Anda di halaman 1dari 2

KONSEP

Proses menilai, membuat keputusan dan keaslian sesuatu


pengetahuan, dakwaan, kepercayaan dan perbahasaan
(Beyer, 1988)

Kecekapan murid dalam menyusun maklumat, konsep atau


idea serta membuat keputusan dengan tepat untuk
bertindak dalam pembelajaran (Adenan Ayob, 2010)

TUJUAN

Menyelesaikan masalah
Memperoleh ilmu
pengetahuan dan kemahiran
Berkomunikasi dalam kehidupan seharain
Dapat mengembangkan bakat
Penyelesaian masalah
murid ke tahap maksimum
secara kreatif

Menggalakkan percambahan Meningkatkan kefahaman dalam


idea pembelajaran