Anda di halaman 1dari 20

RANCANGAN HARIAN PRASEKOLAH

PENDEKATAN BERTEMA

MINGGU :3 TARIKH : 16. 01. 2017


TEMA : DIRI SAYA ( ANGGOTA BADAN) HARI : ISNIN

STANDARD
MASA TUNJANG OBJEKTIF & AKTIVITI KESEPADUAN BAHAN IMPAK
PEMBELAJARAN
Kehadiran
PERHIMPUNAN SEKOLAH
/25
Perbualan Awal
20 MINIT Bercerita tentang subtema minggu ini Anggota Badan
(BT)
20 MINIT MAIN BEBAS

60 MINIT Pendidkan Moral PM 1.2.1: Menyatakan Objektif: Pada akhir pembelajaran ini, murid akan Lembaran TM:
(BT)
agama atau menyatakan agama sendiri yang menceritakan
kerja,
kepercayaan diri adat istiadat yang mereka percayai dan juga LCD,
melakukan lakonan cara sembayang agama Video

sendiri. BM:

Aktiviti:-
Murid Murid akan menonton video yang
menunjukkan agama islam, hindu dan Kristian
Murid akan menyatakan nama agama tersendiri
Murid akan dibahagikan kepada tiga kumpulan
berdasarkan agama.
Murid akan melakonkan cara sembayang
agama tersendiri dan menyatakan adat istiadat
yang mereka tahui
Murid akan melihat gambar dan menyebut
agama yang mematuhi adat istiadat seperti di
dalam gambar.

30 MINIT
REHAT
20 MINIT Maths Bongkah
(BT) MA 1.1.4: Objektif : Murid-murid dapat memadankan objek
bentuk,
TM:
Memadankan objek berdasarkan bentuk dan warna.
Warna dan
berdasarkan
Gambar
Aktiviti 1: Menekap rupa bentuk geometric BM:
i) Warna
ii) Bentuk Guru menunjukkan kepingan bentuk dan
iii) Saiz menamakannya bersama murid
Mengeluarkan bongkah yang sama dengan kad
bentuk dan menamakannya dengan sebutan
yang betul
Aktiviti 2: Memadankan
Guru menunjukkan bongkah; murid akan
mencari bongkah yang mempunyai bentuk dan
warna yang sama.
Murid akan membuat lembaran memadankan
bentuk yang sama dan mewarna dengan warna
yang sama. (KEBAT)

Objektif: Pada akhir pembelajaran ini, murid akan


mengenalpasti dan menceritakan pengalaman
emosi yang melibatkan perasaan gembira, sedih,
takut, marah dan malu.

KD 1.1.1: Mengenal
Aktiviti 1:
pasti dan menceritakan
TM:
pengalaman emosi Murid Dengarlah Ceritaku
Aktiviti yang melibatkan Melihat gambar mimik muka. Gambar
50 MINIT Pembelajaran Meniru mimik muka yang ditunjukkan.
(BT) perasaan gembira, mimik muka
Membuat aksi mimik muka mengikut arahan
sedih, takut, marah dan BM:
(gembira, sedih, takut,marah)
malu. Mewarna dan menggunting
Murid akan membuat topeng emosi

Aktiviti 2:
Murid memakai topeng tersebut
Menceritakan pengalaman sendiri semasa
gembira, sedih, takut, marah (berdasarkan
topeng yang dipilih)
30 MINIT Bahasa Tamil BT 1.3.1 : TM:
. : ,
. - ,

.

.

BM:
.
..- ,,,,,......
.
10 MINIT REFLEKSI Rumusan P&P, Mengemas Kelas, Ucapan Selamat

Refleksi Proses pengajaran dan pembelajaran tidak dapat dijalankan kerana guru dan murid-murid prasekolah terlibat dalam sambutan pesta
Guru :
ponggal yang dianjurkan oleh sekolah.
Proses pengajaran dan pembelajaran ini akan dijalankan pada kelas yang akan datang.
RANCANGAN HARIAN PRASEKOLAH
PENDEKATAN BERTEMA

MINGGU :3 TARIKH : 17. 01. 2017


TEMA : DIRI SAYA ( ANGGOTA BADAN) HARI : SELASA

STANDARD
MASA TUNJANG OBJEKTIF & AKTIVITI KESEPADUAN BAHAN IMPAK
PEMBELAJARAN
Kehadiran
RUTIN: Berbaris, Nyanyian lagu Negaraku, Ucapan salam, Kehadiran, Makanan pagi
/25
Perbualan Awal
20 MINIT Discuss about the theme of the week My Body
(BI)

Objective: At the end of this lesson, student will


recognise and sound out letters of the alphabet.

