Anda di halaman 1dari 88

TEMA 2:

O RELEVO TERRESTRE

Pena Trevinca

cienciassociaislabor@gmail.com Iciar Barreras


A estrutura interna da Terra
Codia ocenica e codia
continental
A estrutura interna da Terra
Os ocanos e os continentes
Ocanos: grandes masas de auga salgada. Hai 5:
Glacial rtico, Glacial Antrtico, Atlntico, ndico e
Pacfico.
Continentes: son grandes extensins de terras
emerxidas rodeadas por ocanos e mares. Hai 6:
Amrica, Europa, frica, Asia, Oceana e Antrtida
As formas do relevo terrestre
RELEVO CONTINENTAL

Montaas
Vales
Chairas
Mesetas
Depresins
Montaas.
As montaas son as partes mis elevadas da
corteza e poden ser de orixe tectnica ou
volcnica; cando se atopan varias montaas
ou volcns xuntos, forman los sistemas
montaosos.
Cordilleira: Hilera de montaas de gran
lonxitude.
Serra: Cordilleira de dimensins
reducidas.
Vales e vales fluviais
Chairas (llanuras)
As chairas son terras planas e baixas cuya
altitude vara entre 0 e 500 m. Estas son as
superficies que se localizan nas zonas mis
cercanas ao mar. Son axeitadas para a
agricultura, gandera e asentamentos
humanos.
Mesetas ou altiplanos
As mesetas son terras altas, con altitudes
maiores a 500 m; tamn se lles denomina
altiplanicies. Neste tipo de relevo onde se
concentra a maiora da poboacin, pois
presenta as condicins perfectas para vivir.

Monte Roraima
en Venezuela,
Guyana e Brasil
Depresins.
As depresiones son reas afundidas da
superficie terrestre, dicir, unha zona situada
a un nivel inferior que a superficie que a
rodea.
RELEVO COSTEIRO
Pennsula
Cabo
Golfo
Illa
Praia
Acantilado
Pennsula e itsmo
Cabo
Golfo
Illa
Arquiplago

Mar del Arquiplago, Finlandia


Praia
Acantilado
RELIEVE SUBMARINO

Plataforma continental
Noiro continenal
Chaira abisal
Dorsales ocenicas
Fosas marinas
Relieve ocenico.
O fondo ocenico presenta algunas
semellanzas ao relevo continental e foi posible
estudiarlo grazas aos adiantos tcnicos que se
deron a partir do sculo pasado.
Plataforma continental.
unha prolongacin da chaira costeira ata
unha profundidade de 200 m. Nela abunda a
vida animal e vexetal polo que de gran
importancia econmica.
Noiro continental.
O noiro continental un descenso brusco que
va dos 200 aos 2000 m. de profundidade e
sinala o lmite entre o relevo continental e
ocenico. Ao final deles encntranse as fosas
submarinas.
Chaira abisal.
unha ampla chaira que constite o fondo
ocenico onde reina a oscuridade. A sa
profundidade media de 3500 m. a zona
mis extensae onde se levantan as dorsais
ocenicas.
Dorsais ocenicas
Foxa submarina.
As foxas submarinas son as zonas mis
profundas do fondo ocenico.

Foxa das Marianas no ocano


Pacfico
A formacin do relevo

1. Placas tectnicas
2. Fallas e pregamentos

3. Erupcins volcnicas

4. Terremotos
1. As placas tectnicas
Cada unha das pezas nas que est fracturada a codia terrestre.
Estn formadas por terras emerxidas e terras somerxidas baixo
os ocanos
Desprzanse e chocan entre elas dando lugar a parte do relevo
terrestre: as unidades de relevo que estn entre nos bordos de
das placas
Cal a diferenza entre unha
placa tectnica e un continente?
A teora da deriva continental

Wegener, 1915.
El origen de los ocanos
y los continentes
Probas:
Xeogrficas
Xeolxicas
Paleontolxicas
(vexetais e animais)
Probas do movemento das
placas
Hai moitas probas de que as placas se moven:
As que aportou Wegener:
Continentes encaixan
Fsiles
Coincidencias xeolxicas
Posteriores a Wegener:
Medicin con satlites
Investigacin de terremotos e volcns
Estudio dos fondo marios

