Anda di halaman 1dari 1

OBJEKTIF KAJIAN

i. Mengenalpasti faktor memori jangka panjang & jangka pendek terhadap DST

ii. Membandingkan pengunaan DST terhadap memori jangka pendek & jangka
panjang pengguna

iii. Mengenalpasti perhubungan memori jangka pendek & jangka panjang melalui
DST

iv. Menganalisa prinsip HCI bersesuaian dengan memori pengguna melalui DST

PERSOALAN KAJIAN

i. Adakah prinsip HCI bersesuaian dengan memori pengguna melalui DST

ii. Apakah faktor yang dapat mengenalpasti memori jangka pendek & jangka
panjang terhadap DST

iii. Adakah wujud perhubungan di antara memori jangka pendek & jangka panjang
melalui DST

iv. Apakah perbezaan penggunaan DST terhadap memori jangka pendek & jangka
panjang melalui DST

HIPOTESIS KAJIAN ????