Anda di halaman 1dari 5

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA

KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM


JOHOR BAHRU

TUGASAN
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

DARJAH 5 – MENGURUS PERBELANJAAN DIRI


(MEREKOD PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN)

NAMA :
OPSYEN : PENGAJIAN KEMAHIRAN HIDUP (KH1)
MATA PELAJARAN : KEMAHIRAN HIDUP
PENSYARAH : EN. PAIMAN BIN PARDI
TARIKH HANTAR :
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Nama Guru : Masa : 8.00 – 9.00 pagi


Tarikh : 17.04.2009 Jangka masa : 60 minit
Darjah : 5 Pahlawan Kedatangan : 40/40
Mata Pelajaran : Kemahiran Hidup
Tajuk : Mengurus Perbelanjaan Diri
Kemahiran : Merekod pendapatan dan perbelanjaan
Pengetahuan sedia ada : 1) Pelajar berpengalaman dalam menerima pendapatan
melalui pemberian wang saku oleh ibu bapa dan 2) pelajar berpengalaman berbelanja di
kantin dan koperasi sekolah.
Hasil Pembelajaran : Di akhir pembelajaran, 90% pelajar dapat mengingat cara mencatat
rekod pendapatan dan pembelajaran dengan baik.
Kemahiran Berfikir : Berfikir tentang matlamat kewangan pada masa depan.
Penerapan nilai : Suka merekod perbelanjaan diri, dan suka menabung.
Bahan Bantu Belajar: Slide presentation atau kertas transpirasi.

Langkah Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan Catatan


Masa (minit) Pembelajaran
Set Induksi 1. Pelajar diterangkan 1. Guru menunjukkan komik Nilai-nilai:
(± 5 minit) mengenai merancang Lat mengenai:  Menetapkan
kewangan yang i. Seorang budak sekolah matlamat
merupakan satu yang memohon kewangan
langkah penting kenaikan wang saku. masing-masing
kerana semua ii. Seorang kanak-kanak  Menerapkan
inginkan kehidupan yang menulis buku wang budaya
masa hadapan yang saku sambil berangan- mencatat
sejahtera dan angan memakai jubah perbelanjaan
bermutu. pada hari konvokesyen.  Dapat
iii. Seorang kanak-kanak meramal apa
2. Guru bertanyakan seram untuk mengingati berlaku jika
matlamat kewangan rekod perbelanjaannya perbelanjaan
murid-murid. semasa menulis pada melebihi
buku wang saku. pendapatan.
3. Guru menerangkan iv. Seorang dewasa  Mengetahui
mengapa perlu menelek kembali resit- cara
mencatat semua resitnya yang berbelanja
perbelanjaan diri. menimbun. (boros atau
v. Seorang kanak-kanak cermat).
berada dalam dilema
ketika memilih jam ABM:
berharga RM 15 dan RM  Slide
1
55. presentation
atau kertas
transpirasi.
Langkah 1 Merekod pendapatan 1. Guru memberi contoh Nilai-nilai:
(± 15 minit) templet merekod  Kemahiran
pendapatan dan menyenarai
menyuruh semua pelajar dan operasi
membuatnya bersama- menambah.
sama.
ABM:
2. Setelah selesai, pelajar  Slide
dikehendaki menambah presentation
jumlah pendapatan atau kertas
tersebut dan tuliskan di transpirasi.
lajur jumlah pendapatan.
Langkah 2 Merekod perbelanjaan 1. Guru memberi contoh Nilai-nilai:
(± 15 minit) templet merekod  Kemahiran
perbelanjaan dan menyenarai
menyuruh semua pelajar dan operasi
membuat rekod masing- menambah.
masing.
ABM:
2. Guru menyemak kerja  Slide
merekod pendapatan presentation
sambil memantau murid atau kertas
membuat rekod transpirasi.
perbelanjaan.

3. Setelah selesai, pelajar


dikehendaki menambah
jumlah perbelanjaan dan
tuliskan di lajur jumlah
perbelanjaan.
Langkah 3 Mengira hasil tabungan 1. Guru menunjukkan contoh Nilai-nilai:
(± 10 minit) iaitu hasil tabungan ialah  Menilai sikap
jumlah pendapatan tolak sama ada
jumlah perbelanjaan. boros, jimat
atau suka
Tabungan = menyimpan.
2
Jumlah pendapatan –
Jumlah perbelanjaan ABM:
 Slide
2. Guru menerangkan presentation
dengan mencatat rekod atau kertas
pendapatan dan transpirasi.
perbelanjaan ini, kita akan
mengetahui corak dan
amalan perbelanjaan kita.

3. Guru bertanya adakah


jumlah tabungan tersebut
wujud atau murid-murid
tidak tahu kemana wang
itu pergi. Guru
menekankan lagi kebaikan
merekod.
Langkah 4 Latihan membuat bajet 1. Guru menyuruh murid Nilai-nilai:
(± 10 minit) membuat anggaran  Merancang
pendapatan (dari wang dan membuat
saku yang diterima, upah sesuatu
dan lain-lain). mengikut
rancangan.
2. Guru menyuruh murid
membuat anggaran ABM:
perbelanjaan (rancangan  Slide
perbelanjaan). presentation
atau kertas
3. Kira perbezaan antara transpirasi.
anggaran pendapatan dan
anggaran perbelanjaan.
Sekiranya ada lebihan,
adakah jumlahnya
mencukupi bagi
memenuhi matlamat
kewangan masing-
masing?

3
4. Guru kemudiannya
memberi contoh jumlah
wang yang diperlukan
untuk memasuki institusi
pengajian tinggi awam,
jumlah wang diperlukan
jika masuk wad sehari di
hospital kerajaan dan
swasta. Guru
menggalakkan pelajar
menetapkan matlamat
kewangan yang hendak
dicapai dalam tempoh
sebulan.

Penutup Membuat rumusan 1. Guru menekankan lagi Nilai-nilai:


(± 5 minit) kepentingan merekod kepentingan membuat  Merangsang
pendapatan dan perancangan pemikiran.
perbelanjaan perbelanjaan.

2. Guru menyoal pelajar


bagaimana hendak
meningkatkan
pendapatan.

3. Guru menyoal pelajar


bagaimana hendak
menurunkan perbelanjaan.