Anda di halaman 1dari 1

RUBRIK PEMARKAHAN PROJEK BUKU SKRAP SEJARAH

Nama:_________________________________________ Tahun:________________

BIL KATEGORI DAN LEMAH SEDERHANA CEMERLANG MARKAH


PEMBERATAN 0-5 6-8 9-10
1) Beberapa perkara 1) Mengandungi 1) Maklumat lengkap
1 Isi Kandungan utama dan beberapa topik dan ditambah dengan
maklumat tidak utama tetapi kurang butiran yang tepat dan
lengkap terperinci sesuai /10
2) Huraian isi kurang 2) Huraian isi yang 2) Huraian isi lengkap
jelas. sesuai dan jelas.
1) Kurang kreatif dan 1) Mempunyai 1) Mempunyai
2 Kreativiti dan mengambil kekreatifan dan kekreatifan dan
Keaslian daripada sumber keaslian. keaslian serta mampu
lain. menarik perhatian
umum. /10
2) Bahan rujukan 2) Bahan rujukan yang
yang sedikit. sesuai. 2) Pelbagai bahan
rujukan.
1) Reka bentuk dan 1) Reka bentuk dan 1) Reka bentuk dan
3 Reka bentuk paparan yang paparan brosur paparan brosur
yang betul tetapi kelihatan seperti
salah.
kurang menarik brosur yang sebenar. /10
2) Kurang cantik.
2) Sesuai 2) Amat sesuai dan
cantik.
Penggunaan Penggunaan Penggunaan tatabahasa
4 Tatabahasa tatabahasa dan ejaan tatabahasa dan ejaan dan ejaan yang baik,
yang lemah yang baik tetapi masih
perlu diperbaiki.
jelas dan tidak
mengandungi kesalahan.
/10
1) Menggunakan 1) Menggunakan 1) Menggunakan ilustrasi
5 Ilustrasi ilustrasi yang ilustrasi hanya yang pelbagai,
sedikit atau tiada sekadar mencukupi menarik dan sesuai.
langsung. syarat.
2) Penyusunan 2) Penyusanan gambar /10
2) Penyusunan gambar- gambar menarik.
gambar-gambar yang sesuai.
yang kurang
menarik.
JUMLAH MARKAH /50
PERATUS (%100)

Anda mungkin juga menyukai