Anda di halaman 1dari 96

SEKTOR DATA PENDIDIKAN, BPPDP

MANUAL
DEFINISI VARIABEL
MODUL PENGURUSAN SEKOLAH
(MPS)
Semakan 2015

Hubungi:
Cik Azlin Hairani binti Subki
En Adhi MAsri bin Yeop Johari
Cik Sharifah Shalwa binti Syed Sulaiman
versi 1.0 Pn. Norahsikin binti Harun
Unit Maklumat Asas Pendidikan (MAP) 1
MAKLUMAT SEKOLAH

PROFIL AM

2
BIL MODUL/VARIABEL KETERANGAN VARIABEL/PENGISIAN KOD KETERANGAN CATATAN
1 PROFIL AM DATA
1.1 Kod Sekolah Kod Sekolah adalah pengenalan (ID) bagi Penerangan kod sekolah (cth: CEA4075)
sesebuah sekolah yang telah diberikan semasa C negeri (rujuk kod negeri)
sekolah mula didaftar/dibuka.
E jenis sekolah (rujuk kod jenis sekolah) dan
bantuan sekolah (bagi sekolah di Sabah dan
Kod Sekolah tidak boleh dipinda kecuali dengan
Sarawak)
kelulusan BPPDP melalui pengisian Laporan
A bahasa pengantar
Perubahan Maklumat Institusi Penddikan -
BPPDP:LPMIP. 4 daerah pentadbiran (bagi Semenanjung),
bahagian (bagi Sabah dan Sarawak)
0 daerah pentadbiran (bagi Sabah dan
Sarawak)
75 nombor siri sekolah (bagi Sabah dan
Sarawak)
075 nombor siri sekolah (bagi Semenanjung)
1.2 Nama Sekolah Nama Sekolah adalah seperti nama yang
diberi/didaftarkan semasa sekolah memohon kod
sekolah.
Nama sekolah tidak boleh dipinda kecuali dengan
kelulusan daripada Pendaftar Sekolah di Jabatan
Pendidikan Swasta.

1.3 ID Daftar Premis


Aset
1.4 Kod Program Kod Program Pendidikan adalah pengenalan (ID) Penerangan kod program (cth: NAD4001)
Pendidikan bagi suatu program pendidikan yang telah diberikan N negeri (rujuk kod negeri)
semasa program mula didaftar/dibuka. A Sekolah Kerajaan di Bawah Lain-Lain
Agensi
Kod Program Pendidikan tidak boleh dipinda kecuali D Sekolah Dalam Hospital (KKM)
dengan kelulusan BPPDP melalui pengisian 4 daerah pentadbiran (bagi Semenanjung),
Laporan bahagian (bagi Sabah dan Sarawak)
Perubahan Maklumat Institusi Penddikan -
0 daerah pentadbiran (bagi Sabah dan
BPPDP:LPMIP.
Sarawak)
01 nombor siri sekolah (bagi Sabah dan
Kod Program Pendidikan
Sarawak)
001 nombor siri sekolah (bagi Semenanjung)

3
BIL MODUL/VARIABEL KETERANGAN VARIABEL/PENGISIAN KOD KETERANGAN CATATAN
1 PROFIL AM DATA
1.5 Nama Program Nama Program Pendidikan adalah seperti nama
Pendidikan yang diberikan semasa memohon Kod Program
Pendidikan.

Nama Program Pendidikan tidak boleh dipinda


kecuali dengan kelulusan daripada Bahagian
berkenaan sahaja.

Sekolah/JPN diminta mengisi borang LPMIP setelah


mendapat kelulusan dari Bahagian berkenaan dan
hantar kepada BPPDP.

1.6 No. Pendaftaran Nombor Pendaftaran Sekolah yang dikeluarkan No. Pendaftaran Sekolah
Sekolah oleh Pendaftar Sekolah. bagi beberapa negeri
sama dengan Kod
Sekolah
1.7 Gred Sekolah Gred sekolah adalah seperti senarai dan mengikut A
kriteria yang telah ditetapkan oleh KPM.
B
Gred sekolah tidak boleh diubah tanpa
kelulusan KPM.

4
BIL MODUL/VARIABEL KETERANGAN VARIABEL/PENGISIAN KOD KETERANGAN CATATAN
1 PROFIL AM DATA
1.8 Jenis Sekolah Jenis sekolah adalah seperti senarai dan mengikut TKJenisSekolah
kriteria yang telah ditetapkan oleh KPM.
101 Sekolah Kebangsaan
Kod asal 01
Sekolah rendah kerajaan yang
Jenis Sekolah tidak boleh diubah tanpa
menggunakan Bahasa Melayu sebagai
kelulusan KPM bahasa pengantar semasa penubuhan asal
Pilih kod berkaitan sekolah berkenaan.
102 Sekolah Rendah Kebangsaan
Kod asal 02
Sekolah rendah kerajaan yang
menggunakan Bahasa Inggeris sebagai
bahasa pengantar semasa penubuhan asal
sekolah berkenaan (Mula tukar ke Bahasa
Melayu: Semenanjung 1972, Sarawak
1979).
103 Sekolah Jenis Kebangsaan Cina
Kod asal 03
Sekolah rendah kerajaan yang
menggunakan Bahasa Mandarin sebagai
bahasa pengantar semasa penubuhan asal
sekolah berkenaan.
104 Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil
Sekolah rendah kerajaan yang Kod asal 04
menggunakan Bahasa Tamil sebagai
bahasa pengantar semasa penubuhan asal
sekolah berkenaan.
105 Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas
Kod asal 05
Sekolah rendah kerajaan yang
menyediakan
perkhidmatan pendidikan kepada murid
berkeperluan khas. Sekolah-sekolah ini
ditadbir sepenuhnya oleh Jabatan
Pendidikan Khas, KPM.
106 Sekolah Kebangsaan (ASLI)
Kod asal 06
Sekolah yang pada asalnya diwujudkan
oleh JHEOA dan sekarang di bawah
pentadbiran KPM.

5
BIL MODUL/VARIABEL KETERANGAN VARIABEL/PENGISIAN KOD KETERANGAN CATATAN
1 PROFIL AM DATA
..samb.. ..samb.. 107 Sekolah Agama Bantuan Kerajaan Kod asal 00
(SABK) Rendah
Sekolah Rendah Agama Rakyat atau
Negeri yang telah diserap ke dalam aliran
perdana.
108 SR Model Khas Komprehensif K9
Sekolah rendah dan sekolah menengah
rendah (Ting.1-3) dalam satu pentadbiran
sekolah yang sama dan diurus oleh JPN.
201 Sekolah Menengah Kebangsaan Kod asal 07
Sekolah menengah harian biasa yang
diurus oleh JPN.
202 Sekolah Menengah Vokasional Kod asal 08
Sekolah menengah yang ditadbir oleh
Jabatan Pendidikan Teknik, KPM.
203 Sekolah Menengah Teknik Kod asal 09
Sekolah menengah yang ditadbir oleh
Jabatan Pendidikan Teknik, KPM.
204 Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kod asal 10
(SMKA)
Sekolah menengah yang diurus oleh JPN
(SPPIM).
205 Sekolah Menengah Pendidikan Khas Kod asal 11
Sekolah menengah kerajaan yang
menyediakan perkhidmatan pendidikan
kepada murid berkeperluan khas. Sekolah-
sekolah ini ditadbir sepenuhnya oleh
Jabatan Pendidikan Khas, KPM.
206 Sekolah Menengah Berasrama Penuh Kod asal 12
Sekolah menengah berasrama penuh
termasuk SBPI yang di bawah pentadbiran
Unit Sekolah Berasrama Penuh (SBP),
Bahagian Sekolah, KPM.

6
BIL MODUL/VARIABEL KETERANGAN VARIABEL/PENGISIAN KOD KETERANGAN CATATAN
1 PROFIL AM DATA
..samb.. ..samb.. 207 Sekolah Model Khas (SR+SM) Kod asal 13
Sekolah menengah dan sekolah rendah
(tahap dua sahaja) dalam satu pentadbiran
sekolah yang sama dan diurus oleh JPN.
208 Sekolah Sukan Kod asal 14
Sekolah Sukan ialah sekolah yang
menyediakan peluang kesukanan kepada
pelajar berpotensi kearah pencapaian
sukan prestasi tinggi dan adalah di bawah
pentadbiran Jabatan Pendidikan Jasmani
dan Sukan, KPM.
209 Sekolah Agama Bantuan Kerajaan Kod asal 15
(SABK) Menengah
Sekolah Menengah Agama Rakyat atau
Negeri yang telah diserap ke dalam aliran
perdana.
210 Sekolah Seni Sekolah Seni
Sekolah yang membangunkan potensi dan
bakat kesenian murid dan adalah di bawah
pentadbiran Jabatan Pendidikan Jasmani
dan Sukan, KPM.
211 Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih
Sekolah yang menyediakan pendidikan
asas kepada kanak-kanak jalanan &
gelandangan dari peringkat prasekolah
hingga menengah (7-17 tahun)
301 Kolej Tingkatan 6 Kod asal 31
Pusat pembelajaran tingkatan 6 secara
berpusat
302 Kolej Matrikulasi Kod asal 32

303 Kolej Vokasional


Kolej yang menawarkan Program
Apperantis dan Program
vokasional/kemahiran dalam tempoh 4
tahun untuk pelajar lepasan PT3 bagi
peringkat SKM dan Diploma
(Diploma Vokasional Malaysia)

7
BIL MODUL/VARIABEL KETERANGAN VARIABEL/PENGISIAN KOD KETERANGAN CATATAN
1 PROFIL AM DATA
401 Sekolah Jabatan Penjara
Sekolah yang menawarkan Program
Pendidikan Juvana dan Banduan Muda di
Sekolah Integriti dan Sekolah Henry
Gurney. Ia memberi peluang kepada
kepada murid yang sedang atau telah
disabitkan kesalahan mendapat akses
pendidikan dan menduduki peperiksaan
awam.

402 Sekolah Dalam Hospital


Sekolah yang menawarkan program khas
pembelajaran yang menyediakan
pendidikan berterusan secara formal
&berstruktur bagi murid-murid yang dirawat
hospital untuk jangka panjang. Ia dalah
usahasama KPM dan Yayasan Nurul
Yaqeen.

405 PERMATA (JPM)


Merujuk kepada program Permata
Pintar,Permata Insan yang dilakasanakan di
UKM dan USIM

406 Program KV di ILKA


Program Kolej Vokasional yang dijalankan
di Institut Latihan Awam

407 Program KV di ILKS


Program Kolej Vokasional yang dijalankan
di Institut Latihan Swasta

1.9 Sesi Sidang P&P di sekolah sewaktu kutipan data 1 Pagi sahaja TKSesi
dibuat.
2 Petang sahaja
Sesi Sekolah boleh dipinda melalui pengisian
Laporan Perubahan Maklumat Institusi Penddikan - 3 Pagi dan Petang
BPPDP:LPMIP.

8
BIL MODUL/VARIABEL KETERANGAN VARIABEL/PENGISIAN KOD KETERANGAN CATATAN
1 PROFIL AM DATA
1.10 Status Sekolah Status operasi sekolah 01 Beroperasi Tanpa Murid
Sekolah yang ada pengisian jawatan tetapi
Pilih kod berkaitan
tanpa murid dan belum menjalankan proses
Pengajaran dan Pembelajaran (P&P).
10 Beroperasi
Sekolah yang sedang menjalankan P&P.
11 Beroperasi dengan satu sekolah
cawangan
Sekolah yang menjalankan P&P dengan
sebuah cawangan di kawasan lain di
bawah pentadbiran yang sama.
12 Beroperasi dengan dua sekolah
cawangan
Sekolah yang menjalankan P&P dengan
dua buah cawangan di kawasan lain di
bawah pentadbiran yang sama.
13 Beroperasi dengan tiga sekolah
cawangan
Sekolah yang menjalankan P&P dengan
tiga buah cawangan di kawasan lain di
bawah pentadbiran yang sama.
14 Beroperasi dengan empat sekolah
cawangan
Sekolah yang menjalankan P&P dengan
empat buah cawangan di kawasan lain di
bawah pentadbiran yang sama.
15 Beroperasi dengan lima sekolah
cawangan
Sekolah yang menjalankan P&P dengan
lima buah cawangan di kawasan lain di bawah
pentadbiran yang sama.
20 Tidak Beroperasi

9
BIL MODUL/VARIABEL KETERANGAN VARIABEL/PENGISIAN KOD KETERANGAN CATATAN
1 PROFIL AM DATA
1.11 Peringkat Sekolah Tahap/tingkatan yang terdapat di sekolah mengikut TKPeringkatSekolah
projek pembinaan sekolah.
10 Pra-Sekolah dan Rendah
Contoh: Sekolah yang melaksanakan Pra-Sekolah
Sekolah yang ada enrolmen Tingkatan 1 hingga dan Tahun 1 6
Tingkatan 3 sahaja tetapi dibina untuk Tingkatan 1 11 Rendah
hingga Tingkatan 5 lapor peringkat sekolah sebagai Sekolah yang melaksanakan Tahun 1 6
MENENGAH RENDAH DAN ATAS 20 Rendah, Menengah Rendah Kod Asal: 10
Sekolah yang melaksanakan Tahun 1 6
dan Peralihan dan/atau Ting.1 3
Pilih kod berkaitan
21 Rendah, Menengah Rendah dan Atas Kod Asal: 11
Bagi Sekolah Sukan sahaja Sekolah yang melaksanakan Tahun 16,
Peralihan dan/atau Ting.15 atau Tahun 4
6, Peralihan atau/dan Ting.1 5
22 Rendah, Menengah Rendah, Atas dan Kod Asal: 30
Tingkatan 6
Sekolah yang melaksanakan Tahun 16,
Peralihan dan/atau Ting.15 dan Ting.6
23 Rendah, Menengah Rendah, Atas dan
Pra-U
Sekolah yang melaksanakan Tahun 46,
Ting.15 dan/atau Pra-U
24 Menengah Rendah Kod Asal: 02
Sekolah yang melaksanakan Peralihan
atau/dan Ting. 1 3
25 Menengah Rendah dan Atas Kod Asal: 03
Sekolah yang melaksanakan Peralihan atau/dan
Ting. 1 5/IV Thanawi
26 Menengah Rendah, Atas dan Tingkatan Kod Asal: 05
6/STAM
Sekolah yang melaksanakan Peralihan
dan/atau Ting. 1 5 dan Ting. 6
27 Menengah Atas Kod Asal: 09
Sekolah yang melaksanakan Ting. 4 5

10
BIL MODUL/VARIABEL KETERANGAN VARIABEL/PENGISIAN KOD KETERANGAN CATATAN
1 PROFIL AM DATA
..samb.. ..samb.. 28 Menengah Atas dan Tingkatan 6 Kod Asal: 04
Sekolah yang melaksanakan Ting. 4 5
dan Ting. 6
30 Menengah Rendah, Atas dan Matrikulasi Kod Asal: 06
Sekolah yang melaksanakan Peralihan
dan/atau Ting. 1 5, Ting. 6 dan
Matrikulasi.
31 Menengah Atas, Tingkatan 6 dan Kod Asal: 08
Matrikulasi
Sekolah yang melaksanakan Ting. 4 5,
Ting. 6 dan Matrikulasi.
32 Matrikulasi Kod Asal: 07
33 Tingkatan 6 Kod Asal: 32
34 Menengah Atas dan Matrikulasi Kod Asal: 33
Sekolah yang melaksanakan Ting. 4 5
dan Matrikulasi
1.12 Jenis Bantuan Jenis Bantuan seperti yang ditetapkan semasa 1 Kerajaan TKJenisBantuan
permohonan pendaftaran sekolah dibuat. Sekolahsekolah yang:
Ditubuhkan dan disenggarakan
Maklumat ini tidak boleh dipinda.
sepenuhnya oleh Menteri Pendidikan
Pilih kod berkaitan Mendapat sumbangan bantuan penuh
daripada Kementerian Pendidikan
Tanah dan bangunan adalah hak milik
Kerajaan Persekutuan
2 Bantuan Kerajaan
Sekolah-sekolah yang:
Menerima sebahagian modal dan
sumbangan bantuan penuh daripada
Kementerian Pendidikan
Dahulu dikenali sebagai sekolah bantuan
modal

11
BIL MODUL/VARIABEL KETERANGAN VARIABEL/PENGISIAN KOD KETERANGAN CATATAN
1 PROFIL AM DATA
1.13 Jenis Murid Jenis Murid seperti yang dinyatakan semasa 1 Lelaki TKJenisMurid
permohonan pendaftaran sekolah dibuat. 2 Perempuan
3 Lelaki dan Perempuan Bagi sekolah yang didaftar
Maklumat ini tidak boleh dipinda. sebagai sekolah Lelaki
atau Perempuan sahaja
Pilih kod berkaitan tetapi mempunyai
murid/pelajar jantina
berbeza pada peringkat
PraSekolah atau
Tingkatan 6, kekalkan
Jenis Murid seperti yang
didaftarkan kecuali telah
ditukar dan diluluskan
secara rasmi oleh
BPPDP.
1.14 Lokasi Lokasi pendaftaran adalah seperti yang telah
Pendaftaran ditetapkan oleh JPN masing-masing ketika
permohonan kod sekolah dibuat.

