Anda di halaman 1dari 23

MODUL PEREKODAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID

TAHUN PERSEKOLAHAN:
NAMA SEKOLAH:
KELAS:
NAMA GURU KELAS :

Arahan:
1. Sila lengkapkan maklumat No Mykid/Surat Beranak/Dokumen dan Nama Murid.
2. Sila pilih jantina murid.

JANTINA
NO. MYKID/ SURAT BERANAK/
BIL NAMA MURID
DOKUMEN

1 1 A

2 2 B

3 3 C

4 4 D

5 5 E

6 6 F

7 7 G

8 8 H

9 9 I

10 10 J

11 11 K

12 12 L

13 13 M

14 14 N

15 15 O

16 16 P

17 17 Q

18 18 R

19 19 S

20 20 T

21 21 U

22 22 V

23 23 W

24 24 X

25 25 Y

26 26 Z

27 27 AA

28 28 AB

29 29 AC

30 30 AD

31 31 AE

32 32 AF

33 33 AG

34 34 AH

35 35 AI

36 36 AJ

37 37 AK

38 38 AL

39 39 AM

40 40 AN

41 41 AO

42 42 AP

43 43 AQ

44 44 AR

45 45 AS

46 46 AT

47 47 AU

48 48 AV

49 49 AW

50 50 AX
0
PELAPORAN PENTAKSIRAN SEKOLAH
TAHUN

Nama Murid : A
No MyKid/Surat Beranak/Dokumen : 1
Tahun :

GRED PENCAPAIAN UJIAN PENYATAAN DESKRIPTOR PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID


MATA PELAJARAN
PENGGAL KEMAHIRAN BAND
Lisan

Bacaan
BAHASA MELAYU
Tulisan

Lisan

BAHASA INGGERIS Baca

Tulis

Mendengar dan Bertutur

BAHASA ARAB Membaca

Menulis

BAHASA CINA

BAHASA TAMIL

Mending Enggau Bejaku

BAHASA IBAN Macha

Nulis

Mokinongou Om Moboros

BAHASA KADAZAN Mambasa


DUSUN
Monuat

Nombor dan Operasi


MATEMATIK
Sukatan dan Geometri

Sains Hayat : Benda Hidup dan Benda


Bukan Hidup

Sains Hayat : Manusia

Sains Hayat: Haiwan

Sains Hayat : Tumbuhan

Sains Fizikal : Mata Untuk Melihat


DUNIA SAINS
TEKNOLOGI - ELEMEN Sains Fizikal : Hidung Untuk Menghidu
SAINS
Sains Fizikal : Lidah Untuk Merasa

Sains Fizikal : Kulit Untuk Menyentuh dan


Merasa

Sains Fizikal : Telinga Untuk Mendengar

Sains Bahan : Timbul dan Tenggelam

Teknologi dan Kehidupan Lestari : Reka


Bentuk

Penggunaan Perkakasan Komputer dan


Sumber TMK

DUNIA SAINS
TEKNOLOGI - ELEMEN
TEKNOLOGI MAKLUMAT
Penggunaan Perisian Aplikasi Komputer
DAN KOMUNIKASI

Al-Quran

Akidah

Ibadah
PENDIDIKAN ISLAM
Sirah

Adab

Jawi

PENDIDIKAN MORAL Diri Saya

Kemahiran - Konsep Pergerakan

Mukasurat 2 dari 23
0
PELAPORAN PENTAKSIRAN SEKOLAH
TAHUN

Nama Murid : A
No MyKid/Surat Beranak/Dokumen : 1
Tahun :

GRED PENCAPAIAN UJIAN PENYATAAN DESKRIPTOR PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID


MATA PELAJARAN
PENGGAL KEMAHIRAN BAND
Pergerakan Asas

Gimnastik Asas

Akuatik Asas

Rekreasi dan Kesenggangan


PENDIDIKAN JASMANI
Kecergasan - Konsep Kecergasan

Kapasiti Aerobik

Kelenturan

Kekuatan dan Daya Tahan Otot

Komposisi Badan

Kesihatan Fizikal

PENDIDIKAN KESIHATAN Kesihatan Mental, Emosi dan Sosial

Kesihatan Persekitaran

Persepsi Estetik, Aplikasi Seni, Ekspresi


DUNIA SENI VISUAL Kreatif dan Apresiasi Seni

Kognitif (Teori)

