Anda di halaman 1dari 1

Bijlage 3 Feedback op lesontwerp en toelichting

(Medestudent - Stap 7 -)

Student: Marissa Lambrechts Feedbackgever: Georges Ledoux


Vakgebied: Natuur & Techniek Stagegroep: 7
Klas: PEH16VB Datum feed-forward: 5 april 2017

Voldoet Bijstelling gewenst: wat kan student doen om


aan product op dit onderdeel te verbeteren?
gewenste
situatie
Kennis over (kinderen in) de groep is Hebben de kinderen regelmatig proefjes in de
nadrukkelijk verwerkt in de omschrijving klas?
van de beginsituatie van de groep, zowel Pedagogische kant en vakdidactische kant
in pedagogische zin (gedrag, belichten.
groepsverhoudingen, groepsdynamiek) als
in didactische zin (vakspecifieke
beginsituatie).

De lesdoelen zijn afgestemd op de Kerndoelen van TULE gebruiken.


beginsituatie. In de formulering ervan wordt
zichtbaar dat kennis van vakdidactiek en
leerlijnen op een logische manier is
verwerkt.

Werk- en groeperingsvormen zijn Circuit van proefjes, kinderen in groepjes laten


afgestemd op specifieke kenmerken van werken. Samenwerkend en ontdekken leren
de groep n op specifieke kenmerken van toepassen.
vakdidactiek.

Werk- en groeperingsvormen zijn Circuit van proefjes, kinderen in groepjes laten


functioneel ondersteunend bij het behalen werken. Samenwerkend en ontdekken leren
van de lesdoelen. toepassen.

De proces- en productdoelen worden Evalueren klassikaal of kinderen zelf laten doen


expliciet gevalueerd met de kinderen.

De werkvormen die worden gehanteerd bij Evalueren klassikaal of kinderen zelf laten doen
evaluatie zijn passend bij vakdidactiek en
sluiten aan op specifieke kenmerken van
de groep.

*Een aanzet tot samenwerkend leren krijgt op een logische wijze plek in ten minste drie lesontwerpen
**Een aanzet tot ontdekkend leren krijgt op een logische wijze plek in ten minste n lesontwerp

Opmerkingen

Maak gebruik van het 5-stappenplan.