12
BIL MODUL/VARIABEL KETERANGAN VARIABEL/PENGISIAN KOD KETERANGAN CATATAN
1 PROFIL AM DATA
1.15 Lokasi Semasa Maklumat ini tidak boleh dipinda. TKLokasi

Lokasi sekolah semasa kutipan data dibuat. Lokasi 1 Bandar


Kod asal 2
semasa mungkin sama atau berbeza dengan Kawasan yang diwartakan dan tepu bina
lokasi pendaftaran. yang bersempadan dengannya serta Kemaskini 24/05/2010
gabungannya yang terletak di dalam had
Pilih kod berkaitan sempadan bandar dan mengandungi:

a. Kawasan penempatan dan kawasan


komited yang telah diluluskan;
b. Penduduk minimum 10,000 orang;
c. Sekurang-kurangnya 60 peratus
penduduk bekerja (berumur 15 tahun dan
ke atas) yang terlibat dengan aktiviti bukan
pertanian;
d. Densiti kasar minimum penduduk adalah
50-60 orang per hektar; dan
e. Kemudahan-kemudahan perbandaran
(75% unit kedai di pusat bandar, Sekolah
Rendah/Sekolah Menengah, pusat
kesihatan, dewan orang ramai,
masjid/rumah ibadat, pejabat pos, balai
polis/pondok polis, stesen bas, pasar,
town padang/taman bandar).

2 Luar Bandar Kod asal 3


Kawasan selain daripada kawasan Kemaskini 24/05/2010
bandar dan merangkumi kawasan
pedalaman. Ia merupakan penempatan
yang meliputi semua jenis kampung dan
penempatan kecil yang kurang daripada
10,000 orang penduduk dan bercirikan
kawasan pertanian serta kawasan sumber
alam semula jadi. Semua sekolah yang
tidak terletak di dalam kawasan bandar
akan dianggap terletak di luar bandar.

13
BIL MODUL/VARIABEL KETERANGAN VARIABEL/PENGISIAN KOD KETERANGAN CATATAN
1 PROFIL AM DATA
1.16 Bahasa Pengantar Bahasa pengantar semasa pendaftaran awal A Bahasa Melayu Jadual asal:
sekolah. B Bahasa Inggers TKBahasaPengantaraan
TKBahasaPengantar
Pilih kod berkaitan C Bahasa Cina
D Bahasa Tamil
E Bahasa Melayu + Bahasa Inggeris
F Bahasa Melayu + Bahasa Cina
G Bahasa Melayu + Bahasa Tamil
K Bahasa Cina + Bahasa Tamil
R Bahasa Arab
T Bahasa Melayu + Bahasa Arab
Y Bahasa-Bahasa lain
1.17 Muatan Optimum Bilangan maksimum enrolmen sekolah Sekiranya sekolah mendapat bangunan
Sekolah (Bilangan (Bil. Bilik darjah ikut pelan seperti dalam pelan asal baru yang diluluskan, bilangan BD ikut
Optimum Murid) sekolah x 35 orang murid). pelan akan bertambah (BD IP asal + BD IP
baru).
Contoh:
BD IP bangunan asal = 6;
muatan optimum = 6x35
BD IP di bangunan baru = 12;
muatan optimum = (6+12) x 35
1.18 Koordinat Sekolah Kedudukan sekolah dalam format WGS84
1.19 Lembaga Pilih option button Ya = Jika Ada
Pengelola Atau
Tidak = Jika Tiada
1.20 Tarikh Penubuhan Isikan tarikh penubuhan Lembaga Pengelola
Lembaga Sekolah sekiranya pilihan Ya.
Pengelola Sekolah

14
BIL MODUL/VARIABEL KETERANGAN VARIABEL/PENGISIAN KOD KETERANGAN CATATAN
1 PROFIL AM DATA
1.21 Status Tumpang Status bangunan sekolah sekarang. 1 Bangunan sendiri Jadual asal:
(Status Sekolah menumpang adalah sekolah Keseluruhan bangunan hak milik
Bangunan) menggunakan premis sekolah lain atau sekolah. TKTumpang
bangunan sendiri siap sepenuhnya. 2 Menumpang sebahagian sekolah TKStatusBangunan
lain
Pilih kod berkaitan Sekolah menumpang sebahagian Bagi sekolah yang
bangunan sekolah lain (sekolah status 2 hingga 7 tidak
kerajaan dan bantuan kerajaan lain perlu lapor BD
sahaja). kepunyaan sekolah
3 Menumpang sepenuhnya sekolah yang ditumpang, hanya
lain laporkan bilangan
Sekolah menumpang sepenuhnya di kelas, blok/bilik
bangunan sekolah lain (sekolah kepunyaan sekolah
kerajaan atau bantuan kerajaan yang menumpang.
sahaja).
4 Menumpang sebahagian lain-lain
bangunan
Sekolah menumpang sebahagian di
bangunan lain bukan bangunan
sekolah kerajaan atau bantuan
kerajaan.
5 Menumpang sepenuhnya lain-lain
bangunan
Sekolah menumpang sepenuhnya di
bangunan lain bukan bangunan
sekolah kerajaan atau bantuan
kerajaan.
6 Menyewa sebahagian
Sekolah yang menyewa sebahagian
bangunan lain yang bukan bangunan
sekolah.
7 Menyewa sepenuhnya
Sekolah yang menyewa sepenuhnya
bangunan lain yang bukan bangunan
sekolah.

15
BIL MODUL/VARIABEL KETERANGAN VARIABEL/PENGISIAN KOD KETERANGAN CATATAN
1 PROFIL AM DATA
1.22 Sejarah Tubuh Sejarah penubuhan asal sesebuah sekolah. TKSejarahSekolah
(Sejarah Sekolah) Pilih kod berkaitan
00 Tidak Berkaitan
Sekolah yang sejarah penubuhan
tidak berubah atau dibina oleh KPM.
01 FELDA
Sekolah yang dibina di atas tanah
FELDA atau berada berhampiran
kawasan FELDA.
02 JHEOA/SK Asli
Sekolah yang pada asal penubuhan
dibina oleh JHEOA untuk murid Asli.
03 FELCRA
Sekolah yang dibina di atas tanah
FELCRA atau berada berhampiran
kawasan FELCRA untuk anak-anak
peneroka FELCRA.
04 RISDA
Sekolah yang dibina di atas tanah
RISDA atau berada berhampiran
kawasan RISDA.
04 PETRONAS
Sekolah yang dibina oleh pihak
PETRONAS untuk anak-anak pekerja
PETRONAS.
05 Agama Rakyat
Sekolah agama yang dibina atas
tanah wakaf oleh orang perseorangan
atau kumpulan masyarakat dan diurus
tadbir oleh lembaga pengelola
sekolah. Penubuhan sekolah ini perlu
didaftar dengan JAIN.

16
BIL MODUL/VARIABEL KETERANGAN VARIABEL/PENGISIAN KOD KETERANGAN CATATAN
1 PROFIL AM DATA
..samb.. ..samb.. 06 Agama Negeri
Sekolah agama yang ditubuhkan oleh
kerajaan negeri dan diurus tadbir oleh
JAIN/MAIN di negeri berkenaan.
07 Sekolah Ladang
Sekolah yang ditubuhkan oleh pihak
ladang.
08 Sekolah Sains
Sekolah yang asal penubuhannya
adalah sekolah menengah sains.
09 Sekolah Vokasional
Sekolah yang asal penubuhannya
adalah sekolah menengah vokasional.
10 Sekolah Melayu Lama
Sekolah yang ditubuhkan pada zaman
sebelum merdeka, menggunakan
Bahasa Melayu sebagai bahasa
pengantar dan dibina oleh orang
perseorangan, pihak istana atau
pemimpin masyarakat.
11 Sekolah Inggeris/ Sekolah Rendah
12 Kebangsaan (SRK)
Sekolah yang dibina oleh pihak
penjajah British atau asalnya
menggunakan bahasa Inggeris
sebagai bahasa pengantar.
13 Sekolah Mubaligh
Sekolah yang dibina oleh pihak gereja.
14 Sekolah Teknik
Sekolah yang pada awal penubuhan
adalah sekolah menengah teknik

17
BIL MODUL/VARIABEL KETERANGAN VARIABEL/PENGISIAN KOD KETERANGAN CATATAN
1 PROFIL AM DATA
..samb.. ..samb.. 15 Sekolah Menengah Kebangsaan
Agama (SMKA)
Sekolah yang pada awal penubuhan
adalah sekolah menengah
kebangsaan agama.
98 Lain-lain Kod asal: 99
1.23 Tarikh Tubuh Tarikh sekolah mula beroperasi iaitu apabila dd/mm/yyyy
sekolah mula menerima guru dan/atau
murid/pegawai penyelaras (caretaker).

1.24 Kuarters Guru Kuarters/Rumah Guru adalah kediaman Asal: Rumah Guru
kerajaan yang dikhaskan untuk guru dan Tidak termasuk
dibina dalam kawasan sekolah serta di bawah Kompleks Institusi
pentadbiran sekolah berkenaan. Pendidikan (KIP) yang
Tandakan (/) jika ada. diselenggara oleh PPD
atau JPN.
Termasuk Rumah Guru
yang dibina oleh
agensi lain (contoh
FELDA) yang telah
diserahkan kepada
KPM secara bertulis.
1.25 Kantin Sekolah Kantin Sekolah adalah tempat murid-murid TKKantin
makan semasa rehat waktu persekolahan.
9 Tiada Kantin/dewan makan Kod asal 0
Pilih kod berkaitan
1 Tetap dan Berdapur
Ada kantin/dewan makan dan dapur
ikut pelan piawai untuk memasak
makanan pelajar.
2 Tetap dan Tidak Berdapur
Ada kantin/dewan makan ikut pelan
piawai tetapi tiada dapur untuk
memasak makanan pelajar.

18
BIL MODUL/VARIABEL KETERANGAN VARIABEL/PENGISIAN KOD KETERANGAN CATATAN
1 PROFIL AM DATA
..samb.. ..samb.. 3 Ubahsuai
Bangunan yang diubahsuai sebagai
kantin/dewan makan.
4 Sementara
Bangunan lain yang dibina tidak
mengikut pelan piawai sebagai
kantin/dewan makan.

1.26 Jenis Asrama Asrama adalah bangunan di mana murid- TKJenisAsrama


murid sekolah ditempatkan semasa penggal 99 Tiada Asrama Kod asal 00
persekolahan. 10 Asrama Sekolah Harian Kod asal 2
Asrama yang di bawah pentadbiran
Jenis asrama adalah mengikut brif projek sesebuah sekolah dan penghuninya
pembinaan. terdiri daripada murid sekolah tersebut
kecuali Sekolah Berpusat.

Pilih kod berkaitan 12 Asrama Pusat Kod asal 3


Asrama yang terletak di bawah
Sekolah yang bertanggungjawab ke atas pentadbiran sesebuah sekolah tetapi
Asrama Pusat perlu mengisikan maklumat penghuninya datang dari beberapa
bilangan murid sekolah sendiri dan sekolah buah sekolah lain.
lain dalam ruang yang disediakan. Contoh: Sekolah Berpusat
13 Asrama Penuh Kod Asal 4
Asrama yang di bawah pentadbiran
Unit Sekolah Berasrama Penuh (SBP)
dan Jabatan Pendidikan Jasmani dan
Sukan (JPJS) dan penghuninya terdiri
daripada murid sekolah tersebut.

14 Asrama Desa
Kod asal 5
Asrama yang dibina dengan
menggunakan peruntukan khas bagi
kemudahan pelajar miskin dan mereka
tidak dikenakan sebarang bayaran
asrama.

19
BIL MODUL/VARIABEL KETERANGAN VARIABEL/PENGISIAN KOD KETERANGAN CATATAN
1 PROFIL AM DATA
..samb.. ..samb.. 15 Asrama ambil alih daripada JHEOA Kod asal 6
Asrama yang asalnya dibina dan
ditadbir oleh JHEOA yang telah
diserahkan kepada KPM.
16 Asrama Bukan di bawah KPM Kod asal 7
Asrama yang bukan ditadbir dan
bukan di bawah pembiayaan KPM.
17 Asrama Khas Kod asal
Asrama yang didirikan untuk
menyediakan tempat tinggal kepada
murid-murid cacat pendengaran atau
cacat penglihatan atau bermasalah
pembelajaran.
18 Lain-lain Asrama di bawah KPM Kod asal 9
Asrama selain daripada jenis asrama
di atas tetapi ditadbir oleh KPM

98 Lain-Lain Asrama Kod asal 99


Asrama selain daripada asrama KPM
1.27 Emel Isikan alamat emel rasmi sekolah yang aktif.

1.28 Website Isikan laman web sekolah yang utama dan


rasmi.
1.29 Preview Isikan gambar logo rasmi sekolah dan
gambar/imej sekolah.

20
BIL MODUL/VARIABEL KETERANGAN VARIABEL/PENGISIAN KOD KETERANGAN CATATAN
1 PROFIL AM DATA
1.30 Label Ciri-ciri khusus sesebuah sekolah dari segi 1 Sekolah Terkawal TKLabelSekolah
sejarah penubuhan dan status (jika berkaitan). Sekolah menengah yang dikawal
kemasukan pelajar Sekolah Menengah
Pilih yang berkaitan berdasarkan kelayakan akademik oleh Harian yang ada
JPN. asrama harian
2 Sekolah Model Khas dengan Tahap 2
Sekolah menengah dan sekolah (Tahun 4, 5 dan 6) dan
rendah (tahap dua sahaja) dalam satu Menengah Rendah
pentadbiran sekolah yang sama dan (Tingkatan 1, 2
diurus oleh JPN. dan 3).

