Anda di halaman 1dari 9

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH

JAN MAC

STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN /


STANDARD KANDUNGAN
4+ 5+ PENDEKATAN
TUNJANG KEROHANIAN SIKAP DAN NILAI PENDIDIKAN ISLAM

PI 1.1.1 Menyebut huruf hijaiyah tunggal PI 1.1.2 Mengenalpasti dan menyebut bunyi huruf
PI 1.1 Mengetahui huruf hijaiyah berbaris :
i) Atas (fathah)
ii) Bawah (kasrah)
iii) Hadapan (dhommah)

PI 2.1.1 Menyebut kalimah


PI 2.1 Mengamalkan kalimah
syahadah sebagai asas
keimanan kepada Allah PI 2.1.2 Menyatakan maksud lafaz

PI 2.2.1 Mengenal diri sebagai makhluk ciptaan


Allah
PI 2.2 Memahami asas beriman
kepada Allah PI 2.2.2 Mengenal Allah sebagai pencipta :
i) Menyebut kalimah Allah
ii) Menyatakan tanda-tanda kebesaran
Allah
iii) Memuliakan kalimah Allah

PI 3.1.1 Menyatakan cara bersuci daripada najis PI 3.1.2 Demonstrasi cara bersuci daripada najis
selepas : selepas :
i) Buang air kecil i) Buang air kecil
PI 3.1 Menunjuk cara bersuci ii) Buang air besar ii) Buang air besar
dengan betul
PI 3.1.3 Menyatakan kepentingan bersuci
daripada
najis selepas membuang air kecil dan air
besar
PI 4.3 Mengamalkan akhlak dan
sifat Nabi Muhammad SAW PI 4.3.1 Menyebut akhlak Nabi Muhammad SAW : PI 4.3.2 Menjelaskan sifat Nabi Muhammad SAW :
i) Rajin i) Siddiq (Bercakap Benar)
ii) Sabar ii) Amanah (Boleh Dipercayai)
iii) Penyayang iii) Tabligh (Menyampaikan)
iv) Fatonah (Bijaksana)

PANDUAN BERSEPADU RPT KSPK SEMAKAN 2017


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH

PI 4.3.3 Mengamalkan akhlak dan sifat Nabi


Muhammad SAW dalam kehidupan

STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN /


STANDARD KANDUNGAN
4+ 5+ PENDEKATAN
TUNJANG KEROHANIAN SIKAP DAN NILAI PENDIDIKAN ISLAM

PI 5.1.1 Mengamalkan lafaz basmallah dan PI 5.1.4 Melafazkan doa dalam amalan harian
hamdallah dalam setiap perbuatan
yang PI 5.1.5 Menunjukkan adab masuk dan keluar
baik tandas

PI 5.1.2 Menunjukkan adab makan dan minum PI 5.1.6 Membezakan makanan dan minuman
PI 5.1 Mengaplikasikan adab halal
dalam kehidupan PI 5.1.3 Menunjukkan adab terhadap : dan haram
i) Ibu bapa
ii) Ahli keluarga PI 5.1.7 Menyatakan makanan sunnah
iii) Guru
iv) Rakan sebaya
PI 5.1.8 Membincangkan kepentingan
v) Tempat beriadah
mengamalkan adab dalam kehidupan

PI 6.1 Mengetahui huruf jawi PI 6.1.1 Menyebut huruf-huruf jawi PI 6.1.2 Mengenalpasti bentuk huruf jawi

PI 6.3.1 Mengkoordinasikan pergerakan mata


dengan tangan melalui lakaran bentuk,
PI 6.3 Menulis huruf jawi corak dan garisan mengikut arah dari
kanan ke kiri

APRIL JUN
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN /
STANDARD KANDUNGAN
4+ 5+ PENDEKATAN
TUNJANG KEROHANIAN SIKAP DAN NILAI PENDIDIKAN ISLAM
PI 1.1 Mengetahui huruf hijaiyah

PANDUAN BERSEPADU RPT KSPK SEMAKAN 2017


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH

PI 1.1.1 Menyebut huruf hijaiyah tunggal PI 1.1.2 Mengenalpasti dan menyebut bunyi huruf
berbaris :
iv) Atas (fathah)
v) Bawah (kasrah)
vi) Hadapan (dhommah)

