Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN SAINS

Tarikh : 17 Ogos 2016

Masa : 9.45 - 10.45 (60 minit)

Tahun : 4 Teratai

Bilangan Murid : 31 Orang

Matapelajaran : Sains

Tema : Bumi dan Sains Angkasa

Tajuk : Sistem Suria

Standard Kandungan : : 9.2 Saiz dan jarak relative antara Bumi, Bulan dan Matahari

Standard Pembelajaran : Murid boleh,

9.2.1 Mengganggar saiz relatif Bumi berbanding dengan Matahari.

9.2.2 Mengganggar saiz relatif Bulan berbanding dengan Matahari

9.2.3 Mengganggar saiz relatif Bulan berbanding dengan Bumi

Hasil Pembelajaran : Di akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat,

Menghuraikan anggaran saiz relatif antara Bumi, Bulan, dan Matahari

MenghasilkansaizrelatifBumi, Bulan, danMataharimelalui model tanah liat.

EMK : Inovasi dan Kreativiti

Bahan Bantu Mengajar : Model Planet, tayangan video

Kemahiran Saintifik :Memerhati, berkomunikasi, meramal, menjanakan idea,


membuat gambaran mental, membuat hipotesis.

PengetahuanSedia Ada :

I. Murid mengetahui bentuk bumi, bulan dan matahari adalah sfera


II. Murid mengenali ahli-ahli sistem suria dan mengetahui fenomena harian yang
berlaku kesan peredaran dan putaran planet.

Kaedah / Strategi PnP : Penyoalan dan Deduktif

Nilai : Kesyukuran, berdisiplin, berdikari ,kerjasama

Aktiviti : Aktiviti berkumpulan dan lakaran


Fasa dan Isi Kandungan Aktiviti PdP Catatan
Masa
Jenis aktiviti : soal jawab
Set Induksi/ Mengenal pasti
Orientasi saiz relatif bumi, Kemahiran
bulan dan 1. Guru memulakan kelas dengan menunjukkan Sains:
(5 minit) matahari. tiga jenis buah.
Pemerhatian
Murid memerhati slaid power point dan Meramal
membandingkan saiz tiga jenis buah. Komunikasi

Contoh: tembikai susu, oren dan blueberry


Kemahiran
2. Guru mengemukakan soalan Berfikir :
a. Buah yang manakah paling besar?
Membanding
b. Buah yang manakah paling kecil? dan membeza

BBM :

Slaid
PowerPoint

Nilai :

Minat dan
bersifat ingin
tahu tentang
sekeliling

Saiz Matahari Jenisaktiviti: Tayangan slaid Kemahiran


Pencetusan lebih besar Sains:
Idea daripada saiz 1.Guru menyoal murid.
Bumi dan Bulan. Pemerhatian
(10 minit) Ramalkan antara Matahari dan Bumi, Meramal
Saiz Bumi lebih yang manakah lebih besar? Komunikasi
besar daripada
saiz Bulan. BBM :
Ramalkan antara Bumi dan Bulan, yang
manakah lebih besar? Slaid
PowerPoint

2. 2.Guru menayangkan slaid power point


gambar Matahari, Bumi dan Bulan
BBM :
Pengstruktur Mengukur Nisbah Jenis Aktiviti: Kerja Kumpulan
an Idea relatif saiz Bola keranjang,
(20 minit) Matahari, Bumi 1. Guru meminta murid mengukur lilitan setiap bola tennis, guli
dan Bulan bola yang disediakan dan merekodkan dan lembaran
hasil kerja kumpulan. kerja.

2. Murid dibahagikan kepada beberapa Kemahiran


kumpulan yang terdiri daripada 4-5 orang. Sains:
3. Murid mengukur ukur lilit setiap bola
Mengukur
menggunakan benang dan pembaris
. dengan
4. Murid merekodkan hasil dapatan kumpulan menggunakan
masing-masing. nombor

5. Setiap kumpulan dikehendaki untuk


melaporkan dapatan hasil daripada kerja Nilai :
kumpulan mereka.
Bekerjasama
5. dalam
Jenis bahan Ukur lilit kumpulan.
dalam cm
1. Bola
tampar
2.Guli
3.Manik

Aplikasi Idea Mengaplikasi JenisAktiviti : BBM :


hasil dapatan Membina Model Matahari, Bumi dan Bulan. Plastisin
(20 minit) daripada aktiviti
kumpulan tentang Guru meminta murid membina model mengikut Kemahiran
saiz Matahari, pengiraan nisbah saiz Matahari, Bumi dan Sains:
Bumi dan Bulan. Bulan. Mengukur
dengan
1. 1. Setiap kumpulan diberikan menggunakan
2. bahan-bahan yang telah nombor
3. disediakan iaitu plastisin.
4.
Nilai :
5. 2. Setiap kumpulan diberi masa 10

Minit untuk membina model Bekerjasama


Matahari, Bumi dan Bulan. dalam
kumpulan.
3. 3. Murid mempersembahkan hasil Menepati masa
4. kreativiti mereka yang ditetapkan

Refleksi Rumusan Kesimpulan


(5 minit) pembelajaran 1. Guru melakukan ulasan akhir
berkenaan topik pembelajaran.
2. Guru mengingatkan semula berkenaan
saiz relatif antara Bumi, Bulan, dan
Matahari kepada para murid.