3 Sekolah Wawasan
Sekolah rendah harian dengan aliran
SK, SJK(C) dan SJK(T) atau SK dan
SJK(C) atau SK dan SJK (T) berada
dalam kompleks yang sama tetapi
ditadbir secara berasingan dan di ktiraf
oleh KPM.
Sekolah yang telah dikenalpasti dan 4 Sekolah Bestari Model A
diktiraf oleh Bahagian Teknologi Sekolah yang dibina khusus dengan
Pendidikan (BTP) sebagai Sekolah spesifikasi sekolah bestari dan di ktiraf
Bestari. oleh Bahagian TeknologiPendidikan.
Dilengkapi peralatan berikut: 520
komputer, 5 notebook, 6 pelayan,
peralatan video conferencing,
SchoolNet 128/1Mb.
5 Sekolah Bestari Model B
Sekolah yang dibina khusus dengan
spesifikasi sekolah bestari dan di ktiraf
oleh Bahagian Teknologi Pendidikan.
Dilengkapi peralatan berikut: 37
komputer, 2 notebook, 3 pelayan,
SchoolNet 128/1Mb

21
BIL MODUL/VARIABEL KETERANGAN VARIABEL/PENGISIAN KOD KETERANGAN CATATAN
1 PROFIL AM DATA
..samb.. ..samb.. 6 Sekolah Bestari Model B+
Sekolah yang dibina khusus dengan
Sekolah yang telah dikenalpasti dan spesifikasi sekolah bestari dan di ktiraf
diktiraf oleh Bahagian Teknologi oleh Bahagian Teknologi Pendidikan.
Pendidikan (BTP) sebagai Sekolah Dilengkapi peralatan berikut: 81
Bestari. komputer, 2 notebook, 3 pelayan,
SchoolNet 128/1Mb.
7 SKM ABM
Sekolah rendah yang telah dilabel
sebagai SKM oleh Kementerian
Pendidikan Malaysia.
8 Conforming
Sekolah menengah aliran cina yang
menerima bantuan kerajaan dan
menggunakan kurikulum kebangsaan.
9 Premier
Sekolah yang mempunyai kekukuhan
unsur sejarah, kekuatan unsur tradisi
dan sumbangannya yang banyak
kepada negara sejak ditubuhkan
berserta dengan konsep seni bina
yang menarik merupakan historic
institutions yang akan terus
memperkayakan khazanah institusi
pendidikan negara. Sekolah-sekolah
ini telah menjadi lambang dan
kebanggaan Negara kerana
kecemerlangannya sejak diwujudkan
akan terus menjadi benchmark bagi
sekolah-sekolah yang sedang
dibangunkan di kawasan-kawasan
perumahan di kotaraya dan bandar-
bandar besar.

22
10 Mubaligh
Sekolah yang tanah dan bangunannya
masih dimiliki oleh pihak gereja.
Terdapat juga sekolah mubaligh yang
terletak di atas tanah kerajaan negeri
yang diberi pajakan kepada gereja.
BIL MODUL/VARIABEL KETERANGAN VARIABEL/PENGISIAN KOD KETERANGAN CATATAN
1 PROFIL AM DATA
..samb.. ..samb.. 11 Sekolah Integrasi Kelas Khas Integrasi Kelas Khas
Sekolah harian biasa
Penglihatan (BL)
yang mempunyai
Sekolah harian biasa yang mempunyai sekurang-kurangnya
sekurang-kurangnya satu kelas pelajar
satu kelas pelajar
pendidikan khas bermasalah
pendidikan khas
penglihatan. (pendengaran,
penglihatan dan
KKBP).
12 Warisan
Sekolah yang telah dikenalpasti
sebagai warisan sejarah dan telah
diperakui oleh Jabatan Muzium dan
Antikuiti.
13 Sekolah Berpusat
Gabungan sekolah kecil di kawasan
luar bandar (Sabah/Sarawak).
14 Sekolah Kluster
Sekolah yang cemerlang dalam
pengurusannya dari aspek
pengurusan sekolah dan kemenjadian
murid.
15 Sekolah Berprestasi Tinggi
Sekolah yang mempunyai etos, watak,
identiti yang tersendiri dan unik serta
menyerlah dalam semua aspek
pendidikan. Sekolah ini mempunyai
tradisi budaya kerja yang sangat tinggi
dan cemerlang dengan modal insan
nasional yang berkembang secara
holistik dan berterusan serta mampu
berdaya saing di persada
antarabangsa.

23
BIL MODUL/VARIABEL KETERANGAN VARIABEL/PENGISIAN KOD KETERANGAN CATATAN
1 PROFIL AM DATA
..samb.. ..samb.. 16 Pedalaman
Kawasan pedalaman adalah kawasan Kemaskini 24/05/2010
luar bandar yang terpencil dan
mempunyai kesukaran kesampaian
(accessibility) yang melibatkan
pelbagai mod pengangkutan/kos yang
tinggi/masa yang panjang serta
mempunyai kemudahan awam dan
kemudahan asas yang sangat
minimum atau tiada langsung.
Kawasan ini juga
meliputi kawasan persisiran, pulau,
sungai dan pergunungan. Kawasan
pedalaman yang diguna pakai adalah
kawasan yang telah digazet oleh
Jawatankuasa Penilaian Kawasan
Pedalaman Negeri.
17 Sekolah Sukan Negeri
Sekolah harian yang dijadikan pusat
kecemerlangan bagi bidang sukan
tertentu

18 Sekolah Integrasi Kelas Khas


Pendengaran (BD)
Sekolah harian biasa yang mempunyai
sekurang-kurangnya satu kelas pelajar
pendidikan khas bermasalah
pendengaran.
19 Sekolah Integrasi Kelas Khas
Pemebelajaran(BP)
Sekolah harian biasa yang mempunyai
sekurang-kurangnya satu kelas pelajar
pendidikan khas bermasalah
pembelajaran.

24
BIL MODUL/VARIABEL KETERANGAN VARIABEL/PENGISIAN KOD KETERANGAN CATATAN
1 PROFIL AM DATA
..samb.. ..samb.. 20 Sekolah Amanah
Sekolah yang diurus secara bersama
antara peminpin sekolah kerajaan
dengan pihak swasta, dibawah kawal
selia KPM. Sekolah ini mempunyai
lebih autonomi dalam membuat
keputusan berkaitan
kurikulum,kewangan dan sumber
manusia bagi menggalak inovasi dan
menjadi lebih responsif terhadap
keperluan komuniti sekolah.
21 Disleksia (DIS)
Sekolah harian biasa yang mempunyai
sekurang-kurangnya satu kelas pelajar
pendidikan khas bermasalah
pembelajaran.
22 Pusat Tingkatan 6
Pusat pembelajaran tingkatan 6
secara berpusat
23 Pedalaman 1 Rujuk Lampiran A
24 Pedalaman 2

25 Pedalaman 3

25
PENGURUSAN SEKOLAH

26
BIL MODUL/VARIABEL KETERANGAN VARIABEL/PENGISIAN KOD KETERANGAN CATATAN
2 PENGURUSAN DATA
SEKOLAH
2.1 Nama Sekolah Rujuk maklumat Nama Sekolah MPS dalam
Profil Am Bil. 1.2

2.2 No. PTJ Sekolah yang dikenalpasti sebagai Sekolah


Status PTJ yang mengendalikan urusan
kewangan sendiri.
No.PTJ adalah seperti yang diberi oleh Unit
Kewangan JPN kepada sekolah-sekolah
berkenaan.

Isikan nombor Pusat Tanggung Jawab


sekolah. Sekolah bukan PTJ pengisian secara
default ialah TIADA.

2.3 ID Daftar Premis


Aset (DPPA)

2.4 Sumber Bekalan Sumber bekalan tenaga elektrik yang dibekal TKSumberElektrik
Elektrik atau disambungkan ke sekolah. 99 Tiada Bekalan Elektrik Kod asal: 00
Bekalan elektrik yang terdapat dan digunakan 11 24 jam 3 fasa - TNB/SESCO/SESB
di bangunan sekolah. 12 24 jam 3 fasa - Swasta
13 24 jam 1 fasa - TNB/SESCO/SESB
Kemasukan data adalah berdasarkan fasa 14 24 jam 1 fasa Swasta
yang terendah.
15 24 jam Janakuasa
Sekiranya sekolah menggunakan 2 sumber 16 24 jam Solar Hybrid
seperti janakuasa dan tenaga suria: laporkan 21 12 jam 3 fasa - TNB/SESCO/SESB
sebagai Janakuasa Sekolah 22 12 jam 3 fasa - Swasta
Pilih kod berkaitan 23 12 jam 1 fasa - TNB/SESCO/SESB
24 12 jam 1 fasa Swasta
25 12 jam Janakuasa
30 Janakuasa Sekolah < 5 kVA
31 Janakuasa Sekolah = 5 kVA
32 Janakuasa Sekolah > 5 kVA

27
40 Solar
98 Lain-lain Kod asal: 99
BIL MODUL/VARIABEL KETERANGAN VARIABEL/PENGISIAN KOD KETERANGAN CATATAN
2 PENGURUSAN DATA
SEKOLAH
2.5 Boleh Digunakan? Pilih option button Ya = Jika boleh digunakan
Dan Tidak = Jika tidak boleh digunakan
2.6 Catatan Alasan janakuasa dan solar TIDAK boleh J01 Tiada Bahan Api (J99) TKCatatan
digunakan J02 Tiada Pengendali Hanya bagi sekolah
yang menggunakan
J03 Rosak
JANAKUASA dan
S01 Tiada Pengendali SOLAR sahaja dan
S02 Rosak memilih TIDAK.
2.7 Sumber Bekalan Bekalan air utama dan yang selalu digunakan TKSumberAir
Air Utama di sekolah. Contoh: JBA, syarikat
ladang seperti Golden
Jenis bekalan air yang diterima atau Hope
dibekalkan ke sekolah. 00 Tiada Bekalan Air Kod Asal: 00
01 Bekalan Air Awam
Bekalan air yang dirawat secara
berterusan yang dibekalkan oleh
jabatan/lembaga/syarikat air.
02 Perigi Berpam Elektrik
Air perigi yang dipam menggunakan
pam elektrik.
03 Perigi Berpam Manual
Air perigi yang dipam menggunakan
pam manual.
04 Perigi Tanpa Pam
Air perigi yang diambil menggunakan
timba.
05 Sungai/Taliair Berpam Elektrik
Air sungai/taliair yang dipam
menggunakan pam elektrik.

28
BIL MODUL/VARIABEL KETERANGAN VARIABEL/PENGISIAN KOD KETERANGAN CATATAN
2 PENGURUSAN DATA
SEKOLAH
..samb.. ..samb.. 06 Sungai/Taliair Berpam Manual
Air sungai/taliair yang dipam
menggunakan pam manual.
07 Sungai/Taliair Tanpa Pam
Air sungai/taliair yang diambil
menggunakan timba.
08 Tangki/Takungan Air Hujan/Rain
Harvester
Air hujan yang ditakung dalam tangki.
09 Pancur Graviti
Air dari kawasan tinggi yang disalur
menggunakan saluran.
10 Tangki Air
Air yang dibekalkan oleh lori
tangki/ladang dan disimpan
dalam tangki air.
11 Perigi Tiub
Air yang diperolehi dari dalam tanah
menggunakan tiub.
12 Air Hujan
Sumber air dari tadahan hujan.
2.8 Bekalan Air Bekalan air yang digunakan sekiranya TKSumberAir
Alternatif pekalan air utama tiada atau bekalan air yang Asal: Bekalan Air
ada di sekolah selain daripada bekalan air Utama
utama. Contoh: JBA, syarikat
ladang seperti Golden
Pilih kod berkaitan Hope
99 Tiada Bekalan Air Kod Asal: 00
01 Bekalan Air Awam
Bekalan air yang dirawat secara
berterusan yang dibekalkan oleh
jabatan/lembaga/syarikat air.

29
BIL MODUL/VARIABEL KETERANGAN VARIABEL/PENGISIAN KOD KETERANGAN CATATAN
2 PENGURUSAN DATA
SEKOLAH
..samb.. ..samb.. 02 Perigi Berpam Elektrik
Air perigi yang dipam menggunakan
pam elektrik.
03 Perigi Berpam Manual
Air perigi yang dipam menggunakan
pam manual.
04 Perigi Tanpa Pam
Air perigi yang diambil menggunakan
timba.
05 Sungai/Taliair Berpam Elektrik
Air sungai/taliair yang dipam
menggunakan pam elektrik.
06 Sungai/Taliair Berpam Manual
Air sungai/taliair yang dipam
menggunakan pam manual.
07 Sungai/Taliair Tanpa Pam
Air sungai/taliair yang diambil
menggunakan timba.
08 Tangki/Takungan Air Hujan/Rain
Harvester
Air hujan yang ditakung dalam tangki.
09 Pancur Graviti
Air dari kawasan tinggi yang disalur
menggunakan saluran.
10 Tangki Air
Air yang dibekalkan oleh lori
tangki/ladang dan disimpan dalam
tangki air.
11 Perigi Tiub
Air yang diperolehi dari dalam tanah
menggunakan tiub.

30
BIL MODUL/VARIABEL KETERANGAN VARIABEL/PENGISIAN KOD KETERANGAN CATATAN
2 PENGURUSAN DATA
SEKOLAH
2.9 Status Bekalan Keadaan bekalan elektrik yang disambungkan 101 Berfungsi Dengan Baik
Elektrik ke sekolah sama ada ia berfungsi dengan baik
atau sebaliknya.
Jika sekiranya bekalan elektrik terputus 102 Berfungsi Bekalan terputus-putus
SEKALI-SEKALA dalam sesuatu tempoh
(minggu atau bulan) atau dalam satu tempoh
yang panjang, keadaan bekalan elektrik adalah
dianggap berfungsi dengan baik. 201 Tidak Berfungsi Tiada Bahan Api

Sekiranya bekalan elektrik SENTIASA ATAU


KERAP terputus dalam sehari atau seminggu 202 Tidak Berfungsi Tiada Pengendali
atau sebulan disebabkan oleh masalah
pendawaian atau ketidakstabilan peralatan
janakuasa atau generator atau panel solar atau 203 Tidak Berfungsi Janakuasa/Solar
terputus bekalan bahan api, keadaan bekalan Panel Rosak
elektrik dianggap berfungsi tetapi bekalan
sentiasa terputus-putus.
2.10 Jenis Peralatan telekomunikasi/perhubungan yang Sila rujuk Jadual Kod Jenis
Telekomunikasi digunakan oleh sekolah sama ada melalui Telekomunikasi
telefon (talian tetap, selular/bimbit, satelit atau
ATUR), atau radio amatur atau internet (seperti
e-mel, panggilan suara melalui aplikasi
WhatsApp dan lain-lain aplikasi).

2.11 Perkhidmatan Kemudahan perkhidmatan kesihatan terdekat Sila rujuk Jadual Kod Perkhidmatan
Kesihatan dengan sekolah atau tempat tinggal atau Kesihatan
Terdekat (Jika perkampungan pendudukan temapatan seperti
Klinik Desa atau Klinik Bergerak atau
Ada)
Perkhidmatan Doktor Udara (Flying Doctor)
atau lain-lain perkhidmatan kesihatan kerajaan
atau pejabat kesihatan yang berhampiran yang
menyediakan perkhidmatan kesihatan asas.

