Anda di halaman 1dari 5

Tahun : 3 Zamrud

Masa : 60 minit
Tarikh : 31 Mac 2017/ Jumaat
Bilangan pelajar : 40 orang
Tajuk : Gigi Sihat, Senyuman Memikat!
Standard Kandungan : 2.2. Mengamalkan penjagaan gigi.
Standard Pembelajaran : Murid boleh
2.2.1. Mempraktikkan amalan harian terhadap
kesihatan gigi daripada aspek:
pemakanan
penjagaan

Hasil Pembelajaran : Di akhir pembelajaran murid dapat;


1. Menyatakan sekurang-kurangnya dua jenis
makanan yang baik dan tidak baik untuk gigi
dengan betul secara individu.
2. Mencipta jenama ubat gigi mereka dan
menyatakan kebaikan apabila memberus
gigi menggunakan ubat gigi tersebut.

Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran : Konstruktivisme


Pengetahuan Sedia Ada : Murid telah tahu beberapa jenis makanan
yang tidak baik untuk gigi.

Kemahiran Proses Sains : 1. Memerhati Murid memerhatikan contoh ubat gigi yang dibawa
oleh guru.
2. Berkomunikasi Murid mencipta jenama ubat gigi sendiri dan
menjualnya kepada rakan sekelas.

Elemen 4C : Communication (Komunikasi) Murid berkongsi pemikiran, soalan,


idea dan penyelesaian.
Collaboration (Kolaborasi) Murid saling berkerjasama dalam
permainan dan aktiviti di dalam kelas.

Nilai Murni : 1. Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan sihat
2. Yakin dan berdikari.
EMK : Keusahawanan, Kreativiti dan inovasi.
.
Fasa Isi Kandungan Aktiviti P&P Catatan
Pengajaran
Set BBM:
1. Murid menonton video lagu yang
Induksi Video Video, LCD.
bertajuk Gosok Gigi Style
/Orientasi mengandungi
(5 minit) lagu mengenai Kemahiran
kepentingan Proses Sains:
memberus gigi Memerhati
dan kesan
apabila tidak
memberus gigi. Nilai Murni:
Menghargai dan
mengamalkan
kehidupan yang
bersih dan sihat.

AMALAN 1. Murid menjalani sesi soal jawab Kemahiran


PENJAGAAN bersama guru. Proses Sains:
Pencetusan GIGI YANG BAIK: I. Apakah yang berlaku dalam Membuat
Idea 1. Memberus video? inferens,
II. Apakah yang menyebabkan
gigi meramal.
budak lelaki tersebut tidak
10 minit sekurang-
mahu memberus gigi?
kurangnya Kemahiran
III. Apakah kesan sekiranya
dua kali Berfikir:
kamu tidak memberus gigi?
sehari. IV. Pada waktu bilakah kamu Membuat
2. Memberus
seharusnya memberus gambaran mental
gigi
gigi?
dengan V. Berapa kalikah kamu perlu
Nilai Murni:
cara yang memberus gigi dalam
Berfikir secara
betul. sehari?
rasional.
3. Mengamal VI. Bagaimanakah cara
Berani mencuba.
kan memberus gigi yang
pemakana disebutkan dalam video?
VII. Selain memberus gigi,
n yang
apakah lagi cara menjaga
sihat.
4. Berjumpa kesihatan gigi yang kamu
doktor gigi tahu?
VIII. Berapa kerapkah kamu
sekurang-
berjumpa dengan doktor
kurangnya
gigi dalam setahun?
enam
2. Jawapan murid dicatatkan dalam
bulan
bentuk peta buih.
sekali. 3. Murid diminta untuk meneka tajuk
5. Memflos
yang akan dipelajari pada hari ini.
gigi.

BBM:
1. Murid diberikan lembaran kerja
Pengstruktur Makanan yang Lembaran kerja,
yang mengandungi pelbagai jenis
an semula baik untuk gigi: gam, gunting,
makanan.
idea 1. Telur pensel warna.
2. Murid diminta mewarna dan
2. Ikan
3. Susu menggunting makanan tersebut
20 minit 4. Buah- Kemahiran
kemudian membahagikannya
buahan Proses Sains:
mengikut jadual yang disediakan.
dan sayur 3. Murid dibenarkan berbincang Mengelas,
sayuran bersama rakan sekumpulan Berkomunikasi
mereka mengenai jawapan yang
Makanan yang
betul.
tidak baik untuk 4. Jawapan murid ditampal di dalam
gigi: buku latihan masing-masing. Kemahiran
1. Gula-gula Berfikir:
2. Kek
Mencirikan
3. Ais krim
4. Minuman
berkabona Nilai Murni:
t Berani mencuba

1. Murid ditunjukkan dengan satu


Ubat gigi yang Kemahiran
iklan ubat gigi. Murid diperkenalkan
mengandungi Proses Sains:
dengan jenama dan kebaikan yang
fluorida boleh Komunikasi
ditawarkan ubat gigi tersebut.
Aplikasi idea melindungi gigi (murid mereka
2. Setiap murid diberikan satu
20 minit daripada cepat cipta ubat gigi
lembaran kerja yang mengandungi
rosak. jenama mereka
template ubat gigi tanpa jenama.
3. Mengikut kreativiti mereka, murid sendiri dan
diminta untuk mereka cipta satu menjualnya
jenama ubat gigi untuk dijual kepada rakan
kepada rakan sekelas. sekelas)
4. Murid juga perlu menyatakan
kebaikan yang akan diperolehi
apabila menggunakan ubat gigi
mereka.
5. Beberapa orang murid dipanggil ke
hadapan untuk membentangkan
hasil kerja mereka dan cuba
menjual ubat gigi kepada rakan
sekelas yang lain.
6. Murid yang berjaya menghasilkan
ubat gigi terbaik diberikan hadiah
pensel sebagai ganjaran.
1. Murid ditanyakan mengenai aktiviti
Refleksi mereka pada hari ini dan adakah
mereka telah mematuhi semua
5 minit arahan guru.
2. Murid diminta merenung kembali
mengapa masalah tersebut timbul
(jika ada) dan bagaimana masalah
tersebut boleh diatasi.
3. Murid diminta mengimbas isi
pelajaran mereka bermula
daripada fasa pencetusan idea.
4. Murid diminta menyatakan
perasaan mereka mengenai kelas
pada hari ini.

Anda mungkin juga menyukai