Anda di halaman 1dari 2

Definisi Diskalkulia

Diskalkulia ialah satu masalah pembelajaran dalam Matematik


Diskalkulia ialah satu istilah umum untuk kesukaran Matematik yang teruk. Ia meliputi
semua jenis masalah Matematik daripada ketidakupayaan untuk memahami konsep nombor
sehingga ketidakupayaan untuk mengaplikasi prinsip Matematik dalam menyelesaikan
masalah. Diskalkulia merupakan satu jenis masalah pembelajaran yang dapat dilayani
dalam pendidikan khas.

Diskalkulia Punca Diskalkulia dan Ketidakupayaan Matematik

Sama seperti masalah pembelajaran yang lain, diskalkulia dipercayai melibatkan pusat
memproses bahasa dan imej visual otak. Bukti mencadangkan bahawa masalah
pembelajaran seperti diskalkulia mungkin diwarisi ataupun berpunca daripada masalah
perkembangan otak. Pendedahan kepada toksin prenatal serta alam sekeliling (seperti cat
plumbum) boleh menjadi punca utama.

Memahami Diskalkulia Ciri-ciri Diskalkulia dan Ketidakupayaan Matematik


Diskalkulia meliputi pelbagai jenis kesukaran Matematik. Diskalkulia melibatkan
ketidakupayaan untuk memahami konsep nombor serta kuantitinya. Murid Diskalkulia tidak
dapat memahami asas operasi tambah dan tolak. Mereka tidak dapat memahami masalah
yang kompleks seperti darab, bahagi dan masalah lain yang abstrak. Oleh sebab mereka
tidak memahami konsep Matematik, mereka tidak dapat mengingatinya dan tidak dapat
membina konsep yang lain berdasarkan konsep asas tersebut untuk menguasai masalah
yang lebih kompleks.

Rawatan untuk Diskalkulia Penilaian dan Program Pendidikan Individu

Jika anda mengesyaki anak diri mempunyai diskalkulia, anda boleh merujuk kepada
penilaian diskalkulia untuk menentukan diagnosis. Kemungkinan besar, sekolah akan
menilai untuk menentukan sama ada anak anda mempunyai masalah pembelajaran dalam
Matematik daripada menggunakan istilah diskalkulia. Hal ini memerlukan satu pentaksiran
untuk mengenalpasti kesilapan yang spesifik setiap kanak-kanak lakukan. Jika kanak-kanak
anda memenuhi syarat untuk pendidikan khas, guru-guru akan membentuk satu program
pendidikan individu. Strategi secara umumnya dilaksanakan untuk membangunkan kosa
kata Matematik serta pemahaman konsep serta operasi Matematik.

Memahami Diskalkulia Miskonsepsi Tentang Diskalkulia


Individu yang mempunyai masalah pembelajaran seperti diskalkulia menghadapi risiko
untuk dilihat sebagai kurang berkemampuan berbanding dengan yang sebenarnya. Namun,
mereka mempunyai keupayaan yang umum untuk belajar yang setanding ataupun lebih
tinggi berbanding dengan rakan sebaya mereka. Mereka hanya mempunyai masalah
spesifik dalam sesetengah bidang. Pada hakikatnya, murid yang menghadapi masalah
pembelajaran mempunyai banyak cara menyelesaikan masalah secara kreatif dan boleh
mencapai baik dengan arahan khas yang sesuai.

Memahami Diskalkulia Pentaksiran Diskalkulia (Masalah Pembelajaran dalam Matematik)

Terdapat sesetengah pentaksiran yang dipasarkan khas sebagai ujian diskalkulia. Adalah
menjadi satu kemungkinan bahawa penilai dapat mengenalpasti jika seorang kanak-kanak
mempunyai diskalkulia dan masalah pembelajaran dalam Matematik melalui beberapa jenis
diagnostik Matematik, semakan hasil kerja murid serta penilaian kognitif. Dengan apa-apa
pentaksiran yang dibuat, adalah menjadi isu paling penting bahawa pentaksir dapat
mengenalpasti defisit khusus yang mempengaruhi kebolehan Matematik dalam keupayaan
Matematik bagi membolehkan guru membentuk arahan yang sesuai dalam menangani
masalah ini.

Diskalkulia Apa yang Harus Dilakukan Jika Mengesyaki Anak Sendiri Ada Diskalkulia

Jika anda mempercayai bahawa anak sendiri ada diskalkulia dan berkemungkinan
bermasalah pembelajaran, menghubungi guru besar sekolah ataupun kaunselor untuk
mendapatkan informasi tentang cara-cara meminta pentaksiran terhadap anak tersebut.

Bagi murid di kolej ataupun program vokasional, pejabat penasihat sekolah tersebut dapat
membantu dalam mencari sumber yang sesuai.

Memahami Diskalkulia Diskalkulia Merupakan Istilah yang Jarang Digunakan di Sekolah

Sekolah anak anda berkemungkinan tidak menggunakan istilah diskalkulia, tetapi ia tetap
boleh menilai masalah pembelajaran anak anda dengan sesuai. Biasanya, sekolah awam
menggunakan label dan bahasa dari peraturan IDEA regulations. Diskalkulia merupakan
istilah diagnostik yang dijumpai dalam sistem diagnostik psikiatrik. Sekolah
mempertimbangkan ia sebagai salah satu jenis gangguan Matematik yang boleh dilayani
bawah label masalah pembelajaran.

Anda mungkin juga menyukai