2.12 Nama Isikan nama perkhidmatan kesihatan terdekat


Perkhidmatan yang meliputi sama ada klinik/hospital atau
Kesihatan pejabat kesihatan yang berdekatan dengan
sekolah.
Terdekat

31
BIL MODUL/VARIABEL KETERANGAN VARIABEL/PENGISIAN KOD KETERANGAN CATATAN
2 PENGURUSAN DATA
SEKOLAH
2.13 Jarak Isikan jarak perkhidmatan kesihatan terdekat
Perkhidmatan dengan sekolah dalam unit kilometer (km).
Kesihatan
Terdekat (km)
2.14 Capaian Internet Pilih option button 1Bestarinet = Jika
mendapat akses internet yang dibekalkan oleh
kerajaan
atau
Interim = Jika mendapat akses internet selain
dari 1Bestarinet

2.15 Boleh Digunakan Pilih option button YA = Jika boleh digunakan


atau TIDAK = Jika tidak boleh digunakan
2.16 Kelajuan Internet Kelajuan interent yang diakses oleh pengguna <1 Mbps
(Mbps) di sekolah dalam Mbps. >=1 dan <4 Mbps
>=4 dan <7 Mbps
>=7 dan <10 Mbps
>=10 Mbps
2.17 Teknologi Teknologi 1Bestari yang dibekalkan kepada ADSL
1Bestari sekolah. ZOOM
OCPE
VSAT
2.18 Pembersihan Merujuk kepada pihak yang bertanggung jawab 1 Separuh Swasta Jadual asal: TKSwasta
Kawasan membersih kawasan sekolah Sebahagian perkhidmatan dilakukan TKServis
oleh pihak swasta.
Pilih kod berkaitan
2 Swasta
Sekiranya kod Pembersihan Kawasan ATAU Semua perkhidmatan dilakukan oleh
Pembersihan Bangunan = 2, kedua-nya WAJIB pihak swasta.
dilapor 3 Kerajaan
Semua perkhidmatan dilakukan oleh
pihak kerajaan.
0 Tiada Kod asal 0
Tiada perkhidmatan swasta atau
kerajaan.

32
BIL MODUL/VARIABEL KETERANGAN VARIABEL/PENGISIAN KOD KETERANGAN CATATAN
2 PENGURUSAN DATA
SEKOLAH
2.19 Pembersihan Merujuk kepada pihak yang bertanggung jawab Sila rujuk Jadual Kod Servis Jadual asal: TKSwasta
Bangunan membersih bangunan sekolah TKServis
Pilih kod berkaitan

2.20 Kawalan Merujuk kepada pihak yang bertanggung jawab Sila rujuk Jadual Kod Servis Jadual asal: TKSwasta
Keselamatan mengawal keselamatan sekolah TKServis
Pilih kod berkaitan

2.21 Mod Perjalanan ke Mod utama perjalanan sehala dari sekolah ke 1 Jalan Raya Jadual asal:
PPD/G PPD (jika berkaitan) . 2 Jalan Air TKJenisJalan
3 Jalan Udara
Contoh: Jalan Raya + Jalan Air + Denai 4 Keretapi TKMod
5 LRT/Monorel
6 Denai (path)
7 Jalan Tanah Merah
8 Jalan Batu Kerikil

33
KEDUDUKAN SEKOLAH

34
BIL MODUL/VARIABEL KETERANGAN VARIABEL/PENGISIAN KOD KETERANGAN CATATAN
3 KEDUDUKAN DATA
SEKOLAH
3.1 Sekolah Kod sekolah dan nama sekolah
3.2 JPN (Jabatan Jabatan Pendidikan Negeri adalah 01 Johor TKNegeri
Pendidikan berdasarkan kod negeri jabatan pendaftaran. 02 Kedah
Negeri) 03 Kelantan
Pilih kod berkaitan 04 Melaka
05 Negeri Sembilan
06 Pahang
07 Pulau Pinang
08 Perak
09 Perlis
10 Selangor
11 Terengganu
12 Sabah
13 Sarawak
14 Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
15 Wilayah Persekutuan Labuan
16 Wilayah Persekutuan Putrajaya
98 Luar Negara
3.3 Pejabat Pejabat pentadbiran pendidikan di peringkat Sila rujuk Jadual Kod PPD TKPPD
Pendidikan daerah dan sekolah hendaklah merujuk
Daerah (PPD) kepada PPD di mana sekolah itu diletakkan di
bawah pentadbiran pendidikan.

Pejabat Pelajaran Daerah adalah berdasarkan


kod PPD.

Pilih kod berkaitan


3.4 Jarak ke PPD Jarak perjalanan sehala dari sekolah ke PPD
dalam kilometer.

35
BIL MODUL/VARIABEL KETERANGAN VARIABEL/PENGISIAN KOD KETERANGAN KOD CATATAN
3 KEDUDUKAN DATA
SEKOLAH
3.5 Daerah Sesuatu kawasan atau daerah pentadbiran Sila rujuk Jadual Kod Daerah TKDaerah
Pentadbiran kerajaan di negeri yang ditadbir oleh seorang
Pegawai Daerah. Dikenali sebagai Pejabat
Daerah yang diwujudkan di bawah
Perlembagaan Persekutuan dan undang-
undang tubuh Kerajaan Negeri sebagai
decentralised units of adminstration dan
proses in disebut sebagai deconcentration.
Pejabat Daerah berperanan melaksanakan
pentadbiran daerah/am, pentadbiran ranah dan
pembangunan sesuatu daerah.
Daerah Pentadbiran seperti yang ditetapkan
oleh Unit Pembangunan JPN sama ada
semasa permohonan kod sekolah baru dibuat
atau perpindahan sekolah ke daerah lain.

Pilih kod berkaitan


3.6 PBT Pihak Berkuasa Tempatan Kerajaan tempatan yang terdiri dari TKKerajaanTempatan
Dewan Bandaraya, Majlis Bandaraya,
Pilih kod berkaitan Majlis Perbandaran, Majlis Daerah,
Lembaga Bandaran, Lembaga
Kemajuan, Lembaga Pembangunan,
PBT Taman Perindustrian, Perbadanan
Labuan, Perbadanan Putrajaya.

Sila rujuk Jadual Kod Kerajaan


Tempatan

3.7 Parlimen Kawasan Parlimen seperti yang ditetapkan Sila rujuk Jadual Kod Parlimen TKParlimen
oleh Suruhanjaya Pilihanraya.

Pilih kod berkaitan


3.8 DUN Dewan Undangan Negeri Sila rujuk Jadual Kod DUN TKDUN

Pilih kod berkaitan

36
BIL MODUL/VARIABEL KETERANGAN VARIABEL/PENGISIAN KOD KETERANGAN CATATAN
3 KEDUDUKAN DATA
SEKOLAH
3.9 Bandar / Pekan Bandar/Pekan yang terdekat dengan sekolah
Terdekat mengikut mod pengangkutan utama.
Bandar atau pekan yang terdekat dengan
sekolah yang merujuk kepada bandar atau
pekan yang mempunyai ciri-ciri berikut:

1) Kemudahan kedai yang menjual


barangan keperluan asas harian
sekurang-kurangnya kedai runcit;
2) Kemudahan kedai yang menjual
pakaian atau kain;
3) Kemudahan telekomunikasi sekurang-
kurangnya telefon atau kafe internet
atau kedai menjual kad telefon
prabayar;
4) Kemudahan bakalan bahan api
(gas/petrol/diesel) dan tidak
semestinya stesen minyak; dan
5) Kemudahan Pejabat Pos atau Pos Mini
untuk perkhidmatan pos, atau Bank
atau Ejen Bank untuk perkhidmatan
perbankan.

Ini tidak semestinya sama dengan Bandar


poskod.

Sekiranya Bandar/Pekan terdekat yang paling


hampir dengan sekolah tidak mempunyai
kemudahan-kemudahan seperti di atas,
Bandar/Pekan terdekat berikutnya akan
menjadi Bandar/Pekan terdekat.

37
BIL MODUL/VARIABEL KETERANGAN VARIABEL/PENGISIAN KOD KETERANGAN CATATAN
3 KEDUDUKAN DATA
SEKOLAH
3.10 Jarak dari Ukuran jarak perjalanan SEHALA dari Sekolah
Bandar/pekan ke Bandar/Terdekat terdekat dalam unit
Terdekat (km) kilometer (km).

Jarak perjalanan sehala ini diukur mengikut


JALAN YANG LAZIM digunakan oleh
penduduk setempat yang sebahagian besar
digunakan sepanjang tahun.

Jalan alternatif (berkemungkinan lebih jauh)


yang digunakan pada waktu tertentu adalah
TIDAK dikira dalam penghitungan jarak sehala
dari sekolah ke Bandar/Terdekat terdekat.

Bagi laluan laut (sekiranya perlu):


Ukuran rujukan ialah International Nautical
Miles iaitu:

1 international nautical mile = 1.852km

3.11 Mukim Sila isikan mukim di mana lokasi fizikal sekolah


berada.

3.12 PKG Pusat Kegiatan Guru seperti yang ditetapkan Sila rujuk Jadual Kod PKG TKPKG
oleh KPM.

Pilih kod berkaitan


3.13 Alamat Fizikal: Alamat lokasi di mana sesebuah sekolah
Alamat dibina.

Alamat ini mungkin sama dengan alamat surat


menyurat yang mengandungi:
1) No Lot
2) Nama Lorong/Jalan
3) Taman/Kg

Atau nyatakan petunjuk arah kedudukan


sebenar bangunan / sekolah.

Nama sekolah tidak perlu di si di ruangan ini


38
BIL MODUL/VARIABEL KETERANGAN VARIABEL/PENGISIAN KOD KETERANGAN CATATAN
3 KEDUDUKAN DATA
SEKOLAH
3.14 Poskod Nombor poskod untuk alamat surat menyurat
seperti yang digunakan oleh POS Malaysia.
3.15 Bandar Bandar poskod untuk alamat surat-menyurat
3.16 Negeri Negeri Sila rujuk Jadual Kod Negeri
3.17 No. Telefon Nombor rasmi telefon sekolah yang
digunakan untuk tujuan
pentadbiran/perhubungan sekolah.
Jika menggunakan talian tetap - Isikan kod
negeri diikuti dengan nombor telefon
berkenaan tanpa tanda - dan kod negara

Contoh: 0312345678

ATAU

Jika talian selular - Isikan nombor telefon


selular berkenaan tanpa tanda -dan kod
negara.
(Dengan syarat nombor talian ini adalah di
bawah pembiayaan sekolah)

Contoh: 0171234567

3.18 No. Fax Sila isikan jika berkaitan. Gunakan format


seperti no. telefon di atas.
3.19 Alamat Surat Alamat ini digunakan untuk tujuan surat
Menyurat: Alamat menyurat dan tidak semestinya sama dengan
alamat fizikal.
Isikan jika ada:
1) No Lot
2) Nama Lorong/Jalan
3) Taman/Kg
Atau bagi sekolah yang tidak mempunyai
perkhidmatan pos langsung, gunakan:
Peti Surat / Wakil Pos / Beg Berkunci
atau
1) D/A
*Nama sekolah tidak perlu di si di ruangan ini.

39
BIL MODUL/VARIABEL KETERANGAN VARIABEL/PENGISIAN KOD KETERANGAN CATATAN
3 KEDUDUKAN DATA
SEKOLAH
3.20 Poskod Nombor poskod untuk alamat surat menyurat
seperti yang digunakan oleh POS Malaysia.
3.21 Bandar Bandar poskod untuk alamat surat-menyurat.
3.22 Negeri Negeri Sila rujuk Jadual Kod Negeri TKNegeri
3.23 No. Telefon Nombor rasmi telefon sekolah yang
digunakan untuk tujuan
pentadbiran/perhubungan sekolah.
Jika menggunakan talian tetap - Isikan kod
negeri diikuti dengan nombor telefon
berkenaan tanpa tanda - dan kod negara
Contoh: 0312345678
ATAU
Jika talian selular - Isikan nombor telefon
selular berkenaan tanpa tanda -dan kod
negara.
(Dengan syarat nombor talian ini adalah di
bawah pembiayaan sekolah)

Contoh: 0171234567

3.24 Sekolah Rendah Sekolah rendah yang paling hampir dalam Sila rujuk Jadual Kod Sekolah
Terdekat daerah dan negeri yang sama dengan Rendah
sekolah tersebut.
Pilih kod sekolah rendah yang paling hampir.

3.25 Jarak (km) Isikan jarak ke sekolah rendah tersebut dalam


kilometer.

3.26 Sekolah Sekolah menengah yang paling hampir dalam Sila rujuk Jadual Kod Sekolah
Menengah daerah dan negeri yang sama dengan sekolah Menengah
Terdekat tersebut.

Pilih kod sekolah menengah yang paling


hampir.

3.27 Jarak (km) Isikan jarak ke sekolah menengah tersebut


dalam kilometer.

40
KAWASAN SEKOLAH

41
BIL MODUL/VARIABEL KETERANGAN VARIABEL/PENGISIAN KOD KETERANGAN CATATAN
4 KAWASAN DATA
4.1 No. Lot Isikan No. Lot Tanah seperti yang dicatat
dalam Geran Tanah / Pelan Tapak (jika ada).

Maklumat ini boleh diperolehi dari Pejabat


Tanah.

4.2 Kegunaan Bangunan yang dibina di atas tapak kawasan 0 Tiada


Kawasan sekolah. 1 Sekolah sahaja
2 Asrama sahaja
Pilih kod berkaitan
3 Rumah Guru/Staf sahaja
4 Sekolah dan Asrama
5 Sekolah dan Rumah Guru/Staf
6 Asrama dan Rumah Guru / Staf
7 Sekolah, Asrama dan Rumah Guru /
Staf
4.3 Hak Milik Hak milik tanah atau bangunan (sekolah/ 01 Ketua Pengarah Tanah dan Galian TKMilik
asrama) semasa kutipan data dibuat. (KPTG) / KPM
02 Mubaligh (Mission) Sekolah sebagai
Pilih kod berkaitan 03 Lembaga Sekolah leaseholder atau perlu
04 Wakaf membayar sewa
Bangunan tambahan yang dibina oleh agensi 05 Kerajaan Tempatan/Kerajaan Negeri kepada
lain (contoh FELDA) yang telah diserahkan pemilik tanah/bangunan
06 Lembaga Amanah
kepada KPM secara bertulis sahaja perlu
07 FELDA
dilaporkan sebagai 01. Kod asal 16
08 FELCRA (Persendirian)
09 RISDA (contoh: Lembaga
10 JHEOA Pengelola/Jemaah
11 Ladang Pengurus Sekolah/ atas
12 Lain-Lain Jabatan Kerajaan nama individu)
13 Pajakan/Sewa
14 Rezab Sekolah
15 Persendirian
16 Istana
98 Lain-lain Kod asal 99
4.4 Kawasan Kawasan sekolah yang dipagar 1 Seluruh Kawasan TKKawasanPagar
Berpagar 2 Sebahagian Kawasan
3 Tidak Berpagar

42
BIL MODUL/VARIABEL KETERANGAN VARIABEL/PENGISIAN KOD KETERANGAN CATATAN
4 KAWASAN DATA
4.5 Luas Isikan keluasan tanah keseluruhan sekolah 1 hektar = 2.47 ekar
Keseluruhan dalam ekar.