PI 1.2.1 Menghafaz surah Al-Fatihah secara PI 1.2.2 Menghafaz surah daripada Al-Quran
beradab secara
PI 1.2 Menghafaz beberapa surah beradab :
dari juzuk Amma i. An-Nas
ii. Al-Ikhlas

PI 1.2.3 Mengamalkan Surah Al-Fatihah, An-Nas


dan
Al-Ikhlas dalam kehidupan

PI 1.3 Mengetahui Bahasa Arab PI 1.3.1 Menyebut no 1 hingga 10 dalam Bahasa PI 1.3.2 Menyebut dan mengecam nombor 1
Mudah Arab hingga 10 dalam Bahasa Arab

PI 2.1.3 Menyebut kalimah syahadah

PI 2.1 Mengamalkan kalimah


syahadah sebagai asas
keimanan kepada Allah
PI 2.1.4 Menyatakan maksud kalimah syahadah

PI 2.1.5 Mengamalkan kalimah syahadah dalam


Kehidupan

PI 2.2 Memahami asas beriman PI 2.2.3 Memuji kebesaran Allah dengan lafaz :
kepada Allah i. Subahanallah
ii. Alhamdulillah
iii. Allahu Akbar

PI 2.4.1 Menyebut Rukun Iman : PI 2.4.2 Menerangkan Rukun Iman


i. Beriman kepada Allah
ii. Beriman kepada Malaikat
PI 2.4 Memahami Rukun Iman iii. Beriman kepada Kitab
iv. Beriman kepada Rasul
v. Beriman kepada Hari Kiamat
vi. Beriman kepada Qada dan Qadar

STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN /


STANDARD KANDUNGAN
4+ 5+ PENDEKATAN

PANDUAN BERSEPADU RPT KSPK SEMAKAN 2017


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH

TUNJANG KEROHANIAN SIKAP DAN NILAI PENDIDIKAN ISLAM

PI 2.5.1 Menyebut Rukun Islam : PI 2.5.2 Bercerita tentang amalan Rukun Islam
i. Menucap dua kalimah syahadah dalam kehidupan
ii. Menunaikan solat 5 waktu
PI 2.5 Memahami Rukun Islam iii. Berpuasa di bulan Ramadhan
iv. Mengeluarkan zakat
v. Menunaikan haji

PI 3.2.1 Mengenal pasti anggota wuduk PI 3.2.3 Melafazkan niat wuduk dan maknanya
dengan betul
PI 3.2.2 Menunjukkan had anggota wuduk
PI 3.2 Melakukan wuduk PI 3.2.4 Menyebut rukun wuduk

PI 3.2.5 Melakukan wuduk dengan tertib dan


beradab

PI 3.5.1 Menyatakan maksud puasa PI 3.5.3 Menyatakan kebaikan berpuasa

PI 3.5.2 Memerihalkan tentang ibadah PI 3.5.4 Melafazkan niat puasa


PI 3.5 Memahami ibadah puasa berpuasa:
i.Bulan Ramadhan PI 3.5.5 Menyebut amalan-amalan yang
ii. Sahur dituntut
iii. Berbuka dalam bulan puasa

PI 4.1.1 Bercerita tentang Nabi Muhammad PI 4.1.2 Menyatakan nama ahli keluarga
PI 4.1 Mengetahui Nabi SAW baginda yang terdekat :
Muhammad SAW dan i. Ibu (Aminah)
ii. Bapa (Abdullah)
keluarga baginda
iii. Datuk (Abdul Mutalib)
iv. Bapa saudara (Abu Talib)

PI 4.2 Memahami peristiwa PI 4.2.2 Memerihalkan peristiwa semasa


kelahiran NAbi kelahiran
Muhammad Nabi Muhammad SAW
SAW
PI 4.2.3 Menyatakan pengajaran daripada
peristiwa kelahiran Nabi Muhammad

PANDUAN BERSEPADU RPT KSPK SEMAKAN 2017


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH

SAW

STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN /


STANDARD KANDUNGAN
4+ 5+ PENDEKATAN
TUNJANG KEROHANIAN SIKAP DAN NILAI PENDIDIKAN ISLAM

PI 6.1 Mengetahui huruf jawi PI 6.1.1 Menyebut huruf-huruf jawi PI 6.1.2 Mengenalpasti bentuk huruf jawi

