Anda di halaman 1dari 4

TUTORIAL 1 & 2 (Bab 1 & 2) -2 jam

BANDING BEZA ANTARA BIMBINGAN, KAUNSELING DAN


PSIKOTERAPI. GUNAKAN PENYUSUNAN GRAFIK UNTUK
MENUNJUKKAN PERBEZAAN.

Dari segi
Takrifan
Matlamat
Prinsip
Falsafah
Jenis perkhidmatan bimbingan
Jenis perkhidmatan kaunseling
Kepentingan bimbingan, kaunseling, psikoterapi

TUTORIAL 3 & 4 (Bab 3)- 2 jam


CARA PENGUMPULAN MAKLUMAT MURID
TEKNIK UJIAN
PENCAPAIAN AKADEMIK
UJIAN KECERDASAN
UJIAN KECENDERUNGAN BAKAT
UJIAN MINAT KERJAYA
UJIAN PERSONALITI EMOSI
UJIAN SARINGAN
UJIAN DIAGNOSIS
UJIAN APTITUD
UJIAN SIKAP
LAIN-LAIN UJIAN
TEKNIK BUKAN UJIAN
AUTOBIOGRAFI MURID
REKOD ANEKDOT
KAD KUMULATIF MURID
SOAL SELIDIK
TEMU BUAL
PEMERHATIAN
SOSIOMETRI
SOSIOGRAM
KAD 001/002
LAIN-LAIN UJIAN

TUTORIAL 5 & 6 (BAB 4) -2jam


TEORI-TEORI KAUNSELING
BANDING BEZA ANTARA 3 TEORI BEHAVIORIS,
PEMUSATAN PERORANGAN DAN RASIONAL EMOTIF
TERAPI
TAKRIFAN
KEKUATAN
KELEMAHAN

TUTORIAL 7, 8, 9 (BAB 5)- 3 jam


KEMAHIRAN-KEMAHIRAN ASAS KAUNSELING
BINCANGKAN LIMA KEMAHIRAN ASAS KAUNSELING
BINCANGKAN KEPENTINGAN SETIAP TAHAP
KAUNSELING
BINCANGKAN PERBEZAAN PELAKSANAAN
KAUNSELING INDIVIDU DAN KELOMPOK

TUTORIAL 10, 11, 12, 13, 14 (BAB 6 & 7) 5 jam


INTERVENSI KAUNSELING KANAK-KANAK
Terapi bermain
Terapi bercerita
Terapi seni (art therapy)
Terapi muzik 22 JAM
Kaunseling biblio
Sokongan transisi utk
murid-murid keperluan khas

KAUNSELING KELOMPOK
Asas kelompok
Pemilihan ahli kelompok
Jenis-jenis kelompok
Proses kaunseling kelompok
22 JAM
Peranan kaunselor sebagai pemudahcara
Dinamika dalam kelompok

TUTORIAL 15 (BAB 8) 1 jam


ASAS KERJAYA DAN MEMAHAMI DIRI PELAJAR
Menjalankan satu ujian psikologi/inventori.

Bincangkan implikasi ujian.