Anda di halaman 1dari 2

LATIHAN KATA PEMERI

LATIHAN KATA PEMERI


Isi tempat kosong dengan kata pemeri yang sesuai
Isi tempat kosong dengan kata pemeri yang sesuai
1. Nama guru penasihat Kelab Doktor Muda di sekolah saya
______________ Encik Yahya bin Ahmad. 1. Nama guru penasihat Kelab Doktor Muda di sekolah saya
2. Murid yang cedera itu _____________________ peserta ______________ Encik Yahya bin Ahmad.
daripada rumah biru. 2. Murid yang cedera itu _____________________ peserta
3. Bersukan ___________________ baik untuk kesihatan. daripada rumah biru.
4. Jangka suhu ini _________________________ untuk kegunaan 3. Bersukan ___________________ baik untuk kesihatan.
menyukat suhu badan seseorang. 4. Jangka suhu ini _________________________ untuk kegunaan
5. Barang-barang yang terdapat di dalam peti kecemasan menyukat suhu badan seseorang.
_______________________ gunting, kapas, plaster dan juga 5. Barang-barang yang terdapat di dalam peti kecemasan
ubat. _______________________ gunting, kapas, plaster dan juga
6. Harga peti kecemasan yang dijual di kedai ubat itu ubat.
______________ mahal sekali. 6. Harga peti kecemasan yang dijual di kedai ubat itu
7. Juara Kuiz Doktor Muda Semalam _______________________ ______________ mahal sekali.
Norlia binti Husin. 7. Juara Kuiz Doktor Muda Semalam _______________________
8. Sumbangan Kelab Doktor Muda ________________________ Norlia binti Husin.
penting untuk keselamatan murid ketika mengadakan 8. Sumbangan Kelab Doktor Muda ________________________
aktiviti sekolah. penting untuk keselamatan murid ketika mengadakan
aktiviti sekolah.