Anda di halaman 1dari 2

MATEMATIK

Bab 4, T5 : MATRIKS_Kertas 1_SPM Sebenar


NAMA MASA : 30 minit
KELAS : MARKAH :
Kertas soalan ini mengandungi 23 soalan. Jawab semua soalan

1. 7 35
A B
9 2

4 2 4 3 15 20 15 8
A B C D
10 4 7 4 2 4 5 4
5 2 5 2
C D
5 2 9 8 6. Cari nilai m dalam persamaan matriks berikut:

2. 2 3 0 1 2 5
2 =
Diberi = (24 5), hitungkan nilai k. 4 7 3 m 2 1
A 3
B 8 A 1
C 1 B 3
D 12 C 4
D 6
3.
7. 2 3
1
3 0 =
4
4 1

10 5
A 3 B 3
0 0

2 12 2 3
C 3 0 D 12 0
4 4 4 1

4.
Jika , maka p =
8. (6 5 2) (1 4 7) + 3(1 3 2) =
A (4 8 15)
B (4 0 1)
C (2 8 1)
D (2 0 15)

9. 4 2 2 3
3 =
7 6 1 0
2 11 2 11
A B
10 6 10 3
5. 3 4 5
=
1 2 2

1
2 5 2 5 13.
C D
10 6 8 6

10.
Diberi , cari nilai w.

A 1
B 2
C 3
D 4

11. 2 3 4 1 4 2
3 =
4 1 3 3 2 3 14.

5 5 10
A
9 5 6

3 1 6
B
1 3 0

5 13 10
C
15 1 12 15. Diberi:

3 21 6 + 10
D 1 =
21 3 18 2
Cari nilai n.
12. Diberi:
A 6
B 2
C 2
Cari nilai x dan y. D 6

A x = 1, y = 10 16. 3
B x = 1, y = 2 2
C x = 3, y = 6 8 2
D x = 5, y = 14 A
2 4
0 14
B
2 4
4 12
C
0 4
4 4
D
0 4