Anda di halaman 1dari 4

PUSAT LATIHAN TEKNOLOGI TINGGI

(ADTEC) BINTULU
JABATAN TENAGA MANUSIA
(KOD PB : K 01106)
PENILAIAN PENGETAHUAN 1
KOD/NAMA BIDANG MC-024-4:2012-C04 WELDING TECHNOLOGY MANAGEMENT

TAHAP/SEMESTER 4 / SEM 4
KOD & TAJUK UNIT
CU 4 WELDING ACTIVITIES SUPERVISION
KOMPETENSI
KOD & TAJUK KURSUS /
DMK 4122 WELDING SUPERVISORY FUNCTION
MODUL
4.01 IDENTIFY WELDING PROJECTS SCOPE OF WORKS.

4.02 DEVELOPE SUPERVISION ACTIVITIES SCHEDULE.

4.03 CARRY OUT SUPERVISION OF WELDING


ACTIVITIES.
AKTIVITI KERJA (WA) 4.04 LIAISE WITH PROJECT AND ENGINEERING
MANAGEMENT TEAM, CUSTOMER AND OTHER
INSPECTION AUTHORITY.

4.05 COMPILE WELDING SUPERVISION ACTIVITIES


REPORT.

NAMA CALON

NDP

TARIKH PENILAIAN

TEMPOH PENILAIAN 2 JAM

PEMARKAHAN

BAHAGIAN MARKAH
A / 60
JUMLAH %

KEPUTUSAN TERAMPIL / BELUM TERAMPIL*


TANDATANGAN PEGAWAI PENILAI
(PP)
NAMA PP
*Markah terampil minimum adalah 60 % berdasarkan Panduan Pembangunan Bahan
Pengajaran Bertulis (WIM) dan Penilaian JPK Ogos 2014
Bahagian A
Arahan : Kertas ini mengandungi LAPAN (8) soalan. Jawab semua
soalan

1. Berikan definisi organisasi

(5 markah)

2. Apa yang anda faham tentang pengurusan di dalam organisasi?


(5 markah)

3. Nyatakan EMPAT (4) ciri ciri organisasi

(8 markah)

4. Sebagai seorang penyelia, apakah LIMA (5) proses perancangan yang anda
gunakan dalam merancang sesuatu matlamat di dalam organisasi.

(10 markah)

5. Jika mengimpal keluli karbon dengan proses GTAW polarity jenis DCEN lebih
popular dan sering digunakan. Mengapa perkara ini terjadi?

(6 markah)

6. Apakah yang dimaksudkan dengan Duty Cycle mesin kimpalan

(4 markah)

7. Apa yang dimaksudkan dengan WPS. Jelaskan informasi yang ada pada
WPS.

(10 markah)

8. Tentukan kos mengimpal jika panjang kumai 86 meter mengikut data yang
diberikan di bawah.

Welder Labor Rate RM20/hr


Overhead Rate 32 %
Power Cost 0.16RM/kwhr
Operator Factor (SMAW) 0.25
Electrode Cost RM 2.30/kg
Deposition Efficiency 65%
Weld Travel Speed 6.60 mm/sec
Electrode Diameter 3.2mm
Amperes 130 A
Volts 22 V
Deposition Rate 1.27 kg/hr

(12 markah)
Rumus