4.6 Luas Kawasan Isikan keluasan kawasan lapang termasuk Asal: Kawasan
Lapang kawasan berumput dalam ekar. Berumput

43
BANGUNAN

44
BIL MODUL/VARIABEL KETERANGAN VARIABEL/PENGISIAN KOD KETERANGAN CATATAN
5 BANGUNAN DATA
5.1 Nama Blok Mana-mana bangunan dalam kawasan
sekolah
yang telah dikenalpasti dan dimaklumkan
secara BERTULIS oleh JKR sebagai tidak
selamat digunakan atau didiami TIDAK perlu
dilaporkan.

Bangunan tambahan yang dibina oleh agensi


lain (contoh FELDA) yang telah diserahkan
kepada KPM secara bertulis sahaja perlu
dilaporkan.

Isikan nama semua blok bangunan yang


dibina
dalam kawasan sekolah.
Tidak termasuk pondok jaga, pondok bacaan/
wakaf atau bangsal basikal.
Maklumat bangunan sekolah boleh di si lebih
daripada satu.
Blok adalah bangunan yang mempunyai
beberapa unit atau bilik.
Blok binaan JKR bentuk L yang bersambung
dengan tangga atau koridor atau gajah
menyusur dikira sebagai dua blok atau rujuk
pelan sekolah sekiranya dinyatakan
sebaliknya.
Blok binaan PMC berbentuk segi empat atau Y
yang terdiri daripada blok pentadbiran, makmal
dan sekolah dikira sebagai satu blok atau
rujuk pelan sekolah sekiranya dinyatakan
sebaliknya.

Pilih kod berkaitan

45
BIL MODUL/VARIABEL KETERANGAN VARIABEL/PENGISIAN KOD KETERANGAN CATATAN
5 BANGUNAN DATA
5.2 Kegunaan Blok Sekiranya semua bilik di blok berkenaan 01 Pentadbiran dan P&P TKKegunaan
digunakan untuk prasekolah atau pembinaan
blok adalah di bawah aktiviti prasekolah. 02 Asrama
Laporkan bilangan bilik pra yang terdapat di 03 P&P
blok ini dalam submodul BILIK. 04 Makmal Sains
Contoh: 05 Makmal Komputer
Nama Blok: Blok E/Blok Pra
Kegunaan Blok: Pra sekolah 06 Bengkel
07 Dewan
Sekiranya semua bilik di blok berkenaan 08 Prasekolah
digunakan untuk kelas pendidikan khas atau 09 Pendidikan Khas
pembinaan blok adalah di bawah aktiviti 10 Pentadbiran
pendidikan khas.
Laporkan bilangan bilik khas yang terdapat di 11 Kantin
blok ini dalam submodul BILIK. 12 Surau
Contoh: 13 Tandas
Nama Blok: Blok F/Blok Khas 14 Kediaman
Kegunaan Blok: Pendidikan Khas 15 Gimnasium
Laporkan juga bilangan surau dalam submodul
BILIK S502
5.3 Hak Milik Sila masukkan hak milik bangunan Sila rujuk Jadual Kod Milik TKMilik
5.4 Jenis Binaan Pilih kod berkaitan 01 Konkrit sepenuhnya
Kod asal 4
02 Konkrit dan sebahagian kayu
03 Kayu sepenuhnya
04 Kabin
98 Lain-lain
5.5 Jenis Pelan Pilih kod berkaitan 01 Konkrit sepenuhnya
Kod asal 4
02 Konkrit dan sebahagian kayu
03 Kayu sepenuhnya
04 Kabin
98 Lain-lain
5.6 Keadaan Blok / Keadaan bangunan setiap blok sekolah, 01 Baik
Kuarters Guru / kuarters guru dan padang/gelanggang Dalam keadaan baik
Padang / 02 Sederhana
Gelanggang Masih boleh digunakan
03 Rosak sedikit
Anggaran baki jangka hayat setahun
04 Rosak Teruk
Perlu pembaikan serta merta
46
BIL MODUL/VARIABEL KETERANGAN VARIABEL/PENGISIAN KOD KETERANGAN CATATAN
5 BANGUNAN DATA
5.7 Keadaan Keadaan pendawaian di blok sekolah dan 01 Baik
Pendawaian kuarters guru. Pendawaian dan peralatan elektrik
Blok boleh digunakan tanpa masalah
02 Sederhana
-Terdapat beberapa soket atau
peralatan tidak boleh digunakan
-Perlukan pembaikan kecil
03 Rosak sedikit
-Perlukan penyelenggaraan kecil
-Kekerapan litas pintas dan
pendawaian
-Perlu penyelenggaraan menyeluruh
Rosak Teruk
04 -Kebanyakan peralatan tidak boleh
digunakan
-Pendawaian melebihi 15 tahun
-Keadaan boleh membahayakan
pengguna
5.8 Luas Kawasan Luas kawasan tanah sekolah yang digunakan
Terbina untuk binaan bangunan berkenaan.

Isikan luas kawasan terbina dalam kaki persegi


(kps).
5.9 Tahun Bina yyyy Contoh: 1962

Isikan tahun blok bangunan memperoleh


Certificate of Completion dan diserah kepada
KPM.

5.10 Bilangan Tingkat Isikan bilangan tingkat semua blok bangunan


kecuali pondok jaga dan pondok bacaan/wakaf.

Contoh: Bagi bangunan sekolah empat tingkat


yang tiada dibina bilik di aras bawah (ruang
lapang bersimen), bilangan tingkat adalah
EMPAT.

47
BILIK-BILIK

48
BIL MODUL/VARIABEL KETERANGAN VARIABEL/PENGISIAN KOD KETERANGAN CATATAN
6 BILIK-BILIK DI DATA
SEKOLAH
6.1 Nama Sekolah Rujuk maklumat Nama Sekolah MPS dalam
Profil Am Bil. 1.2

6.2 Jenis Bilik Isikan bilangan bilik berdasarkan jenis bilik Sila rujuk Kod Jadual Jenis Bilik
yang ternyata dalam pelan sekolah.

Pelaporan jenis bilik (ikut pelan atau


ubahsuai) bergantung kepada
kegunaan/fungsi bilik berkenaan semasa
pelaporan dibuat.

BD Ikut Pelan yang telah diubahsuai sebagai


bilik khas tidak lagi dikira sebagai BD tetapi
dilapor sebagai bilik ubahsuai kekal atau
sementara mengikut kegunaan.

BD yang menggunakan kabin perlu


melaporkan kod bilik yang bersesuaian
mengikut kegunaan.

6.3 Bil. Ikut Pelan Isikan bilangan bilik ikut pelan bagi bilik
berkenaan
6.4 Bil. Ubah suai Isikan bilangan bilik ubah suai kekal bagi
Kekal bilik berkenaan
6.5 Bil. Ubah suai Isikan bilangan bilik ubah suai sementara bagi
sementara bilik berkenaan
6.6 Bil. Keadaan Bilik Isikan bilangan bilik dengan keadaan bilik baik
Baik
6.7 Bil. Keadaan Bilik Isikan bilangan bilik dengan keadaan bilik
Sederhana sederhana
6.8 Bil. Keadaan Bilik Isikan bilangan bilik dengan keadaan bilik
Rosak Sedikit rosak sedikit
6.9 Bil. Keadaan Bilik Isikan bilangan bilik dengan keadaan bilik
Rosak Teruk rosak teruk

49
BIL MODUL/VARIABEL KETERANGAN VARIABEL/PENGISIAN KOD KETERANGAN CATATAN
6 BILIK-BILIK DI DATA
SEKOLAH
6.10 Bil. Keadaan Isikan bilangan bilik dengan keadaan
Pendawaian Baik pendawaian baik
6.11 Bil. Keadaan Isikan bilangan bilik dengan keadaan
Pendawaian pendawaian sederhana
Sederhana
6.12 Bil. Keadaan Isikan bilangan bilik dengan keadaan
Pendawaian Rosak pendawaian rosak sedikit
Sedikit
6.13 Bil. Keadaan Isikan bilangan bilik dengan keadaan
Pendawaian Rosak pendawaian rosak teruk
Teruk
6.14 Bilangan Bilik Jumlah keseluruhan bilik berkenaan
Darjah
1) Bilangan semua bilik darjah adalah
termasuk bilangan bilik darjah yang
telah ditetapkan untuk P&P, yang
tidak digunakan untuk P&P (seperti
yang tercatat dalam pelan sekolah)
dan yang diubahsuai untuk kegunaan
sebagai BD .

Bil. BD = BD P&P (digunakan) + BD P&P


(tidak digunakan) + BD Ubahsuai

Bilangan bilik darjah dikira sekali sahaja:


bagi sekolah dua sesi, dan
mengikut kegunaan semasa

Contoh:
Bilangan semua BD ikut pelan (asal) =12
1 BD diubah suai sebagai Pejabat Am
1 BD diubah suai sebagai Pusat Sumber

Laporkan:
Bilangan BD ikut pelan = 10
S601 Ubah suai Kekal/Sementara = 1
S401 Ubah suai Kekal/Sementara = 1

50
BIL MODUL/VARIABEL KETERANGAN VARIABEL/PENGISIAN KOD KETERANGAN CATATAN
6 BILIK-BILIK DI DATA
SEKOLAH
..samb.. 2) Bagi kelas pendidikan khas bilangan
BD bergantung kepada bilangan bay
bilik darjah yang menempatkan murid
khas yang dikumpulkan mengikut
stesen.

Contoh: 10 stesen murid khas yang


diwujudkan dalam bIlik darjah 6 bay = 2
bilik pendidikan khas.
3) Bagi sekolah MENUMPANG
SEBAHAGIAN ATAU SEPENUHNYA
lapor bilangan bilik darjah yang
digunakan untuk pembelajaran sahaja.
4) Bilik Khas (contoh: Bilik Geografi atau
Makmal Sains) yang diguna sebagai
BD dan digunakan oleh kelas yang
sama sepanjang tahun persekolahan
dikira sebagai BD Ubahsuai Kekal.

51
KUARTERS GURU

52
BIL MODUL/VARIABEL KETERANGAN VARIABEL/PENGISIAN KOD KETERANGAN CATATAN
7 KUARTERS GURU DATA
(SEKOLAH)
Kuarters Guru adalah kediaman kerajaan Kediaman kerajaan yang mematuhi dan
yang menggunakan rekabentuk piawai rumah
dikhaskan untuk guru dan dibina dalam kediaman JKR yang diluluskan oleh
kawasan sekolah serta di bawah Jawatankuasa Kecil Piawaian dan Kos (JKPK)
pentadbiran sekolah berkenaan. bagi JPPN

Termasuk Rumah Guru yang dibina oleh


agensi lain (contoh FELDA) yang telah
diserahkan kepada KPM secara bertulis.
Maklumat kuarters guru sekolah boleh
diisi lebih dari satu.

7.1 Sekolah Kod sekolah dan nama sekolah.


7.2 Nama Unit/No. Unit Isikan No. JKR yang dikhaskan bagi rumah
atau unit untuk membezakan antara satu
rumah dengan rumah yang lain.

Bagi rumah yang tiada No. JKR (contoh:


bangunan design & build), isikan No. Unit
atau Nama Unit rumah tersebut.
7.3 Jenis Rumah Bilangan Kuarters Guru dalam bentuk 01 Teres TKJenisRumah
APARTMENT atau FLAT adalah dikira 02 Semi-D
mengikut pintu unit kuarters berkenaan. Kod asal: 03
03 Townhouse
04 Apartmen/Flat Kod asal: 04
05 Banglo Bagi rumah
substandard
06 Berek
98 Lain-lain
7.4 Hak Milik Sila rujuk Jadual Kod Milik tkmilik
7.5 Jenis Binaan Sila rujuk Jadual Kod Jenis Binaan tkjenisbinaan
7.6 Jenis Pelan Sila rujuk Jadual Kod Jenis Pelan tkjenisrumah
7.7 Keadaan rumah 01 Baik Dalam keadaan baik
02 Sederhana Masih boleh digunakan
03 Rosak sedikit Aggaran baki jangka hayat
setahun
04 Rosak teruk Perlu pembaikan serta-merta

53
BIL MODUL/VARIABEL KETERANGAN VARIABEL/PENGISIAN KOD KETERANGAN CATATAN
7 KUARTERS GURU DATA
(SEKOLAH)
7.8 Keadaan 01 Baik Dalam keadaan baik
Pendawaian 02 Sederhana Masih boleh digunakan
Rumah 03 Rosak sedikit Aggaran baki jangka hayat
setahun
04 Rosak teruk Perlu pembaikan serta-merta
7.9 Kelas Rumah Mengikut keluasan lantai dalam meter Kelas Banglo Apartmen/Flat Teres Town
persegi. house
A 415
B 345
C 290 250 (sblm
(275) 2002)
D 220 180 (sblm 220 220
(200) 2002)
E 160 160 160 160
F 115 120 (115)
(sblm
2002)
G 100 110 (100)
(sblm
2002)
H 80 (sblm 93 (80)
2002)
Z Lain-lain
7.10 Tahun Dibina Tahun kuarters dibina
7.11 Dihuni Tandakan (/) jika ada guru yang menghuni
di rumah tersebut
7.12 Bil. Guru Bilangan guru yang menghuni dan berkerja
Menghuni Unit Ini di sekolah tersebut sahaja
7.13 Bil. Staf Menghuni Bilangan staf yang menghuni dan berkerja
Unit Ini di sekolah tersebut sahaja

54
PERALATAN

55
BIL MODUL/VARIABEL KETERANGAN VARIABEL/PENGISIAN KOD KETERANGAN CATATAN
8 PERALATAN DATA
8.1 Lokasi Tempat peralatan ditempatkan/diletakkan S1 Bilik P&P
S2 Makmal
S3 Bengkel
S4 Bilik Khas
S5 Bangunan Khusus
S6 Bilik Pentadbiran
S7 Bilik Ko-kurikulum
8.2 Bilik Secara sepesifik merujuk kepada bilik peralatan Sila rujuk Jadual Kod Jenis Bilik
diletakkan
8.3 Jenis Harta Merujuk kepada semua jenis harta/peralatan Sila rujuk Jadual Kod Jenis Harta
yang terdapat dalam inventori sekolah. Harta
yang telah dilupus tidak perlu dilapor.

Pilih kod-kod berkaitan.

8.4 Pembiaya Pihak yang membiaya pemerolehan peralatan 1 Kerajaan TKPembiaya


yang dilapor. 2 PIBG Kod asal 5
3 Orang Perseorangan Kod asal 4
Pilih kod berkaitan 4 Swasta
8 Lain-lain
8.5 Jenama Item Nyatakan jenama peralatan yang dilapor
8.6 Tahun Dapat Nyatakan tahun peralatan diperolehi
8.7 Bilangan Isikan bilangan peralatan (yang sama) yang
dilapor
8.8 Bilangan Boleh Isikan bilangan peralatan yang masih boleh
Guna diguna

56
KEMUDAHAN SUKAN

57
BIL MODUL/VARIABEL KETERANGAN VARIABEL/PENGISIAN KOD KETERANGAN CATATAN
9 KEMUDAHAN DATA
SUKAN
9.1 Sekolah Kod sekolah dan nama sekolah
9.2 Jenis Padang/ Padang: Sila rujuk Kod Jadual Sukan
Gelanggang Berumput atau berumput tiruan; mengikut
ukuran piawai dan dinyatakan dalam pelan

Gelanggang
Gelanggang permainan: berstruktur (rumput
atau lepekan simen atau kayu parket atau kayu
ramin, shel kote atau atlaskote dan ada tiang
permainan berkenaan) dan mengikut ukuran
piawai yang telah diluluskan oleh Kementerian
Belia dan Sukan.