Nyanyian

Alat Muzik

DUNIA MUZIK
Etika - Nilai: jujur, rajin, bersyukur,
prihatin, kerjasama, menghargai masa,
kasih sayang, bertolak ansur, hormat
menghormati, patriotik, menyanjung
budaya, menghargai alam sekitar

Ulasan Guru Kelas:

......................
0
(Guru Kelas)
05 April 2017

Mukasurat 3 dari 23
0
NTAKSIRAN SEKOLAH
AHUN

Murid : A
Beranak/Dokumen : 1
hun :

NYATAAN DESKRIPTOR PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID


PENYATAAN DESKRIPTOR
#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

Mukasurat 4 dari 23
0
NTAKSIRAN SEKOLAH
AHUN

Murid : A
Beranak/Dokumen : 1
hun :

NYATAAN DESKRIPTOR PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID


PENYATAAN DESKRIPTOR
#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

* Murid menguasai Band Tertinggi

Mukasurat 5 dari 23
RUMUSAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID
TAHUN PERSEKOLAHAN 0
NAMA SEKOLAH 0
KELAS 0
MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU
NAMA GURU MATA PELAJARAN :

* Murid menguasai Band Tertinggi

JANTINA
GRED KEMAHIRAN
NO. MYKID/ SURAT
BIL NAMA MURID PENCAPAIAN
BERANAK/ DOKUMEN
UJIAN PENGGAL Lisan Bacaan Tulisan

1 1 A

2 2 B

3 3 C

4 4 D

5 5 E

6 6 F

7 7 G

8 8 H

9 9 I

10 10 J

11 11 K

12 12 L

13 13 M

14 14 N

15 15 O

16 16 P

17 17 Q

18 18 R

19 19 S

20 20 T

21 21 U

22 22 V

23 23 W

24 24 X

25 25 Y

26 26 Z

27 27 AA

28 28 AB

29 29 AC

30 30 AD

31 31 AE

32 32 AF

33 33 AG

34 34 AH

35 35 AI

36 36 AJ

37 37 AK

38 38 AL

39 39 AM

40 40 AN

41 41 AO

42 42 AP

43 43 AQ

44 44 AR

45 45 AS

46 46 AT

47 47 AU

48 48 AV

49 49 AW

50 50 AX
RUMUSAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID
TAHUN PERSEKOLAHAN 0
NAMA SEKOLAH 0
KELAS 0
MATA PELAJARAN BAHASA INGGERIS
NAMA GURU MATA PELAJARAN :

* Murid menguasai Band Tertinggi

JANTINA
GRED KEMAHIRAN
NO. MYKID/ SURAT
BIL NAMA MURID PENCAPAIAN
BERANAK/ DOKUMEN
UJIAN PENGGAL Lisan Baca Tulis

1 1 A

2 2 B

3 3 C

4 4 D

5 5 E

6 6 F

7 7 G

8 8 H

9 9 I

10 10 J

11 11 K

12 12 L

13 13 M

14 14 N

15 15 O

16 16 P

17 17 Q

18 18 R

19 19 S

20 20 T

21 21 U

22 22 V

23 23 W

24 24 X

25 25 Y

26 26 Z

27 27 AA

28 28 AB

29 29 AC

30 30 AD

31 31 AE

32 32 AF

33 33 AG

34 34 AH

35 35 AI

36 36 AJ

37 37 AK

38 38 AL

39 39 AM

40 40 AN

41 41 AO

42 42 AP

43 43 AQ

44 44 AR

45 45 AS

46 46 AT

47 47 AU

48 48 AV

49 49 AW

50 50 AX
RUMUSAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID
TAHUN PERSEKOLAHAN 0
NAMA SEKOLAH 0
KELAS 0
MATA PELAJARAN MATEMATIK
NAMA GURU MATA PELAJARAN :

