Anda di halaman 1dari 1

JADUAL UJIAN SATU 2017

TAHAP 1 (TAHUN 1, 2 DAN 3)

TARIKH MASA SUBJEK TEMPOH

13.3.2017 7.30-8.30 BAHASA MALAYSIA KERTAS 1 1 JAM


ISNIN 8.40-9.40 BAHASA MALAYSIA KERTAS 2 1 JAM
9.40-10.00 REHAT
10.00-11.00 PENDIDIKAN ISLAM / PENDIDIKAN MORAL 1 JAM
11.05 12.20 DUNIA SENI VISUAL 1 JAM 15
MINIT
7.30 8.45 ENGLISH PAPER 1 1 JAM 15
14.3.2017 MINIT
SELASA 8.50 10.05 ENGLISH PAPER 2 1 JAM 15
MINIT
10.05 10.25 REHAT
10.30 11.30 DUNIA SENI MUZIK 1 JAM
11.35 12.35 PENDIDIKAN KESIHATAN 1 JAM
7.30 8.30 MATEMATIK KERTAS 1 1 JAM
15.3.2017 8.40 9.40 MATEMATIK KERTAS 2 1 JAM
RABU 9.40 10.00 REHAT
10.00 -11.00 PENDIDIKAN JASMANI 1 JAM
11.05 12.05 JAWI 1 JAM
7.30 - 8.30 DUNIA SAINS TEKNOLOGI KERTAS 1 1 JAM
16.3.2017 8.40 - 9.40 BAHASA ARAB / BAHASA KADAZAN DUSUN 1 JAM
KHAMIS 9.40 10.00 REHAT
10.00 -11.00 DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI KERTAS 2 (T. 3, 4, 5, 1 JAM
6)

JADUAL TAHAP 2 (TAHUN 4, 5 DAN 6)

TARIKH MASA SUBJEK TEMPOH

13.3.2017 7.30-8.45 BAHASA MALAYSIA KERTAS 1 1 JAM 15 MINIT


ISNIN 8.50-10.05 BAHASA MALAYSIA KERTAS 2 1 JAM 15 MINIT
10.05-10.25 REHAT
10.30-11.30 PENDIDIKAN ISLAM / PENDIDIKAN MORAL 1 JAM
11.35-12.35 REKA BENTUK TEKNOLOGI 1 JAM
7.30 8.45 ENGLISH PAPER 1 1 JAM 15 MINIT
14.3.2017 8.50 10.05 ENGLISH PAPER 2 1 JAM 15 MINIT
SELASA 10.05 10.25 REHAT
10.30 11.30 SEJARAH 1 JAM
11.35 - 12.35 PENDIDIKAN JASMANI 1 JAM
7.30 8.30 MATEMATIK KERTAS 1 1 JAM
15.3.2017 8.35 9.50 PENDIDIKAN SENI VISUAL 1 JAM 15 MINIT
RABU 9.50 10.10 REHAT
10.10 -11.10 MATEMATIK KERTAS 2 1 JAM
11.15 12.15 JAWI 1 JAM
7.30 - 8.30 SAINS KERTAS 1 1 JAM
16.3.2017 8.40 - 9.40 SAINS KERTAS 2 1 JAM
KHAMIS 9.40 10.00 REHAT
10.00 -11.00 BAHASA ARAB / BAHASA KADAZAN DUSUN 1 JAM
7.30 8.30 TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI 1 JAM
17.3.2017 8.40 - 9.40 PENDIDIKAN MUZIK 1 JAM
JUMAAT 9.40 10.00 REHAT
10.00 11.00 PENDIDIKAN KESIHATAN 1 JAM