PI 6.3.1 Mengkoordinasikan pergerakan mata PI 6.3.2 Menulis huruf jawi tunggal


dengan tangan melalui lakaran bentuk,
PI 6.3 Menulis huruf jawi corak dan garisan mengikut arah dari PI 6.3.3 Menyalin perkataan yang
kanan ke kiri mengandungi
suku kata terbuka

JULAI SEPTEMBER
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN /
STANDARD KANDUNGAN
4+ 5+ PENDEKATAN
TUNJANG KEROHANIAN SIKAP DAN NILAI PENDIDIKAN ISLAM

PI 1.2 Menghafaz beberapa PI 1.2.3 Mengamalkan Surah Al-Fatihah, An-Nas


surah dari juzuk Amma dan Al-Ikhlas dalam kehidupan

PI 1.3 Mengetahui Bahasa Arab PI 1.3.1 Menyebut no 1 hingga 10 dalam PI 1.3.3 Menyebut perkataan mudah dalam
Mudah Bahasa Bahasa Arab
Arab

PI 2.1 Mengamalkan kalimah


PI 2.1.2 Menyatakan maksud lafaz
syahadah sebagai asas
keimanan kepada Allah

PI 2.3.1 Menyebut nama-nama Allah dan PI 2.3.2 Menjelaskan nama-nama Allah dengan
maksudnya : contoh :
PI 2.3 Memahami maksud nama i. Ar-Rahman (Maha Penyayang) i. Ar-Rahman (Maha Penyayang)
Allah ( Asma ul Husna) ii. Ar-Rahim ( Maha Penyayang) ii. Ar-Rahim ( Maha Penyayang)
iii. Al-Malik ( Maha Berkuasa)
iv. Al-Hakim ( Maha Bijaksana)
v. Al-Ghafur (Maha Pengampun)

PANDUAN BERSEPADU RPT KSPK SEMAKAN 2017


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH

PI 2.4.1 Menyebut Rukun Iman : PI 2.4.2 Menerangkan Rukun Iman


vii. Beriman kepada Allah
viii. Beriman kepada Malaikat
PI 2.4 Memahami Rukun Iman ix. Beriman kepada Kitab
x. Beriman kepada Rasul
xi. Beriman kepada Hari Kiamat
xii. Beriman kepada Qada dan Qadar

PI 2.5.1 Menyebut Rukun Islam : PI 2.5.2 Bercerita tentang amalan Rukun Islam
vi. Menucap dua kalimah syahadah dalam kehidupan
vii. Menunaikan solat 5 waktu
PI 2.5 Memahami Rukun Islam viii. Berpuasa di bulan Ramadhan
ix. Mengeluarkan zakat
x. Menunaikan haji

STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN /


STANDARD KANDUNGAN
4+ 5+ PENDEKATAN
TUNJANG KEROHANIAN SIKAP DAN NILAI PENDIDIKAN ISLAM

PI 3.2.1 Mengenal pasti anggota wuduk PI 3.2.3 Melafazkan niat wuduk dan maknanya
dengan betul
PI 3.2.2 Menunjukkan had anggota wuduk
PI 3.2 Melakukan wuduk
PI 3.2.4 Menyebut rukun wuduk

PI 3.2.5 Melakukan wuduk dengan tertib dan


beradab

PI 3.3.1 Menyebut nama-nama solat fardu PI 3.3.3 Menyatakan bilangan rakaat setiap
PI 3.3 Mengetahui solat fardu solat
PI 3.3.2 Menyatakan waktu solat fardu fardu

PI 3.4 Melakukan simulasi dalam PI 3.4.1 Menunjukkan had aurat ketika solat PI 3.4.4 Melafazkan niat solat 5 waktu
solat
PI 3.4.2 Menunjukkan perlakuan solat dengan PI 3.4.5 Menyebut bacaan semasa pergerakan
betul berdiri tegak, takbiratulihram, dalam solat
rukuk, iktidal, sujud, duduk antara dua
sujud, tahiyat dan salam PI 3.4.6 Melaksanakan pergerakan solat

