Anda di halaman 1dari 8

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

SEJARAH TAHUN 4

Tarikh
Masa
Kelas
Tajuk MARI BELAJAR SEJARAH
Unit Sekolah Kebanggaan Saya
Standard Kandungan 1.3 Sejarah sekolah
Standard Pembelajaran 1.3.1, 1.3.2
Nilai Kenegaraan K1.3.7, K1.3.8, K1.3.9
Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;
1. Menyatakan nama dan alamat sekolah dengan lengkap.
2. Mengenalpasti lokasi sekolah
Aktiviti Konsep (Buku Teks: 31-33)
1. Murid mengaitkan gambar denga tajuk sekolah kebanggan
saya.
2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
3. Murid menulis alamat sekolah yang lengkap.
4. Murid membuat pelan lokasi sekolah dari rumah mereka.
5. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi
pelajaran.
6. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK Kreativiti dan inovatif


BBM Buku teks, buku latihan
Penilaian Soalan (Lisan atau bertulis)
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______


murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas
dalam sesi akan datang.

PdP ditunda
kerana
..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


SEJARAH TAHUN 4

Tarikh
Masa
Kelas
Tajuk MARI BELAJAR SEJARAH
Unit Sekolah Kebanggaan Saya
Standard Kandungan 1.3 Sejarah sekolah
Standard Pembelajaran 1.3.3
Nilai Kenegaraan K1.3.9
Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;
1. Menceritkan sejarah penubuhan sekolah.
Aktiviti Pengukuhan (Buku Teks: 34-35)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid memahami kepentingan mengetahui sejarah sekolah.
3. Murid menjalankan temu bual bagi mendapatkan maklumat
tentang sekolah dengan bimbingan guru.
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi
pelajaran.
5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK Kreativiti dan inovatif


BBM Buku teks, buku latihan
Penilaian Soalan (Lisan atau bertulis)
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______


murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas
dalam sesi akan datang.

PdP ditunda
kerana
..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


SEJARAH TAHUN 4
Tarikh
Masa
Kelas
Tajuk MARI BELAJAR SEJARAH
Unit Sekolah Kebanggaan Saya
Standard Kandungan 1.3 Sejarah sekolah
Standard Pembelajaran 1.3.4
Nilai Kenegaraan K1.3.9
Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;
1. Menyatakan cogan kata, visi dan misi sekolah.
Aktiviti Pengayaan (Buku Teks: 36-37)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid memahami kepentingan identity pada setiap sekolah.
3. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi
pelajaran.
4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK Kreativiti dan inovatif


BBM Buku teks, buku latihan
Penilaian Soalan (Lisan atau bertulis)
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______


murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas
dalam sesi akan datang.

PdP ditunda
kerana
..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


SEJARAH TAHUN 4

Tarikh
Masa
Kelas
Tajuk MARI BELAJAR SEJARAH
Unit Sekolah Kebanggaan Saya
Standard Kandungan 1.3 Sejarah sekolah
Standard Pembelajaran 1.3.5
Nilai Kenegaraan K1.3.7
Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;
1. Menyatakan maksud warna dan simbol pada lencana dan
bendera sekolah.
Aktiviti Pengayaan (Buku Teks: 38-39)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid menyatakan maksud warna dan simbol pada lencana
dan bendera sekolah.
3. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi
pelajaran.
4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK Kreativiti dan inovatif


BBM Buku teks, buku latihan
Penilaian Soalan (Lisan atau bertulis)
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______


murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas
dalam sesi akan datang.

PdP ditunda
kerana
..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


SEJARAH TAHUN 4

Tarikh
Masa
Kelas
Tajuk MARI BELAJAR SEJARAH
Unit Sekolah Kebanggaan Saya
Standard Kandungan 1.3 Sejarah sekolah
Standard Pembelajaran 1.3.6
Nilai Kenegaraan K1.3.7
Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;
1. Menyatakan struktur organisasi pentadbiran sekolah.

Aktiviti Pengayaan (Buku Teks: 40)


1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid memahami struktur organisasi pentadbiran sekola
3. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi
pelajaran.
4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK Kreativiti dan inovatif


BBM Buku teks, buku latihan
Penilaian Soalan (Lisan atau bertulis)
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______


murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas
dalam sesi akan datang.

PdP ditunda
kerana
..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


SEJARAH TAHUN 4

Tarikh
Masa
Kelas
Tajuk MARI BELAJAR SEJARAH
Unit Sekolah Kebanggaan Saya
Standard Kandungan 1.3 Sejarah sekolah
Standard Pembelajaran 1.3.6
Nilai Kenegaraan K1.3.7
Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;
1. Menyatakan struktur organisasi pentadbiran sekolah.

Aktiviti Pemulihan (Buku Teks: 28)


1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid memahami tugas dan peranan pentadbir sekolah.
3. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi
pelajaran.
4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK Kreativiti dan inovatif


BBM Buku teks, buku latihan
Penilaian Soalan (Lisan atau bertulis)
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______


murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas
dalam sesi akan datang.

PdP ditunda
kerana
..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


SEJARAH TAHUN 4

Tarikh
Masa
Kelas
Tajuk MARI BELAJAR SEJARAH
Unit Sekolah Kebanggaan Saya
Standard Kandungan 1.3 Sejarah sekolah
Standard Pembelajaran
Nilai Kenegaraan K1.3.7, K1.3.8, K1.3.9
Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;
1. Menjelaskan tentang tanggungjawab sebagai seorang murid.

Aktiviti Pemulihan (Buku Teks:42)


1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid menjelaskan tentang tanggungjawab sebagai seorang
murid.
3. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi
pelajaran.
4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK Kreativiti dan inovatif


BBM Buku teks, buku latihan
Penilaian Soalan (Lisan atau bertulis)
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______


murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas
dalam sesi akan datang.

PdP ditunda
kerana
..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


SEJARAH TAHUN 4

Tarikh
Masa
Kelas
Tajuk MARI BELAJAR SEJARAH
Unit Sekolah Kebanggaan Saya
Standard Kandungan 1.3 Sejarah sekolah
Standard Pembelajaran
Nilai Kenegaraan
Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;
1. Menjawab soalan-soalan penilaian dengan betul.
Aktiviti Penilaian (Buku teks: 43-44)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid menguji diri sendiri dengan menjawab soalan penilaian
dalam buku teks.
3. Murid mendengar guru membuat tentang isi pelajaran.
EMK Kreativiti dan inovatif
BBM Buku teks, buku latihan
Penilaian Soalan (Lisan atau bertulis)
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______


murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas
dalam sesi akan datang.

PdP ditunda
kerana
..

Anda mungkin juga menyukai