Pilih kod berkaitan


Penting: 000 Tiada
Sekiranya jenis padang khusus tidak
G01 Badminton
tercatat dalam pelan sekolah, sesebuah
padang yang digunakan untuk berbagai G02 Sepaktakraw
permainan pada masa yang sama atau G03 Bola Keranjang
berlainan, padang tersebut adalah G04 Bola Tampar
padang permainan/serbaguna dan
bilangan padang
G05 Bola Jaring
adalah satu. G06 Tenis
G07 Skuasy
Padang atau gelanggang yang digunakan G08 Gimnasium
bukan kepunyaan sekolah contoh: padang G09 Gelanggang Serbaguna
kampung, padang awam atau padang ladang
G10 Gasing
(yang tidak diserahkan kepada sekolah).
G11 Seni Mempertahankan Diri
Tanah milik sekolah yang ditukar status G12 Kolam Renang
menjadi G13 Bowling
gelanggang sama ada mengikut atau tidak G14 Petanque
mengikut ukuran piawai. G15 Goal Ball
G16 Futsal
Bagi peringkat sekolah rendah dan sekolah
menengah biasa. G17 Marble Putt

58
BIL MODUL/VARIABEL KETERANGAN VARIABEL/PENGISIAN KOD KETERANGAN CATATAN
9 KEMUDAHAN DATA
SUKAN
Tanah milik sekolah yang ditukar status P01 Bola Sepak
menjadi padang sama ada mengikut atau P02 Ragbi
tidak mengikut ukuran piawai. P03 Hoki
P04 Bola Baling
Padang selain dari yang tersenarai atau P05 Kriket
padang kepunyaan agensi lain cth: padang P06 Padang Serbaguna
awam P07 Bowling Padang
P08 Padang Permainan
A01 Olahraga
9.3 Status Padang/ Padang/Gelanggang yang digunakan secara 1 Mencukupi untuk balapan 400 meter TKStatusPadangSukan
Gelanggang berkongsi dengan sekolah lain yang 2 Tidak mencukupi untuk balapan 400
berhampiran. Hanya sekolah pemilik meter
padang/gelanggang sahaja yang 3 Boleh digunakan untuk sukan ini Kod asal 4
melaporkan sahaja
padang/ gelanggang ini. Kod asal 5
4 Boleh digunakan untuk lebih daripada Kod asal 6
satu jenis sukan
5 Tidak boleh digunakan
6 Gunasama
9.4 Keadaan fizikal 01 Baik
padang/gelanggan 02 Sederhana
g
03 Rosak sedikit
04 Rosak teruk
9.5 Bilangan Bilangan padang/gelangggang seperti yang
dinyatakan di 9.2 Jenis Padang/Gelanggang

59
TANDAS

60
BIL MODUL/VARIABEL KETERANGAN VARIABEL/PENGISIAN KOD KETERANGAN CATATAN
10 TANDAS DATA
10.1 Jenis Tandas Jenis tandas yang terdapat di sekolah. 1 Pam
2 Curah
9 Lain-lain
0 Tiada
10.2 Pengguna Tandas Merujuk kepada individu yang menggunakan 1 Guru/ Staf
tandas tersebut. 2 Murid
3 Gunasama
10.3 Jumlah Isikan bilangan mangkuk tandas
(Lelaki Sahaja) yang terdapat di sekolah.
10.4 Boleh Guna Isikan bilangan tandas (Lelaki Sahaja) yang
boleh digunakan sahaja.
10.5 Jumlah Isikan bilangan mangkuk tandas
(Perempuan Sahaja) yang terdapat di
sekolah.
10.6 Boleh Guna Isikan bilangan tandas (Perempuan Sahaja)
yang boleh digunakan sahaja.

61
KENDERAAN

62
BIL MODUL/VARIABEL KETERANGAN VARIABEL/PENGISIAN KOD KETERANGAN CATATAN
11 KENDERAAN DATA
11.1 Sekolah Kod sekolah dan nama sekolah
11.2 Jenis Kenderaan Merujuk kepada kenderaan yang dikhaskan 00 Tiada Sila rujuk Kod Jenis
untuk sekolah atau dimiliki oleh sekolah 01 Bas Kenderaan
02 4x4 WD
Pilih kod berkaitan 03 Kereta
04 Lori
05 Traktor
06 Motosikal
07 Basikal
08 Coaster
09 Van
10 Bot
11 Sampan
11.3 Pembiaya Pihak yang membiaya pemerolehan peralatan 1 Kerajaan TKPembiaya
yang dilapor.Pilih kod berkaitan 2 PIBG Kod asal 5
3 Orang Perseorangan Kod asal 4
4 Swasta
9 Lain-lain
11.4 Jenama Nyatakan jenama kenderaan yang dilapor
11.5 Tahun Dapat Isikan tahun kenederaan diperolehi
11.6 Bilangan Isikan bilangan peralatan (yang sama) yang
dilapor
11.7 Bilangan Boleh Isikan bilangan peralatan yang masih boleh
Guna diguna

63
TEMPAT LETAK KENDERAAN

64
BIL MODUL/VARIABEL KETERANGAN VARIABEL/PENGISIAN KOD KETERANGAN CATATAN
12 TEMPAT LETAK DATA
KENDERAAN
12.1 Jenis Kenderaan Merujuk kepada kenderaan yang dikhaskan 00 Tiada
01 Bas
untuk sekolah atau dimiliki oleh sekolah
02 4x4 WD
03 Kereta
Pilih kod berkaitan 04 Lori
05 Traktor
06 Motosikal
07 Basikal
08 Coaster
09 Van
10 Bot
11 Sampan
12.2 Bilangan Ruang Isikan bilangan ruang khas tempat letak
kenderaan yang disediakan

65
KEMUDAHAN OKU

66
BIL MODUL/VARIABEL KETERANGAN VARIABEL/PENGISIAN KOD KETERANGAN CATATAN
13 KEMUDAHAN OKU DATA
13.1 Nama Sekolah Kod sekolah dan nama sekolah
13.2 Jenis Kemudahan Kemudahan yang disediakan di sekolah bagi 0 Tiada
kegunaan OKU. 1 Tandas MBK
2 Ram
3 Railing
4 Lif
13.3 Jumlah Isikan bilangan tandas MBK yang terdapat di
sekolah.
13.4 Boleh Guna Isikan bilangan tandas MBK yang boleh
digunakan sahaja.

67
MATA PELAJARAN DITAWARKAN

68
BIL MODUL/VARIABEL KETERANGAN VARIABEL/PENGISIAN KOD KETERANGAN CATATAN
14 MATAPELAJARAN DATA
DITAWARKAN
14.1 Teras/wajib Isikan mata pelajaran teras/wajib Sila rujuk Kod Mata Pelajaran
14.2 Matapelajaran Isikan mata pelajaran tambahan/elektif Sila rujuk Kod Mata Pelajaran
Tambahan/Elektif

69
AKSES SEKOLAH

70
BIL MODUL/VARIABEL KETERANGAN VARIABEL/PENGISIAN KOD KETERANGAN CATATAN
15 AKSES SEKOLAH DATA
15.1 Nama Sekolah Kod sekolah dan nama sekolah
15.2 Mod Jenis laluan yang digunakan untuk membuat Sila rujuk Jadual Kod Mod
perjalanan dari sekolah ke Bandar/Pekan terdekat
dan sebaliknya.

Mod Perjalanan melibatkan jenis jalan, jenis


pengangkutan atau kenderaan yang digunakan,
jarak jalan (km) yang dilalui, masa perjalanan
(minit) yang diambil dan kos atau tambang (dalam
RM) pengangkutan awam (satu tempat duduk)
yang dibayar bagi membuat perjalanan SEHALA
ke Bandar/Pekan terdekat dari sekolah.

Perjalanan SEHALA dari sekolah ke Bandar/Pekan


terdekat berkemungkinan melalui beberapa jenis
jalan atau laluan yang berbeza dan menggunakan
beberapa jenis pengangkutan atau kenderaan
yang berbeza, masa dan kos pengangkutan yang
berbeza (bergantung kepada jenis kenderaan)
untuk sampai ke Bandar/Pekan terdekat tersebut.

Untuk sesuatu perjalanan SEHALA dari sekolah ke


Bandar/Pekan terdekat berkemungkinan
menggunakan beberapa jalan/laluan atau
beberapa jenis pengangkutan seperti senario
berikut:

Senario 1:
Hanya SATU mod Perjalanan yang terlibat dari
Bandar/Pekan Terdekat ke Sekolah. Laporkan
MOD 1.

Contohnya: Mod 1 Jalan Berturap (Jalan raya)


sahaja.

71
BIL MODUL/VARIABEL KETERANGAN VARIABEL/PENGISIAN KOD KETERANGAN CATATAN
15 AKSES SEKOLAH DATA
...samb... Senario 2:
Terdapat DUA mod Perjalanan yang terlibat dari
Bandar/Pekan Terdekat ke Sekolah. Laporkan
MOD 1 & MOD 2.

Contohnya: Mod 1 Jalan Balak dan diikuti Mod 2


Jalan Gravel Kasar.

Senario 3:
Terdapat TIGA mod Perjalanan yang terlibat dari
Bandar/Pekan Terdekat ke Sekolah. Laporkan
MOD 1, MOD 2 & MOD 3.

Contohnya: Mod 1 Jalan Berturap diikuti Mod 2


Laluan Sungai dan diikuti Mod 3 Jalan
Ladang/Tanah Merah.

Maksima bilangan mod perjalanan yang boleh


dilaporkan di dalam Aplikasi EKMLTK adalah 6
mod perjalanan sahaja.

SEKIRANYA sesuatu perjalanan sehala ke


Bandar/Pekan terdekat melibatkan lebih dari satu
jenis jalan tetapi menggunakan HANYA satu jenis
pengangkutan (jenis kenderaan), sila nyatakan
jenis kenderaan hanya pada MOD 1 manakala
pada lain-lain mod pilih TIDAK BERKENAAN pada
pilihan pengangkutan. Begitu juga dengan kos,
hanya dilaporkan pada MOD 1 sahaja dan lain-lain
mod diisi sebagai RM0.00.

72
BIL MODUL/VARIABEL KETERANGAN VARIABEL/PENGISIAN KOD KETERANGAN CATATAN
15 AKSES SEKOLAH DATA
15.3 Jenis Jalan Jenis Jalan/Laluan yang digunakan sepanjang Sila rujuk Jadual Kod Jenis Jalan
perjalanan dari sekolah ke Bandar/Pekan terdekat.

15.4 Jenis Pengangkutan Jenis kenderaan yang digunakan untuk ke Sila rujuk Jadual Kod Jenis
Bandar/Pekan terdekat.
Pengangkutan

15.5 Jarak Perjalanan Jarak SEHALA dari Bandar/Pekan terdekat ke


Sehala (km)
sekolah dan dinyatakan dalam unit kilometer (km).
Bagi laluan laut (sekiranya perlu):
Ukuran rujukan ialah International Nautical Miles
iaitu:
1 international nautical mile = 1.852km

Jika perjalanan dari Bandar/Pekan terdekat ke


sekolah melibatkan beberapa jenis jalan, setiap
jenis jalan hendaklah dilaporkan jarak yang dilalui
dan jumlah jarak bagi kesemua jenis jalan MESTI
sama dengan jarak sehala sekolah ke
Bandar/Terdekat terdekat.
15.6 Masa Perjalanan Tempoh masa perjalanan dinyatakan dalam MINIT
Sehala (minit)
mengikut setiap jenis mod jalan terlibat bagi
perjalanan SEHALA dari Bandar/Pekan terdekat
ke sekolah.

73
15.7 Kos Perjalanan Perbelanjaan (KOS MINYAK KENDERAAN NOTA :
Sehala (RM)
SAHAJA DIAMBIL KIRA) dalam Ringgit Malaysia SEKIRANYA sesuatu
(RM) untuk kenderaan sendiri yang digunakan bagi perjalanan sehala ke
setiap mod jalan (jika berkaitan) untuk ke Bandar / Pekan Terdekat
Bandar/Pekan terdekat dari sekolah. melibatkan lebih dari
satu jenis jalan tetapi
Pengiraan KOS MINYAK bagi krnderaan sendiri : menggunakan HANYA
1 liter petrol/diesel = Harga Semasa 1 liter bahan satu jenis pengangkutan
Api (jenis kenderaan), sila
Jarak minima bagi = 9km (semua jenis kenderaan nyatakan jenis
1 liter/diesel kecuali motosikal) kenderaan hanya pada
Kos bagi jarak = (1 liter bahan api/9km) x Harga MOD 1 manakala pada
1km perjalanan Semasa 1 liter bahan api lain-lain mod TIDAK
BERKENAAN pada
Pengisian kos perjalanan sehala dibundarkan pada pilihan pengangkutan.
ringgit terdekat tanpa sen. Begitu juga dengan kos,
hanya dilaporkan pada
Bagi kenderaan atau pengangkutan awam seperti MOD 1 sahaja dan lain-
kereta sewa / sapu / kenderaan pacuan 4X4, atau lain MOD diisi sebagai
bot ekspres / sampan / bot panjang / bot RM0.00 .
penambang / tongkang, perbelanjaan atau
tambang sehala adalah dikira untuk SATU
TEMPAT DUDUK (seperti peraturan kewangan
yang berkuatkuasa) bagi perjalanan pada waktu /
hari biasa (pada waktu luar jangka / kecemasan
yang melibatkan penyewaan sebuah kenderaan
adalah tidak diambil kira) bagi setiap mod jika
berkaitan.

74
BIL MODUL/VARIABEL KETERANGAN VARIABEL/PENGISIAN KOD KETERANGAN CATATAN
15 AKSES SEKOLAH DATA
15.8 Risiko Perjalanan Tanah Curam/Runtuh/Licin:
Keadaan permukaan jalan atau lokasi yang dilalui
sepanjang perjalanan ke Bandar/Pekan terdekat
mengalami ancaman atau berisiko berlakunya
tanah runtuh atau permukaan tanah yang curam
atau licin dalam apa-apa keadaan cuaca
termasuklah susulan kepada kejadian gempa bumi.
Banjir:
Keadaan di mana air menenggelami atau
menggenangi sesuatu kawasan akibat hujan /
musim tengkujuh dalam sesuatu tempoh masa.
Binatang Buas:
Haiwan atau binatang buas seperti gajah liar, babi
hutan, harimau, buaya, jerung atau lain-lain
binatang buas/liar yang merbahaya yang
membawa ancaman keselamatan/ serangan
sepanjang laluan perjalanan dari Bandar/Pekan
terdekat ke sekolah.
Jeram / Benak [hanya untuk laluan sungai sahaja]:
Keadaan laluan sungai dengan aliran atau arus
yang sangat deras dengan halangan batu-batu
besar/tajam atau gelobang arus sungai yang deras
semasa berlakunya benak (tidal bore) iaitu
keadaan di mana terjadinya air pasang besar
limpahan air laut berombak yang memasuki sungai
terutama di sungai-sungai di negeri Sarawak
seperti Sungai Batang Lupar di Bahagian Sri
Aman.

75
BIL MODUL/VARIABEL KETERANGAN VARIABEL/PENGISIAN KOD KETERANGAN CATATAN
15 AKSES SEKOLAH DATA
Ombak Besar [hanya untuk laluan laut sahaja]:
Keadaan laut yang bergelora dan merbahaya
terutama ketika cuaca buruk atau musim tengkujuh
bagi laluan laut.