* Murid menguasai Band Tertinggi

TAJUK

JANTINA
GRED
NO. MYKID/ SURAT
BIL NAMA MURID PENCAPAIAN
BERANAK/ DOKUMEN Nombor dan Sukatan dan
UJIAN PENGGAL
Operasi Geometri

1 1 A

2 2 B

3 3 C

4 4 D

5 5 E

6 6 F

7 7 G

8 8 H

9 9 I

10 10 J

11 11 K

12 12 L

13 13 M

14 14 N

15 15 O

16 16 P

17 17 Q

18 18 R

19 19 S

20 20 T

21 21 U

22 22 V

23 23 W

24 24 X

25 25 Y

26 26 Z

27 27 AA

28 28 AB

29 29 AC

30 30 AD

31 31 AE

32 32 AF

33 33 AG

34 34 AH

35 35 AI

36 36 AJ

37 37 AK

38 38 AL

39 39 AM

40 40 AN

41 41 AO

42 42 AP

43 43 AQ

44 44 AR

45 45 AS

46 46 AT

47 47 AU

48 48 AV

49 49 AW

50 50 AX
RUMUSAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID
TAHUN PERSEKOLAHAN 0
NAMA SEKOLAH 0
KELAS 0
MATA PELAJARAN DUNIA SENI VISUAL
NAMA GURU MATA PELAJARAN :

STANDARD KANDUNGAN

JANTINA
GRED
NO. MYKID/ SURAT
BIL NAMA MURID PENCAPAIAN Persepsi Estetik, Aplikasi
BERANAK/ DOKUMEN
UJIAN PENGGAL Seni, Ekspresi Kreatif dan
Apresiasi Seni

1 1 A

2 2 B

3 3 C

4 4 D

5 5 E

6 6 F

7 7 G

8 8 H

9 9 I

10 10 J

11 11 K

12 12 L

13 13 M

14 14 N

15 15 O

16 16 P

17 17 Q

18 18 R

19 19 S

20 20 T

21 21 U

22 22 V

23 23 W

24 24 X

25 25 Y

26 26 Z

27 27 AA

28 28 AB

29 29 AC

30 30 AD

31 31 AE

32 32 AF

33 33 AG

34 34 AH

35 35 AI

36 36 AJ

37 37 AK

38 38 AL

39 39 AM

40 40 AN

41 41 AO

42 42 AP

43 43 AQ

44 44 AR

45 45 AS

46 46 AT

47 47 AU

48 48 AV

49 49 AW

50 50 AX
RUMUSAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID
TAHUN PERSEKOLAHAN 0
NAMA SEKOLAH 0
KELAS 0
MATA PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN
NAMA GURU MATA PELAJARAN :

* Murid menguasai Band Tertinggi

TAJUK/MODUL

JANTINA
GRED
NO. MYKID/ SURAT
BIL NAMA MURID PENCAPAIAN Kesihatan
BERANAK/ DOKUMEN Kesihatan Kesihatan
UJIAN PENGGAL Mental, Emosi
Fizikal Persekitaran
dan Sosial

1 1 A

2 2 B

3 3 C

4 4 D

5 5 E

6 6 F

7 7 G

8 8 H

9 9 I

10 10 J

11 11 K

12 12 L

13 13 M

14 14 N

15 15 O

16 16 P

17 17 Q

18 18 R

19 19 S

20 20 T

21 21 U

22 22 V

23 23 W

24 24 X

25 25 Y

26 26 Z

27 27 AA

28 28 AB

29 29 AC

30 30 AD

31 31 AE

32 32 AF

33 33 AG

34 34 AH

35 35 AI

36 36 AJ

37 37 AK

38 38 AL

39 39 AM

40 40 AN

41 41 AO

42 42 AP

43 43 AQ

44 44 AR

45 45 AS

46 46 AT

47 47 AU

48 48 AV

49 49 AW

50 50 AX
RUMUSAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID
TAHUN PERSEKOLAHAN 0
NAMA SEKOLAH 0
KELAS 0
MATA PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM
NAMA GURU MATA PELAJARAN :