TM:
BI 2.2.5 Recognise and Activity :-
Video,
Aktiviti sound out letters of the Pupils watch the video about My Body which
50 MINIT Laptop,
Pembelajaran alphabet. shown by teacher. Flash card BM:
Pupils answer the question asked by teacher.
Pupils try to read the simple words ( eye, nose,
head, ear, mouth, hand and leg).
Pupils read and pronouce the words with
teachers guide.

30 MINIT Fizikal FK 5.1.6 Menggunakan Objektif: Pada akhir pembelajaran ini, murid akan Gambar TM:
tandas dengan cara mengenalpasti dan dapat menggunakan tandas tandas
(BI)
dengan cara yang betul.

Aktiviti:-
Guru akan mempamerkan gambar tandas yang
bersih dan kotor.
Guru dan murid bersoal jawab tentang aspek
yang betul. kebersihan tandas dan sikap pengguna tandas BM:
yang bertanggungjawab dan tidak
bertanggungjawab.
Guru akan membawa murid-murid ke tandas.
Guru akan memperkenalkan peralatan-
peralatan yang terdapat di tandas.
Guru menunjukkan cara penggunaan tandas
yang betul.

30 MINIT
REHAT
20 MINIT KE 1.3.1 Melakukan Laptop, lirik
Aktiviti Objektif: Pada akhir pembelajaran ini, murid akan
pergerakan lagu,
TM:
Pembelajaran melakukan pergerakan berdasarkan lirik lagu
berdasarkan lirik lagu. pembesar
Kalau Rasa Gembira.
suara
BM:
Aktiviti 1:

Murid akan membuat pergerakan berdasarkan


arahan yang dikemukan oleh guru. Misalnya,
hentak kaki, tepuk tangan dan sebagainya.
Murid akan mendengar lagu yang Kalau Rasa
Gembira
Murid akan membaca lirik serta menyanyi lagu
dengan bimbingan guru.
Murid akan membuat pergerakan berdasarkan
lirik lagu dengan bimbingan guru.
Murid akan dibahagikan kepada 5 kumpalan
kecil.
Murid diminta untuk membuat persembahan
secara kumpulan.
80 MINIT Aktiviti KD 1.1.1: Mengenal Gambar TM:
Objektif: Pada akhir pembelajaran ini, murid akan
Pembelajaran pasti dan menceritakan mimik muka
mengenalpasti dan menceritakan pengalaman
pengalaman emosi
emosi yang melibatkan perasaan gembira, sedih,
yang melibatkan
takut, marah dan malu. BM:
perasaan gembira,
sedih, takut, marah dan
malu. Aktiviti 1:

Murid Dengarlah Ceritaku


Melihat gambar mimik muka.
Meniru mimik muka yang ditunjukkan.
Membuat aksi mimik muka mengikut arahan
(gembira, sedih, takut,marah)
Mewarna dan menggunting
Murid akan membuat topeng emosi

Aktiviti 2:
Murid memakai topeng tersebut
Menceritakan pengalaman sendiri semasa
gembira, sedih, takut, marah (berdasarkan
topeng yang dipilih)
10 MINIT REFLEKSI Rumusan P&P, Mengemas Kelas, Ucapan Selamat

Refleksi
Guru :
RANCANGAN HARIAN PRASEKOLAH
PENDEKATAN BERTEMA

MINGGU :3 TARIKH : 18. 01. 2017


TEMA : DIRI SAYA ( ANGGOTA BADAN) HARI : Rabu

STANDARD
MASA TUNJANG OBJEKTIF & AKTIVITI KESEPADUAN BAHAN IMPAK
PEMBELAJARAN
Kehadiran
RUTIN: Berbaris, Nyanyian lagu Negaraku, Ucapan salam, Kehadiran, Makanan pagi
/25
20 MINIT Perbualan Awal Bercerita tentang tema minggu ini Anggota Badan
20 MINIT Awal Matematik Bongkah TM:
(BT) MA 1.1.4: Objektif : Murid-murid dapat memadankan objek
bentuk,
Memadankan objek berdasarkan saiz, bentuk dan warna.
Warna dan
berdasarkan BM:
Gambar
Aktiviti 1: Menekap rupa bentuk geometric
i) Warna
ii) Bentuk Guru menunjukkan kepingan bentuk dan
iii) Saiz menamakannya bersama murid
Mengeluarkan bongkah yang sama dengan kad
bentuk dan menamakannya dengan sebutan
yang betul

Aktiviti 2: Memadankan
Guru menunjukkan bongkah; murid akan
mencari bongkah yang mempunyai bentuk dan
warna yang sama.
Murid akan membuat lembaran memadankan
bentuk yang sama dan mewarna dengan warna
yang sama. (KEBAT)

Objektif: Pada akhir pembelajaran ini, murid akan


mempraktikkan cara menjaga kebersihan.

