Anda di halaman 1dari 8

A. Isi tempat kosong dengan kata nama am hidup yang sesuai.

(5
markah)

guru datuk kakak adik abang

1
B. Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. (5
markah)

membuang membaca memasak membakar melukis

1.
Syafie Daniel sedang ________________
buku Bahasa Melayu.

Syearlina sedang ________________


sampah.

2.

Anis sedang ________________ gambar


bunga.

Ruben sedang ________________ kayu.

2
Ibu sedang ________________.

C. Bina dan tulis 5 ayat yang lengkap berdasarkan gambar di


bawah (10 markah)

1.________________________________________________________
__________________________________________________________

2.________________________________________________________
__________________________________________________________

3.________________________________________________________
__________________________________________________________

4.________________________________________________________
__________________________________________________________

4.
5.
5.________________________________________________________
__________________________________________________________
3
D. Isi tempat kosong dengan kata adjektif yang paling tepat. ( 3 markah)

licin busuk pedas

1.

Sampah itu berbau ___________________

2.

Sambal tumis itu sangat ______________

3.

Lantai di kantin _______________________

E. Susun semula perkataan di bawah supaya menjadi ayat yang betul.

4
( 3 markah)

1. rajin membaca Jabbal buku cerita.

_________________________________________________

bekerjasama halaman rumah. membersihkan Kami sekeluarga


2.

_________________________________________________

3.
menolong mengutip ibunya Alif sampah.

_________________________________________________

5
F. Nomborkan ayat mengikut urutan gambar. Kemudian, tulis
semula ayat-ayat tersebut. (4 markah)

1._____________________________________________

2._____________________________________________

3._____________________________________________

4._____________________________________________

6
G. Betulkan kesalahan ejaan dan tanda baca. Tulis semula petikan
di bawah. (20 markah)

Nama guru kelas saya ialah Cikgu musa. Beliau berasal dari kelantan.
Umur beliau 28 tahun. beliau sudah berkahwin dan mempunyai dua urang
anak perempuan.

Cikgu Musa mengajar kami mata pelajaran Bahasa Malaysia,


Pendidikan Seni Visual serta pendidikan jasmani dan kesihatan. Kami semua
sangat sayang akan Cikgu Musa kerna sikapnya yang sangat Baik dan
prihatin.

Cikgu Musa sangat megambil berat terhadap pelajaran kami semua.


Beliau akan memastikan kami semua faham apa-apa yang diajarkannya
sebelum memulakan tajuk baharu. murid-murid memberikan tumpuan
semasa beliau mengajar?

Cikgu Musa selalu menasihati kami agar menjaga disiplin diri dan
belajar bersungguh-sungguh. Beliau juga selalu memberikan hadiah apabila
kami lulus dengan cemerlang dalam setiap ujian. kami semua berasa bangga
kerana mendapat guru seperti Cikgu Musa.

______________________________________________

______________________________________________

7
______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

KERTAS SOALAN TAMAT