Anda di halaman 1dari 1

Ahmad Hj Baharuddin. (2007). Menjadi Survivor dalam Dunia Penuh Cabaran.

Kuala Lumpur:
PTS Millenia Sdn. Bhd.
Azhar Hj Mad Aros. (2002). Tamadun Islam dan Tamadun Asia. Shah Alam: Fajar Bakti.
Kamus Dewan edisi keempat. (2007). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka
Mohd Razimi Husin. (2013). Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS). Selangor: Oxford Fajar
Sdn. Bhd.