Anda di halaman 1dari 2

PERANCANGAN TAHUNAN AKTIVITI PENGURUSAN KURIKULUM PRASEKOLAH SKLB

PERANCANGAN TAHUNAN AKTIVITI PENGURUSAN KURIKULUM PRASEKOLAH SK LADANG BARU


LAWAS 2017

BULAN AKTIVITI CATATAN


1. Menilai tahap penguasaan murid dalam
JANUARI mengenal huruf a-z (huruf kecil dan huruf -Murid yang belum menguasai
HINGGA besar) kemahiran akan diberikan aktiviti
MAC 2. Aktiviti menulis nama sendiri pemulihan secara individu
3. Menilai tahap penguasaan membaca murid
(KV, KVK) -Perbincangan bersama ibu bapa
4. Menilai tahap penguasaan murid dalam
untuk membincangkan tahap
mengecam, mengenal dan menulis nombor
penguasaan mereka agar
1-20
kerjsama seterusnya dapat
5. Memastikan murid dapat mengecam,
dijalankan.
mengenal dan menulis nombor 1-20
6. Dapat menyebut dan mengecam serta
menulis huruf dengan betul
7. Perjumpaan dengan ibu bapa untuk
memaklumkan tahap penguasaan terkini
anak mereka dalam kemahiran numerasi dan
literasi
8. Memperbanyakkan aktiviti untuk
meningkatkan kemahiran motor halus kanak-
kanak seperti mengguntin6 dan mengoyak
9. Pertandingan melukis
10. Pemilihan wakil Program Karnival Ceria
Prasekolah
11. Pemilihan wakil untuk persembahan
konvokesyen
APRIL 1. Memulakan program Bacalah AnakKu Buku -Setipa perkembangan murid
HINGGA 1 hingga buku 8 akan direkod
JUN 2. Latihan untuk Program Karnival Ceria
Prasekolah dimulakan -Rekod perkembangan murid
3. Latihan untuk persembahan konvokesyen akan dihantar kepada ibu bapa
4. Latihan operasi tambah lingkungan 10
dimulakan
-Hantar email
5. Latihan operasi tolak lingkungan 10
6. Menilai tahap penguasaan membaca murid
(KVK, KVKV, KVKVK)
7. Menilai penguasaan murid dalam numerasi
dan literasi
8. Menilai penguasaan murid dalam keenam-
enam tunjnag dalam KSPK
9. Penilaian Pengesanan Tahap Penguasaan
Perkembangan Murid Prasekolah Fasa 1

JULAI 1. Aktiviti membaca 10 minit setiap hari -Murid akan membaca setiap hari
HINGGA dimulakan sebelum pembelajaran bermula
SEPTEMBER 2. Memastikan murid dapat membaca ayat untuk memupuk budaya
mudah membaca
3. Penilaian penguasaan murid dalam literasi
PERANCANGAN TAHUNAN AKTIVITI PENGURUSAN KURIKULUM PRASEKOLAH SKLB

dan numerasi -Pelaporan tentang tahap


4. Perjumpaan dengan ibu bapa untuk penguasaan murid kepada ibu
memaklumkan tahap penguasaan terkini bapa
anak mereka dalam kemahiran numerasi dan
literasi
5. Memastikan murid m,enguasai kemahiran
motor halus

OKTOBER 1. Latihan untuk Program Karnival Ceria


HINGGA Prasekolah dimulakan
NOVEMBER 2. Pendedahan latihan LINUS
3. Pendedahan sifir 2
4. Pendedahan mengenai Ujian untuk
memasuki Sekolah Agama
5. Penilaian Pengesanan Tahap Penguasaan
-Hantar email
Perkembangan Murid Prasekolah Fasa 2