Aktiviti:
FK 5.1.7 TM:
Murid akan menjawab soalansoalan yang
Mempraktikkan cara
dikemukakan oleh guru tentang cara kebersihan Pakaian,
Fizikal menjaga kebersihan:
30 MINIT diri. Peralatan
(BT) Anggota tubuh Murid dan guru akan membincangkan tentang
II) Pakaian peribadi BM:
III) Peralatan Peribadi cara menjaga kebersihan anggota badan,
pakaian dan peralatan diri.
Murid akan dibahagikan kepada beberapa
kumpulan kecil.
Kumpulan yang dipilih akan menunjukkan cara
menjaga kebersihan anggota badan, pakaian
dan peralatan diri.
30 MINIT BT 1.3.1 : TM:
. :
. -

BM:
.

.


.
..- ,,,,,......
.

30 MINIT
REHAT

Objektif: Pada akhir pembelajaran ini, murid akan


menyatakan agama sendiri yang menceritakan
adat istiadat yang mereka percayai dan juga
melakukan lakonan cara sembayang agama
sendiri.

PM 1.2.1: Menyatakan Aktiviti:-


Lembaran TM:
Pendidikan
agama atau Murid Murid akan menonton video yang
kerja,
60 MINIT Moral
kepercayaan diri menunjukkan agama islam, hindu dan Kristian LCD,
(BT) Murid akan menyatakan nama agama tersendiri BM:
Murid akan dibahagikan kepada tiga kumpulan Video
berdasarkan agama.
Murid akan melakonkan cara sembayang
agama tersendiri dan menyatakan adat istiadat
yang mereka tahui
Murid akan melihat gambar dan menyebut
agama yang mematuhi adat istiadat seperti di
dalam gambar.

40 MINIT Aktiviti SA 2.1.1 Memerhatikan Pewangi, TM:


Objektif: Pada akhir pembelajaran ini, murid dapat
pembelajaran persekitaran Buku dan
memerhatikan persekitaran dengan menggunakan
deria yang sesuai iaitu penglihatan, pendengaran,
sentuhan, bau dan rasa.

Aktiviti 1:-

menggunakan deria: Murid diperkenalkan dengan beberapa gambar

i. Penglihatan anggota badan iaitu mata, hidung, telinga, alat tulis,


(BI) ii. Pendengaran tangan dan lidah. Loceng,
iii. Sentuhan Murid diminta untuk bercerita tentang fungsi- BM:
iv. Bau Gula
v. Rasa fungsi anggota badan tersebut.

Aktiviti 2: Permainan Teka Benda


Murid yang dipilih secara rawak diminta
menutup mata dan perlu menggunakan deria
yang sesuai untuk meneka barang tersebut.
Murid akan melakukan aktiviti ini dengan
bimbingan guru.
10 MINIT REFLEKSI Rumusan P&P, Mengemas Kelas, Ucapan Selamat

Refleksi Proses pengajaran dan pembelajaran tidak dapat dijalankan kerana guru dan murid-murid prasekolah terlibat dalam Majlis Pelancaran
Guru :
Program Nilam yang dianjurkan oleh sekolah.
Proses pengajaran dan pembelajaran ini akan dijalankan pada kelas yang akan datang.
RANCANGAN HARIAN PRASEKOLAH
PENDEKATAN BERTEMA

MINGGU :3 TARIKH : 19. 01. 2017


TEMA : DIRI SAYA ( ANGGOTA BADAN) HARI : KHAMIS

STANDARD
MASA TUNJANG OBJEKTIF & AKTIVITI KESEPADUAN BAHAN IMPAK
PEMBELAJARAN
Kehadiran
10 MINIT RUTIN: Berbaris, Nyanyian lagu Negaraku, Ucapan salam, Kehadiran, Makanan pagi
/25

20 MINIT Perbualan Awal Bercerita tentang tema minggu ini Anggota Badan

20 MINIT MAIN BEBAS


BM 3.2.1 Menulis huruf TM:
60 MINIT Bahasa Melayu Objektif: Pada akhir pembelajaran ini, murid dapat Kad huruf,
kecil dengan cara yang
menulis huruf kecil d dan e dengan cara yang Doh,
betul. Lembaran
betul.
Aktiviti:- kerja
BM:
Murid diminta untuk mencari kad huruf d dan e
yang disembunyikan oleh guru disekeliling bilik
darjah.
Murid diminta mencantumkan kad gambar serta
meneka huruf tersebut.
Murid akan menjalani latihan menulis huruf d
dan e menggunakan jari di udara dan atas
lantai.
Murid akan membentuk huruf d dan e dengan
menggunakan doh.
Murid akan diberi lembaran kerja untuk menulis
huruf d dan e.

