir : Menjana idea, membuat gambaran mental, membuat kesimpulan
Nilai dan Sikap Saintifik : Minat dan bersifat ingin tahu, Bekerjasama, Memerhati,
Berkomunikasi, Menjaga keselamatan diri, Berhati-hati, Berani,
Jujur, Bertolak ansur
BBM : Sudu plastik, sudu besi, senduk kayu, senduk logam, senduk
plastik, gambar objek, logam, lembaran kerja.
Pentaksiran P&P : B3D18E5 Mengenal pasti sifat bahan dari segi kebolehan
mengalirkan haba

Fasa (masa) Isi Kandungan Aktiviti Pengajaran dan Catatan


Pembelajaran

Set Induksi Terdapat bahan Jenis aktiviti : Nyanyian dan KPS :


(5 minit) yang boleh penyolalan Memerhati
mengalirkan Komunikasi
haba dengan - Murid menyanyi lagu (Adaptasi lagu
baik dan tidak Satu Dua Tiga Empat oleh Nilai murni :
boleh Ariswatan) Bersemangat
- Lirik lagu
mengalirkan Bekerjasama
haba dengan Sifat Bahan
Besi, logam dan keluli
baik
Konduktor haba yang sangat baik
Tapi kayu dan plastik
Adalah bahan penebat haba
Berdasarkan lirik
Ingat wahai kawan-kawan
lagu ini apakah Sifat bahan sangat mempengaruhi
Kunci dan juga paku
objek yang boleh
Adalah objek konduktor haba
mengalirkan Ingat jangan kita lupa
Setiap bahan ada
haba dengan
Ciri-cirinya (2X)
baik dan tidak
boleh Soalan:
mengalirkan 1. Murid menjawab soalan guru
haba dengan berdasarkan lirik lagu yang
baik dinyanyikan.

Langkah 1 Membezakan Jenis Aktiviti : Perbincangan dan BBM:


(10 minit)
antara konduktor Penyoalan Sudu plastik, sudu
haba dan logam, air panas,
- Guru masukkan 2 jenis sudu ke
penebat haba gambar
dalam air panas iaitu 1 sudu plastik
dan 1 sudu logam.
- Guru menyuruh murid meramal KPS :
keadaan sudu selepas direndam ke berkomunikasi,
dalam air panas. meramal,
- Guru menyuruh wakil murid
pengelasan
menyentuh sudu tersebut dengan
berhati-hati.
- Guru bersoal jawab dengan murid. Nilai murni :
bekerjasama,
bertolak ansur
Soalan:
1. Apa yang kamu rasa pada sudu
plastik dan sudu logam setelah
direndam ke dalam air panas?
2. Mengapa?

- Murid dibahagikan kepada beberapa


kumpulan
- Guru mempamerkan gambar-
gambar objek dan murid di minta
berbincang dan mengelaskan objek
kepada 2 kumpulan iaitu konduktor
haba dan penebat haba.

Langkah 2 Mengenal pasti Jenis aktiviti : Eksperimen BBM:


(25 minit) dan mengelas Senduk kayu,
objek berupa - Guru mendemonstrasikan senduk plastik,
konduktor atau eksperimen konduktor haba dan senduk logam, air
penebat. penebat haba di hadapan kelas. panas, bekas
- Guru meminta murid mencatat hasil
KPS :
eksperimen ke dalam borang yang
Eksperimen,
diedarkan.
perbincangan

KM :
mengendalikan
radas dengan baik
Nilai murni:
Bekerjasama

Aplikasi Bahan konduktor Jenis Aktiviti : Perbincangan KPS :


( 15 Mini) Pemerhatian
haba
(pengalir haba - Guru meminta setiap kumpulan
yang baik) murid membentangkan hasil Nilai Murni :
keputusan eksperimen. Bekerjasama,
- Guru mengukuhkan hasil dan
Bahan penebat
memberi takrifan konduktor haba
haba
dan penebat haba.
(pengalir haba
.
yang kurang
baik)

Refleksi/ Peneguhan : - Murid membuat peta minda. BBM:


Penutup i) Bahan konduktor
imbas kembali Lembaran kerja
( 5 Minit) ii) Bahan penebat
dan soal jawab - Guru mengedarkan lembaran kerja.
KPS :
- Murid membuat kesimpulan
berkomunikasi