Anda di halaman 1dari 3

SKEMA SAINS KOMPUTER/UJIAN MAC

BAHAGIAN A : 15 MARKAH
1.
a) Meningkatkan kemahiran berfikir
b) Membantu pengembangan sesuatu konsep m/s 3 Buku Teks [2 Markah]

2.
a) Teknik Leraian
b) Pengecaman Corak
c) Peniskalaan
d) Algoritma [4 Markah]

3.
2) Tentukan Masalah
5) Tentukan Tindakan
6) Laksanakan Penyelesaian
7) Buat Penilaian [4 Markah]

4.

a) Rajah 1.1 : Struktur Kawalan Jujukan


b) Rajah 1.2 : Struktur Kawalan Pilihan
[2
Markah]

5.
a) C
b) D
c) B [3 Markah]

1
SKEMA SAINS KOMPUTER/UJIAN MAC
BAHAGIAN B : 20 MARKAH

6. a) Pseudokod

Mula
Baca Markah
Jika markah 50 maka
Cetak Anda Lulus
Jika markah <50 maka
Cetak Anda Gagal
Tamat
[4 Markah]

b) Carta Alir
Mula

Baca Markah

Benar
PalsuMarkah 50 Cetak Anda lulus

Palsu

Cetak Anda Gagal

Tamat
[6 Markah]

7.
class Main

2
SKEMA SAINS KOMPUTER/UJIAN MAC
{
public static void main(String[] args){
System.out.println("3");
System.out.println("2");
System.out.println("1");
System.out.print("Masukkan nama Anda:");
String nama=new java.util.Scanner(System.in).nextLine();
System.out.println("Hello"+nama);
}
}

[10
Markah]

Disediakan Oleh;

(NALIA BT ABU HASAN)


PENYELARAS SAINS KOMPUTER