Anda di halaman 1dari 2

CADANGAN RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

(KELAS PELBAGAI KECERDASAN)


RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Mata Pelajaran dan Bahasa Malaysia Tahun 1 Bestari
Kelas
Tema/Tajuk Bersih dan sihat/keluarga Devi
Masa 7.30 pagi -8.30 pagi
1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi
SK bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan
ayat dengan betul.
Fokus Utama
1.2. Mendengar, memahami, menyebut, dan mengeja
SP 4 perkataan yang mengandungi suku kata terbuka
dan tertutup dengan betul dan tepat.
3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang
SK
diberi dengan betul dan kemas.
3.2. Menulis perkataan yang mengandungi dua atau tiga
Fokus Sampingan
4 suku kata diftong, vokal berganding, digraf dan
SP
konsonan bergabung dengan betul dan tulisan yang
kemas.
2.0 Membaca suku kata
2.3 Membaca dan membunyikan suku kata tertutup
Literasi MA1 KVKK.
3.0 Membina dan menulis suku kata
3.3 Membina dan menulis suku kata tertutup KVKK
Objektif Pembelajaran Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
1. Menyebut sekurang-kurangnya 5 daripada 8 perkataan
dengan betul.
2. Menulis sekurang-kurangnya 5 daripada 8 perkataan
dengan betul.
Objektif Literasi
1. Sekurang-kurangnya 4 daripada 5 murid dapat mengeja
dan membunyikan suku kata KVKK dengan betul.
2. Sekurang-kurangnya 3 daripada 5 murid dapat membina
dan menulis perkataan KVKK dengan betul.
Aktiviti Aktiviti Perdana
1. Guru mengarahkan murid mengemas kelas mengikut
jadual.
2. Membaca perkataan dengan sebutan yang betul.
3. Cara menjaga kebersihan.
4. Menulis perkataan berdasarkan gambar.
Aktiviti Literasi
1. Menyebut suku kata KVKK
2. Mencantum kad suku kata KVKK
3. Memadankan perkataan dan gambar dan tulis semula

EMK Kecerdasan Pelbagai verbal linguistik


Kontekstual pengalaman sedia ada
KMD sebab dan akibat
Nilai murni berbudi bahasa, jujur

Bahan Bantu Belajar Kad suku kata, carta, gambar gotong-royong, kad perkataan,
huruf,
Penilaian Pengajaran Murid dapat menceritakan bagaimana cara menjaga kebersihan
dan Pembelajaran diri.
Refleksi 1. Murid-murid dapat menyebut 6 daripada 8 perkataan
dengan betul.
2. Semua murid dapat menulis perkataan dengan kemas
dan betul. Murid yang belum menguasai akan diberi
bimbingan.
3. Murid yang menguasai akan diberi latihan pengayaan.

Literasi
1. 4 orang murid dapat menyebut 3 daripada 5 suku kata
KVKK dengan betul.
2. 3 orang murid dapat menulis 3 daripada 5 suku kata
KVKK dengan betul.
3. Murid yang tidak menguasai terus dibimbing supaya
dapat menyebut dan menulis perkataan yang
mengandungi suku kata terbuka yang didengar dengan
betul dan tepat