Anda di halaman 1dari 1

PK03 Pengurusan Pembelajaran dan Pemudahcaraan

PK03/1
SEKOLAH: ................................................................

BORANG PENGHANTARAN REKOD PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN


Bulan: ..........................................

Minggu Catatan

Bil. Nama 1 2 3 4 5

T/tangan T/tangan T/tangan T/tangan T/tangan

JUMLAH

DISEMAK OLEH

* Gunakan helaian tambahan jika perlu

Disahkan oleh: ....................................


(PGB/GPK)

Hak Cipta Terpelihara Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pendidikan Negeri Johor
01 Februari 2017 - Keluaran 04 | Pindaan 00