Anda di halaman 1dari 2

JEJAK MAKLUMAT

1) Perhentian Pertama : Segmen Ketahanan Fizikal


Segmen Ketahanan Fizikal memerlukan peserta secara individu menempuh
halangan-halangan secara fizikal yang ditetapkan.
Kembara berhalang
Alat-alat: Gelung, kon, wisel
2) Perhentian Kedua: Segmen Penulisan
Segmen penulisan semasa memerlukan peserta membina dialog
berdasarkan gambar yang diberi.
Peralatan: lembaran kerja, pensel, pemadam
3) Perhentian Ketiga: Segmen Pemikiran Kreatif
Segmen pemikiran kreatif memerlukan peserta menyelesaikan masalah
dalam bentuk puzzle.
Peralatan: puzzle
4) Perhentian Keempat: Segmen Uji Minda
Segmen uji minda memerlukan peserta menyelesaikan Teka Silangkata
Peralatan: Pensel, pemadam, lembaran kerja Teka Silangkata
5) Perhentian Kelima: Segmen Pembacaan
Segmen pembacaan memerlukan peserta mendapatkan maklumat di Pusat
Sumber.
Peralatan: Lembaran kerja, pensel, pemadam

Segmen Pembacaan

Berikan makna perkataan berikut dengan merujuk Kamus Dewan


i. Promosi -
_________________________________________________________
ii. Lokasi - __________________________________________________________
iii. Produk - _________________________________________________________
iv. Takwim - _________________________________________________________
v. Muafakat -
________________________________________________________

Nyatakan dua kata hikmat yang terdapat di Pusat Sumber

i. ________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

ii. ________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Tulis 3 buah tajuk buku cerita Bahasa Melayu di Pusat Sumber


i. _______________________________________________________________
ii. _______________________________________________________________
iii. _______________________________________________________________
Tulis 3 buah tajuk buku cerita Bahasa Inggeris di Pusat Sumber
i. _______________________________________________________________
ii. _______________________________________________________________
iii. _______________________________________________________________