Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN SLOT

Kelas : PPAK Halimatus Sadiaah


Tarikh : 6 Mac 2017
Masa : 10:20 10:40 PAGI
Bilangan Murid : 25 orang
Modul : Teras
Tema : Alam Hidupan
Tajuk: Mari Kenal Haiwan Jinak
Tunjang Utama/Fokus : Tunjang Sains dan Teknologi (Awal Sains)
Standard Kandungan : (SA 3.3) membuat penerokaan ke atas haiwan.
Standard Pembelajaran : (SA 3.3.1) menamakan haiwan
(SA3.3.4) memerhati dan meniru pergerakan haiwan

Kesepaduan Tunjang : Tunjang Kreativiti dan Estetika


Objektif Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
1. Mengenalpasti ciri haiwan yang telah diajar
2. Meniru pergerakan haiwan

Pengetahuan Sedia Ada : Murid kenal haiwan yang ditunjukkan.


Kemahiran Berfikir (KB) : Menjana idea, mengaplikasi, menilai
Penerapan Nilai : Bekerjasama, mematuhi arahan, berhati-hati dan berdisiplin, yakin dan berani
Bahan Bantu Mengajar : gambar rajah manusia, gula, Puppet kertas, LCD, Marker, Pelekat.
Fokus MI : kinestetik, linguistik
Kosa Kata : tangan, kaki, mulut, menghidu, merasa.

19
MASA / ISI PELAJARAN AKTIVITI P&P CATATAN /BAHAN
LANGKAH

Set Induksi Lagu Haiwan Murid berkumpul di ruang perbualan KB :


(3 minit) pagi
Ayuh kawan-kawan, nyanyi bersama, Nilai : mendengar
Guru mengajukan beberapa soalan arahan
Belajar tentang haiwan kucing, arnab menggunakan boneka haiwan.
dan ayam. Fokus MI : linguistik
Guru memasang lagu Bahan Bantu Mengajar:
Ini kucing, ada misai, ekor panjang,
kaki empat, bertompok hitam dan - LCD
Murid menyanyi lagu bersama-sama - Speaker
bunyi meow, meow, meow.
dengan penuh semangat. - Boneka haiwan
Ini ayam, kaki dua, ada sayap dan
berkepak pada waktu pagi bunyi kok, Guru akan mengaitkan set induksi
kok, kok. dengan isi pelajaran,

Ini arnab, kaki empat, telinga panjang,


warna putih.

Murid duduk di ruang perbualan


20
MASA / ISI PELAJARAN AKTIVITI P&P CATATAN /BAHAN
LANGKAH
Ayuh kenal Haiwan.
Langkah 1 pagi. KB : menjana idea
(6 minit) Guru memaparkan powerpoint
mengenai haiwan jinak BBM : set boneka
Guru menunjukkan gaya haiwan, LCD, speaker
pergerakan bagi setiap set boneka
Fokus MI : linguistik
haiwan.
Kucing : merangkak
Ayam : berjalan sambil kibas Nilai:
kepak Berdisiplin
Arnab : melompat Mematuhi arahan
Guru bertanyakan soalan-soalan
Bekerjasama
pengukuhan.

Langkah 2 Murid duduk di ruangan perbualan


(5 minit) Mari Berlakon KB : menjana idea
pagi.
Guru akan menyediakan tempat Fokus MI : mencipta

21
MASA / ISI PELAJARAN AKTIVITI P&P CATATAN /BAHAN
LANGKAH
bagi melaksanakan sosiadrama
BBM :
mengenai haiwan jinak
Set boneka haiwan
Guru menceritakan cerita Ayam
yang sabar kepada murid-murid. Nilai:
Guru menerapkan nilai-nilai murni Berdisiplin
Mematuhi arahan
kepada murid.

Langkah 3
(3 minit) Guru menunjukkan boneka haiwan Fokus MI : linguistik
Tiru Macam Saya di hadapan kelas.
Murid akan melakukan pergerakan KB : -
haiwan berdasarkan boneka yang

22
MASA / ISI PELAJARAN AKTIVITI P&P CATATAN /BAHAN
LANGKAH
ditunjukkan oleh guru
Murid membuat bunyi haiwan yang Nilai:
ditunjukkan. Berdisiplin
Guru bersoal jawab
berkeyakinan

Penutup Ayuh Menyanyi Fokus MI : muzik


(3 minit) Guru bersoal jawab bersama murid.
Lagu Haiwan KB :
Murid menceritakan semula cerita
Ayuh kawan-kawan, nyanyi bersama,
Ayam yang Sabar BBM : LCD, pembesar
Belajar tentang haiwan kucing, arnab Murid menyanyikan lagu
suara, video.
dan ayam.
Guru menerapkan nilai kesyukuran
Ini kucing, ada misai, ekor panjang, kepada murid. Nilai:
kaki empat, bertompok hitam dan
Berdisiplin
bunyi meow, meow, meow.
Mematuhi arahan
Ini ayam, kaki dua, ada sayap dan
berkepak pada waktu pagi bunyi kok, Kasih sayang
kok, kok.

Ini arnab, kaki empat, telinga panjang,


warna putih. Haiwan haiwan yang
dibelajar kucing arnab ayam

23
Refleksi:

Murid -

Guru -

Ulasan Guru/ Pensyarah Pembimbing :

24

Anda mungkin juga menyukai