* Wegener non falaba de movemento de placas,


senn de movemento de continentes
Dentro de 150 millns de anos
Relevo xurdido da tectnica de
placas
Grandes cordilleiras
Cales? As que estn situadas entre das placas
Relevo xurdido da tectnica de
placas
Dorsais ocenicas
Cales?
2. Pregamentos
Ante as forzas
internas da Terra os
materiais brandos se
pregan:
PREGAMENTO
Pregamentos
2. Fallas
Ante as forzas internas da
Terra, os materiais duros
se fracturan: FALLA
Fallas
Falla de San Andrs e Pennsula
de California
Falla de San Andrs e Pennsula
de California
3. Erupcins volcnicas
Volcn: fenda da codia pola que saen ao
exterior materiais do interior da Terra
Orixe:
Choque de das placas
Forzas do interior da Terra
Localizacin:
No fondo dos ocanos (a maior parte)
Nas terras emerxidas
Tipos:
Activos
Dormentes
Partes dun volcn
Cmara de magma: material en estado lquido
superficie pode chegar en estado lquido ou slido
Expulsin explosiva ou calma
Relevo creado por erupcins
volcnicas:

Conos volcnicos

Illas

Maars

Praias negras

Outras formacins peculiares


Conos volcnicos en Hawaii

Parque Nacional Volcn Puu Oo en


Haleakala erupcin
As Illas Canarias
Niijima, a nova illa xaponesa
Aparece en 2013
Continua aumentando o
seu tamao
Eichholz maar
Maar: lago dentro dun crter volcnico
Praia das Gaivotas, Tenerife
A calzada dos xigantes
Formouse fai uns 50-60 millns de anos
cuando a lava basltica subiu superficie e
arrefriou, formando grietas en espectaculares
e grandes columnas.
4. Terremotos
Bruscos tembrores da codia terrestre
Orixe:
Choque de placas
Movemento das fallas
Erupcins volcnicas
Producen ondas ssmicas
Elementos:
Hipocentro: punto de orixe (interior da Terra)
Epicentro: punto onde hai mis destruccin (na
superficie)
Prefixo hipo-: debaixo
de
Prefixo epi-: enriba de
Consecuencias dun terremoto
Desprendementos

Destrucin xeralizada

Maremotos (tsunamis)
Desprendemento na illa de Lipari,
Italia
2010
Desprendemento en Chile
2007
Maremoto

Maremoto en Indonesia,
2004
5. A modificacin do relevo

Procesos mis importantes


Forzas ou factores externos
A modificacin do relevo

PROCESOS AXENTES

Erosin Temperatura
Transporte Vento
Sedimentacin Auga
Seres vivos
Procesos mis importantes

Erosin

Transporte

Sedimentacin
Procesos mis importantes
Erosin

Transporte

Sedimentacin
Procesos mis importantes
Erosin

Transporte

Sedimentacin
Axentes externos:
cambios de temperatura
Axentes externos:
o vento
Axentes externos:
a auga dos ros
Axentes externos:
a auga do mar
Axentes externos:
os seres vivos
6. A influencia do relevo na nosa
vida
O relevo, obstculo e recurso para o ser
humano
Desigual distribucin da poboacin do mundo
Factores
Boas condicins climticas:
Temperatura axeitada
Existencia de recursos:
Auga: ros e costas
Terras frtiles
Minerais
Relevo: chairas e vales
Importancia dos ros

Abastecemento de auga
Vas de comunicacin
Enerxa elctrica
Chaira aluvial e delta
Delta do Nilo
Importancia do mar
Importancia do mar
A influencia da accin humana sobre o
relevo
Explotacin dos recursos modificacin do
relevo
Actan en moi pouco tempo
Formacin natural dun Ampliacin dun
delta: porto:
miles de anos meses ou anos