Anda di halaman 1dari 1

AKTIVITI BULAN BAHASA MELAYU SK AMPANGAN AKTIVITI BULAN BAHASA MELAYU SK AMPANGAN)

CARI PERKATAAN TERSEMBUNYI - TAHUN 2 CARI PERKATAAN TERSEMBUNYI - TAHUN 2

NAMA: ______________________________ TAHUN :____________ NAMA:_____________________________ TAHUN:


________________
(SEKOLAH SAYA)
(SEKOLAH SAYA)
1. KANTIN 6. GURU
2. PEJABAT 7. SUKAN 1. KANTIN 6. GURU
3. MAKMAL 8. UJIAN 2. PEJABAT 7. SUKAN
4. BUKU 9. TANDAS 3. MAKMAL 8. UJIAN
5. MEJA 4. BUKU
10. PENSEL A B C D B U K U E F 9. TANDAS

A B C D B U KP UO EN FM L K J I H G 5. MEJA
10. PENSEL
P O N M L K J Q I P HR GM E J A S T U
Q P R M E J AM SE TA UZ Y T N X W V
M E A Z Y T NA X J WB VC D A E F G H
A J B C D A EK FA GN HT I N I J K L
K A N T I N IM J B KL L J M D N O P E
M B L J M D NA OA PU EQ R A S T U S
A A U Q R A SL TT UV SW X S U K A N
L T V W X S UG KF AE ND C B A Z Y E
G F E D C B AH Z I YG EU R U J K L P
H I G U R U J K L P