Anda di halaman 1dari 1

RUBRIK PEMARKAHAN BIDANG MENGGAMBAR

(CATAN)

PENDIDIKAN SENI VISUAL KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)

Bil Kriteria yang Diukur Gred / Markah (%)


.
1. Menerapkan banyak unsur dan prinsip seni dalam penghasilan
catan.
Menggunakan media, teknik dan proses yang betul dengan tepat Cemerlang
dan baik. (100- 75 Markah)
Cekap menggunakan sumber idea yang asli dan kreatif.
Karya dihasilkan mengikut saiz dan tema yang telah ditetapkan
dengan tepat dan baik.
Berjaya menghasilkan karya yang bermutu tinggi dan mempunyai
nilai estetika yang tinggi.
Hasil karya yang dihasilkan kemas dan bersih.
Susunan objek kemas dan pemilihan warna yang menarik.
Mempamerkan hasil karya yang dihasilkan dengan sangat menarik
Berkeyakinan tinggi dalam menceritakan pengalaman menghasilkan
karya sendiri secara lisan.
Memberi penghargaan sangat tinggi kepada model sendiri dan
rakan.
Komitmen dan kolaborasi yang tinggi terhadap tugasan yang diberi.
2. Menerapkan beberapa unsur seni dan prinsip seni dalam
penghasilan catan.
Menggunakan media, teknik dan proses yang betul dengan baik.
Kurang cekap menggunakan sumber idea yang asli dan kreatif Sederhana
(75 40 Markah)
Karya dihasilkan mengikut saiz dan tema dengan baik.
Berjaya menghasilkan karya yang baik.
Hasil karya dihasilkan kurang kemas dan bersih.
Susunan objek dan pemilihan warna yang baik.
Mempamerkan hasil karya yang dihasilkan dengan menarik.
Yakin dalam menceritakan hasil karya sendiri secara lisan.
Menghargai karya sendiri dan rakan.
Ada komitmen dan kolaborasi terhadap tugasan.
3. Tidak menerapkan unsur dan prinsip seni dalam penghasilan catan.
Tidak menggunakan media, teknik dan proses yang betul.
Tidak cekap menggunakan sumber idea yang asli dan kreatif. Lemah
( 40 0 Markah)
Karya dihasilkan tidak mengikut saiz dan tema yang ditetapkan.
Tidak berjaya menghasilkan karya dengan baik.
Hasil karya yang dihasilkan tidak kemas dan bersih.
Susunan objek tidak jelas dan penggunaan warna yang tidak
menarik.
Kurang menarik dalam pameran hasil karya yang dihasilkan.
Kurang keyakinan dalam menceritakan karya sendiri secara lisan.
Lemah dalam memberi penghargaan model sendiri dan rakan.
Kurang komitmen dan tiada kolaborasi.