Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KELAS TAHUN 2


TARIKH / HARI 3 APRIL 2017 ISNIN MASA 7.40 PAGI 8.40 PAGI
TEMA / TAJUK KELUARGAKU ADIL
STANDARD 8.1 Menunjukkan Sikap Adil dalam Keluarga
KANDUNGAN
STANDARD 8.1.1 Menyenaraikan contoh keadilan dalam keluarga
PEMBELAJARAN 8.1.2 Menceritakan kepentingan bersikap adil dalam keluarga
8.1.3 Menyatakan perasaan bersikap adil sesama ahli keluarga
8.1.4 Mengamalkan sikap adil sesama ahli keluarga
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
PEMBELAJARAN 1. Menyenaraikan sekurang-kurangnya dua contoh keadilan
dalam keluarga
2. Menceritakan kepentingan bersikap adil dalam keluarga
3. Menyatakan kesan bersikap adil sesama ahli keluarga
AKTIVITI 1. Murid ditanya pembelajaran sebelum ini.
2. Murid menyenaraikan contoh keadilan dalam keluarga
PEMBELAJARAN
3. Murid menceritakan kepentingan bersikap adil
4. Murid membuat latihan dalam buku tulis
5. Murid menyatakan kesan bersikap adil
6. Guru merumus isi pelajaran dan nilai murni.
BBB o Buku teks, buku kerja, buku tulis
STRATEGI o KB Menjana idea
PEMBELAJARAN o KP Verbal linguistik, interpersonal
NILAI o Keadilan
REFLEKSI o ____/____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan
diberi latihan pengayaan / pengukuhan
o ____/____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan
diberi latihan pemulihan
o ____/____ orang murid tidak hadir