Anda di halaman 1dari 1

Setelah tamatnya zaman Gelap di Eropah, bermula zaman Renaisaance mulai abad ke-15

di beberapa buah kota di Itali dan seterusnya merebak ke seluruh Eropah sehingga
akhirnya muncul pula pemerintahan mutlak pada abad.Perbandingan kritis ciri-ciri
negara feudal dan negara moden di Eropah