30 MINIT
REHAT
100 Aktiviti Pewangi,
MINIT Pembelajaran SA 2.1.1 Memerhatikan Objektif: Pada akhir pembelajaran ini, murid dapat
Buku dan
(BM) TM:
persekitaran memerhatikan persekitaran dengan menggunakan
alat tulis,
menggunakan deria: deria yang sesuai iaitu penglihatan, pendengaran,
Loceng,
sentuhan, bau dan rasa.
vi. Penglihatan Gula BM:
vii. Pendengaran Kad
viii. Sentuhan
ix. Bau Aktiviti 1:- gambar,
x. Rasa Kad manila
Murid diperkenalkan dengan beberapa gambar
anggota badan iaitu mata, hidung, telinga,
tangan dan lidah.
Murid diminta untuk bercerita tentang fungsi-
fungsi anggota badan tersebut.

Aktiviti 2: Permainan Teka Benda


Murid yang dipilih secara rawak diminta
menutup mata dan perlu menggunakan deria
yang sesuai untuk meneka barang tersebut.
Murid akan melakukan aktiviti ini dengan
bimbingan guru.
Aktiviti 3: Aktiviti Mengkategorikan
Murid akan dibahagikan kepada 5 kumpulan.
Setiap kumpulan akan diberi beberapa gambar
barang (tik-tok, garam, pewangi dan lain-lain)
Murid perlu mengkategorikan dan menampal
gambar dalam jadual yang diberi mengikut deria
yang sesuai.
10 MINIT REFLEKSI Rumusan P&P, Mengemas Kelas, Ucapan Selamat
Refleksi
Guru :

RANCANGAN HARIAN PRASEKOLAH
PENDEKATAN BERTEMA

MINGGU :3 TARIKH : 20. 01. 2017


TEMA : DIRI SAYA (ANGGOTA BADAN) HARI : JUMAAT

STANDARD
MASA TUNJANG OBJEKTIF & AKTIVITI KESEPADUAN BAHAN IMPAK
PEMBELAJARAN
Kehadiran
10 MINIT RUTIN: Berbaris, Nyanyian lagu Negaraku, Ucapan salam, Kehadiran, Makanan pagi
/25
Perbualan Awal
20 MINIT Discuss about the theme of the week My Body
(BI)
20 MINIT FREE PLAY
TM:
60 MINIT Bahasa Inggeris BI 1.1.1 Listen to and Objective: At the end of this lesson, pupils will Laptop,
identify common listen to and identify common sounds in the Speaker,
sounds in the environment such as rain, thunder, wind and birds box, Picture
environment sound. BM:
cards

Activity 1 :-
Pupils will listen to sounds which played by
teacher such as rain, thunder,wind, and birds
sounds.
Pupils try to identify the common sounds which
played by teacher.
Teacher will introduce the name of sounds to
pupils.
Activity 2 : Musical box
Pupils will sit in a circle.
Music turned on, students asked to pass box to
their friends.
When music stops, students who hold the box
have to stand up and come forward.
Students will listen and identify the common
sounds which played by teacher.
30 MINIT
REHAT
60 MINIT Aktiviti Laptop, TM:
KM 2.1.2 Objektif: Pada akhir pembelajaran ini, murid akan
Pembelajaran Video,
Mengamalkan mengamalkan pertuturan dan perlakuan yang
Token
pertuturan dan positif dengan rakan. BM:
perlakuan yang positif
dengan rakan.
Aktiviti 1:
Murid melihat klip video pergaduhan di dalam
kelas yang ditayangkan oleh guru.
Guru bersoaljawab dengan murid mengenai
tingkah laku agresif yang terdapat dalam klip
video tersebut.
Murid melihat kad gambar tingkah laku yang
baik contohnya bersalaman dan tolong-
menolong.
Aktiviti 2: Aktiviti Kumpulan

Murid akan dibahagikan kepada beberapa


kumpulan.
Murid melakonkan semula tingkah laku yang
baik kepada kepada kelas secara kumpulan
seperti tolong-menolong, bersalaman dan
sebagainya.
Guru memberi token sebagai motivasi kendiri
kepada murid.

Objektif: Pada akhir pembelajaran ini, murid akan


meniru gaya kartun, rakan-rakan dan guru
KE 1.1.1: Meniru bercakap.
pelbagai ton suara
Gambar,
manusia. TM:
Aktiviti Aktiviti: laptop,
40 MINIT
Pembelajaran i) Bercakap Murid akan mendengar dan menonton cara upin video
ii) Memangil dan ipin bercakap
BM:
iii) Berbisik Murid akan meniru gaya bercakap dan
melakonkan di hadapan murid.
Murid akan meniru cara bercakap kawan dan
melakonkan di hadapan guru.

10 MINIT REFLEKSI Rumusan P&P, Mengemas Kelas, Ucapan Selamat


Proses pengajaran tidak dapat dijalankan kerana guru dan murid prasekolah terlibat dengan aktiviti sekolah iaitu acara merentas desa
Refleksi
Guru : SJK(T) Jerantut.

Anda mungkin juga menyukai