Anda di halaman 1dari 5

Unit 6 : Perkataan Konsonan Bergabung

Kemahiran Membaca

Tajuk Konsonan Bergabung


Masa 1:30 petang 2:30 petang

Kemahiran Perkataan konsonan bergabung.

1. Menyebut, membaca dan memahami


Objektif perkataan yang mengandungi konsonan
bergabung dengan sebutan yang betul.

1. Murid menyebut nama gambar yang


mengandungi konsonan bergabung yang
ditunjukkan.
Aktiviti
2. Murid mencerakinkan perkataan kepada suku
kata.
3. Murid mengeja dan membaca perkataan yang
mengandungi konsonan bergabung.
Bahan
Bantu Kad gambar, kad perkataan
Belajar

KPBM TAHUN 4 1
Unit 6 : Perkataan Konsonan Bergabung
Aktiviti 1

Baca perkataan perkataan di bawah

straw trak

klip blok

dram skru

KPBM TAHUN 4 2
Unit 6 : Perkataan Konsonan Bergabung
Aktiviti 2

Baca perkataan perkataan di bawah

strawbe traktor

skuter klinik

drama krayon
KPBM TAHUN 4 3
Unit 6 : Perkataan Konsonan Bergabung

Kemahiran Menulis

Tajuk Konsonan bergabung


Masa 1.30 petang 2.30 petang

Kemahiran Perkataan konsonan bergabung

1. Membina dan menulis perkataan yang


Objektif mengandungi konsonan bergabung dengan
betul.
1. Ini _________________.
1. Murid mengisi tempat kosong dengan
Aktiviti
2. __________________
perkataan ini
yang mengandungi konsonan
bergabung berdasarkan gambar.
sedap.
Bahan Bantu
Kad gambar, kad perkataan, lembaran kerja
Belajar

1. Ini __________________.

2. __________________ ini
warna putih.

1. Ini
__________________.

2. __________________ ini
besar.

1. Ini
__________________.
KPBM TAHUN 4 4

2. __________________ ini
kepunyaan kakak.
Unit 6 : Perkataan Konsonan Bergabung
Latihan 1

Isikan tempat kosong dengan perkataan yang sesuai


berdasarkan gambar

1.

2.

3.

4.

KPBM TAHUN 4 5

3.
4.