Anda di halaman 1dari 5

UJIAN MAC 2017

SAINS KOMPUTER (3770)


TINGKATAN 4
MASA : 1 JAM

NAMA MURID :. TINGKATAN :


JAWAB SEMUA SOALAN. TULIS JAWAPAN ANDA PADA RUANGAN YANG


DISEDIAKAN.
BAHAGIAN A : 15 MARKAH
1. Nyatakan dua(2) faedah penggunaan strategi dalam penyelesaian masalah.

Jawapan :-
a)
b) [2 Markah]

2. Senaraikan empat(4) teknik pemikiran komputasional dalam penyelesaian


masalah.

Jawapan :-
a) ..
b) ..
c) ..
d) . [4 Markah]

3. Lengkapkan langkah-langkah untuk setiap proses penyelesaian masalah dalam peta


alir yang berikut:

1. Mengumpul 2. 3. Menjana idea


dan analisis data

6. 5. 4. Menjana
penyelesaian

7. 8. Membuat
penambahbaikan
1
[4 Markah]
4. Rajah dibawah menunjukkan dua(2) jenis struktur kawalan, rajah 1.1 dan rajah
1.2, Namakan struktur kawalan berikut :

Cetak Jejari Cetak Markah

Benar Cetak Anda


Luas bulatan = Markah > 50
**Jejari Lulus

Palsu

Cetak Cetak Anda


Luas Bulatan Gagal

Rajah 1.1 Rajah 1.2

Jawapan :-

a) Rajah 1.1 : .

b) Rajah 1.2 : . [2 Markah]

5. Kenal pasti jenis-jenis data bagi Integer, double, character, boolean dan string.

CHAR STRIN BOOLEAN INTEGER DOUBLE

A B C D E

Rajah 1.3
Berdasarkan Rajah 1.3, tuliskan A, B, C, D atau E, untuk dipadankan dengan
penyataan berikut.

a) Jenis data logik adalah jenis data yang paling ketinggalan, mempunyai satu dari dua
nilai (benar atau palsu) yang bermaksud mewakili nilai logik yang sebenar.

2
Jawapan :

b) Jenis data yang mewakili beberapa subset terhad nombor matematik. Ini juga
dikenali sebagai jenis data penting.

Jawapan :

c) Jenis data menyimpan urutan nilai data, biasanya bait, dimana elemen biasanya
berdiri untuk watak sesuai dengan pengekodan aksara, yang membezakannya dari
jenis data array yang lebih umum.

Jawapan : [3 Markah]

BAHAGIAN B : 20 MARKAH

6. Anda dikehendaki mengkaji situasi dibawah dan menghasilkan Pseudo kod dan
Carta Alir.

Cikgu Siti ingin mencetak markah peperiksaan murid.


Beliau bercadang cetak Anda Lulus bagi
markah murid yang lebih besar dan sama daripada 50
dan Anda Gagal jika markah kurang daripada 50.

Jawapan:-
a) Pseudokod

3
[4 Markah

b) Carta Alir

[6 Markah]
7. Hasilkan satu atur cara mudah bagi memaparkan output 3,2,1 dan pengguna perlu
memasukkan Nama dan Paparan HELLO Nama Pengguna dipaparkan semula seperti
dibawah:-

3
2
1
4
Masukkan Nama Anda : FATIMAH
HELLO FATIMAH
Jawapan :-

[10
Markah]
-------------------------------------SELAMAT MENJAWAB
UJIAN-----------------------------------
Disediakan Oleh; Disemak/Disahkan Oleh;

..
NALIA BT ABU HASAN ROSFAIZI BIN HASSAN
PENYELARAS SAINS KOMPUTER GKMP TEKNIK & VOKASIONAL