* Murid menguasai Band Tertinggi

BIDANG/TAJUK

JANTINA
GRED
NO. MYKID/ SURAT
BIL NAMA MURID PENCAPAIAN
BERANAK/ DOKUMEN
UJIAN PENGGAL Al-Quran Akidah Ibadah Sirah Adab Jawi

1 1 A

2 2 B

3 3 C

4 4 D

5 5 E

6 6 F

7 7 G

8 8 H

9 9 I

10 10 J

11 11 K

12 12 L

13 13 M

14 14 N

15 15 O

16 16 P

17 17 Q

18 18 R

19 19 S

20 20 T

21 21 U

22 22 V

23 23 W

24 24 X

25 25 Y

26 26 Z

27 27 AA

28 28 AB

29 29 AC

30 30 AD

31 31 AE

32 32 AF

33 33 AG

34 34 AH

35 35 AI

36 36 AJ

37 37 AK

38 38 AL

39 39 AM

40 40 AN

41 41 AO

42 42 AP

43 43 AQ

44 44 AR

45 45 AS

46 46 AT

47 47 AU

48 48 AV

49 49 AW

50 50 AX
RUMUSAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID
TAHUN PERSEKOLAHAN 0
NAMA SEKOLAH 0
KELAS 0
MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL
NAMA GURU MATA PELAJARAN :

* Murid menguasai Band Tertinggi

JANTINA
GRED TEMA
NO. MYKID/ SURAT
BIL NAMA MURID PENCAPAIAN
BERANAK/ DOKUMEN
UJIAN PENGGAL Diri Saya

1 1 A

2 2 B

3 3 C

4 4 D

5 5 E

6 6 F

7 7 G

8 8 H

9 9 I

10 10 J

11 11 K

12 12 L

13 13 M

14 14 N

15 15 O

16 16 P

17 17 Q

18 18 R

19 19 S

20 20 T

21 21 U

22 22 V

23 23 W

24 24 X

25 25 Y

26 26 Z

27 27 AA

28 28 AB

29 29 AC

30 30 AD

31 31 AE

32 32 AF

33 33 AG

34 34 AH

35 35 AI

36 36 AJ

37 37 AK

38 38 AL

39 39 AM

40 40 AN

41 41 AO

42 42 AP

43 43 AQ

44 44 AR

45 45 AS

46 46 AT

47 47 AU

48 48 AV

49 49 AW

50 50 AX
RUMUSAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID
TAHUN PERSEKOLAHAN 0
NAMA SEKOLAH 0
KELAS 0
MATA PELAJARAN DUNIA SAINS TEKNOLOGI - ELEMEN SAINS
NAMA GURU MATA PELAJARAN :

* Murid menguasai Band Tertinggi

MODUL/STANDARD KANDUNGAN

JANTINA
GRED Sains Sains
NO. MYKID/ SURAT Sains Hayat :
BIL NAMA MURID PENCAPAIAN Fizikal : Fizikal :
BERANAK/ DOKUMEN Benda Hidup Sains Hayat Sains Hayat: Sains Hayat : Sains Fizikal : Lidah
UJIAN PENGGAL Mata Hidung
dan Benda : Manusia Haiwan Tumbuhan Untuk Merasa
Untuk Untuk
Bukan Hidup
Melihat Menghidu

