Anda di halaman 1dari 2

PK01 Pengurusan Panitia

PK01/3

SEKOLAH KEBANGSAAN TEBRAU BAKAR BATU


LAPORAN PROGRAM

1. Nama Program : Cinta Rasul

2. Tarikh : Januari - November

3. Hari / Masa : Ahad - Khamis / PdP

4. Tempat : Bilik Darjah SK Tebrau Bakar Batu

5. Objektif : Murid dapat menerapkan nilai-nilai Islam dalam


kehidupan.

6. Sasaran : Tahun 1-6

7. Butiran aktiviti : 1. Taklimat program telah diusulkan dalam mesyuarat


Panitia Pendidikan Islam.
2. Program penerapan nilai-nilai Islam diselitkan
ketika PdP.

8. Penilaian Program : Program berjalan dengan lancar

8.1 Kekuatan Program : 1. Program tersebut telah berjalan dengan lancar


2. Guru Pendidikan Islam memberikan
kerjasama dengan baik.

8.2 Kelemahan Program : Tiada

8.3 Cadangan Penambahbaikan :Diberikan modul khas untuk semua guru


yang terlibat.

9. Dokumentasi Bergambar : Rujuk lampiran yang disediakan

Disediakan : Disahkan :

.. ...
(MOHAMMAD ARIFF BIN AZIZAN) (NORLE AZURALE BINTI MOHD NOR)
UNIT DAKWAH GPK HAL EHWAL MURID
SK TEBRAU BAKAR BATU SK TEBRAU BAKAR BATU

Hak Cipta Terpelihara Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor


19 Mac 2012 - Keluaran 03 | Pindaan 00
PK01 Pengurusan Panitia

Hak Cipta Terpelihara Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor


19 Mac 2012 - Keluaran 03 | Pindaan 00

Anda mungkin juga menyukai