Lanun/Pengganas: PENGECUALIAN
Ancaman keselamatan disebabkan oleh aktiviti ZON KESELAMATAN
lanun sama ada melakukan rompakan atau PANTAI TIMUR SABAH
rampasan dengan kekerasan bersenjata dan (ESSZONE)
kekejaman sama ada di laluan darat, sungai atau Alasan ancaman
laut (sama ada laut dalam atau persisiran pantai). keselamatan bagi
Ancaman lanun/pengganas ini juga boleh berlaku kawasan di bawah
di daratan terutama di Kawasan Zon Keselamatan pentadbiran ESCOM
Pantai Timur Sabah (ESSZONE). tidak diambil kira sebagai
salah satu alasan dalam
Risiko Perjalanan kerana
kawasan ini adalah
dilindungi oleh pasukan
keselamatan ESCOM.

76
EKMLTK

77
BIL MODUL/VARIABEL KETERANGAN VARIABEL/PENGISIAN KOD KETERANGAN CATATAN
16.1 EKMLTK DATA
MAKLUMAT ASAS
SEKOLAH
1 Jenis Permohonan Jenis permohonan untuk mendapatkan Elaun Khas
Mengikut Lokasi dan Tahap Kesusahan.

Terdapat 3 jenis permohonan iaitu:


1. Baharu
Permohonan daripada sekolah yang tidak pernah
memohon elaun EKMLTK.

2. Rayuan
2.1 Permohonan daripada sekolah yang
pernah memohon tetapi tidak berjaya.

2.2 Permohonan daripada sekolah yang


sedang menerima elaun EKMLTK untuk
disemak semula kategori pedalaman
selepas keputusan penentuan kategori
pedalaman sekolah diluluskan oleh
Jawatankuasa Induk Pemantauan
EKMLTK KPM.
3. Semakan
Urusan semakan semula yang dijalankan setiap
dua tahun sekali melibatkan semua sekolah yang
menerima elaun EKMLTK dan permohonan
baharu.

2 Kod dan Nama Rujuk maklumat Kod Sekolah MPS dalam Profil Dijana secara automatik
Sekolah Am Bil. 1.1

Rujuk maklumat Nama Sekolah MPS dalam


Profil Am Bil. 1.2

78
BIL MODUL/VARIABEL KETERANGAN VARIABEL/PENGISIAN KOD KETERANGAN CATATAN
16.1 EKMLTK DATA
MAKLUMAT ASAS
SEKOLAH
3 Bandar/Terdekat Rujuk maklumat Bandar/Terdekat Terdekat MPS Dijana secara automatik
Terdekat dalam Kedudukan Sekolah Bil. 3.9
dari Modul Pengurusan
Sekolah : Menu
Kedudukan Sekolah
4 Jarak Dari Rujuk maklumat Jarak Dari Bandar/Pekan Dijana secara automatik
Bandar/Terdekat Terdekat (km) MPS dalam Kedudukan Sekolah
Bil. 3.10 dari Modul Pengurusan
Terdekat (km)
Sekolah : Menu
Kedudukan Sekolah
5 Pejabat Pendidikan Rujuk maklumat Pejabat Pendidikan Daerah Dijana secara automatik
Daerah (PPD) (PPD) MPS dalam Kedudukan Sekolah Bil. 3.3
dari Modul Pengurusan
Sekolah : Menu
Kedudukan Sekolah
6 Jenis Pedalaman Maksud Pedalaman bagi tujuan pemberian Elaun Sila buat pilihan
Khas Mengikut Lokasi dan Tahap Kesusahan
(EKMLTK) adalah:

Kawasan Pedalaman bermaksud kawasan luar


bandar yang terpencil dan mempunyai kesukaran
aksesibiliti yang melibatkan pelbagai mod
pengangkutan, kos yang tinggi, masa yang
panjang serta mempunyai kemudahan asas yang
sangat minimum atau tiada langsung. Kawasan ini
juga meliputi kawasan persisiran, pulau, sungai
dan pergunungan. Penentuan kategori tersebut
adalah berasaskan kepada tahap kesukaran yang
dinilai mengikut aspek-aspek kesampaian
aksesibiliti, kemudahan asas dan kemudahan
awam. Kawasan Pedalaman dibahagikan kepada
tiga (3) kategori iaitu Pedalaman 1 (P1),
Pedalaman 2 (P2) dan Pedalaman 3 (P3).

Rujukan: Surat Pekeliling Perkhidmatan


Kementerian Pelajaran Malaysia Bil.2 Tahun 2007

Lokasi sekolah diklasifikasikan seperti berikut:

79
BIL MODUL/VARIABEL KETERANGAN VARIABEL/PENGISIAN KOD KETERANGAN CATATAN

16.1 EKMLTK DATA


MAKLUMAT ASAS
SEKOLAH
PEDALAMAN DARAT
Sekolah yang menggunakan kaedah
pengangkutan darat sepenuhnya atau sebahagian
besar berbanding mod perjalanan lain
(sungai/laut/udara) untuk membuat perjalanan ke
Bandar/Terdekat terdekat.

PEDALAMAN SUNGAI
Sekolah yang menggunakan kaedah
pengangkutan sungai/air sepenuhnya atau
sebahagian besar dan merupakan kaedah utama
untuk membuat perjalanan ke Bandar/Terdekat
terdekat.

PEDALAMAN LAUT
Sekolah yang menggunakan kaedah
pengangkutan laut/air sepenuhnya untuk membuat
perjalanan ke Bandar/Terdekat terdekat.

Sekolah dalam kategori Pedalaman Laut hanya


melibatkan sekolah yang berada di lokasi pulau
atau kawasan persisiran pantai yang tidak
mempunyai laluan darat (jalanraya) yang
dihubungkan ke Bandar/Terdekat terdekat dengan
sekolah.
7 Daerah Pentadbiran Rujuk maklumat Daerah Pentadbiran MPS Dijana secara automatik
dalam Kedudukan Sekolah Bil. 3.5 dari Modul Pengurusan
Sekolah : Menu
Kedudukan Sekolah
8 Penerima BIP SUK Sekolah yang menerima elaun Bantuan Insentif Sila buat pilihan
(10%) Pedalaman (BIP) sebanyak 10% yang diberikan
oleh Setiausaha Kerajaan Negeri (SUK). Sekolah
Ini diiktiraf oleh SUK sebagai sekolah yang berada
di dalam kawasan luar bandar.

Perakuan sekolah untuk elaun BIP ini adalah di


bawah bidang kuasa Pejabat Setiausaha Kerajaan
Negeri.
80
BIL MODUL/VARIABEL KETERANGAN VARIABEL/PENGISIAN KOD KETERANGAN CATATAN
16.1 EKMLTK DATA
MAKLUMAT ASAS
SEKOLAH
9 Sekolah Rendah Rujuk maklumat Sekolah Rendah Terdekat MPS Dijana secara automatik
Terdekat dalam Kedudukan Sekolah Bil. 3.24
dari Modul Pengurusan
Sekolah : Menu
Kedudukan Sekolah
10 Jarak (km) Rujuk maklumat Jarak (km) dalam Kedudukan Dijana secara automatik
Sekolah Bil. 3.25
dari Modul Pengurusan
Sekolah : Menu
Kedudukan Sekolah
11 Kategori Pedalaman Kategori Pedalaman EKMLTK sekiranya sekolah Dijana secara automatik
rendah terdekat menerima elaun EKMLTK.

Maklumat ini adalah maklumat kawalan dan akan


diisi secara automatik berdasarkan Senarai
Kawalan Sekolah EKMLTK.

12 Sekolah Menengah Rujuk maklumat Sekolah Menengah Terdekat Dijana secara automatik
Terdekat MPS dalam Kedudukan Sekolah Bil. 3.26
dari Modul Pengurusan
Sekolah : Menu
Kedudukan Sekolah
13 Jarak (km) Rujuk maklumat Jarak (km) MPS dalam Dijana secara automatik
Kedudukan Sekolah Bil. 3.27
dari Modul Pengurusan
Sekolah : Menu
Kedudukan Sekolah
14 Kategori Pedalaman Kategori Pedalaman EKMLTK sekiranya sekolah Dijana secara automatik
menengah terdekat menerima elaun EKMLTK.

Maklumat ini adalah maklumat kawalan dan akan


diisi secara automatik berdasarkan Senarai
Kawalan Sekolah EKMLTK.

81
MODUL/VARIABEL KETERANGAN VARIABEL/PENGISIAN KOD KETERANGAN CATATAN
BIL
16.2 EKMLTK DATA
MAKLUMAT
PERJALANAN
1 Perjalanan Perjalanan SEHALA dari sekolah ke Bandar/Pekan Dijana secara automatik dari
terdekat melalui jalan yang lazim digunakan oleh
penduduk setempat sepanjang tahun. Modul Pengurusan Sekolah :
Menu Akses Sekolah
2 Mod Perjalanan Rujuk maklumat Mod Perjalanan dalam Akses Dijana secara automatik dari
Sekolah Bil. 15.2
Modul Pengurusan Sekolah :
Menu Akses Sekolah
3 Jenis Jalan Rujuk maklumat Jenis Jalan dalam Akses Dijana secara automatik dari
Sekolah Bil. 15.3
Modul Pengurusan Sekolah :
Menu Akses Sekolah
4 Jenis Pengangkutan Rujuk maklumat Jenis Pengangkutan dalam Dijana secara automatik dari
Akses Sekolah Bil. 15.4
Modul Pengurusan Sekolah :
Menu Akses Sekolah
5 Jarak Perjalanan Rujuk maklumat Jarak Perjalanan Sehala (km) Dijana secara automatik dari
Sehala (km) dalam Akses Sekolah Bil. 15.5
Modul Pengurusan Sekolah :
Menu Akses Sekolah
6 Masa Perjalanan Rujuk maklumat Masa Perjalanan Sehala (minit) Dijana secara automatik dari
Sehala (minit) dalam Akses Sekolah Bil. 15.6
Modul Pengurusan Sekolah :
Menu Akses Sekolah
7 Kos Perjalanan Rujuk maklumat Kos Perjalanan Sehala (RM Dijana secara automatik dari
Sehala (RM) dalam Akses Sekolah Bil. 15.7
Modul Pengurusan Sekolah :
Menu Akses Sekolah

82
BIL MODUL/VARIABEL KETERANGAN VARIABEL/PENGISIAN KOD KETERANGAN CATATAN
16.3 EKMLTK DATA
MAKLUMAT RISIKO
PERJALANAN
1 Risiko Perjalanan Rujuk maklumat Risiko Perjalanan dalam Akses Dijana secara automatik
Sekolah Bil. 15.8 di Modul Pengurusan Sekolah
dari Modul Pengurusan
Sekolah : Menu Akses
Sekolah

BIL MODUL/VARIABEL KETERANGAN VARIABEL/PENGISIAN KOD KETERANGAN CATATAN


16.4 EKMLTK DATA
MAKLUMAT
KEMUDAHAN ASAS
& PERKHIDMATAN
KESIHATAN
1 Kemudahan Asas Kemudahan asas yang tersedia di sekolah atau
yang terdapat di kawasan sekitar yang berdekatan
dengan sekolah/tempat tinggal/perkampungan
penduduk tempatan.

Kemudahan-kemudahan yang dimaksudkan


adalah meliputi bekalan elektrik, bekalan air bersih,
telekomunikasi dan perkhidmatan kesihatan.

2 Sumber Bekalan Rujuk maklumat Sumber Bekalan Elektrik dalam Dijana secara automatik
Elektrik Pengurusan Sekolah Bil. 2.4
dari Modul Pengurusan
Sekolah : Menu
Pengurusan Sekolah

3 Status Bekalan Rujuk maklumat Status Bekalan Elektrik dalam Dijana secara automatik
Elektrik Pengurusan Sekolah Bil. 2.9
dari Modul Pengurusan
Sekolah : Menu
Pengurusan Sekolah

83
BIL MODUL/VARIABEL KETERANGAN VARIABEL/PENGISIAN KOD KETERANGAN CATATAN
16.4 EKMLTK DATA
MAKLUMAT
KEMUDAHAN ASAS
& PERKHIDMATAN
KESIHATAN
4 Sumber Bekalan Air Rujuk maklumat Sumber Bekalan Air dalam Dijana secara automatik
Utama Pengurusan Sekolah Bil. 2.7
dari Modul Pengurusan
Sekolah : Menu
Pengurusan Sekolah

5 Jenis Rujuk maklumat Jenis Telekomunikasi dalam Dijana secara automatik


Telekomunikasi Pengurusan Sekolah Bil. 2.10
dari Modul Pengurusan
Sekolah : Menu
Pengurusan Sekolah

6 Perkhidmatan Rujuk maklumat Perkhidmatan Kesihatan Dijana secara automatik


Kesihatan Terdekat Terdekat (Jika ada) dalam Pengurusan Sekolah
Bil. 2.11 dari Modul Pengurusan
(Jika ada)
Sekolah : Menu
Pengurusan Sekolah

7 Nama Perkhidmatan Rujuk maklumat Nama Perkhidmatan Kesihatan Dijana secara automatik
Kesihatan Terdekat Terdekat dalam Pengurusan Sekolah Bil. 2.12
dari Modul Pengurusan
Sekolah : Menu
Pengurusan Sekolah

8 Jarak Perkhidmatan Rujuk maklumat Nama Perkhidmatan Kesihatan Dijana secara automatik
Kesihatan Terdekat Terdekat dalam Pengurusan Sekolah Bil. 2.13
dari Modul Pengurusan
(km)
Sekolah : Menu
Pengurusan Sekolah

84
BIL MODUL/VARIABEL KETERANGAN VARIABEL/PENGISIAN KOD KETERANGAN CATATAN
16.5 EKMLTK DATA
MAKLUMAT
FASILITI
KESELAMATAN
1 Fasiliti Keselamatan Fasiliti keselamatan terdekat dengan sekolah atau
Terdekat yang berhampiran dengan sekolah/tempat
tinggal/perkampungan penduduk tempatan seperti
Balai Polis atau Pondok Polis, Kem/Pos Tentera
atau Balai Bomba atau Bomba Sukarela.
2 Balai Polis Terdekat Namakan Balai Polis terdekat dan jarak dalam Ada Sila isi maklumat nama Balai Sila buat pilihan
kilometer (km).
Polis Terdekat dan jarak (km)
Tiada Tidak perlu pengisian

3 Pondok Polis Namakan Pondok Polis terdekat dan jarak dalam Ada Sila isi maklumat nama Pondok Sila buat pilihan
Terdekat kilometer (km).
Polis Terdekat dan jarak (km)
Tiada Tidak perlu pengisian

4 Kem/Pos Tentera Namakan Kem/Pos Tentera terdekat dan jarak Ada Sila isi maklumat nama Kem/Pos Sila buat pilihan
Terdekat dalam kilometer (km).
Tentera Terdekat dan jarak (km)
Tiada Tidak perlu pengisian

5 Balai Bomba Namakan Balai Bomba terdekat dan jarak dalam Ada Sila isi maklumat nama Balai Sila buat pilihan
kilometer (km).
Bomba Terdekat dan jarak (km)

Tiada Tidak perlu pengisian

6 Bomba Sukarela Bomba Sukarela adalah satu pasukan yang Ada Sila isi maklumat nama Bomba Sila buat pilihan
ditubuh oleh penduduk setempat yang
menjalankan tugas bomba dan penyelamat secara Sukarela Terdekat dan jarak (km)
sukarela. Bomba Sukarela mendapat latihan asas
dalam tugas-tugas pemadaman kebakaran dan
penyelamatan. Tiada Tidak perlu pengisian

Namakan Bomba Sukarela terdekat dan jarak


dalam kilometer (km).
85
BIL MODUL/VARIABEL KETERANGAN VARIABEL/PENGISIAN KOD KETERANGAN CATATAN
16.6 EKMLTK DATA
MAKLUMAT
KEMUDAHAN
KUARTERS
1 Kediaman Sesuatu struktur binaan bagi maksud kediaman
seperti rumah, kuarters atau bilik/ruang tempat
yang dibina sama ada di dalam atau luar kawasan
sekolah untuk kegunaan tempat tinggal bagi guru
atau staf sekolah.