1 1 A

2 2 B

3 3 C

4 4 D

5 5 E

6 6 F

7 7 G

8 8 H

9 9 I

10 10 J

11 11 K

12 12 L

13 13 M

14 14 N

15 15 O

16 16 P

17 17 Q

18 18 R

19 19 S

20 20 T

21 21 U

22 22 V

23 23 W

24 24 X

25 25 Y

26 26 Z

27 27 AA

28 28 AB

29 29 AC

30 30 AD

31 31 AE

32 32 AF

33 33 AG

34 34 AH

35 35 AI

36 36 AJ

37 37 AK

38 38 AL

39 39 AM

40 40 AN

41 41 AO

42 42 AP

43 43 AQ

44 44 AR

45 45 AS

46 46 AT

47 47 AU

48 48 AV

49 49 AW

50 50 AX
GAN

Sains Fizikal : Teknologi dan


Sains Fizikal : Sains Bahan :
Kulit Untuk Kehidupan
Telinga Untuk Timbul dan
Menyentuh Lestari : Reka
Mendengar Tenggelam
dan Merasa Bentuk
RUMUSAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID
TAHUN PERSEKOLAHAN 0
NAMA SEKOLAH 0
KELAS 0
MATA PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI
NAMA GURU MATA PELAJARAN :

* Murid menguasai Band Tertinggi

MODUL/STANDARD KANDUNGAN

JANTINA
GRED
NO. MYKID/ SURAT Rekreasi
BIL NAMA MURID PENCAPAIAN Kemahiran - Kecergasan
BERANAK/ DOKUMEN Pergerakan Gimnastik dan
UJIAN PENGGAL Konsep Akuatik Asas - Konsep Kapasiti Aerobik
Asas Asas Kesenggan
Pergerakan Kecergasan
gan

1 1 A

2 2 B

3 3 C

4 4 D

5 5 E

6 6 F

7 7 G

8 8 H

9 9 I

10 10 J

11 11 K

12 12 L

13 13 M

14 14 N

15 15 O

16 16 P

17 17 Q

18 18 R

19 19 S

20 20 T

21 21 U

22 22 V

23 23 W

24 24 X

25 25 Y

26 26 Z

27 27 AA

28 28 AB

29 29 AC

30 30 AD

31 31 AE

32 32 AF

33 33 AG

34 34 AH

35 35 AI

36 36 AJ

37 37 AK

38 38 AL

39 39 AM

40 40 AN

41 41 AO

42 42 AP

43 43 AQ

44 44 AR

45 45 AS

46 46 AT

47 47 AU

48 48 AV

49 49 AW

50 50 AX
Kekuatan dan
Komposisi
Kelenturan Daya Tahan
Badan
Otot
RUMUSAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID
TAHUN PERSEKOLAHAN 0
NAMA SEKOLAH 0
KELAS 0
MATA PELAJARAN DUNIA SAINS TEKNOLOGI - ELEMEN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI
NAMA GURU MATA PELAJARAN :

* Murid menguasai Band Tertinggi

TAJUK/TEMA/KEMAHIRAN

JANTINA
GRED
NO. MYKID/ SURAT
BIL NAMA MURID PENCAPAIAN Penggunaan Penggunaan
BERANAK/ DOKUMEN
UJIAN PENGGAL Perkakasan Komputer Perisian Aplikasi
dan Sumber TMK Komputer

1 1 A

2 2 B

3 3 C

4 4 D

5 5 E

6 6 F

7 7 G

8 8 H

9 9 I

10 10 J

11 11 K

12 12 L

13 13 M

14 14 N

15 15 O

16 16 P

17 17 Q

18 18 R

19 19 S

20 20 T

21 21 U

22 22 V

23 23 W

24 24 X

25 25 Y

26 26 Z

27 27 AA

28 28 AB

29 29 AC

30 30 AD

31 31 AE

32 32 AF

33 33 AG

34 34 AH

35 35 AI

36 36 AJ

37 37 AK

38 38 AL

39 39 AM

40 40 AN

41 41 AO

42 42 AP

43 43 AQ

44 44 AR

45 45 AS

46 46 AT

47 47 AU

48 48 AV

49 49 AW

50 50 AX
RUMUSAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID
TAHUN PERSEKOLAHAN 0
NAMA SEKOLAH 0
KELAS 0
MATA PELAJARAN DUNIA MUZIK
NAMA GURU MATA PELAJARAN :

