Anda di halaman 1dari 3

CONTOH ISI-ISI KARANGAN BAHAGIAN B

Tajuk berkaitan aktiviti-aktiviti di sekolah.

1. Hari Sukan, Ko-kurikulum, Perkhemahan, Pertandingan, Kuiz

Pendahuluan : - Butiran majlis


- Bila (Tarikh, masa)
- Tempat
- Siapa yang terlibat
- Siapa yang merasmikan (Guru Besar / Yang Dipertua PIBG)

Isi 1 : - Tujuan diadakan


- Mencungkil bakat murid dalam bidang _______________________.
- Mendedahkan murid dalam kemahiran ______________________ .
- Memupuk semangat kerjasama dalam kumpulan dan pasukan .

Isi 2 : - Aktiviti yang dijalankan.


- Ceritakan semua aktiviti yang dijalankan

Isi 3 : - Keputusan acara / pertandingan yang dijalankan penyampaian hadiah.


- Siapa pemenang / penerima anugerah

Penutup : - Perasaan gembira harapan

2. Ceramah, Teknik menjawab, Motivasi

Pendahuluan : - Butiran majlis


- Bila (Tarikh, masa)
- Tempat
- Siapa yang terlibat
- Siapa yang menyampaikan ceramah

Isi 1 : - Tujuan diadakan


- Memberi pendedahan kepada murid dalam aspek _____________________ .
- Memupuk semangat murid untuk belajar secara kendiri.
- Mendedahkan murid dengan suasana pembelajaran yang lebih baik.

Isi 2 : - Aktiviti yang dijalankan.


- Ceritakan aktiviti yang dijalankan.

Isi 3 : - Penyampaian cenderamata


- Siapa yang menyampaikan cenderamata (Guru Besar / Guru Penolong Kanan)

Penutup : - Perasaan gembira harapan


Tajuk berkaitan kebaikan, faedah, kelebihan.

1. Menonton televisyen, Membaca, Membaca akhbar, Melayari internet

Pendahuluan : - Tulis bayangan tentang tajuk.

Isi 1 : - dapat menambah imu pengetahuan dan maklumat sesuatu perkara


huraian contoh

Isi 2 : - dapat mengetahui peristiwa atau berita yang berlaku di dalam dan di luar negara
huraian contoh

Isi 3 : - dapat mengisi masa lapang


huraian contoh

Isi 4 : - dapat menyemai nilai-nilai murni melalui pembacaan / tonton cerita yang disiarkan.
huraian contoh

Penutup : - Kesimpulan faedah.

2. Menabung

Pendahuluan : - Tulis bayangan tentang tajuk.

Isi 1 : - dapat digunakan pada masa hadapan


- membeli keperluan persekolahan contoh
- membayar yuran pengajian jika belajar di universiti

Isi 2 : - dapat digunakan sewaktu kecemasan


- sakit membayar kos perubatan
- kemalangan membaiki kerosakan kenderaan

Isi 3 : - dapat mengelakkan pembaziran


- membeli barangan yang tidak diperlukan
- mengawal daripada membelanjakan wang secara boros.
- menyemai nilai berjimat-cermat

Isi 4 : - dapat meringankan beban ibu bapa dalam perbelanjaan seharian


- ada sumber kewangan yang mencukupi
- dapat membeli barang yang diimpikan

Penutup : - Kesimpulan faedah.


Tajuk berkaitan pengalaman.

1. Bercuti

Pendahuluan :