Rumah/Kuarters:

Kuarters/Rumah Guru adalah kediaman kerajaan


yang dikhaskan untuk guru dan dibina dalam
kawasan sekolah serta di bawah pentadbiran
sekolah berkenaan.

atau

Kuarters Guru adalah kediaman kerajaan yang


dikhaskan untuk guru dan dibina dalam kawasan
sekolah serta di bawah pentadbiran sekolah
berkenaan. Termasuk rumah guru yang dibina oleh
agensi lain (contoh FELDA/FELCRA) yang telah
diserahkan kepada KPM secara bertulis.

atau

Kediaman kerajaan yang mematuhi dan


menggunakan reka bentuk piawai rumah kediaman
JKR yang diluluskan oleh Jawatankuasa Standard
dan Kos (JSK) (yang sebelum ini dikenali sebagai
Jawatankuasa Kecil Piawaian dan Kos (JKPK))
bagi Jawatankuasa Perancang Pembangunan
Negara (JPPN).

86
BIL MODUL/VARIABEL KETERANGAN VARIABEL/PENGISIAN KOD KETERANGAN CATATAN
16.6 EKMLTK DATA
MAKLUMAT
KEMUDAHAN
KUARTERS
2 Adakah sekolah Kemudahan kuarters guru atau kakitangan sekolah Sila pilih pilihan jawapan berdasarkan
mempunyai yang terletak di dalam kawasan sekolah dan
dibawah pentadbiran sekolah berkenaan. kemudahan kuarters di sekolah :
kuarters?

Ada Kuarters Dalam Sekolah Sekiranya pilihan ini dibuat, paparan Bil. Dijana secara automatik
Kemudahan kuarters guru atau kakitangan sekolah
yang berada di dalam kawasan sekolah serta di Unit Di Diami dan Bil. Unit Tidak Didiami dari Modul Pengurusan
bawah pentadbiran sekolah berkenaan. dijana secara automatik berdasarkan Sekolah : Menu Kuarters
pengisian di Modul Pengurusan Sekolah :
Kuarters.
Tiada Kuarters Luar Sekolah (KIP) Secara default, paparan Bil. Unit Di Diami Sila isi bilangan guru dan
Kemudahan kuarters guru atau kakitangan sekolah
atau kuarters institusi pendidikan (KIP) yang dan Bil Unit Tidak Didiami adalah 0. staf yang mendiami
terletak di sekolah atau institusi pendidikan lain kuarters KIP di Bil
serta di bawah pentadbiran Pejabat Pendidikan
Daerah (PPD) atau institusi berkenaan. Mendiami

Tiada Berkongsi Kuarters Sekolah Secara default, paparan Bil. Unit Di Diami Sila isi bilangan guru dan
Berdekatan
Kuarters guru atau kakitangan sekolah di bawah dan Bil Unit Tidak Didiami adalah 0. staf yang mendiami
pentadbiran sekolah lain yang berdekatan. Kuarters Ladang di Bil
Mendiami
Tiada Menumpang Kuarters Ladang Secara default, paparan Bil. Unit Di Diami Sila isi bilangan guru dan
Kuarters milik ladang atau syarikat perladangan.
dan Bil Unit Tidak Didiami adalah 0. staf yang mendiami
Kuarters Sekolah
Berdekatan di Bil
Mendiami
Tiada Ubahsuai Bilik Sekolah Secara default, paparan Bil. Unit Di Diami Sila isi bilangan guru dan
Bilik-bilik yang diubahsuai (tidak mengikut
piawai/pelan rumah kediaman guru yang dan Bil Unit Tidak Didiami adalah 0. staf yang mendiami
ditetapkan) untuk dijadikan kuarters guru atau kuarters Ubahsuai Bilik
kakitangan sekolah.
di Bil Mendiami

87
BIL MODUL/VARIABEL KETERANGAN VARIABEL/PENGISIAN KOD KETERANGAN CATATAN

16.6 EKMLTK DATA


MAKLUMAT
KEMUDAHAN
KUARTERS
Tiada Terpaksa Berulang Secara default, paparan Bil. Unit Di Diami Tiada pengisian perlu
Tiada kemudahan kuarters guru atau kakitangan
sekolah disediakan. Guru atau kakitangan sekolah dan Bil Unit Tidak Didiami adalah 0. dilakukan di Bil
tinggal di luar (menyewa) dan berulang-alik ke Mendiami
sekolah.
3 Guru Pegawai Perkhimatan Pendidikan. Dijana secara automatik
4 Staf Anggota Kumpulan Pelaksana (AKP). Dijana secara automatik

5 Ikut Pelan Kuarters yang dibina mengikut pelan dan reka Dijana secara automatik
bentuk piawai rumah kediaman JKR.
dari Modul Pengurusan
Sekolah : Menu Kuarters
6 Ubahsuai Kekal Sesuatu struktur binaan (bangunan atau bilik) yang Dijana secara automatik
diubahsuai secara kekal untuk dijadikan kuarters
atau kediaman guru/staf yang status nya tidak dari Modul Pengurusan
akan diubah kembali kepada status asal dengan Sekolah : Menu Kuarters
mendapat kelulusan Majlis Tempatan dan JKR.
Kebiasaannya binaan TIDAK mengikut pelan dan
piawai (substandard) rumah kediaman JKR.

Kediaman yang dibina oleh pihak sekolah melalui


bantuan atau sumbangan secara gotong-royong
atau dibina oleh penduduk kampung/komuniti
setempat juga dikategori sebagai ubahsuai kekal.

88
BIL MODUL/VARIABEL KETERANGAN VARIABEL/PENGISIAN KOD KETERANGAN CATATAN
16.6 EKMLTK DATA
MAKLUMAT
KEMUDAHAN
KUARTERS
7 Ubahsuai Sesuatu struktur binaan (bangunan atau bilik) yang Dijana secara automatik
Sementara diubahsuai secara sementara untuk dijadikan
kuarters atau kediaman guru/staf yang statusnya dari Modul Pengurusan
tidak kekal dan boleh diubah kembali kepada Sekolah : Menu Kuarters
status asalnya. Ubahsuai sementara ini adalah
kebiasaannya TIDAK mengikut pelan dan piawai
rumah kediaman JKR (substandard).

8 Baik Keadaan kuarters yang berada dalam kedaan baik Dijana secara automatik
dan selamat dari segi struktur binaan dan tapak.
Kuarters juga dianggap berada dalam keadaan dari Modul Pengurusan
baik sekiranya ia hanya mengalami kerosakan kecil Sekolah : Menu Kuarters
yang tidak menjejaskan keselamatan struktur
binaan dan selamat untuk didiami yang disahkan
oleh pihak berkuasa yang berkaitan.

9 Daif Keadaan kuarters yang berada dalam keadaan Dijana secara automatik
usang dan tidak selamat untuk didiami, mengalami
kerosakan teruk/besar sama ada dari segi struktur dari Modul Pengurusan
atau keadaan tapak yang tidak selamat dan telah Sekolah : Menu Kuarters
disahkan oleh pihak berkuasa yang berkaitan.

89
BIL MODUL/VARIABEL KETERANGAN VARIABEL/PENGISIAN KOD KETERANGAN CATATAN
16.7 EKMLTK DATA
MAKLUMAT GURU
TAHUN SEMASA
1 Bil. Guru yang Bilangan guru yang bertukar ke sekolah lain pada Sila isi maklumat yang
bertukar tahun semasa.
terkini dan betul
2 Bil. Guru baharu Bilangan guru baharu yang melapor diri ke sekolah Sila isi maklumat yang
melapor diri pada tahun semasa.
terkini dan betul
3 Guru Tempatan Guru yang berasal dari daerah di mana lokasi Sila isi maklumat yang
sekolah berada.
terkini dan betul
4 Guru Bukan Guru yang berasal dari daerah luar atau negeri Sila isi maklumat yang
Tempatan lain.
terkini dan betul
5 Jumlah Jumlah keseluruhan guru tempatan dan guru
bukan tempatan.

BIL MODUL/VARIABEL KETERANGAN VARIABEL/PENGISIAN KOD KETERANGAN CATATAN


16.8 EKMLTK DATA
MAKLUMAT
TAMBAHAN
1 Muat Naik Dokumen Muat naik dokumen sokongan jika ada. Muat naik dokumen
Sokongan (jika ada) Dokumen sokongan boleh di dalam bentuk sokongan dalam format
laporan, laporan bergambar, gambar, peta atau Microsoft Words atau
lain-lain bentuk yang sesuai. PDF dengan saiz tidak
Dokumen sokongan ini hendaklah disediakan di melebihi 3Mb.
dalam format Microsoft Words atau PDF dengan
saiz tidak melebihi 3Mb.

2 Maklumat Maklumat keputusan peperiksaan awam untuk tiga Isikan keputusan


Peperiksaan Awam tahun terkini berturut-turut.
peperiksaan awam yang
Untuk 3 tahun
Terkini berkaitan bagi tiga tahun
terkini berturut-turut.
3 Maklumat Maklumat tambahan jika ada yang bukan Sila isikan maklumat
Tambahan (jika ada) maklumat yang dikutip di dalam Borang
Permohonan EKMLTK ini. tambahan tidak melebihi
250 patah perkataan.

90
BIL MODUL/VARIABEL KETERANGAN VARIABEL/PENGISIAN KOD KETERANGAN CATATAN
16.9 EKMLTK DATA
MAKLUMAT
TAMBAHAN
1 Pengesahan dan Perakuan oleh Guru Besar/Pengetua keatas Semua data dan
Perakuan Guru kesahihan data dan maklumat yang diberikan di maklumat MESTI
dalam Borang EKMLTK. disemak dan diteliti oleh
Besar/Pengetua
Guru Besar/Pengetua
selepas pengisian dan
Pengesahan Guru Besar/Pengetua hanya aktif semakan data oleh Guru
dengan login Guru Besar/Pengetua (PGB). Data dan Maklumat
Sekolah (GDM).

PERINGATAN

Guru
Besar/Pengetua
dikehendaki
menyemak
SEMUA data dan
maklumat yang
diberikan di dalam
Borang EKMLTK
ini adalah BETUL
dan BENAR
sebelum
membuat
pengesahan.
Sebarang
penyelewengan
data dan
maklumat yang
diberikan boleh
dikenakan
tindakan tata
tertib dan lain-lain
tindakan.

2 Nama Guru Nama seperti di dalam kad pengenalan baharu.


Besar/Pengetua

3 No. KP Nombor kad pengenalan baharu.

91
BIL MODUL/VARIABEL KETERANGAN VARIABEL/PENGISIAN KOD KETERANGAN CATATAN
16.9 EKMLTK DATA
MAKLUMAT
TAMBAHAN
4 Jawatan dan Gred Jawatan dan gred perkhidmatan.
(Contoh: Pegawai Perkhidmatan Pendidikan
DG34/DG52)
5 No. Telefon (HP) Nombor telefon selular (telefon bimbit) yang aktif.

6 Emel Alamat emel rasmi atau peribadi yang aktif.

92
LAMPIRAN A

KRITERIA KAWASAN PEDALAMAN


Pedalaman 1 (P1)
Bil Kriteria Ciri-Ciri Asal
1 Mod 1 mod pengangkutan sahaja dan kos perjalanannya rendah (biasanya
Pengangkutan di bawah RM50 serta jarak dari bandar terdekat kurang daripada
70km).
2 Risiko Perjalanan 1 atau 2 risiko perjalanan.
3 Sumber Elektrik Bekalan 24 jam atau 12 jam (awam/swasta).
3a Status Bekalan
Elektrik
4 Sumber Air Bekalan air awam atau pancur graviti atau perigi tiub.
5 Kediaman Kuarters ikut pelan atau sub standard.
6 Sistem Sanitasi* Tandas moden atau tandas curah.
7 Telekomunikasi Telefon tetap atau telefon bimbit atau radio amatur.
8 Perkhidmatan Klinik Desa atau Klinik Bergerak/Flying Doctor
Kesihatan
9 Kemudahan Ada salah satu dari kemudahan pos/bank /tempat ibadah.
Awam
10 Fasiliti
Keselamatan

93
Pedalaman 2 (P2)
Bil Kriteria Ciri-Ciri Asal
1 Mod 2 mod pengangkutan, boleh juga 1 mod tetapi kos perjalanan sehala
Pengangkutan adalah mahal (lebih daripada RM100). Jarak dari bandar terdekat juga
boleh menentukan faktor ini (lebih daripada 70km tetapi kurang
100km).
2 Risiko Perjalanan 2 risiko perjalanan.
3 Sumber Elektrik Bekalan 12 jam (awam/swasta) atau janakuasa.
3a Status Bekalan
Elektrik
4 Sumber Air Pancur graviti atau perigi tiub atau air sungai.
5 Kediaman Kuarters gotong royong atau sub standard.
6 Sistem Sanitasi* Tandas curah.
7 Telekomunikasi Telefon satelit atau sistem ATUR.
8 Perkhidmatan Klinik Desa atau Klinik Bergerak/Flying Doctor
Kesihatan
9 Kemudahan Ada salah satu dari kemudahan pos/bank/ tempat ibadah.
Awam
10 Fasiliti
Keselamatan

94
Pedalaman 3 (P3)
Bil Kriteria Ciri-Ciri Asal
1 Mod 3 atau lebih mod pengangkutan sahaja dan kos perjalanan tinggi
Pengangkutan (melebihi RM150). Boleh juga 1 atau 2 mod tetapi kos perjalanan
adalah luarbiasa tinggi. Jarak dari bandar terdekat adalah lebih
daripada 100km tetapi mungkin kurang jika menggunakan jalan balak
atau denai.
2 Risiko Lebih dari 3 risiko.
Perjalanan
3 Sumber Elektrik Janakuasa atau kuasa solar atau tiada langsung bekalan.
3a Status Bekalan
Elektrik
4 Sumber Air Air sungai atau air hujan.
5 Kediaman Kuarters ubahsuai atau tiada Kuarters.
6 Sistem Sanitasi* Tandas lubang/ tepi sungai.
7 Telekomunikasi Sistem ATUR atau tiada kemudahan perhubungan.
8 Perkhidmatan Tiada Perkhidmatan Kesihatan
Kesihatan
9 Kemudahan Tiada langsung kemudahan awam.
Awam
10 Fasiliti
Keselamatan

Nota:
*Tidak lagi diambil kira kerana kriteria ini adalah sebahagian daripada kemudahan kediaman.

95
LAMPIRAN B

GRED JAWATAN DAN KELAS KELAYAKAN KUARTERS


GRED JAWATAN KELAS KELAYAKAN
KUARTERS
JUSA C DAN KE ATAS A
54 B
48 - 52 C
41 - 47 D
27 - 40 E
22 - 26 F
1 - 21 G

Sumber : BPH (Perintah Am Bab E)

96