Anda di halaman 1dari 2
ORANG PENYELENGGARAAN BERKALA KOMPUTER DAN AKSESORI PUSAT DATA DAN MAKLUMAT JABATAN PENGASIAN TINGGI KKEMENTERIAN FENGAJTAN TINGGL BAHAGIAN | _ UNIT: LORAS NAMA PENGGUNA NO, TELEFON MODEL NO. SIRL 5 NO PENDAPTARAN CHECKLIST “ABA | TIADA | [PERESAN. |_| Sistom Operasi_ Undale Sistem Operas Asia Unite Aativin Microsoll Of PD Reader I TINDAKAN Devin Epa Peo | Laporan Pengguna TERKARASAN 1 [Resa z 5 | Mere 5] Hop ce TARA hie Kine 7 Watkesa 3 [Kaci gga [Rita Aaa ¢ d C ¥ ‘Taisnge Ponape Tae Tak “Tarek: DIS! OLEH UNIT KHIOMAT TEKNIRCAL Tada Tindakan Tels dikrrskin hart mod t ) Salinan kepada Bahswisn / Unit Penal Amt ‘Tarik K & S ENTERPRISE TEKNOLOGY SDN BHD ( PERKHIDMATAN SERVIS KOMPUTER } LOT 2007 JALAN SOLOK, TEBING TINGGI, BUKIT KATIL 75450 MELAKA. Nama Syarikat Juruteknik Peralatan Tarikh ‘Maklumat Peralatan Jenama t Model tokasi x SENARAI SEMAK SENARAI SEMAK PENYELENGGARAAN KOMPUTER, No. Siri CPU No. Siri Monitor: No. Pendaftaran : Maklumat Peralatan KATEGORI KETERANGAN YA | TibaK [| _CACATAN ‘Memeriksa beteri cmos | cPU ‘Membersihkan casing ‘Menyelenggaraan cpu I ‘Membersihkan | KEYBOARD ‘Menyelenggaraan it Kekunel berfungsi CD-ROM | Membersihkan bahagian cd-rom Pastikan berfungsi | TERTIKUS | Membuang habuk (scrool) | Menyelenggaraan | ‘MONITOR Membersihkan monitor | Pastikan monitor dalam keadaan baik | ANTIVIRUS: ‘Memasang perisan antivirus | ‘Scan antivirus T Update antivirus | PRINTER ‘Membersihkan bahagian dalam dan luar ‘Memaksukan cecair ink ke dalam bekas ink Ulasan