PANDUAN BERSEPADU RPT KSPK SEMAKAN 2017


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH

dengan
PI 3.4.3 Melafazkan takbiratulihram betul mengikut tertib

PI 4.2 Memahami peristiwa PI 4.2.1 Bercerita tentang peristiwa tentera


kelahiran Nabi Muhammad bergajah
SAW

PI 6.2.1 Membatangkan huruf-huruf jawi yang PI 6.2.2 Membatangkan huruf jawi yang
bertemu dengan huruf vokal alif bertemu
PI 6.2 Membaca perkataan yang dengan huruf vokal wau dan ya
mengandungi dua suku
kata terbuka PI 6.2.3 Membaca suku kata terbuka

PI 6.2.4 Membaca perkataan yang


mengandungi dua suku kata terbuka

PI 6.3.1 Mengkoordinasikan pergerakan mata PI 6.3.2 Menulis huruf jawi tunggal


dengan tangan melalui lakaran bentuk,
PI 6.3 Menulis huruf jawi corak dan garisan mengikut arah dari PI 6.3.3 Menyalin perkataan yang
kanan ke kiri mengandungi
suku kata terbuka

OKT NOV
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN /
STANDARD KANDUNGAN
4+ 5+ PENDEKATAN
TUNJANG KEROHANIAN SIKAP DAN NILAI PENDIDIKAN ISLAM

PI 1.3.2 Menyebut dan mengecam no 1 hingga


10 dalam Bahasa Arab
PI 1.3 Mengetahui Bahasa Arab
Mudah
PI 1.3.3 Menyebut perkataan mudah dalam
Bahasa Arab

PI 2.4 Memahami Rukun Iman


PI 2.4.1 Menyebut Rukun Iman : PI 2.4.2 Menerangkan Rukun Iman
xiii. Beriman kepada Allah
xiv. Beriman kepada Malaikat
xv. Beriman kepada Kitab
xvi. Beriman kepada Rasul
xvii. Beriman kepada Hari Kiamat

PANDUAN BERSEPADU RPT KSPK SEMAKAN 2017


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH

xviii. Beriman kepada Qada dan Qadar

PI 2.5.1 Menyebut Rukun Islam : PI 2.5.2 Bercerita tentang amalan Rukun Islam
xi. Menucap dua kalimah syahadah dalam kehidupan
xii. Menunaikan solat 5 waktu
PI 2.5 Memahami Rukun Islam xiii. Berpuasa di bulan Ramadhan
xiv. Mengeluarkan zakat
xv. Menunaikan haji

PI 3.3.1 Menyebut nama-nama solat fardu PI 3.3.3 Menyatakan bilangan rakaat setiap
solat
PI 3.3 Mengetahui solat fardu
PI 3.3.2 Menyatakan waktu solat fardu fardu

PI 3.4.1 Menunjukkan had aurat ketika solat PI 3.4.4 Melafazkan niat solat 5 waktu

PI 3.4.2 Menunjukkan perlakuan solat dengan PI 3.4.5 Menyebut bacaan semasa pergerakan
betul berdiri tegak, takbiratulihram, dalam solat
PI 3.4 Melakukan simulasi dalam
rukuk, iktidal, sujud, duduk antara dua
solat
sujud, tahiyat dan salam PI 3.4.6 Melaksanakan pergerakan solat
dengan
PI 3.4.3 Melafazkan takbiratulihram betul mengikut tertib

STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN /


STANDARD KANDUNGAN
4+ 5+ PENDEKATAN
TUNJANG KEROHANIAN SIKAP DAN NILAI PENDIDIKAN ISLAM

PI 6.2.1 Membatangkan huruf-huruf jawi yang PI 6.2.2 Membatangkan huruf jawi yang
bertemu dengan huruf vokal alif bertemu
dengan huruf vokal wau dan ya
PI 6.2 Membaca perkataan yang
mengandungi dua suku
PI 6.2.3 Membaca suku kata terbuka
kata terbuka

PI 6.2.4 Membaca perkataan yang


mengandungi dua suku kata terbuka

PI 6.3 Menulis huruf jawi PI 6.3.1 Mengkoordinasikan pergerakan mata PI 6.3.2 Menulis huruf jawi tunggal

PANDUAN BERSEPADU RPT KSPK SEMAKAN 2017


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH

dengan tangan melalui lakaran bentuk,


corak dan garisan mengikut arah dari PI 6.3.3 Menyalin perkataan yang
kanan ke kiri mengandungi
suku kata terbuka

PANDUAN BERSEPADU RPT KSPK SEMAKAN 2017