* Murid menguasai Band Tertinggi

KEMAHIRAN

JANTINA
GRED
NO. MYKID/ SURAT Etika - Nilai: jujur, rajin, bersyukur, prihatin, kerjasama,
BIL NAMA MURID PENCAPAIAN
BERANAK/ DOKUMEN menghargai masa, kasih sayang, bertolak ansur, hormat
UJIAN PENGGAL Kognitif (Teori) Nyanyian Alat Muzik
menghormati, patriotik, menyanjung budaya,
menghargai alam sekitar

1 1 A

2 2 B

3 3 C

4 4 D

5 5 E

6 6 F

7 7 G

8 8 H

9 9 I

10 10 J

11 11 K

12 12 L

13 13 M

14 14 N

15 15 O

16 16 P

17 17 Q

18 18 R

19 19 S

20 20 T

21 21 U

22 22 V

23 23 W

24 24 X

25 25 Y

26 26 Z

27 27 AA

28 28 AB

29 29 AC

30 30 AD

31 31 AE

32 32 AF

33 33 AG

34 34 AH

35 35 AI

36 36 AJ

37 37 AK

38 38 AL

39 39 AM

40 40 AN

41 41 AO

42 42 AP

43 43 AQ

44 44 AR

45 45 AS

46 46 AT

47 47 AU

48 48 AV

49 49 AW

50 50 AX
RUMUSAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID
TAHUN PERSEKOLAHAN 0
NAMA SEKOLAH 0
KELAS 0
MATA PELAJARAN BAHASA ARAB
NAMA GURU MATA PELAJARAN :

* Murid menguasai Band Tertinggi

JANTINA
GRED KEMAHIRAN
NO. MYKID/ SURAT
BIL NAMA MURID PENCAPAIAN
BERANAK/ DOKUMEN Mendengar
UJIAN PENGGAL Membaca Menulis
dan Bertutur

1 1 A

2 2 B

3 3 C

4 4 D

5 5 E

6 6 F

7 7 G

8 8 H

9 9 I

10 10 J

11 11 K

12 12 L

13 13 M

14 14 N

15 15 O

16 16 P

17 17 Q

18 18 R

19 19 S

20 20 T

21 21 U

22 22 V

23 23 W

24 24 X

25 25 Y

26 26 Z

27 27 AA

28 28 AB

29 29 AC

30 30 AD

31 31 AE

32 32 AF

33 33 AG

34 34 AH

35 35 AI

36 36 AJ

37 37 AK

38 38 AL

39 39 AM

40 40 AN

41 41 AO

42 42 AP

43 43 AQ

44 44 AR

45 45 AS

46 46 AT

47 47 AU

48 48 AV

49 49 AW

50 50 AX
RUMUSAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID
TAHUN PERSEKOLAHAN 0
NAMA SEKOLAH 0
KELAS 0
MATA PELAJARAN BAHASA KADAZAN DUSUN
NAMA GURU MATA PELAJARAN :

* Murid menguasai Band Tertinggi

JANTINA
GRED KEMAHIRAN
NO. MYKID/ SURAT
BIL NAMA MURID PENCAPAIAN
BERANAK/ DOKUMEN Mokinongou Om
UJIAN PENGGAL Mambasa Monuat
Moboros
1 1 A

2 2 B

3 3 C

4 4 D

5 5 E

6 6 F

7 7 G

8 8 H

9 9 I

10 10 J

11 11 K

12 12 L

13 13 M

14 14 N

15 15 O

16 16 P

17 17 Q

18 18 R

19 19 S

20 20 T

21 21 U

22 22 V

23 23 W

24 24 X

25 25 Y

26 26 Z

27 27 AA

28 28 AB

29 29 AC

30 30 AD

31 31 AE

32 32 AF

33 33 AG

34 34 AH

35 35 AI

36 36 AJ

37 37 AK

38 38 AL

39 39 AM

40 40 AN

41 41 AO

42 42 AP

43 43 AQ

44 44 AR

45 45 AS

46 46 AT

47 47 AU

48 48 AV

49 49 AW

50 50 AX
RUMUSAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID
TAHUN PERSEKOLAHAN 0
NAMA SEKOLAH 0
KELAS 0
MATA PELAJARAN BAHASA IBAN
NAMA GURU MATA PELAJARAN :

