Anda di halaman 1dari 3

Sasaran guru:

Sasaran sekumpulan murid


Membantu
guru:
seorang murid
murid menguasai
ilmu dan
kemahiran Hadir selepas
kata kerja aktif
transitif
Mencapai kemajuan
mengikut kebolehan
Bertujuan untuk
masing-masing
Bertujuan mencapai objektif
untuk pembelajaran utama
mengatasi
masalah
pembelajaran

Pelbagai bahan bantu


mengajar dan alat
Interaksi guru bantu belajar boleh
dengan murid digunakan Interaksi murid
maksimum dengan murid
maksimum

Sesuai untuk
aktiviti
pemulihan

Lebih Langkah pengajaran Mengupaya


berpusatkan
Lebih berpusatkan Kuantiti dan kualiti
dan pembelajaran kemahiran
guru
murid tugasan
harus adalah
disusunsama
dengan Kuantiti dan kualiti
berfikir
rapi tugasan
secaraadalah
berbeza mengikut
kreatif
kemampuan murid
Sesuai untuk aktiviti
pengayaan
Memupuk
keyakinan diri
Memupuk kemahiran untuk maju
bersosial dan bersama rakan
interpersonal lain