* Murid menguasai Band Tertinggi

JANTINA
GRED KEMAHIRAN
NO. MYKID/ SURAT
BIL NAMA MURID PENCAPAIAN
BERANAK/ DOKUMEN Mending Enggau
UJIAN PENGGAL Macha Nulis
Bejaku
1 1 A

2 2 B

3 3 C

4 4 D

5 5 E

6 6 F

7 7 G

8 8 H

9 9 I

10 10 J

11 11 K

12 12 L

13 13 M

14 14 N

15 15 O

16 16 P

17 17 Q

18 18 R

19 19 S

20 20 T

21 21 U

22 22 V

23 23 W

24 24 X

25 25 Y

26 26 Z

27 27 AA

28 28 AB

29 29 AC

30 30 AD

31 31 AE

32 32 AF

33 33 AG

34 34 AH

35 35 AI

36 36 AJ

37 37 AK

38 38 AL

39 39 AM

40 40 AN

41 41 AO

42 42 AP

43 43 AQ

44 44 AR

45 45 AS

46 46 AT

47 47 AU

48 48 AV

49 49 AW

50 50 AX
RUMUSAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID
TAHUN PERSEKOLAHAN 0
NAMA SEKOLAH 0
KELAS 0
MATA PELAJARAN BAHASA TAMIL
NAMA GURU MATA PELAJARAN :

* Murid menguasai Band Tertinggi

JANTINA
GRED KEMAHIRAN
NO. MYKID/ SURAT
BIL NAMA MURID PENCAPAIAN
BERANAK/ DOKUMEN
UJIAN PENGGAL

1 1 A

2 2 B

3 3 C

4 4 D

5 5 E

6 6 F

7 7 G

8 8 H

9 9 I

10 10 J

11 11 K

12 12 L

13 13 M

14 14 N

15 15 O

16 16 P

17 17 Q

18 18 R

19 19 S

20 20 T

21 21 U

22 22 V

23 23 W

24 24 X

25 25 Y

26 26 Z

27 27 AA

28 28 AB

29 29 AC

30 30 AD

31 31 AE

32 32 AF

33 33 AG

34 34 AH

35 35 AI

36 36 AJ

37 37 AK

38 38 AL

39 39 AM

40 40 AN

41 41 AO

42 42 AP

43 43 AQ

44 44 AR

45 45 AS

46 46 AT

47 47 AU

48 48 AV

49 49 AW

50 50 AX
RUMUSAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID
TAHUN PERSEKOLAHAN 0
NAMA SEKOLAH 0
KELAS 0
MATA PELAJARAN BAHASA CINA
NAMA GURU MATA PELAJARAN :

* Murid menguasai Band Tertinggi

JANTINA
GRED KEMAHIRAN
NO. MYKID/ SURAT
BIL NAMA MURID PENCAPAIAN
BERANAK/ DOKUMEN
UJIAN PENGGAL

1 1 A

2 2 B

3 3 C

4 4 D

5 5 E

6 6 F

7 7 G

8 8 H

9 9 I

10 10 J

11 11 K

12 12 L

13 13 M

14 14 N

15 15 O

16 16 P

17 17 Q

18 18 R

19 19 S

20 20 T

21 21 U

22 22 V

23 23 W

24 24 X

25 25 Y

26 26 Z

27 27 AA

28 28 AB

29 29 AC

30 30 AD

31 31 AE

32 32 AF

33 33 AG

34 34 AH

35 35 AI

36 36 AJ

37 37 AK

38 38 AL

39 39 AM

40 40 AN

41 41 AO

42 42 AP

43 43 AQ

44 44 AR

45 45 AS

46 46 AT

47 47 AU

48 48 AV

49 49 AW

50 50 AX